Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 5 сесія

10 грудня 2016, 17:48

Рішення до протоколу Комітету № 53

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 53

від 06 грудня 2016 року

 

 

 

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України

від 7 вересня 2016 року № 1494-VIII

“Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”

____________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Комітету з питань науки і освіти І.Г. Кириленка щодо звільнення професора Наумова Віталія Сергійовича з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та необхідності через це ініціювання виключення його з переліку стипендіатів Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, затвердженого Постановою Верховної Ради України “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Підтримати пропозицію щодо виключення професора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Наумова Віталія Сергійовича з переліку стипендіатів Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2016 році та внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності І. Г. Кириленка.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Постанови Верховної Ради України

про Рекомендації парламентських слухань на тему:

“Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”

_______________________________________________________________

Заслухавши інформацію першого заступника Голови Комітету про проект Постанови Верховної Ради України  про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”, що відбулися 16 листопада 2016 року, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Підтримати проект  Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні” і внести його на розгляд  Верховній Раді України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні” за основу та у цілому.

3. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Закону України

про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(реєстр. № 5130 від 03.11.2016, доопрацьований)

_______________________________________________________________

 

Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130 від 03.11.2016, доопрацьований), поданий Кабінетом Міністрів України, та зазначає таке.

На своєму засіданні 05 жовтня 2016 року Комітет розглядав питання “Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстр. № 5130 від 15.09.2016) та з урахуванням рішення Комітету від 07 вересня 2016 року “Про проект Постанови “Про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік” (реєстр. № 4971 від 13.07.2016 р.) та проектні показники фінансування освіти і науки з Державного бюджету України у 2017 році», а також зважаючи на чисельні норми законопроекту, які значно погіршують становище студентів, учнівської молоді, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, інших громадян України, що у порушення статті 22 Конституції України звужує зміст та обсяг їх існуючих прав і свобод, призведуть до ручного управління стипендіальним забезпеченням здобувачів вищої освіти, загрожують скороченням кола осіб, які отримуватимуть стипендію, призведуть до масового переведення вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації до системи професійно-технічної освіти та враховуючи надіслані до Комітету висновки Профспілки працівників освіти і науки України, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстр. № 5130 від 15.09.2016) за результатами його розгляду в першому читанні відхилити.

Доопрацьований Кабінетом Міністрів України законопроект спрямований, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, “на вдосконалення законодавства щодо підвищення мінімальних розмірів оплати праці та страхових виплат, економного та раціонального використання державних коштів та приведення у відповідність до фінансових можливостей положень окремих законів України”.

Також у Пояснювальній записці вказано, що проект Закону стосується соціально-трудової сфери і прав осіб з інвалідністю та потребує погодження із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців, Всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками. Разом з тим  законопроект не містить інформації про таке погодження, більш того до Комітету надійшли висновки від Профспілки працівників освіти і науки України, Профспілки працівників Національної академії наук України, Магдалинівської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України Дніпропетровської області, які виступили проти прийняття законопроекту реєстр. № 5130, а у висновку профільного Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення вказано про позицію Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, які висловили категоричну незгоду з основними положеннями законопроекту та вказали на порушення законодавства через його непогодження з профспілками.

У цілому законопроект зорієнтований на подовження обмежень у фінансуванні законодавчо визначених пільг, пенсійних та зарплатних виплат для окремих категорій населення. У контексті загального підходу щодо фінансових труднощів у країні це стає зрозумілим та не підлягає сумніву щодо необхідності застосування непопулярних заходів. Поряд з цим, дії та плани Уряду стосовно підвищення соціальних стандартів, суттєвого підняття заробітної плати окремим категоріям працівників бюджетної сфери, визначення рівня оплати праці представникам правоохоронних, антикорупційних та інших “нових” утворень, який на порядок перевищує середній по країні розмір заробітної плати, на фоні постійного недофінансування потреб науковців навіть на заробітну плату та невизначеності джерел фінансування освітніх закладів – ставлять під сумнів системність та комплексність підходу до вирішення вказаних загальнодержавних питань, а деякі норми законопроекту є неприйнятні, зокрема для студентства і освітян, та руйнівні для окремих навчальних закладів.

