Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 5 сесія

09 вересня 2016, 15:57

Рішення до протоколу Комітету № 48

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 48

від 07 вересня 2016 року

 

Про проект Постанови “Про Основні напрями бюджетної політики

на 2017 рік” (реєстр. № 4971 від 13.07.2016 р.),

поданий Кабінетом Міністрів України та проектні

показники фінансування освіти і науки

з Державного бюджету України у 2017 році

________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію про проект Постанови “Про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік” та проектні показники фінансування освіти і науки з Державного бюджету України у 2017 році, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає.

Проектом основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік (реєстр. № 4971 від 13.07.2016 р.) прогнозний номінальний валовий внутрішній продукт визначений на рівні - 2 584,9 млрд. гривень, у порівнянні з ВВП 2016 року збільшений на 14,2%.

Комітет з питань науки і освіти розглянув зазначений проект Постанови і запропонував під час складення проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” забезпечити фінансування освітньої діяльності відповідно до Закону України “Про освіту” в обсязі 7% ВВП, а також згідно Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” передбачити поетапне збільшення фінансування науки, визначивши фінансування науково-технічної сфери  у 2017 році в обсязі 0,5% ВВП.  При цьому запропоновано вжити додаткових заходів щодо:

збереження та фінансового забезпечення з державного бюджету України професійно-технічних навчальних закладів;

забезпечення належного фінансування дошкільних та позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів;

належного фінансування програми “Шкільний автобус” з Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

належного фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів безкоштовного харчування:

- учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів,

- учнів 5-11 класів, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове харчування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах, а також дітей із соціально незахищених та малозабезпечених сімей,

- учнів професійно-технічних навчальних закладів – дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

належного фінансування з Державного бюджету України  вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації;

відновлення фінансування з Державного бюджету України загальноосвітніх навчальних закладів з чисельністю до 25 учнів;

відновлення фінансування з Державного бюджету України санаторіїв-профілакторіїв для студентів вищих навчальних закладів та для курсантів, слухачів інститутів післядипломної освіти;

грантового фінансування, залучення коштів роботодавців та інвестицій (у тому числі недержавних) на розвиток інфраструктури та матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів та наукових установ,

запровадження механізмів співфінансування освіти і науки з органами місцевого самоврядування,

забезпечення концентрації бюджетних видатків (базового та конкурсного фінансування) та науково-технічного потенціалу на здійсненні фундаментальних та прикладних наукових досліджень, прикладних науково-технічних (експериментальних) розробок та інноваційних проектів з найважливіших проблем;

визначення головним розпорядникам бюджетних коштів (Міністерству освіти і науки України, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук) видатків для забезпечення базового фінансування основної діяльності наукових установ з урахуванням результатів їх державної атестації та показників їх ефективної  діяльності;

визначення обсягів конкурсного фінансування для реалізації окремих наукових і науково-технічних програм та проектів, спрямованих на створення та виробництво конкурентоспроможної продукції, розробку інноваційних технологій та надання відповідних послуг, надання грантів, у тому числі через Державний фонд фундаментальних досліджень з фінансуванням не нижче 0,1% ВВП;

затвердження обсягів фінансування державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, популяризацію наукових розробок та досягнень вітчизняної науки.

Запропоновані пропозиції відповідають законам України та  рішенням Верховної Ради України і відповідно до процедури підготовки до розгляду Верховною Радою України проекту Основних напрямів, визначеної частинами третьою-п’ятою статті 152 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань освіти і науки направив свої пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік для врахування Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 22.07.2016 року, №04-23/20-1142). Копію пропозицій також було направлено до Міністерства фінансів України.

У відповіді Міністерства фінансів України (лист №31-07010-07-2/22464 від 03.08.2016 р.) зазначено, що реалізація пропозицій Комітету з питань науки і освіти потребуватиме суттєвих додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів. Зокрема:

- на встановлення бюджетних асигнувань на освіту в обсязі 7% від ВВП необхідно додатково 57 млрд. грн.;

- на фінансування науки в обсязі 0,5% від ВВП – 7,6 млрд. грн.;

- на фінансування наукових і науково-технічних програм та проектів через ДФФД на рівні не нижче 0,1% від ВВП – 2,3 млрд. грн.;

- на фінансування професійно-технічних навчальних закладів з державного бюджету – 5,8 млрд. грн.;

- на харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з державного бюджету - 1,0 млрд. грн.

Станом на 1 вересня поточного року Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік  Верховною Радою України не затверджені. Разом з тим, зараз Міністерством фінансів України  проводиться робота по формуванню проекту Державного бюджету України на 2017 рік, головним розпорядникам державних коштів доведено граничні показники.

Комітет зазначає, що  доведені Міністерством фінансів України граничні показники фінансування Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук не відповідають вимогам законів України і не враховують зазначені вище пропозиції Комітету.

Обсяги видатків Міністерству освіти і науки України у порівнянні з 2016 роком зменшено на 24,8 %. Продовжує погіршуватися фінансування Національної академії наук України та національних галузевих академії наук.

