Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 4 сесія

23 квітня 2014, 17:16

Протокол засідання №24 від 09.04.2014

         

 

 

 

                                      

                      КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      Протокол № 24

 

                                                                                   09    квітня  2014 року

                                                              

                                                                       

                                                                          м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Сорока М.П., Павленко Р.М., Фаріон І.Д.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижев­ський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Шевченко М.М., Домаранський О.О., головні  консультанти: Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В.

 

ВІДСУТНІ: Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Кайда Олексій Петрович – народний депутат України, Полянський Павло Броніславович – заступник Міністра освіти і науки України, Кудін Валентина Анатоліївна - заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України, Єфименко Тетяна Іванівна - президент Академії фінансового управління, Білорус Олег Григорович - академік НАН України, Академія  фінансового управління, Кизим Микола Олександрович - директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, Карабутова Вікторія Вікторівна - аналітик аналітичного центру Асоціації міст України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про посилення уваги до використання державних символів у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (реєстр. № 3683 від 22.11.2013р., н.д.О.Кайда, О.Сич, А.Міщенко, Л.Мартинюк, І.Янків).

2. Про Консультативну раду з питань фінансового управління розвитком науки і освіти

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення пенсійного забезпечення (реєстр. № 3775 від 18.12.2013р., н.д.Я.Сухий).

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність з Конституцією України (реєстр. № 4157 від 19.02.2014р., н.д.Д.Жванія, Р.Стаднійчук, В.Мельниченко, І.Богословська, М.Княжицький, В.Немілостивий).

5. Про проект Постанови про додаткові заходи щодо видання творів Т.Г.Шевченка в рамках відзначення 200-річчя від дня його народження (реєстр. № 4371 від 06.03.2014р., н.д.М.Томенко).

6. Про проект Постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв’язку з агресією Російської Федерації (реєстр. № 4519 від 21.03.2014р., н.д.Ю.Сиротюк).

7. Про проект Постанови про ухвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року).

8. Про затвердження Плану заходів, складу робочої групи та проекту Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про забезпечення проведення 4 червня 2014 року парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення”.

9. Про затвердження Плану заходів, складу робочої групи та проекту Розпорядження Голови Верховної Ради України Про забезпечення проведення 2 липня 2014 року парламентських слухань на тему: Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”.

10. Різне:

про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Фаріон І.Д.;

про представлення до нагородження відзнакою Президента України “Орден княгині Ольги” III ступеня голови підкомітету з питань вищої освіти  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Фа-ріон І.Д.

 

 

1. СЛУХАЛИ: доповіді народного депутата України Кайди О.П. та заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Сороки М.П. про проект Закону про посилення уваги до використання державних символів у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (р. № 3683).

 

 В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д., Полянський П.Б., Карабутова В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про посилення уваги до використання державних символів у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (реєстр. № 3683 від 22.11.2013р.), внесений народними депутатами України Кайдою О.П., Міщенком А.М., Мартинюком Л.С., Янківим І.Т., розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Доручити доповісти даний законопроект на пленарному засіданні Верховної  Ради  України  Голові  Комітету  з  питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію президента Академії фінансового управління                    Єфименко Т.І. про Консультативну раду з питань фінансового управління розвитком науки і освіти.

 

В обговоренні взяли участь:  Гриневич Л.М., Білорус О.Г.

 

Під час обговорення питання Голова Комітету Гриневич Л.М. зауважила, що для фінансування науки і освіти необхідно розробити механізми залучення нових позабюджетних коштів.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити склад Консультативної ради з питань  фінансового управління розвитком науки і освіти  (додається). 

2.  Вважати основними завданнями  Консультативної ради:

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів та законодавчих пропозицій щодо вдосконалення бюджетної та податкової політики, фінансового управління освітньої, наукової, науково-технологічної та інноваційної діяльності. 

проведення за дорученням Комітету науково-експертної оцінки міжнародних угод, законопроектів, нормативно-правових актів в частині фінансового та ресурсного забезпечення науки, освіти та інновацій.

підготовка пропозицій щодо нових форм взаємодії освіти, науки, виробництва та держави, впровадження механізмів розвитку державно-приватного партнерства, оптимізації та вдосконалення на цій основі інвестиційної політики та бюджетних  процесів. 

Рішення прийнято одноголосно.  

3. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Сороки М.П. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення пенсійного забезпечення (р. № 3775).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Кудін В.А., Полянсь-кий П.Б.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення пенсійного забезпечення (реєстр. № 3775 від 18.12.2013р.), внесений народним депутатом України Сухим Я.М, розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України  у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Сороки М.П. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність з Конституцією України (р. № 4157).

 

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Полянський П.Б.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність з Конституцією України (реєстр. № 4157 від 19.02.2014р.), внесений народними депутатами України Жванією Д.В., Стаднійчуком Р.В., Мельниченком В.В., Богословською І.Г., Княжицьким М.Л., Немілостивим В.О., розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України  з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови  підкомітету  з  питань вищої освіти Фаріон І.Д. про проект Постанови про додаткові заходи щодо видання творів Т.Г.Шевченка в рамках відзначення 200-річчя від дня його народження (р. № 4371).

 

В  обговоренні взяли участь:  Гриневич Л.М.,  Сорока М.П.,  Голові-нов В.П.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про додаткові заходи щодо видання творів Т.Г.Шевченка в рамках відзначення 200-річчя від дня його народження (реєстр. № 4371 від 06.03.2014р.), внесений народним депутатом України Томенком М.В., розглянути у першому читанні і прийняти у цілому.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України  з питань   культури і духовності.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію голови  підкомітету  з  питань вищої освіти Фаріон І.Д. про проект Постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв’язку з агресією Російської Федерації (р. № 4519).

 

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Сорока М.П., Полянсь-кий П.Б., Домаранський О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв’язку з агресією Російської Федерації (реєстр. № 4519 від 21.03.2014р.), внесений народним депутатом України Сиротюком Ю.М., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України  з питань    національної безпеки і оборони.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Постанови про ухвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року).

 

В обговоренні взяли участь: Гриневич Л.М., Красняков Є.В., Полянський П.Б.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 868-VIІ від 11 березня 2014 року “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” (23 жовтня 2013 року) внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект постанови.

2. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути доопрацьований проект Постанови Верховної Ради України Про ухвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення (23 жовтня 2013 року) та прийняти його в цілому (проект постанови та рекомендації додаються).

3. Доручити Голові Комітету Гриневич Л.М. доповісти проект постанови на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження Плану заходів, складу робочої групи та проекту Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про забезпечення проведення 4 червня 2014 року парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення”.

 

В обговоренні  взяли  участь:  Полянський П.Б.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити План заходів із підготовки та проведення 4 червня 2014 року парламентських слухань на тему: Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення (додаток 1).

2. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення парламентських слухань (додаток 2).

3. Затвердити проект Розпорядження Голови Верховної Ради України Про забезпечення проведення 4 червня  2014 року парламентських слухань на тему: Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення (додаток 3).

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про затвердження Плану заходів, складу робочої групи та проекту Розпорядження Голови Верховної Ради України “Про забезпечення проведення 2 липня 2014 року парламентських слухань на тему: “Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави”.

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сорока М.П., Полянський П.Б.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити План заходів із підготовки та проведення 2 липня 2014 року парламентських слухань на тему: Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави” (додаток 1).

2. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення парламентських слухань (додаток 2).

3. Затвердити проект Розпорядження Голови Верховної Ради України Про забезпечення проведення 02 липня 2014 року парламентських слухань на тему: Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави” (додаток 3).

Рішення прийнято одноголосно.  

 

10. Різне:

про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Фаріон І.Д.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Фаріон І.Д.

 

В обговоренні взяли участь:  Сорока М.П.

 

Під  час  обговорення  питання  члени  Комітету  Гриневич Л.М., Соро-ка М.П. запропонували рекомендувати керівництву Верховної Ради України порушити клопотання перед Президентом України щодо нагородження Фаріон І.Д. відзнакою Президента України “Орден княгині Ольги” III ступеня. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Порушити клопотання щодо нагородження відзнакою Верховної Ради України голови підкомітету з питань вищої освіти Фаріон І.Д.

2. Представити Голові Верховної Ради України подання про нагородження Фаріон І.Д. Почесною грамотою Верховної Ради України.

3. Звернутися до керівництва Верховної Ради України з проханням порушити клопотання перед Президентом України щодо нагородження Фаріон І.Д. відзнакою Президента України “Орден княгині Ольги” III ступеня. 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                                Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