Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 4 сесія

06 червня 2014, 14:17

Протокол засідання №26 від 16.05.2014

 

 

 

 

 

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      26

 

                                                                                  16           травня          14

                                                                        

                                                                        

                                                                            м.Київ

                                                                    вул.Садова, 3-а, кімн.416, о 14.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Сорока М.П., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижев­ський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Домаранський О.О., Шевченко М.М., головні  консультанти:  Гарбуза С.А., Козієвська О.І.

 

ВІДСУТНІ: Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Гайдош Іштван Ференцович - народний депутат України, Доній Олександр Сергійович - народний депутат України, Зарубінський  Олег Олександрович - народний депутат України, Квіт Сергій Миронович - Міністр освіти і науки України,  Совсун Інна Романівна - Перший заступник Міністра освіти і науки України, Матвійчук Володимир Макарович - заступник Міністра фінансів України, Коровайченко Юрій Миколайович - директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Кравченко Ольга Олександрівна - директор юридичного Департаменту Міністерства освіти і науки України, Сич Олександр Володимирович - радник Міністра освіти і науки України, Загородній Анатолій Глібович - віце-президент Національної академії наук України, Губерський Леонід Васильович - голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Якименко Юрій Іванович - проректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Болюбаш Ярослав Якович - відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Тимошенко Іван Іванович - ректор  Європейського університету, голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, Ніколаєнко Станіслав Миколайович - голова Громадської ради освітян і науковців України (ГРОНУ), Ковтунець Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних технологій та математики Національної академії управління, Винницький Михайло Іванович - директор Докторської школи Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Мелешевич Андрій Анатолійович - декан факультету правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Жиляєв Ігор Борисович - професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, позаштатний консультант Комітету з питань науки і освіти, Лондар Сергій Леонідович – ректор Українського державного університету економіки і фінансів, Таланова Жаннета Василівна - менеджер з аналітичної роботи Національного Темпус-офісу в Україні, Фініков Тарас Володимирович - президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, позаштатний консультант Комітету, Шевцов Андрій Гаррійович - завідувач кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології, Щепетильникова Єлізавета Євгеніївна - представник Української асоціації студентського самоврядування, Глоба Данило Маркович - представник Федерації роботодавців України, Яцунь Олександр Михайлович - голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 

1. Про проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (друге читання) (реєстр. № 1187-2 від 21.01.2013р., н.д.В.Балога).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (друге читання) (р. № 1187-2).

 

В обговоренні взяли  участь:  Квіт С.М., Зарубінський О.О., Матвій-чук В.М., Сорока М.П., Гайдош І.Ф., Фаріон І.Д., Загородній А.І., Винницький М.І.,   Ковтунець В.В.,  Якименко Ю.І.,  Доній О.С.,  Мелеше-вич А.А.,  Щепетильникова Є.Є.,  Болюбаш Я.Я.,  Ніколаєнко С.М., Талано-ва Ж.В., Фініков Т.В., Шевцов А.Г., Павленко Р.М., Яцунь О.М., Совсун І.Р., Кравченко О.О., Тимошенко І.І., Губерський Л.В., Глоба Д.М.

 

Під час обговорення підготовленої до другого читання порівняльної таблиці до проекту Закону про вищу освіту (нова редакція), народні депутати України висловили такі пропозиції:

 

1. Н.д.України О.Зарубінський запропонував:

- частину п’яту статті 30 доповнити новими пунктами 8-9 в такій редакції:

8)  самостійно визначати статті та обсяги витрат власних надходжень;

9) у межах визначених в установленому порядку коштів загального фонду на оплату праці та в межах наявних у вищому навчальному закладі власних надходжень самостійно формувати та затверджувати штатний розпис науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників, у тому числі визначати штатні нормативи, найменування та чисельність посад працівників відповідно до структури вищого навчального закладу.

 

2. Н.д.України О.Доній запропонував:

- частину п’яту статті 41 п.13 викласти в редакції: оголошують акції протесту”.

 

3. Н.д.України І.Фаріон запропонувала:

- п.1 статті 49 викласти у такій редакції Мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова та інші мови відповідно до Конституції”.

- у статті 51 виписати поняття освітнього процесу.

 

 

4. Члени Комітету Л.Гриневич, Р.Павленко  запропонували:

- частину першу статті 4 доповнити новим абзацом в такій редакції “Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законами України.

 

Після обговорення законопроекту, члени Комітету остаточно

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути у другому читанні проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 1187-2 від 21.01.2013р.), поданий народним депутатом України Балогою В.І. та прийняти його за основу та в цілому.

2. Доручити секретаріату Комітету з питань науки і освіти підготувати проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 1187-2 від 21.01.2013р.), поданий народним депутатом України Балогою В.І., до другого читання з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час його розгляду на засіданні Комітету 16 травня 2014 року.

3. Направити порівняльну таблицю проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 1187-2 від 21.01.2013р.), підготовленого до другого читання, до Кабінету Міністрів України з метою підготовки фінансового обґрунтування.

4. Провести 19-20 травня робочі засідання Комітету з запропонованими документами та консультації з Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України щодо фінансового обґрунтування реалізації норм вищезазначеного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.  

Стенограма засідання додається.

 

 

 

Голова Комітету                                                                Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