Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 4 сесія

02 квітня 2014, 09:45

Протокол засідання №23 від 26.03.2014

         

 

 

 

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      Протокол №  23

 

                                                                                  26          березня         14

                                                                        

                                                                        

                                                                          м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:  члени  Комітету - Сорока М.П.,  Дорохов А.М.,  Павленко Р.М., Фаріон І.Д.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижев­ський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету   Шевченко  М.М.,  головні  консультанти:  Гарбуза С.А.,  Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В.

 

ВІДСУТНІ: Зубчевський О.П., Дзоз В.О.

 

ЗАПРОШЕНІ: Совсун Інна Романівна – Перший заступник Міністра освіти і науки України, Поляков Леонід Ігорович - заступник Міністра оборони України, Толок Ігор Вікторович - директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, Широков Анатолій Іванович - Голова ЦК профспілки працівників НАН України, Вашека Галина Володимирівна - начальник управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України, Осійчук Микола Степанович - директор Департаменту роботи  з персоналом, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України, Улида  Вадим Юрійович - Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, Смовженко Тамара Степанівна - ректор Університету банківської справи Національного банку України, Мазаракі  Анатолій Антонович - ректор Київського національного торговельно-економічного університету,  Горбань Анатолій Вікторович - Перший проректор Київської державної академії водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Іванов Сергій Віталійович - ректор Національного університету харчових технологій, Садовник Олександр Володимирович - відповідальний секретар приймальної комісії, заступник декана факультету економіка АПК Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Зазимко Оксана Володимирівна - в.о. проректора з навчальної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування, Касьяненко Микола Мефодійович - проректор Національного університету Державної податкової служби України, Іббатулін Ільдус Ібатулович - віце-президент Національної академії аграрних наук України, Лікарчук Ігор Леонідович - директор Українського центру оцінювання якості освіти, Шевцов Андрій Гаррійович - завідувач кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології, Підлужна Ніна Вадимівна - заступник директора Департаменту стратегічного планування Міністерства соціальної політики України, Кудін Валентина Анатоліївна - заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проекти законів про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 1187 від 28.12.2012р., н.д.М.Сорока, С.Ківалов, Г.Калетнік), (реєстр. № 1187-1 від 11.01.2013р., н.д.А.Яценюк, В.Кличко, О.Тягнибок, Л.Гриневич, Л.Оробець, Р.Павленко, П.Розенко, О.Сич, І.Фаріон), (реєстр. № 1187-2 від 21.01.2013р., н.д.В.Балога).

2. Про випуск учнів загальноосвітніх навчальних закладів,  переведення студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах АР Крим та м. Севастополь, на навчання до вищих навчальних закладів в інших регіонах України, та умови функціонування вищих навчальних закладів, наукових установ на окупованій території.

3. Про проект Постанови про забезпечення доступності отримання вищої освіти абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (реєстр. № 4517 від 21.03.2014р., н.д.С.Тігіпко).

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 64 Закону України Про вищу освіту (щодо підвищення розміру стипендій) (реєстр. № 3694 від 25.11.2013р., н.д.О.Присяжнюк, О.Зубчевський).

5. Про проект Закону про ліквідацію надмірного регулювання (реєстр. № 3256 від 17.09.2013р., н.д.В.Кличко, В.Ковальчук, О.Продан, В.Наливайченко, В.Чумак, Р.Павленко, П.Розенко).

6. Про проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV Прикінцеві положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (щодо відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій вищими навчальними закладами) (реєстр. № 3732 від 05.12.2013р., н.д.К.Ващук, І.Шаров).

 

 

7. Різне:

про проведення 28 березня 2014р. наради з обговорення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014 – 2023 роки.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Калєтніка Г.М.  про проекти законів про вищу освіту (нова редакція) (р. № 1187, р. № 1187-1, р. № 1187-2).

 

Під час обговорення питання народний депутат України Калєтнік Г.М., один із авторів законопроекту № 1187 запропонував внести на розгляд пленарного засідання Верховної Ради України та доповідати тільки один проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 1187-2 від 21.01.2013р.), поданий народним депутатом України Балогою В.І.

 

 

 2. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р. про випуск учнів загальноосвітніх навчальних закладів,  переведення студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах АР Крим та м. Севастополь, на навчання до вищих навчальних закладів в інших регіонах України, та умови функціонування вищих навчальних закладів, наукових установ на окупованій території.