За висновком Профспілки працівників освіти і науки України у доопрацьованому законопроекті пропонуються зміни до Кодексу законів про працю України та до Закону України “Про оплату праці”, які призведуть до звуження трудових прав працівників, особливо бюджетної сфери. Висловлено категоричне заперечення запропонованим змінам до статті 95 Кодексу законів про працю України та до статті 3 Закону України “Про оплату праці” стосовно вилучення з поняття мінімальної заробітної плати норми, що мінімальна заробітна плата – це заробітна плата за просту, некваліфіковану працю.

Неприйнятними вважають Профспілки працівників освіти і науки України та такими, що звужують трудові права працівників бюджетної сфери, пропозиції, передбачені до статті 96 Кодексу законів про працю України та до статті 6 Закону України “Про оплату праці”, про формування схеми посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, які фінансуються з бюджету, на основі мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України та встановлення його у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, замість норми про затвердження тарифної ставки робітника першого розряду у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати. Не погоджуються також з пропозиціями про вилучення зі статті 3 Закону України «Про оплату праці» норми, що до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати та доповнення його нормою в новій статті 31, що при обчисленні розміру мінімальної заробітної плати працівника не враховуються лише доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат та проведення доплати до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Профспілки працівників освіти і науки України вважають і народні депутати України – члени Комітету погоджуються з тим, що реалізація таких змін призведе до повного знецінення праці кваліфікованих працівників, безпрецедентного порушення міжпосадових та міжкваліфікаційних співвідношень, спричинить справедливу відмову від виконання обов’язків класних керівників, завідувачів кабінетами, майстернями, спортивними залами та інших видів педагогічної роботи, за які встановлюється цільова доплата (перевірка зошитів, письмових робіт, керівництво предметними, цикловими, методичними комісіями, відділеннями, обслуговування обчислювальної техніки тощо). При такому механізмі оплати праці педагогічних працівників частині з них буде знівельовано надбавку за вислугу років, підвищення за педагогічні звання, оплату за виконання педагогічної роботи понад норму тощо.

Значні заперечення профспілок є щодо змін у призначенні стипендій. Зокрема, неприпустимими вважаються пропозиції про внесення змін до частин 4 та 6 статті 62 Закону України “Про вищу освіту”, зокрема щодо скасування норми, що розмір стипендіального фонду вищого навчального закладу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії та запровадження норми про надання соціальних стипендій, виходячи з рівня доходу сім’ї та успіхів у навчанні студентів, а також надання академічних стипендій лише тим особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями встановленими Кабінетом Міністрів України.

Норма про встановлення Кабінетом Міністрів України відсотку студентів, які матимуть право на отримання академічних стипендій та в межах якої вчена рада вищого навчального закладу визначатиме частку студентів на отримання академічних стипендій, призведе на думку Профспілки працівників освіти і науки України до ручного управління стипендіальним забезпеченням здобувачів вищої освіти та загрожує скороченню кола осіб, які отримуватимуть стипендію.

Неприпустимими визначені профспілками і підтримані народними депутатами України – членами Комітету пропозиції до частини 18 статті 37 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, якими пропонується продовження до 31 грудня 2017 року обмежень у призначенні пенсії науковим працівникам та її обмеження працюючим пенсіонерам розміром 85 відсотків призначеного розміру.

Народні депутати України – члени Комітету підтримали й інші застереження Профспілки працівників освіти і науки України та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, а також Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, яке висловило до законопроекту, що розглядається, цілу низку суттєвих зауважень та вважає, що він не може бути прийнятий у запропонованому вигляді як такий, що не узгоджується з відповідними положеннями Конституції України.

Було взято до відома, що Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130, доопрацьований), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу з урахуванням низки пропозицій.

З урахуванням проведеного обговорення, а також враховуючи підтримку Міністерством освіти і науки України, Профспілкою працівників Національної академії наук України, Національною академією правових наук України, Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України альтернативного законопроекту реєстр. № 5130-1 від 30.09.2016 Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130 від 03.11.2016, доопрацьований) за результатами його розгляду в першому читанні відхилити.

2. Направити це рішення до головного комітету, а саме Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Закону України

про внесення змін до деяких законодавчих актів

України (реєстр. № 5130-1 від 30.09.2016, поданого народними

депутатами України Н. Королевською, Ю. Солодом та іншими)

______________________________________________________________

 

Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130-1 від 30.09.2016, поданого народними депутатами України Н. Королевською, Ю. Солодом та іншими), який є альтернативним до законопроекту за реєстр. № 5130, внесеного Урядом 15 вересня 2016 р. і доопрацьованого ним та внесеним 03 листопада 2016 р., і зазначає таке.

