Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 5 сесія

02 листопада 2016, 10:17

Рішення до протоколу Комітету № 52

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

                                                                                                    До протоколу № 52

                                                                                             від 2 листопада 2016 року

 

 

Про проект ЗаконуУкраїни

“Про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”

(реєстр. № 5023 від 12.08.2016р.),

поданий Кабінетом Міністрів України

_____________________________________________________________

 

 

Розглянувши проект Закону України “Про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” (реєстр.№ 5023 від 12.08.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект  Закону України “Про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” (реєстр.№ 5023 від 12.08.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу та в цілому.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти О. Співаковському.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                         О.В. Співаковський

 

 

 

Про проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України

щодо відновлення прав громадян на безкоштовну освіту”

(реєстр. № 2247а від 02.07.2015р.),

внесений народними депутатами України Бондарем В.В., Яценком А.В.

_____________________________________________________________

 

Комітет розглянув проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення прав громадян на безкоштовну освіту” (реєстр. № 2247а від 02.07.2015р.), внесений народними депутатами Бондарем В.В. та Яценком А.В. і зазначає, що відповідно до пояснювальної записки метою прийняття законопроекту є повернення скасованих пільг для учнів дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних начальних закладів. Зокрема пропонується встановити право на пільговий проїзд міським і приміським пасажирським транспортом для учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, дітей з багатодітних сімей; уточнити порядок забезпечення підготовки і видання підручників, посібників, методичної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів; внести зміни в порядок організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та безкоштовного харчування дітей з малозабезпечених сімей та учнів державних професійно-технічних навчальних закладів тощо.

Комітет, в цілому підтримуючи ініціативу, спрямовану на відновлення безоплатного харчування, проїзду, підручниками, інших соціальних гарантій для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, педагогічних працівників тощо, та враховуючи висновки Головного наукового-експертного управління Апарату Верховної ради України № 16/3-252/2247а/49910 від 01.09.2016 р., Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Комітету з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Національної академії педагогічних науки України, висловлює низку зауважень до законопроекту:

-  В порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту не надано належного фінансово-економічного обґрунтування та пропозиції щодо додаткових джерел проведення відповідних видатків з державного та місцевих бюджетів для досягнення збалансованості бюджетів.

-  Необхідність узгодження запропонованих змін до Закону України “Про загальну середню освіту”, “Про освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості безкоштовним проїздом.

-   Необхідність переглянути законопроект:

в частині визначення компетенції Міністерства освіти і науки України як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади із реалізації державної політики у сфері освіти і науки забезпечувати випуск підручників, посібників та методичної літератури;

встановлення умов надання пільг пенсіонерам з числа педагогічних працівників, багатодітним сім’ям з врахуванням адресності надання пільг, передбаченої програмою діяльності Кабінету Міністрів України, що схвалена Постановою Верховною Ради України “Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України” від 11.12.2014 № 26-VІІІ;

в частині визначення категорій учасників навчально-виховного процесу, які мають право на пільговий та/або безкоштовний проїзд, врахувавши можливість пільгового проїзду у тому числі для “вихованців” та “студентів”, визначених як пільгові категорії у ст. 14 чинного Закону України “Про освіту”; для дітей, позбавлених батьківського піклування, визначених як пільгова категорія у Законі України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (ст. 39-11).

-  Взяти до уваги норму ч.2 ст. 35 Закону України “Про освіту”, якою “Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”. Відтак, її скасування призведе до звуженню змісту та обсягу наявних прав.

-  Необхідність поширення соціальних гарантій щодо безкоштовного харчування, передбачених змінами до ч.5.ст. 41 Закону України “Про освіту” та до чч.5, 6 ст. 19 Закону України “Про охорону дитинства”, також на учнів комунальних професійно-технічних навчальних закладів.

-  Необхідність узгодження змін до Закону України “Про дошкільну освіту в частині повноважень органів місцевого самоврядування, форм згоди територіальної громади із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

-  Необхідність техніко-юридичного доопрацювання законопроекту.

Враховуючи вищезазначене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України повернути проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення прав громадян на безкоштовну освіту” (реєстр. № 2247а від 02.07.2015р.), внесений народними депутатами Бондарем В.В. та Яценком А.В., суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання із врахуванням пропозицій і зауважень Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Комітету з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Національної академії педагогічних науки України.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України,  Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                         О.В. Співаковський

 

 

 

 

Щодо можливості надання державної підтримки діяльності

Міжнародного кластера “Палата ІТ-ОПМ”

при Херсонській державній морській академії

______________________________________________________________

 

 

Розглянувши інформацію ректора Херсонської державної морської академії Ходаковського В.Ф. про створення Міжнародного кластера “Палата ІТ-ОПМ” при Херсонській державній морській академії, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Підтримати ініціативу Херсонської державної морської академії щодо створення на її базі Міжнародного кластера “Палата ІТ-ОПМ”.