 

В обговоренні взяли участь: Осійчук М.С., Гур’єва І.М., Улида В.Ю., Фаріон І.Д., Сорока М.П., Поляков Л.І., Мазаракі А.А., Смовженко Т.С., Касьяненко М.М., Горбань А.В., Лікарчук І.Л., Широков А.І., Іббатулін І.І., Вашека Г.В., Павленко Р.М., Зазимко О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Кабінету Міністрів України:

1.1. Першочергово розробити та прийняти Постанову, в якій чітко визначити для усіх центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади, єдиний спрощений механізм переведення студентів (денної, вечірньої та заочної форм навчання) з вищих навчальних закладів АР Крим та м. Севастополь до вищих навчальних закладів, які розташовані в інших регіонах України. Враховуючи ситуацію, що склалася, дозволити:

- здійснювати таке переведення студентів першого курсу без погодження з центральним органом виконавчої влади, у підпорядкування якого знаходиться вищий навчальний заклад, та під час навчального семестру;

- у разі відсутності вільних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, на напрямах (спеціальностях), на які здійснюється переведення студентів, використовувати вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, з інших напрямів (спеціальностей) відповідних курсів навчання;

- у разі відсутності місць ліцензованого обсягу здійснити перерозподіл ліцензованого обсягу між вищим навчальним закладом АР Крим та м. Севастополь, з якого вибув студент, на  користь вищого навчального закладу в іншому регіоні України, куди такий студент переведений;

- переведення осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб і виявили бажання навчатися в акредитованому державному, комунальному або приватному вищому навчальному закладі, що знаходиться на території іншого регіону України, здійснювати на договірній основі із збереженням умов оплати, що були передбачені попередньою угодою особи з відповідним вищим навчальним закладом Автономної Республіки Крим або м. Севастополь;

- забезпечити  на пільгових умовах переведення осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, здійснили повну оплату вартості навчання за поточний навчальний семестр та виявили бажання навчатися в акредитованому державному, комунальному або приватному вищому навчальному закладі, що знаходиться на території іншого регіону України;

- визначити порядок переведення студентів з вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у разі відмови керівниками вищих навчальних закладів АР Крим та м. Севастополь погодити письмову заяву студента щодо переведення до іншого навчального закладу України або видати йому академічну довідку за умови відрахування за власним бажанням.

- визначити граничні терміни переведення студентів з вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до 1 вересня 2014 року.

1.2. Внести зміни до пункту 15 заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету Постанови Кабінету Міністрів України № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” від 1 березня 2014 року щодо непоширення норми припинення заповнення вакантних посад для педагогічних, науково- та науково-педагогічних працівників.

1.3. Передбачити можливість майбутнім абітурієнтам, які постійно проживають на окупованій території АР Крим та м. Севастополь, продовжити терміни перереєстрації місця проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

1.4. Передбачити можливість і фінансове забезпечення проведення у разі  для абітурієнтів, які проживають на окупованій території АР Крим та м. Севастополь, ІІІ сесії зовнішнього незалежного оцінювання безпосередньо на базі вищих навчальних закладів, до яких вони планують вступати на навчання.

1.5. Забезпечити можливість отримання усіма випускниками системи загальної середньої та вищої освіти документів про освіту українського зразка.

1.6. Розробити заходи щодо збереження об’єктів державної власності, у тому числі  майнових комплексів та земельних ділянок Національної академії наук України, галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів України.

1.7. Звернутися до МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з метою збереження унікального майнового комплексу Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. 

2. Міністерству фінансів України:

2.1. Дозволити відкриття в українських банках поточних особистих рахунків педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників і студентів, які працюють і навчаються у вищих навчальних закладах, наукових установах АР Криму та м. Севастополь з метою відшкодування витрат на оплату праці і стипендій зазначених працівників і студентів.

3. Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України:

3.1. Здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань між регіональними центрами оцінювання якості освіти в межах бюджетної програми 2201470 “Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами” у зв’язку із зміною умов функціонування Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти.

4. Центральним органам виконавчої влади України, Національній академії наук України, Національній академії аграрних наук України та вищим навчальним закладам, які мають відокремлені структурні підрозділи в АР Крим та м. Севастополь:

4.1. Вжити заходи з метою збереження  в АР Крим та м. Севастополь навчальних закладів, наукових установ і відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, підпорядкованих Центральним органам виконавчої влади України, Національній академії наук України та Національній академії аграрних наук України.