Кабінет Міністрів України не підтримав альтернативний законопроект і у своєму висновку зазначив, що надання певних видів пільг, компенсацій, гарантій та інших соціальних виплат має здійснюватися комплексно з урахуванням фінансових можливостей держави та забезпечення своєчасним і у повному обсязі фінансуванням уже прийнятих рішень щодо соціального захисту населення. Також відзначено, що за попередніми розрахунками Міністерства фінансів України реалізація запропонованого проекту Закону в частині скасування норм щодо обмеження пенсій та припинення виплати пенсій працюючим пенсіонерам потребуватиме вишукання додаткових коштів з Державного бюджету України в обсязі 2,5 млрд. гривень на 2017 рік.

Міністерство освіти і науки України в межах компетенції розглянуло та підтримує проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (реєстр. № 5130-1 від 30.09.2016), поданого народними депутатами України Н. Королевською, Ю. Солодом, оскільки це дозволить посилити соціальний захист педагогічних працівників, що своєю чергою сприятиме підвищенню престижності праці педагога.

Разом з тим Міністерство освіти і науки України зазначило, що даний законопроект потребує суттєвого доопрацювання, так як для реалізації його положень необхідно передбачити додаткові видатки з Державного бюджету України, що визнається і у Пояснювальній записці до проекту, зокрема в частині безумовного забезпечення державою педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм, проте авторами не надано жодного обґрунтування та розрахунків джерел фінансового забезпечення запропонованих ініціатив.

Національна академія наук України надала висновок Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, у якому вказано, що система соціального захисту громадян загалом та їх пенсійного забезпечення зокрема, потребує свого удосконалення. Рівень соціальної захищеності в Україні є низьким, що має свої як об’єктивні, так і суб’єктивні обставини. Разом з тим відзначено, що аналізований законопроект жодним чином систему соціального захисту в Україні покращити не зможе і цьому не сприятиме, більш того, може призвести до її розбалансування. Вказано, що у Пояснювальній записці до законопроекту не наведено жодних економічних обрахунків щодо фінансового забезпечення аналізованого законопроекту.

У висновку узагальнено, що соціальна сфера в державі потребує комплексної, всебічної реформи як своєї форми, так і змісту. Система соціального захисту повинна бути вибудована на засадах соціального забезпечення, надання соціальної допомоги та послуг саме тим особам, які їх потребують. В Україні запроваджено принцип надання пільг тільки тим, хто їх об’єктивно потребує, що за своєю правовою природою є виправданим.

Оскільки на думку експертів запропонований законопроект не зможе покращити систему соціального захисту в Україні, то його слід відхилити.

Профспілка працівників НАН України виступає проти прийняття Верховною Радою України законопроекту № 5130 (доопрацьований) від 03.11.2016 та пропонує взяти за основу альтернативний законопроект № 5130-1 від 30.09.2016.

За висновком Національної академії правових наук України законопроект № 5130-1 від 30.09.2016 покликаний відновити належний рівень соціального захисту працюючих пенсіонерів, ветеранів війни та сімей загиблих воїнів, ветеранів праці, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, шахтарів та гірників, педагогічних працівників навчальних закладів, які працюють у сільській місцевості.

Як зазначено Національною академією правових наук України, принципи соціальної держави втілено у ратифікованих Україною міжнародних актах: Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Європейській соціальній хартії (переглянутій) 1996 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, та рішеннях Європейського суду з прав людини. Зокрема, згідно зі статтею 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 року держава зобов’язана підтримувати функціонування системи соціального забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового посилення тощо. Відповідно до статей 1, 3 Конституції України держава не може довільно відмовлятися від узятих на себе фінансових зобов’язань, передбачених законами.

З огляду на це, Національною академією правових наук України визначається, що прийняття альтернативного законопроекту (реєстр. № 5130-1) сприятиме відновленню конституційних прав працюючих пенсіонерів та соціальної справедливості по відношенню до них.