 

2. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:

звернутися до Кабінету Міністрів України з приводу можливості державної підтримки Міжнародного кластера “Палата ІТ-ОПМ” при Херсонській державній морській академії.

 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата України, Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти О.В. Співаковського.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                          О.В. Співаковський

 

 

 

 

Про проведення виїзного засідання до м. Черкаси на тему “Державна

політика у сфері вищої освіти: сучасний стан та проблеми реалізації”

________________________________________________________________

 

 

Розглянувши звернення голови Черкаської обласної ради ректорів, директорів вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації О.В. Черевка щодо проведення виїзного засідання Комітету з питань науки і освіти на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Провести виїзне засідання Комітету з питань науки і освіти до м. Черкаси на тему: Державна політика у сфері вищої освіти: сучасний стан та проблеми реалізації у березні 2017 року.

 

2. Включити зазначене питання до плану роботи Комітету з питань науки і освіти шостої сесії Верховної Ради України VIII скликання.

 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата України, Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти О.В. Співаковського.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                            О.В. Співаковський

 

 

 

 

Про затвердження проекту листа Голові Верховної Ради України щодо прискорення розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) (реєстр. № 5240 від 06.10.2016р.),

внесеного народними депутатами України

Марченком О.О., Співаковським О.В., В.Литвином В.М.,

Кремінем Т.Д., Тимошенко Ю.В., Ляшком О.В.

____________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Затвердити проект листа Голові Верховної Ради України щодо прискорення розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) (реєстр. № 5240 від 06.10.2016р.), внесеного народними депутатами України Марченком О.О., Співаковським О.В., В.Литвином В.М., Кремінем Т.Д., Тимошенко Ю.В., Ляшком О.В.

 

2. Скерувати лист до Голови Верховної Ради України Парубія А.В.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                            О.В. Співаковський

 

 

 

Про формування порядку денного пленарного засідання

Верховної Ради України на період 15 - 18 листопада 2016 року

щодо розгляду Верховною Радою України

пріоритетних законопроектів з освітніх питань

_____________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши інформацію, представлену Першим заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки i освіти О. Співаковським щодо пакету пріоритетних законопроектів, які рекомендується першочергово розглянути на засіданні Верховної Ради України, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України О. Співаковського взяти до відома.

2. Рекомендувати Верховній Раді України включити для першочергового розгляду до порядку  денного пленарного засідання  Верховної Ради України на період 15- 18 листопада 2016 року пакет законопроектів з освітніх питань.

для розгляду у першому читанні:

-  проект Закону про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” (щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад) (реєстр. № 4783 від 06.06.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський);

- проект Закону про внесення змін до розділу ХV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо строків захисту дисертацій  та права на отримання диплому доктора філософії (реєстр. № 2316а від 08.07.2015р., н.д.О.Скрипник, А.Журжій);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав (реєстр. № 3692 від 22.12.2015р., н.д.В.Пташник, П.Костенко, І,Подоляк, О.Скрипник, Т.Острікова, Н.Кацер-Бучковська, Р.Семенуха, І.Сисоєнко, І.Крулько, І.Климпуш-Цинцадзе, А.Шкрум);

- про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки  Національної академії наук України та національних галузевих академій наук”  (реєстр. № 4477 від 20.04.2016р., н.д.О.Співаковський, А.Павелко, А.Гордєєв, С.Хлань, В.Галасюк, А.Немировський);

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо призупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність (реєстр. №  4365 від 01.04.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, М.Поплавський, В.Галасюк, О.Скрипник);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів  (реєстр.  № 3829  від  27.01.2016р.,  н.д.О.Співаковський,  І.Кириленко,  Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський, О.Скрипник, І.Мельничук, Р.Мацола, А.Гордєєв, С.Хлань, А.Шинькович);

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безкоштовного харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (реєстр. № 3829-1 від 11.02.2016р., н.д.Н.Королевська, Ю.Солод);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення вимоги попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими ЗМІ)  (реєстр. № 2047 від 07.04.2015р., н.д.С.Лещенко, В.Ар’єв, Ю.Луценко, Д.Добродомов, В.Сюмар, В.Войціцька, О.Медуниця, М.Найєм, Ж.Соболєв, С.Заліщук) (доопрацьований);

- проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) (реєстр. № 5240 від 06.10.2016р., н.д.О.Марченко, О.Співаковський, В.Литвин, Т.Кремінь, Ю.Тимошенко, О.Ляшко);

- проект Постанови про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (реєстр. № 5272 від 13.10.2016р., н.д.І.Кириленко ).

для повторного розгляду з пропозиціями Президента України:

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти від 04.02.2016 № 982-VIII;

- про пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”  від  04.02.2016 № 983-VIII.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                            О.В. Співаковський