Крім того, передбачено зменшення обсягів державного замовлення на підготовку магістрів та бакалаврів, відсутні видатки на забезпечення діяльності професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, на 80% скорочені видатки на виплату стипендій, планується здійснити вилучення клінік наукових установ Національної академії медичних наук України та лікарні для вчених НАН України з їх сфери управління.

За показниками Міністерства фінансів України потреби Міністерства освіти і науки України задовольняються на 53,1%, а мінімальні потреби Національної академії наук України та національних галузевих академій наук на 49,7 %.

Комітет з питань науки і освіти послідовно проводить політику, направлену на покращення стану вітчизняної науки та створення ефективних правових умов її  залучення до розвитку економіки та виходу України на інноваційний шлях розвитку.

11 лютого 2015 року Постановою Верховної Ради України №182-VІІІ року затверджено Рекомендації парламентських слухань «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави. У листопаді 2015 року прийнято Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».  Рішенням Комітету від 6 липня 2016 року затверджено  Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти: «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення» (15 червня 2016 року).

Зазначеними вище документами визначені основні напрями розвитку науково-технічної політики держави її науково-технічного потенціалу на шляху становлення інноваційної економіки, у тому числі заходи щодо фінансового забезпечення. Постановою Верховної Ради України №182-VІІІ від 11 лютого 2015 року Кабінету Міністрів України рекомендовано провести спеціальне засідання, на якому розглянути питання щодо розвитку науково-технічного потенціалу, його участі у становленні конкурентної економіки та забезпечення національної безпеки держави.

Комітет відзначає, що реалізація вище зазначених документів здійснюється вкрай повільно, а визначені правові норми щодо фінансування наукової та науково-технічної сфери не виконуються. Зриваються строки імплементації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, яким закладено правову основу базового і конкурсного фінансування науки, визначено строки виходу на європейський  рівень забезпечення наукових досліджень. З 17 підзаконних актів, що мали бути прийняті Кабінетів Міністрів України до 1 вересня 2017 року, прийнято лише один.

При цьому у відповідності до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” мають бути чітко визначені як обсяги базового фінансування науки, у тому числі вищих навчальних закладів, так й  обсяги конкурсного та грантового фінансування, що спрямовується на реалізацію державних цільових програм, реалізацію окремих наукових та науково-технічних розробок, проектів державного фонду фундаментальних досліджень.

За результатами зустрічі Голови Верховної Ради України А. Парубія, Голови Комітету з питань бюджету А. Павелка, першого заступника Голови Комітету з питань науки та освіти О. Співаковського, Міністра освіти та науки України Л. Гриневич з представниками наукової спільноти, яка відбулась 18 квітня 2016 року під час страйку працівників наукової сфери, народними депутатами України поданий проект Закону України реєстр. № 4477 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки Національної академії наук України та національних галузевих академій наук. Прийняття цього законопроекту дало б змогу частково призупинити у цьому році руйнівні процеси наукової сфери.

Однак до цього часу вищезазначений законопроект не прийнято.

Комітет вважає, що дієві заходи  належного ресурсного та фінансового забезпечення науки та освіти, їх виходу з кризового стану, залучення науковців до розвитку економіки, забезпечення обороноздатності країни є питанням національної безпеки України. 

Виходячи з вищезазначеного, а також враховуючи надані Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук розрахунки потреб до Державного бюджету України на 2017 рік, Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію щодо Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік та проектні показники фінансування освіти і науки з Державного бюджету України у 2017 році  взяти  до відома.

2. Вважати, що доведені Міністерством фінансів України показники  видатків з Державного бюджету України у 2017 році не забезпечують мінімальних потреб вітчизняної науки і освіти, не відповідають  положенням чинних законів України та посилюють руйнівні процеси в вітчизняній освіті та науці.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при підготовці проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” неухильно  дотримуватися норм Конституції України, чинних законів України та рішень Верховної Ради України щодо розвитку освіти і науки в Україні.

Виходячи з норм Закону України “Про освіту” забезпечити у 2017 році загальне фінансування освіти в обсязі 7% ВВП, та, згідно Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, передбачити поетапне збільшення фінансування науки, визначивши фінансування науково-технічної сфери  у 2017 році в обсязі 0,5% ВВП, у тому числі Державного фонду фундаментальних досліджень 0,1% ВВП.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України доручити Міністерству фінансів України  при підготовці проекту Державного бюджету України на 2017 рік забезпечити реалізацію наступних пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо:

4.1. збереження та фінансового забезпечення з Державного бюджету України професійно-технічних навчальних закладів. З цією метою одночасно з поданням проекту Закону України “Про Державний бюджет на 2017 рік” передбачити внесення змін до чинного законодавства України щодо передачі видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з Державного бюджету України  ;

4.2. належного фінансування дошкільних та позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів;

4.3. належного фінансування програми “Шкільний автобус” з Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

4.4. належного фінансування видання, придбання, зберігання та доставки підручників і навчальних посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної власності;

4.5. належного фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів безкоштовного харчування:

- учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів,

- учнів 5-11 класів, які постраждали від Чорнобильської катастрофи й мають право на пільгове харчування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах, а також дітей із соціально незахищених та малозабезпечених сімей,

- учнів професійно-технічних навчальних закладів – дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

