Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 4 сесія

06 жовтня 2014, 16:18

Протокол засідання №29 від 20.06.2014

 

 

 

 

 

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      29

 

                                                                                   20           червня           14

                                                                        

                                                           м.Київ

                                                   вул.Грушевського, 5, третій поверх, о 12.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:  члени  Комітету -  Фаріон І.Д., Сорока М.П., Ревенко А.Д., Чубатенко О.М.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижев­ський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету  Домаранський О.О., головні  консультанти:  Гарбуза С.А.,  Головінов В.П., Козієвська О.І.

 

ВІДСУТНІ: Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Совсун Інна Романівна – Перший заступник Міністра освіти і науки України, Полянський Павло Броніславович - заступник Міністра освіти і науки України, Лікарчук Ігор Леонідович - директор Українського центру оцінювання якості освіти, Мелешевич Андрій Анатолійович - декан юридичного факультету Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Якименко Юрій Іванович - перший проректор Національного університету “Київський політехнічний інститут”, Тимофєєв Володимир Анатолійович - проректор Національного університету “Київський політехнічний інститут”, Сич Олександр Володимирович - головний спеціаліст відділу із забезпечення взаємодії з Верховною Радою України Юридичного департаменту Міністерства освіти і науки України.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Додаткове обговорення проекту Закону про вищу освіту (нова редакція) (друге читання) (реєстр. № 1187-2 від 21.01.2013р., н.д.В.Балога).

2. Про ліквідацію підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також підкомітету з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір.

3. Про створення підкомітету з питань вищої освіти та інтелектуальної власності.

4. Про створення підкомітету з питань науки та  інноваційної діяльності.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про додаткове обговорення проекту Закону про вищу освіту (нова редакція) (друге читання) (р. № 1187-2).

 

В обговоренні взяли участь: Фаріон І.Д., Сорока М.П., Ревенко А.Д., Чубатенко О.М.,   Совсун І.Р.,   Полянський П.Б.,   Лікарчук І.Л.,   Мелешевич А.А., Якименко Ю.І., Тимофєєв В.А., Сич О.В.

 

Під час обговорення підготовленої до другого читання порівняльної таблиці до проекту Закону про вищу освіту (нова редакція), народні депутати України висловили такі пропозиції:

 

I. Н.д.України Л.Гриневич запропонувала:

1. Частину третю статті 10 доповнити шостим пунктом в такій редакції:  “Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)”.

 

2. Доповнити частину п’яту статті 13 законопроекту новим абзацом і в такий спосіб забезпечити виконання Міністерством освіти і науки України виконанням своїх функцій:

“У випадках, коли прийняття рішення центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до цього Закону вимагає погодження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки має право самостійно приймати рішення, якщо Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти не виконало свої повноваження у строки, визначені  законодавством”.

 

3. За ініціативою Володимира Литвина потрібно внести зміни, які дозволять структурно гармонізувати законопроект. Пропонуємо:

- абзац третій частини першої статті 20 зробити другим реченням частини другої статті 25 законопроекту;

- абзац четвертий частини першої статті 20 зробити абзацом другим частини другої статті 20.

 

4. В пункті 1 частини 3 статті 32 після слів “дисциплінарної відповідальності” слова “передбаченої відповідним положенням і статутом вищого навчального закладу” виключити.

Зауваження юруправління: суперечить пункту 22 статті 92 Конституції України, за якою засади відповідальності визначаються виключно законами України. 

 

5. Питання строку перебування на посаді завідуючого кафедрою.

У другому реченні частини шостої статті 35 слова до п’яти замінити словами на п’ять років.

 

6. Пропонуємо редакційне уточнення до статті 70 з метою забезпечення правової визначеності щодо розпорядження ВНЗ власними коштами, а саме: 

-        вилучити перше речення абзацу другого частини 2 статті 70 законопроекту.

-        Абзац другий частини другої статті 70 викласти в такій редакції:

“Власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів вищого навчального закладу, наукової установи на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) вищого навчального закладу, наукової установи і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності вищого навчального закладу”.

 

II. Н.д.України І.Фаріон запропонувала:

- повернути першу редакцію ст.49 як остаточну, а саме: “мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова.

- у частині 11 статті 46 слово “якою” замінити “якщо цією мовою”.

- у частині 12  статті 46 слово “якою” замінити “якщо цією мовою”.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Врахувати пропозиції н.д.Л.Гриневич, н.д.І.Фаріон до проекту Закону про вищу освіту (нова редакція) (друге читання) (р. № 1187-2).

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про ліквідацію підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також підкомітету з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір.

 

В обговоренні взяли участь: Фаріон І.Д., Сорока М.П., Ревенко А.Д., Чубатенко О.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Ліквідувати підкомітет з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також підкомітет з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір.

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про створення підкомітету з питань вищої освіти та інтелектуальної власності.

 

В обговоренні взяли участь: Фаріон І.Д., Сорока М.П., Ревенко А.Д., Чубатенко О.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Створити у складі Комітету підкомітет з питань вищої освіти та інтелектуальної власності.

2. Звільнити з посади голови підкомітету з питань вищої освіти Фаріон Ірину Дмитрівну у зв’язку з обранням іі Першим заступником Голови Комітету з питань науки і освіти.

3. Обрати головою підкомітету з питань вищої освіти та інтелектуальної власності народного депутата України Ревенка Анатолія Дмитровича.

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про створення підкомітету з питань науки та  інноваційної діяльності.

 

В обговоренні взяли участь: Фаріон І.Д., Сорока М.П., Ревенко А.Д., Чубатенко О.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Створити у складі Комітету підкомітет з питань науки та інноваційної діяльності.

2. Звільнити з посади голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності народного депутата України Павленка Ростислава Миколайовича у зв’язку з обранням його членом Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

3. Обрати головою підкомітету з питань науки та інноваційної діяльності народного депутата України Чубатенка Олександра Миколайовича.

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

 

Голова Комітету                                                                Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