Загалом не заперечуючи проти поданої законодавчої ініціативи, спрямованої на відновлення належного рівня соціального захисту відповідних категорій населення, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає за доцільне звернути увагу на необхідність перегляду всього механізму забезпечення соціальними гарантіями з огляду на недоліки його функціонування.

З урахуванням проведеного обговорення Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130-1 від 30.09.2016) за результатами його розгляду в першому читанні відхилити.

2. Направити це рішення до головного комітету, а саме Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Закону України

про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(реєстр. № 5131 від 03.11.2016, доопрацьований)

_______________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5131 від 03.11.2016, доопрацьований), поданий Кабінетом Міністрів України, та враховуючи рішення Комітету від 05 жовтня 2016 року про проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (реєстр. № 5131 від 15.09.2016), Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України підтримати проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5131 від 03.11.2016, доопрацьований) за результатами розгляду в першому читанні за основу з урахуванням пропозицій Комітету (Додаток 1).

 

2. Направити це рішення до Комітету з питань бюджету.

 

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього  питання  визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                  О.В. Співаковський

 

 

 

Про формування порядку денного пленарного засідання

Верховної Ради України на період 20 - 23 грудня 2016 року

щодо розгляду Верховною Радою України

пріоритетних законопроектів з освітніх питань

_____________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши інформацію, представлену Першим заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки i освіти О. Співаковським щодо пакету пріоритетних законопроектів, які рекомендується першочергово розглянути на засіданні Верховної Ради України, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України О. Співаковського взяти до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України включити для першочергового розгляду до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України на період 20 – 23 грудня 2016 року пакет законопроектів з освітніх питань.

для включення до порядку денного:

- проект Закону про внесення змін до статті 37 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо відновлення права подавати для обчислення пенсії довідки про заробіток за будь-які 60 місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року (реєстр. № 5423 від 17.11.2016р., н.д.Ю.Шухевич).

для включення до порядку денного та прийняття рішення:

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) (реєстр. № 5240 від 06.10.2016р., н.д.О.Марченко, О.Співаковський, В.Литвин, Т.Кремінь, Ю.Тимошенко, О.Ляшко);

- проект Закону про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” (реєстр. № 5023 від 12.08.2016р., КМУ).

для розгляду у першому читанні:

- проект Постанови про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (реєстр. № 5272 від 13.10.2016р., н.д.І.Кириленко);

-  проект Закону про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень  Закону  України  “Про вищу освіту”  (щодо  вступу до аспірантури та  діяльності спеціалізованих вчених рад) (реєстр. № 4783 від 06.06.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський);

- проект Закону про внесення змін до розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо строків захисту дисертацій  та права на отримання диплому доктора філософії (реєстр. № 2316а від 08.07.2015р., н.д.О.Скрипник, А.Журжій);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав (реєстр. № 3692 від 22.12.2015р., н.д.В.Пташник, П.Костенко, І,Подоляк, О.Скрипник, Т.Острікова, Н.Кацер-Бучковська, Р.Семенуха, І.Сисоєнко, І.Крулько, І.Климпуш-Цинцадзе, А.Шкрум);

- про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки  Національної академії наук України та національних галузевих академій наук”  (реєстр. № 4477 від 20.04.2016р., н.д.О.Співаковський, А.Павелко, А.Гордєєв, С.Хлань, В.Галасюк, А.Немировський);

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо призупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність (реєстр. № 4365 від 01.04.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, М.Поплавський, В.Галасюк, О.Скрипник);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 3829 від 27.01.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський, О.Скрипник, І.Мельничук, Р.Мацола, А.Гордєєв, С.Хлань, А.Шинькович);

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безкоштовного харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (реєстр. № 3829-1 від 11.02.2016р., н.д.Н.Королевська, Ю.Солод);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення вимоги попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими ЗМІ) (реєстр. № 2047 від 07.04.2015р., н.д.С.Лещенко, В.Ар’єв, Ю.Луценко, Д.Добродомов, В.Сюмар, В.Войціцька, О.Медуниця, М.Найєм, Ж.Соболєв, С.Заліщук) (доопрацьований);

для повторного розгляду з пропозиціями Президента України:

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти від 04.02.2016 № 982-VIII;

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік щодо фінансування професійно-технічної освіти  від  04.02.2016 № 983-VIII.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                  О.В. Співаковський