4.6. належного фінансування з Державного бюджету України вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації. З цією метою одночасно з поданням проекту Закону України “Про Державний бюджет на 2017 рік” передбачити внесення змін до чинного законодавства України щодо відновлення фінансування вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації за рахунок Державного бюджету України;

4.7. відновлення фінансування з Державного бюджету України загальноосвітніх навчальних закладів з чисельністю до 25 учнів;

4.8. відновлення фінансування з Державного бюджету України санаторіїв-профілакторіїв для студентів вищих навчальних закладів та для курсантів, слухачів інститутів післядипломної освіти;

4.9. грантового фінансування, залучення коштів роботодавців та інвестицій (у тому числі недержавних) на розвиток інфраструктури та матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів та наукових установ,

4.10. запровадження механізмів співфінансування освіти і науки з органами місцевого самоврядування,

4.11. забезпечення концентрації бюджетних видатків (базового та конкурсного фінансування) та науково-технічного потенціалу на здійсненні фундаментальних та прикладних наукових досліджень, прикладних науково-технічних (експериментальних) розробок та інноваційних проектів з найважливіших проблем;

4.12. запровадження головними розпорядниками бюджетних коштів (Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук) видатків для забезпечення базового фінансування основної діяльності наукових установ та закладів з урахуванням результатів їх державної атестації та показників ефективної  діяльності;

4.13. визначення обсягів конкурсного фінансування для реалізації окремих наукових і науково-технічних програм та проектів, спрямованих на створення та виробництво конкурентоспроможної продукції, розробку інноваційних технологій та надання відповідних послуг, надання грантів, у тому числі через Державний фонд фундаментальних досліджень з фінансуванням не нижче 0,1% ВВП;

4.14. затвердження обсягів фінансування державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, популяризацію наукових розробок та досягнень вітчизняної науки;

4.15. забезпечення у повному обсязі фінансування із загального фонду державного бюджету підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавра та магістра;

4.16. забезпечення підготовки молодих фахівців інженерних і технологічних спеціальностей, у тому числі, фахівців для підприємств оборонно-промислового комплексу;

4.17. виплати стипендій здобувачам освіти, які навчаються у вищих навчальних закладах, у розмірах та в порядку, визначеному Законом України “Про вищу освіту”, але не менше обсягів, встановлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”;

4.18. фінансового забезпечення ремонту, облаштування та поновлення меблів у гуртожитках для студентів вищих начальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів;

 

5. Рекомендувати Кабінету Міністрів України доручити Міністерству фінансів України  при підготовці проекту Державного бюджету України на 2017 рік у межах обсягів, визначених у пункті 3 Рішення, врахувати наступні пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо видатків з загального фонду Державного бюджету України  у 2017 році:

5.1. Міністерству освіти і науки України не нижче 24 679 979,8  тис. грн., (додаткове виділення коштів у розмірі 11 572 263,1 тис. грн.), тому числі:

5.1.1. Освіта: 23 313 574,6 тис. грн., за напрямами:

- Оплата праці з нарахуваннями - 9 923 503,5 тис. грн.;

- Харчування - 376 686,9 тис. грн.;

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 336,1 тис. грн.

- Стипендії - 3 896 957,8 тис. грн.;

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 322 345,8 тис. грн.

- Інші видатки - 608 801,6 тис. грн.

- Виготовлення випускних документів про освіту - 18 569,7 тис. грн.;

- Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року” - 10 977,9 тис. грн.;

- Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами - 172 594,0 тис. грн.;

- Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті - 210 457,0 тис. грн.;

- Видання, придбання, зберігання та доставки підручників і навчальних посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної власності - 392 969,9 тис. грн.;

- Виконання Закону України від 14.05.2015 № 425-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей” - 184 558,0 тис. грн.;

- Капітальні видатки за розділом “Освіта” - 515 414,1 тис. грн.

- Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників - 50 000,0 тис. грн.;

5.1.2. Наука 1 140 506,6 тис. грн.;

5.1.3. Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді - 73 403,9 тис. грн.;

5.1.4. Національне агентство з якості освіти -6 579,5 тис. грн.;

5.1.5. Центральний апарат Міністерства - 145 915,2 тис. грн.;

5.1.6. Підготовка кадрів у державних вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації - 4 873 435,3 тис. грн.;

5.1.7. Фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни - 805 967,0 тис. грн.;

5.2. Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні витрати) не нижче 63 151 536,7 тис. грн.., у тому числі:

5.2.1. Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 008 126,2 тис. грн.;

5.2.2. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -57 143 410,5 тис. грн. (у тому числі 4 500 000,0 тис. грн. для підвищення заробітної плати вчителів);

5.3. Національній академії наук України - 3 629 170,6 тис. грн.

5.4. Національній академії аграрних наук України  - 652 493,3 тис. грн.

5.5. Національній академії медичних наук України - 1 560 260,6 тис. грн.;

5.6. Національній академії педагогічних наук  України - 151 659,6 тис. грн.

5.7. Національній академії правових наук України – 50 003,0 тис. грн.;

5.8. Національній академії мистецтв України  - 26 172,3 тис. грн.

6. Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України: 

6.1. розглянути пропозиції НАН України щодо:

6.1.1 участі в технологічному оновленні та інноваційному розвитку галузей економіки та визначити обсяги державного замовлення на реалізацію у 2017 році проектів:

видобудування та утилізацію залишкового газу;

обладнання та технології для моніторингу та забезпечення стабільності роботи енергосистем;

технології спалювання доступних марок вугілля на вітчизняних теплоелектростанцій;

світлодіодні джерела світла та освітлених систем на їх основі;

продовження ресурсу енергоблоків АЕС;

диверсифікація джерел постачання ядерного палива;

ядерна дослідницька установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці»;

видобуток корисних копалин, у тому числі нарощування видобутку нафти та газу;

6.1.2. співпраці з високотехнологічними галузами, формування та фінансового забезпечення розробки та реалізації державних цільових науково-технічних програм:

ракетобудування; 

авіабудування;

лікарські препарати та лікувально-профілактичні продукти харчування;

6.1.3. програму робіт в оборонно-промисловому комплексі;

6.2. розглянути пропозиції Міністерства освіти і науки України щодо:

6.2.1. формування та фінансового забезпечення у 2017 році цільових державних програм:

- ремонту, облаштування та поновлення меблів у гуртожитках для студентів вищих начальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів;

- прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку;

- наука в Університетах.

7. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству оборони України, Міністерству економічного розвитку та торгівлі України разом з Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України:

7.1. розробити державну програму підготовки молодих фахівців інженерних і технологічних спеціальностей, у тому числі, фахівців для підприємств оборонно-промислового комплексу, для забезпечення потреб в кількості й якості підготовки фахівців у відповідності до запланованих перетворень головних кластерів економіки країни.

У програмі передбачити:

- формування нових форм державного замовлення фахівців інженерних і технологічних спеціальностей за участю провідних високоліквідних підприємств щодо забезпечення їх нагальних потреб в інженерних кадрах;

- надання кожному технічному університету на перехідний період (2-3 роки) фіксованого обсягу державного замовлення, враховуючи рівень підготовки кадрів, потреби регіону та держави в розвитку відповідних галузей промисловості, збереження заочної освіти, особливо для учасників АТО;

- надання вищим навчальним закладам права самостійно розподіляти обсяг державного замовлення між різними категоріями абітурієнтів (випускниками  технікумів, коледжів і шкіл).

7.2. врахувати у проекті Державного бюджету України на 2017 рік видатки на реалізацію державної програми підготовки молодих фахівців інженерних і технологічних спеціальностей.

8. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету О. Співаковського.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

 

Про результати і проблеми вступної кампанії 2016 року

до вищих і професійно-технічних навчальних закладів України

______________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет з питань  науки і освіти  відзначає окремі позитивні зрушення та серйозні прорахунки в організації та проведенні вступної кампанії 2016 року  і  забезпеченні  рівного доступу громадян до вищої освіти.

За оперативними даними  Міністерства освіти і науки  України, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти  станом на 5 вересня 2016 року верифіковано накази про зарахування до вищих навчальних закладів України всіх форм власності та сфери управління (за винятком вищих військових навчальних закладів) 466,3 тис. осіб, у тому числі на місця державного/регіонального замовлення - 239,7 тис. осіб; за кошти фізичних та юридичних осіб – 226,6 тис. осіб (у 2015 році  зараховано до вищих навчальних закладів України всіх форм власності та підпорядкування 477,2 тис. осіб, у тому числі 237,5 тис. осіб за кошти державного та місцевого бюджетів).

Однією з особливостей  вступної кампанії  2016 року є скасування  цільового  прийому до  вищих навчальних закладів та звуження категорії осіб, які мають право на позачерговий вступ.  Натомість уведено систему вступу за квотами для осіб, які мають захворювання, що перешкоджають проходженню ЗНО, дітей-сиріт та учасників бойових дій.

Позитивним моментом цьогорічної вступної кампанії стало розширення можливостей здобуття української вищої освіти для вступників з Криму та Донбасу. Спрощені умови вступу для абітурієнтів з Донбасу дозволили їм вступати за результатами іспитів  до  університетів,  переміщених з території антитерористичної операції. Водночас випускники з Криму отримали можливість екстернатом скласти іспити, отримати український атестат і вступати до університетів за виділеною квотою. Створені освітні центри “Донбас-Україна” і “Крим-Україна”, які продовжують свою діяльність до 20 вересня 2016 року і сприяють вступу зазначеної категорії осіб до вищих навчальних закладів України.

Попри  окремі  прогресивні  нововведення, спрямовані на забезпечення прозорості та справедливості вступу до вищих навчальних закладів, вступна кампанія 2016 року позначена низкою серйозних прорахунків. Серед  суттєвих недоліків і проблем цьогорічної вступної кампанії є нестабільність Умов прийому до вищих навчальних закладів України, їх надмірна складність і заплутаність, постійні збої у роботі системи електронного вступу, недосконалість застосування моделі “гроші за студентом”,  відсутність  розподілу між спеціалізаціями на певні спеціальності, некоректність проведення загальнодержавного конкурсного відбору, надання місць державного замовлення пільговим категоріям населення у ручному режимі, неврахування специфіки переміщених вищих навчальних закладів  тощо.

