Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 2 сесія

23 червня 2011, 16:22

09 квітня 2008

        

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     13

 

                                                                                   09 квітня 2008

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:члени Комітету Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С., Литвин В.М.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету   Жиляєв І.Б., Домаранський О.О.,   головні   консультанти:   Андрощук Г.О., Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І.,  Красняков Є.В.,   Шевченко М.М.,  спеціаліст  І  категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Табачник Д.В., Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Петрова Тетяна Павлівна - начальник Управління політики зайнятості та  трудової міграції Міністерства соціальної політики та праці України, Шамбір Наталія Василівна - директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики та праці України, Омельченко Станіслав Данилович - директор Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби Міністерства освіти і науки України, Сікалов Валерій Іванович – завідувач сектору із забезпечення взаємодії з Верховною Радою України і координації законотворчої роботи Міністерства освіти і науки України.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про наукові парки (р. № 0956, н.д.А.Мартинюк, К.Самойлик, Ю.Каракай, В.Полохало).

2. Про проект Закону про професійний розвиток персоналу на виробництві (р. № 2019, н.д.В.Коновалюк).

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо дитячих будинків сімейного типу (р. № 2118, КМУ).

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (р. № 1451, н..д.В.Пилипишин).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про проект Закону про наукові парки (р. № 0956).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Створити робочу групу з доопрацювання проекту Закону про наукові парки (реєстр. № 0956) у складі:

Зубець М.В.

-

голова підкомітету з питань науки;

Володін В.Г.

-

директор Юридичного департаменту Держінвестицій;

Ільченко М.Ю.

-

проректор НТУ “Київський політехнічний інститут”;

Никифорович Н.О.

-

заступник директора Департаменту цільових програм Міністерства економіки України;

Мазур О.А.

-

виконавчий директор технологічного парку “Інститут електрозварювання ім..Є.О.Патона”;

Хименко О.А.

-

директор Департаменту інноваційного розвитку Держінвестицій;

Шовкалюк В.С.

-

директор Департаменту інноваційного розвитку та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України;

Якименко О.В.

-

завідуючий сектором управління інвестиційної та інноваційної політики Секретаріату  Кабінету Міністрів України;

Шевченко М.М.

-

головний консультант секретаріату Комітету з питань науки і освіти

2. Доручити робочій групі доопрацювати проект Закону про наукові парки і у двотижневий строк внести його на розгляд Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про професійний розвиток персоналу на виробництві (р. № 2019).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про професійний розвиток персоналу на виробництві, внесений народним депутатом України В.Коновалюком, за наслідками розгляду в першому читанні повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо дитячих будинків сімейного типу (р. № 2118).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо дитячих будинків сімейного типу (реєстр. № 2118 від 25.02.2008р.), внесений Кабінетом Міністрів України прийняти за основу.

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який є головним при розгляді зазначеного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. про проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (р. № 1451).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Давимука С.А., Курило В.С., Доній О.С., Литвин В.М., Омельченко С.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект  Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам), внесений народним депутатом України Пилипишиним В.П., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи для доопрацювання.

2. Рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Голосували:

за” – 5 чол. (Полохало В.І., Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С.);

проти” – 1 чол. (Литвин В.М.).

Рішення прийнято.

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                 К.САМОЙЛИК