5. Контроль за виконанням даного Рішення покласти на народного депутата України, Голову Комітету Л.Гриневич.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Фаріон І.Д. про проект Постанови про забезпечення доступності отримання вищої освіти абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (р. № 4517).

 

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Совсун І.Р.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про забезпечення доступності отримання вищої освіти абітурієнтами та студентами вищих навчальних закладів з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (реєстр. № 4517 від 21.03.2014 р.), поданий народним депутатом України Тігіпком С.Л., повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич. 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань професійної освіти  Дорохова  А.М.  та  голови  підкомітету  з  питань вищої освіти Фаріон І.Д. про проект Закону про внесення змін до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо підвищення розміру стипендій) (р. № 3694).

 

В обговоренні взяли участь: Совсун І.Р., Козієвська О.І., Сорока М.П.

 

Під час обговорення питання члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію вніс голова підкомітету з питань професійної освіти Дорохов А.М., який запропонував:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо підвищення розміру стипендій) (реєстр. № 3694 від 25.11.2013р.), внесений народними депутатами України Присяжнюком О.А., Зубчевським О.П., прийняти за основу.

За першу пропозицію голосували:

за”  1  (Дорохов А.М.);

проти” 4  (Гриневич Л.М., Сорока М.П., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.

 

Другу   пропозицію   внесли   члени  Комітету  Гриневич  Л.М.  та  Сорока М.П., які запропонували:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до статті 64 Закону України Про вищу освіту (щодо підвищення розміру стипендій) (реєстр. № 3694 від 25.11.2013р.), внесений народним депутатом України Присяжнюком О.А., Зубчевським О.П., повернути субєктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

За другу пропозицію голосували:

за”  4  (Гриневич Л.М., Сорока М.П., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.);

проти” – 1  (Дорохов А.М.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про проект Закону про ліквідацію надмірного регулювання (р. № 3256).

 

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Совсун І.Р., Дорохов А.М.

 

Під час обговорення питання члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію вніс голова підкомітету з питань професійної освіти Дорохов А.М., який запропонував:

1. Рекомендувати Верховній Раді України вищезазначений законопроект повенути субєктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

За першу пропозицію голосували:

за”  1  (Дорохов А.М.);

проти” 4  (Гриневич Л.М., Сорока М.П., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.

 

Другу пропозицію вніс голова підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. який запропонував:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про ліквідацію надмірного регулювання (реєстр. № 3256 від 17.09.2013р.), внесений народними   депутатами   України   Кличком  В.В.,   Ковальчуком  В.А.,  Продан О.П., Чумаком В.В., Павленком Р.М., Розенком П.В., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики.

Голосували:

за”  4  (Гриневич Л.М., Сорока М.П., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.);

утримався” – 1  (Дорохов А.М.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Разом з тим, члени Комітету з питань науки і освіти вважають неприйнятною запропоновану норму щодо зупинення дії положень законодавчих актів України у сфері освіти, якими встановлена необхідність отримання суб’єктами підприємницької діяльності дозвільних документів та/або встановлено норми, які регулюють господарську діяльність.

У зв’язку з цим народні депутати – члени  Комітету з питань науки і освіти вносять пропозицію виключити з переліку законодавчих актів України у Додатку до проекту Закону про ліквідацію надмірного регулювання наступні закони: Про вищу освіту, Про дошкільну освіту, Про загальну середню освіту, Про освіту, Про позашкільну освіту, Про професійно-технічну освіту.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Фаріон І.Д. про проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV Прикінцеві положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (щодо відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій вищими навчальними закладами) (р. № 3732).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Кудін В.А., Совсун І.Р.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV Прикінцеві положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (щодо відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій вищими навчальними закладами) (реєстр. № 3732 від 05.12.2013р.), внесений народними депутатами України Ващук К.Т. та Шаровим І.Ф., повернути субєктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, визначеного головним з підготовки цього законопроекту. 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

7. РІЗНЕ:

• про проведення 28 березня 2014р. наради з обговорення “Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014 – 2023 роки”.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти про проведення 28 березня 2014р. наради з обговорення “Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014 – 2023 роки”.

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Сорока М.П., Павленко Р.М.

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати членам Комітету з питань науки і освіти взяти участь у проведенні 28 березня 2014р. наради з обговорення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014 – 2023 роки.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                                Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