Зокрема, практика   встановлення   вищими  навчальними закладами різних вагових коефіцієнтів  для різних сертифікатів ЗНО та  середнього балу документа про загальну середню   в  умовах  “широкого конкурсу”  призвела до спотворення  результатів  Всеукраїнського рейтингу абітурієнтів та  нерівних  умов   для  цьогорічних  вступників.

У  ході  вступної кампанії 2016 року  виразно проявилася тенденція концентрації  сильних абітурієнтів та, відповідно, місць державного замовлення, на найпрестижніших спеціальностях у навчальних закладах столиці і великих міст. У зв’язку з цим  деякі регіональні навчальні заклади, що надають освіту з дефіцитних спеціальностей у галузях природничих, технічних, аграрних наук,  змушені значно скоротити обсяги своєї діяльності і ризикують опинитися в недалекому майбутньому на межі закриття.

Окрім того, цьогорічна вступна кампанія  підтвердила суттєві проблеми    педагогічної, фізико-математичної та інженерної освіти. Низький прохідний бал абітурієнтів та низькі показники набору на педагогічні, природничо-математичні  та інженерні спеціальності  свідчать про наявність суттєвих ризиків для держави, пов’язаних з потенційною неспроможністю розвивати і підтримувати у майбутньому високотехнологічні галузі економіки та формувати людський капітал для розбудови держави на інноваційних засадах.  

Специфікою цієї вступної кампанії стала також масова відмова абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, яка в окремих вищих навчальних закладах  досягла 25-30%, від подачі оригіналів документів. Однак, в цьогорічних Умовах прийому до вищих навчальних закладів,  що ще раз засвідчує їх недосконалість, при вступі на освітньо-кваліфікаційний  рівень бакалавра  відсутня норма, яка б передбачала добір студентів на вакантні бюджетні місця.

У зв’язку з  цим у науково-педагогічних працівників  вищих навчальних   викликають особливі застереження щодо питання розвитку регіональної освіти, підготовки кадрів на фундаментальні спеціальності та відповідності державного замовлення реальним потребам української економіки.

Окрім того, за інформацією Міністерства освіти і науки України, станом на 1 вересня 2016 року приступило до занять учнів-першокурсників 102 тисячі осіб, що становить  всього 74% від минулорічного фактичного виконання державного замовлення. Про обсяги  так званого  “регіонального” замовлення на 2016 рік  Комітет з питань науки і освіти офіційної  інформації не має. Листом від 19.08.2016 року № 1/9-439 “Щодо продовження прийому громадян на навчання до професійно-технічних навчальних закладів у 2016 році” Міністерство освіти і науки України  з метою  виправлення  ситуації  продовжило прийом на навчання до  професійно-технічних навчальних закладів до 1 жовтня 2016 року.

Зазначені недоліки та прорахунки вступної кампанії 2016 року спонукають  до  серйозного доопрацювання та удосконалення  Умов прийому до вищих навчальних закладів України  у 2017 році. 

 

У звязку з вищезазначеним, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію  Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М.  щодо результатів і  проблем вступної кампанії 2016 року до вищих навчальних закладів України взяти до відома.

 

2. Рекомендувати  Кабінету  Міністрів України:

2.1. Встановити граничний  строк  затвердження обсягу державного  замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів до 1 червня  кожного року.

2.2.  Забезпечити стабільний  обсяг державного замовлення на дефіцитні  та унікальні спеціальності  стратегічного значення.

2.3. Передбачити фіксований обсяг державного замовлення для спеціальностей аграрного профілю, як це передбачено Законом України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”.

2.4.  Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” відповідно до пропозицій вищих навчальних закладів України, громадських освітянських організацій та Федерації роботодавців України.

2.5. Підготувати пропозиції внесення змін до чинного законодавства України з метою  прискорення переходу  вищих навчальних закладів державної форми власності зі статусу бюджетних організацій у статус неприбуткових організацій або акціонерних товариств.

2.6. Забезпечити у 2017 році фінансування професійно-технічних навчальних закладів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, збільшуючи обсяги підготовки кваліфікованих робітників з метою наближення освітніх  пропозицій до обгрунтованих потреб і пропорцій з підготовки працівників і персоналу з управління на ринку праці.

2.7. Розробити та затвердити нормативно-правові акти щодо механізму забезпечення положень статті 53 Конституції України про державні гарантії щодо доступності і безоплатності професійно-технічної освіти в Україні в умовах децентралізації управління професійно-технічною освітою.

2.8. Розробити та подати проекти змін до чинних Законів України з метою узгодження та приведення їх у відповідність до напрямів реформування професійно-технічної освіти, забезпечивши її збереження і розвиток.

2.9. Доручити Міністерству  економічного розвитку і торгівлі України   спільно з  Міністерством  соціальної політики  України,  Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами виконавчої влади,  у сфері  управління  яких знаходяться вищі навчальні заклади,  здійснити роботу щодо удосконалення методики визначення потреби  держави  у  фахівцях  з вищою освітою та обсягів державного замовлення на підготовку фахівців  у  вищих  навчальних   закладах державної і комунальної форми власності з урахуванням реальних потреб економіки у трудових ресурсах та проблем регіонального розвитку.

 

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

3.1. Спільно зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України створити робочу групу з  розроблення Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України  на 2017 рік, забезпечити спрощення їх змісту та чіткість формулювань.

3.2. В Умовах прийому на навчання  до вищих навчальних закладів  на 2017 рік  передбачити можливість подання заяв абітурієнтами як в електронному, так і паперовому вигляді.

3.3. Розглянути доцільність обмеження кількості  спеціальностей, на які подаються заяви абітурієнтами для вступу.

3.4. В Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів  на 2017 рік виключити положення про встановлення абітурієнтами пріоритетів заяв на вступ.

3.5. До 30 вересня 2016 року надати Комітету з питань науки і освіти:

- проект Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році для обговорення на засіданні Комітету та підготовки пропозицій  щодо їх вдосконалення;

- загальну концепцію та головні критерії політики Міністерства освіти і науки України стосовно формування і розподілу державного замовлення в 2017 році.

3.6. Надати вищим навчальним закладам можливість самостійно формувати правила прийому на правах університетської автономії.

3.7. Удосконалити рівень тестових завдань з метою  збільшення терміну дії  сертифікатів ЗНО до 3-5 років.

3.8. Забезпечити  технічну підтримку  ЄДЕБО з метою  недопущення збоїв програмного забезпечення.

3.9. Розглянути можливість створення інституту регіональних представників ЄДЕБО для оперативного вирішення проблем  вступу.

3.10. З метою поліпшення якості  роботи приймальних комісій та системи електронної подачі документів  розмежувати у часі  подання заяв на бакалаврат і  магістратуру.

3.11. Для спеціальностей нового Переліку, що обєднали декілька спеціальностей попереднього Переліку, ввести спеціалізації та надавати обсяги державного замовлення за спеціалізаціями.

3.12. Для забезпечення прозорості і  справедливості вступної кампанії, недопущення підміни конкурсного зарахування електронним вступом оприлюднити алгоритм проведення загальнодержавного конкурсу.   

3.13. Створити рівні умови для зарахування абітурієнтів, зокрема уніфікувати перелік конкурсних предметів і дольову участь у конкурсному балі за кожною спеціальністю; обов’язково відображати в інформаційній системі Конкурс не локальні рейтингові списки в межах окремого  вищого  навчального закладу, а загальнодержавний рейтинговий список, на основі якого і видаються рекомендації на вступ за державним замовленням.

3.14.  Розглянути можливість  зарахування  громадян, які отримали повну загальну  освіту до 2008 року і мають стаж роботи не менше 10 років за обраною спеціальністю, за результатами вступних іспитів  за умови їх  вступу  на заочну форму навчання за цією ж спеціальністю.

3.15. Вжити заходів для  подальшого недопущення   надання місць державного замовлення пільговим категоріям населення у ручному режимі.

3.16. Відтворити повноцінну систему доуніверситетської підготовки як ефективний засіб ранньої профорієнтації молоді та її мотивації до вступу на природничі й інженерні спеціальності.

3.17. Розробити інструменти оцінки показників реального працевлаштування випускників та формування на їх базі прогнозних показників щодо потреб ринку праці. Передбачити збільшення відсотку набору за напрямками STEM-освіти (наука, технології, інженерія, фізика, математика) відповідно до потреб промисловості країни.

3.18. Зважаючи на катастрофічний стан фундаментальної підготовки випускників загальноосвітніх шкіл, визначити пріоритетним завданням підвищення рівня підготовки з фундаментальних і природничих дисциплін на всіх рівнях освіти – від школи до університету – шляхом зміцнення взаємодії середніх та вищих навчальних закладів для забезпечення високоякісної освіти, а саме: розробити комплекс заходів з удосконалення підготовки вчителів природничих і фундаментальних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах; а також цільового підвищення кваліфікації вчителів математики, фізики, хімії та інформатики загальноосвітніх навчальних закладів на базі технічних університетів.

3.19. Для забезпечення  престижності інженерної та фізико-математичної освіти, дозволити вищим навчальним закладам профорієнтаційне тестування вступників, оцінка за яке повинна включатись до конкурсного балу.

3.20. Запровадити стимулювання якісного відбору на педагогічні,  природничі та інженерні спеціальності (підвищені стипендії, укладання угод на працевлаштування з гарантією адекватної оплати праці після завершення навчання тощо), розробити якісно нові підходи для забезпечення набору на ці критично необхідні для суспільства спеціальності.

3.21.  Передбачити в Умовах прийому на навчання до вищих навчальних закладів  на 2017 рік можливість заповнення за конкурсом вакантних місць державного замовлення  при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

3.22. Забезпечити зовнішню оцінку якості освіти (незалежний аудит) з залученням іноземних фахівців для тих вищих навчальних закладів, які в результаті  вступної кампанії втратили понад 10% бюджетних місць, з метою надання рекомендацій для вдосконалення їхньої роботи.

 

4. Рекомендувати Міністерству фінансів України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та іншими зацікавленими сторонами:

4.1. У Державному бюджеті на 2017 рік зберегти видатки на фінансування підготовки магістрів у вищих навчальних закладах України.

4.2.  У зв’язку з загрозою руйнації вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (технікумів і коледжів) утриматись від передачі у 2017 році  видатків на підготовку кадрів  у них з Державного бюджету України на місцеві бюджети. 

 

5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством освіти і науки України:

5.1. Опрацювати можливість формування регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.

5.2.  Удосконалити алгоритм розподілу  місць державного замовлення  для збалансування попиту на різні спеціальності.

 

6. Надіслати це Рішення Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України та Асоціації  працівників вищих навчальних  закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

Про стан

забезпечення підручниками системи загальної середньої освіти

(станом на початок нового 2016/2017 навчального року)

(інформація Міністерства освіти і науки України)

_____________________________________________________________

 

Заслухавши і обговоривши інформацію Міністерства освіти і науки України про стан забезпечення підручниками системи загальної середньої освіти, Комітет відзначає, що центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти проводиться відповідна робота з забезпечення випуску підручників, посібників, методичної літератури та організації наукового і програмно-методичного забезпечення відповідних навчальних закладів.

У зв’язку з упровадженням нових державних стандартів початкової загальної освіти і повної загальної середньої освіти учні, які переходять на навчання за новими програмами, забезпечуються підручниками поетапно. Так, упродовж 2012-2014 років надруковано нові підручники для учнів 1-3, 5 та 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів, у 2015-2016 років – для 4, 7, 8 класів.

У 2015 році вперше в державі застосовано порядок видання, придбання та доставки підручників з урахуванням оплати 50 відсотків їх вартості за рахунок коштів державного бюджету та 50 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів.

З метою забезпечення своєчасного фінансування статей видатків на видання, придбання, збереження та доставку підручників, посібників, методичної літератури Верховною Радою України прийнято Закон України від 26.01.2016 року № 940-VШ “Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників”. Кабінетом Міністрів України ухвалено низку рішень, зокрема розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1340-р. “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої та медичної субвенції з державного бюджету місцевим у 2015 році” було збільшено видатки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  придбання підручників на 80 млн. грн., а також узгоджено нормативні документи, що дозволило органам місцевого самоврядування здійснювати попередню оплату послуг із закупівлі підручників.

Разом з тим, якщо фінансування видання, придбання, збереження та доставку підручників з державного бюджету здійснюється на задовільному рівні, та використання коштів освітньої субвенції у сумі 80 млн. областями використовується вкрай незадовільно. 

Так станом на 1 вересня 2016 року за кошти державного бюджету видано та доставлено до обласних департаментів та управлінь освіти 125 назв підручників накладом 2 226 448 примірників для 4 класів (забезпечення становить 45,7 відсотків) та 183 назви накладом 3 316 238 примірників для учнів 7 класу, що становить в середньому 45,9 відсотків. Кошти освітньої субвенції надійшли в області на початку поточного року, на придбання підручників додатково виділено 46,9 млн. грн. із місцевих бюджетів, але на сьогодні реалізувати кошти та забезпечити в повному обсязі учнів підручниками не спромоглася жодна з областей. У підсумку: з 80 млн. грн. освітньої субвенції на придбання підручників та 46,9 млн. коштів місцевих бюджетів реалізовано лише 54,3 млн. грн., а забезпеченість підручниками учнів 4 та 7 класів в середньому по Україні складає лише 68, 5 відсотків.

Причинами такого стану є: 1) невчасне затвердження розподілу коштів обласного бюджету обласними радами; 2) запізнене надходження коштів освітньої субвенції на рахунок замовників; 3) завантаженість видавництв, які отримали одночасно замовлення на друк підручників як для 8 класу, так і для 4 і 7 класів; 4) штучні вимоги деяких структурних підрозділів державного казначейства щодо одночасного представлення договорів  з усіма видавництвами, з якими заключено договори; 5) відмова видавництв  від виготовлення підручників за встановленими державними цінами; 6) незавершеність процесу створення об’єднаних територіальних громад тощо.

У межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на 2016 рік у сумі 315 581, 1 тис. грн. проведено закупівлі підручників для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів 220 назв загальним накладом 7 760 164 примірники (80 відсотків від потреби).

Комітет звертає увагу Міністерства освіти і науки України на відсутність належної уваги до проблем забезпечення підручниками і навчальними посібниками системи професійно-технічної освіти. За даними Національної академії педагогічних наук України повну загальну середню освіту в системі професійно-технічної освіти здобувають понад 61 відсотків учнів, зарахованих у професійно-технічні навчальні заклади. Але останні два роки бібліотеки професійно-технічних навчальних закладів навчальними підручниками для 10-11 класів не забезпечувалися зовсім. Забезпеченість підручниками і навчальними посібниками з загальноосвітніх дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах становить лише 62 відсотки.

Враховуючи викладене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України про стан забезпечення підручниками системи загальної середньої освіти (станом на початок нового 2016/2017 навчального року)  взяти до відома.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Здійснити заходи спрямовані на посилення відповідальності органів державної виконавчої влади, зокрема місцевих, за  фінансування статей видатків на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для учнів, вихованців системи загальної середньої освіти.

2.2. Під час підготовки проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачити витрати за бюджетною програмою 2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів” додаткові кошти в сумі 392 969,9 тис. гривень, з них видатки споживання – 19 591,1 тис. гривень, видатки розвитку – 373 378,8 тис. гривень для видання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (видання підручників для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів і для учнів та вихованців 10-11 класів професійно-технічних навчальних закладів; видання підручників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів; видання навчальної літератури серії “Шкільна бібліотека”; доставка та збереження резервного фонду; проведення конкурсу підручників).

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

3.1. Розглянути питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства в частині надання можливості використання альтернативних підручників з навчальних дисциплін для врахування індивідуальних особливостей і потреб суб’єктів навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

3.2. Вивчити питання щодо можливої розробки нормативної бази для створення і використання у системі загальної та професійної освіти електронних підручників та забезпечення їх щорічного оновлення.

3.3. Створити депозитарій електронних версій підручників та навчальних посібників для системи професійно-технічної освіти, насамперед, для професій з машинобудування, металообробки, приладобудування, видобувної промисловості, транспорту, зв’язку, агропромислового комплексу, яким педагоги й учні могли б користуватися у відкритому доступу, у якому розміщувати лише ті підручники, навчальні посібники та інші науково-методичні матеріали, які пройшли зовнішню незалежну наукову та навчально-методичну експертизу.

4. Міністерству освіти і науки України до 1 жовтня поточного року представити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти інформацію щодо стану забезпеченості підручниками навчальних закладів системи загальної середньої освіти (загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації).

5. Контроль за виконання рішення покласти на підкомітет з питань освіти (Кремінь Т.Д.).

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

Про проблеми функціонування комунального закладу освіти

“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”

(в рамках виконання Рішення Комітету від 16.03.2016 р (протокол № 36),

доручення Кабінету Міністрів України № 10708/1/1-16 від 30.03.2016 р.,

доручення Кабінету Міністрів України № 10708/4/1-16 від 16.06.2016р.,

доручення Кабінету Міністрів України № 26558/1/1-16 від 02.08.2016 р.)

 

 

Заслухавши інформацію Голови підкомітету з питань освіти Т. Креміня, Першого заступника Міністра освіти і науки В.Ковтунця та директора Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату “Дніпро” Т. Журавель стосовно критичної ситуації, яка загрожує подальшому функціонуванню зазначеного навчального закладу, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Голови підкомітету з питань освіти Т. Креміня, Першого заступника Міністра освіти і науки В. Ковтунця та директора Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату “Дніпро” Т.Журавель взяти до відома.

2. Звернути увагу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Дніпропетровської обласної ради, Фонду державного майна України на невиконання рішень Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (до протоколу № 16) від 16 березня 2016 року, доручень Кабінету Міністрів України; неузгодженості всіх відповідальних і зацікавлених сторін при розгляді питання подальшого функціонування Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату “Дніпро”, невжиття дієвих заходів реагування на ситуацію, що склалася, з метою забезпечення конституційних прав громадян на освіту.

3. Повторно звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням невідкладного вирішення питання подальшого функціонування Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату “Дніпро” та вжити заходів з метою забезпечення безперебійного навчального процесу в зазначеному навчальному закладі.

4. Звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням підготувати зміни до Закону України Про вищу освіту, які б надавали право вищому навчальному закладу засновувати загальноосвітні навчальні заклади.

5. Контроль за виконанням Рішення покласти на Голову підкомітету з питань освіти Т. Креміня.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про узгоджений план роботи Комітету

на період п’ятої сесії восьмого скликання

___________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про затвердження узгодженого плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період п’ятої сесії восьмого скликання взяти до відома.

 

2. Затвердити узгоджений план роботи Комітету з питань науки і освіти на період  п’ятої сесії восьмого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про клопотання Президії Національної академії медичних наук України

щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України

директора Державної установи “Інститут гастроентерології

Національної академії медичних наук України” Степанова Ю.М.

__________________________________________________________________

 

До Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти звернулась Президія Національної академії медичних наук України з поданням про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, директора Державної установи “Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України” Степанова Юрія Мироновича.

Комітет заслухав інформацію про претендента на нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Підтримати клопотання Президії Національної академії медичних наук України про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, директора Державної установи “Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України” Степанова Юрія Мироновича.

 

2. Направити це рішення Комітету Голові Верховної Ради України А.В.Парубію. 

3. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на Першого заступника Голови  Комітету  Співаковського О.В.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

 

Про клопотання ДВНЗ “Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну”

Міністерства освіти і науки України щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України

завідувача будівельного відділення Панаськової Т.Ю.

_____________________________________________________________

 

До Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти звернувся ДВНЗ “Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну” Міністерства освіти і науки України з клопотанням про нагородження Грамотою Верховної Ради України завідувача будівельного відділення Панаськової Тетяни Ювеналіївни за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток будівельної галузі України та з нагоди 70-річчя від дня утворення коледжу.

Комітет заслухав інформацію про претендента на нагородження Грамотою Верховної Ради України.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Підтримати клопотання ДВНЗ “Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну” Міністерства освіти і науки України про нагородження Грамотою Верховної Ради України завідувача будівельного відділення Панаськової Тетяни Ювеналіївни.

 

2. Направити це рішення Комітету Голові Верховної Ради України А.В.Парубію.

 

3. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський