Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 2 сесія

23 червня 2011, 16:23

16 квітня 2008

        

 

 

                      

                               

                        КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     14

 

                                                                                   16 квітня  2008

 

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

 

ПРИСУТНІ:  члени Комітету    Табачник Д.В.,   Давимука С.А.,   Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С., Литвин В.М.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету   Жиляєв І.Б.,    головні   консультанти:   Андрощук Г.О., Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І.,  Красняков Є.В.,   Шевченко М.М.,  спеціаліст  І  категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Самойлик К.С., Зубець М.В., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Вакарчук Іван Олександрович - Міністр освіти і науки України, Заєць Анатолій Павлович - перший заступник голови Державного агентства України з питань інвестицій та інновацій, Стріха Максим Віталійович – заступник Міністра освіти і науки України, Полянський Павло Броніславович - заступник Міністра освіти і науки України, Лікарчук Ігор Леонідович  - директор Українського центру оцінювання  якості  освіти, Паладій Микола Васильович - Голова Державного департаменту інтелектуальної власності, Жаров Володимир Олександрович - перший заступник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності,  Чеботарьов Валентин Павлович – заступник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності, Дмитришин Володимир Степанович -  заступник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності, Жарінова (Красовська)  Алла Георгіївна - директор Українського інституту промислової власності, Глухівський Лев Йосипович – перший заступник директора Українського інституту промислової власності, Дубінський Михайло Ілліч - патентний повірений України.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження рекомендацій “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні”.

2. Інформація Міністерства освіти і науки України щодо виконання рішення Комітету з питань науки і освіти від 13.02.2008р. “Про хід реалізації  законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” щодо здійснення контролю за атестацією та оцінюванням знань учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів”.

3. Про проект Постанови про відзначення 60-річчя від часу заснування Товариства Знання України” (р. № 2366, н.д.В.Курило).

4. Про нагородження відзнаками Верховної Ради України працівників наукових установ Національної академії наук України.

 

 

1. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження рекомендацій “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні”.

 

В   обговоренні  взяли  участь:   Табачник Д.В.,   Давимука С.А.,   Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Взяти до відома висловлені у виступах та в обговоренні оцінки стану  державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні, виконання рекомендацій парламентських слухань “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування,” слухань у Комітеті з питань науки і освіти “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення”, парламентських слухань “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації”.

2. Враховуючи, що більша частина заходів, передбачених рекомендаціями комітетських та парламентських слухань не виконана, продовжити термін контролю за їх виконанням  до 1 листопада 2008 року.

3.  Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1). Вжити  невідкладних заходів щодо реформування  системи державного  регулювання і управління у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, правової охорони і захисту інтелектуальної власності з метою проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики,  ефективного використання бюджетних коштів для реалізації інноваційних проектів і програм, функціонування системи правової охорони інтелектуальної власності, підвищення відповідальності за реалізацію державної політики у зазначених сферах відповідно до статті 28 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, статті 9 Закону України “Про інноваційну діяльність”, статті 3 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, статті 2 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, статті 2 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, статті 4 Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

Розглянути питання щодо:

- створення  єдиного центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності замість існуючих структур з метою здійснення єдиної науково-технічної та інноваційної політики,  ефективної державної підтримки  і використання бюджетних коштів для реалізації перспективних інноваційних проектів і програм;  

-підвищення ефективності функціонування консультативно-дорадчих органів у сфері інноваційної діяльності та скорочення їх кількості;

- надання Центрам науково-технічної та економічної інформації повноважень з координації діяльності в регіонах з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної  власності. 

2). У сфері державного управління, законодавчого регулювання створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, забезпечення їх комерціалізації:

2.1. Прискорити внесення до Верховної Ради України законопроектів щодо приведення законодавства України у сфері інтелектуальної власності у відповідність до Цивільного кодексу України та  законодавства ЄС;

2.2.  Розробити і подати у 2008 році до Верховної Ради України проекти законів України:

“Про охорону прав на породи тварин”;

„Про  комерційну  таємницю”;

“Про раціоналізаторську діяльність»;

“Про приєднання України до Локарнської угоди про заснування   Міжнародної   класифікації   промислових  зразків”; 

“Про приєднання України до Страсбурзької  угоди про Міжнародну патентну класифікацію”;

“Про приєднання України до Віденської угоди про  Міжнародну  класифікацію зображувальних  елементів знаків”;

“Про ратифікацію Сінгапурського договору про право з торговельних марок”.

“Про особливості приватизації об’єктів  науково-технічної сфери”.

 2.3. Передбачити законодавче врегулювання питання щодо посилення відповідальності за подання заявок на винаходи і корисні моделі в іноземні держави без попереднього подання таких заявок в Україні;

2.4. В рамках виконання плану заходів щодо реалізації  загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу внести зміни до законодавства з питань правової охорони нових сортів рослин, насінництва, адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності за порушення прав  з дотриманням положень Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин (Конвенції UPOV) у редакції 1991 року;

2.5. З метою посилення захисту прав інтелектуальної власності та протидії легалізації контрафактної продукції внести зміни до Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 р. № 1555 “Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” щодо запровадження контролю зі сторони суб’єктів авторського права і суміжних прав за видачею контрольних марок;

2.6.  Посилити контроль за використанням коштів на функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності. При перевірках відповідними державними органами діяльності органів та установ, що входять до системи правової охорони інтелектуальної власності, згідно статті 10 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», інших законодавчих актів залучати фахівців з питань інтелектуальної власності з галузевих міністерств, державних академій наук, громадських організацій.

2.7. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1154 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №1183” щодо встановлення ставок зборів для неприбуткових організацій у розмірі 10 % від запроваджених, а також у сумі 5% ставок за підтримання чинності патенту на сорт рослин та права на поширення сорту рослин; визначити строк набуття чинності зазначеної постанови через п’ять років після вступу України до СОТ; 

2.8. Переглянути постанову Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1148 “Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності” з метою встановлення ставок зборів, реальних для сплати підприємствами України. З цією метою:

з залученням відповідних державних контролюючих органів, фахівців у сфері охорони інтелектуальної власності галузевих міністерств, державних академій наук провести перевірку видатків, що здійснюються за рахунок зборів з метою їх оптимізації та вироблення обґрунтованих ставок зборів;

розглянути питання про внесення змін до зазначеної постанови щодо набуття її чинності через п’ять років після вступу України до СОТ, а також про внесення  змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 стосовно уточнення принципів розподілу країн на дві групи платників зборів; 

2.9. Прискорити розроблення та прийняття проектів постанов Кабінету Міністрів України, необхідних для практичного запровадження механізму трансферу технологій відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”;

2.10. Зобов’язати Фонд державного майна України проводити обов’язкову оцінку нематеріальних активів (об’єктів права інтелектуальної власності) при приватизації та продажу об’єктів державної власності, прискорити розробку  та затвердження Методики  вартісної оцінки прав інтелектуальної власності;

2.11. Забезпечити проведення інвентаризації винаходів колишнього СРСР із грифами “Для службового користування” і таємних, що належать українським заявникам, та здійснити аналіз щодо можливостей їх використання, у тому числі шляхом перетворення у патенти України та подальшої комерціалізації;

2.12. Поетапно створити національну мережу комерціалізації та трансферу технологій і інновацій, включаючи регіональні центри НАН України та Міністерства освіти і науки України;

2.13. Запровадити базу даних “Перспективні винаходи” та  форму державної статистичної  звітності стосовно використання об’єктів права інтелектуальної власності в економіці України  (форма  4-нт (перелік));

2.14. Розробити методичні рекомендації щодо виплати винагороди авторам об’єктів промислової власності;

2.15. Запровадити державне статистичне спостереження:

у наукових і науково-технічних організаціях щодо створення ними нових видів техніки, технологій і матеріалів, на які є дослідна технологічна документація, виготовлені і випробувані дослідні зразки. Організувати  реєстрацію цих видів техніки, технологій і матеріалів, сприяти їхній подальшій комерціалізації та використанню в господарському обігу і міжнародному трансфері технологій;

додаткових показників для визначення рівня функціонування національної інноваційної системи та інноваційної активності економіки в Україні, що відповідають системі індикаторів Європейського інноваційного табло (European Innovation Scoreboard (EIS), які використовуються для оцінювання та порівняння стану інноваційної активності в країнах ЄС;

використання промислової власності за окремими об’єктами права промислової власності; договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності стосовно окремих об’єктів права інтелектуальної власності;  

2.16. Забезпечити розробку, з урахуванням досвіду іноземних країн, методики оцінки рівня піратства щодо використання різних об’єктів права інтелектуальної власності;

2.17. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1215 “Про утворення Державної патентної бібліотеки” щодо визначення додатковим джерелом фінансування Державної патентної бібліотеки та її філіалів коштів від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;

2.18. Здійснити дослідження впливу на економіку України виробництв, що базуються на використанні об’єктів авторського права і суміжних прав  та до 1 серпня 2008 р. надати його результати до Комітету Верховної Ради України  з питань науки і освіти.

2.19. Передбачити створення відкритої бази даних рішень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності;

2.20. Відкрити безкоштовний доступ до бази даних Укрпатенту “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”.

3). У напрямах створення ефективних механізмів  розвитку інноваційної діяльності та інституту інтелектуальної власності:

3.1. Прискорити внесення до Верховної Ради України проекту Концепції розвитку національної інноваційної  системи України; 

3.2. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України Програму розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності  в Україні   до 2012 р. Залучити до її розробки відповідні міністерства і відомства, наукові установи та організації, забезпечити її обговорення громадськістю;

3.3. Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України  зміни до Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” в частині перегляду та корегування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку;

3.4. Впровадити в національне законодавство норми і правила угод СОТ з метою запровадження механізмів державного субсидіювання високотехнологічного сектору економіки (субсидії регіонального розвитку, субсидії на проведення НДДКР, субсидії на програми реструктуризації тощо), зокрема, Угоди «Про субсидії на компенсаційні заходи» (Угоди СКЗ) щодо політики субсидіювання;

3.5. Прискорити подання до Верховної Ради України Податкового кодексу України, в якому  передбачити  надання ряду фіскальних преференцій суб’єктам інноваційної діяльності;

3.6. Запропонувати у складі Державного бюджету України окрему бюджетну програму “Бюджет інноваційного розвитку”, в якій передбачити видатки на  “Державне замовлення на інноваційну продукцію”, “Розвиток інноваційної інфраструктури”, “Державна підтримка діяльності технологічних парків”;

3.7. Прискорити підготовку та подання до Верховної Ради України проектів законів щодо розвитку національної системи науково-технічної інформації   та внесення змін до деяких законів України з стимулювання інноваційної діяльності;

3.8. Організувати проведення дослідження “Перспективи України в інноваційному середовищі Європи” із залученням фахівців наукових установ НАН України, інших державних академій наук, вищих навчальних закладів;

3.9. З метою здійснення заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців затвердити Концепцію Державної програми перепідготовки спеціалістів органів державної влади у сфері інноваційної та інвестиційної діяльності;

3.10. Організувати здійснення пілотного проекту щодо відпрацювання організаційно-економічного механізму створення регіональної інноваційної системи на прикладі двох-трьох регіонів, залучивши до цієї роботи фахівців НАН України, Академії правових наук України, МОН України та Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;

3.11. З метою прискорення інноваційного розвитку економіки та формування стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, збереження та зміцнення науково-технічного потенціалу, зокрема стимулювання розробки національних програмних продуктів та діяльності в Україні вітчизняних програмістів, підтримати створення інноваційних структур випереджувального розвитку, зокрема “ІТ – Поліс”, Програмних кластерів в рамках пілотних проектів та інших типів цих структур, поклавши в основу оплати діяльності працівників інноваційних структур механізм роялті за впровадження  об’єктів інтелектуальної власності та звільнення від оподаткування Програмних кластерів у продовж перших трьох років їх діяльності;

3.12. Розробити нові принципи і підходи до проведення науково-технічної (патентної) експертизи об’єктів права промислової власності, враховуючи пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності;

3.13. Привести у відповідність до статті 4 Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» порядок реєстрації технопарків, спростити  процедуру   експертизи та реєстрації інноваційних проектів, у тому числі проектів технологічних парків;

3.14. Вирішити на законодавчому рівні питання щодо включення до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації ВАТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів”.

 4. Підкомітетам з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, науки Комітету Верховної Ради  України з питань науки і освіти:

- з метою посилення координаційних та контрольних функцій щодо реалізації законодавчих актів  з питань розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності, забезпечення правової охорони та захисту прав  інтелектуальної власності, підготовки та подання  висновків і рекомендацій із зазначених  питань  на  розгляд  Верховної  Ради України, запровадження дієвого громадського контролю за застосуванням положень законодавства у сфері  інноваційної діяльності та інтелектуальної власності внести пропозиції щодо створення при Верховній Раді України консультативної ради з питань  формування національної інноваційної системи, розвитку ринку інтелектуальної власності;  

-  провести у третьому кварталі 2008 року комітетські слухання з питань ефективності застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав;

- прискорити внесення до Верховної Ради України проекту Закону України «Про особливості введення в цивільний оборот об’єктів права інтелектуальної власності, створених з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів, спеціальних та державних фондів цільового призначення»;

- прискорити розгляд та прийняття проекту Закону України “Про венчурну діяльність в інноваційній сфері”; 

- розглянути питання про внесення змін до законів України щодо вдосконалення судового захисту прав інтелектуальної власності, зокрема стосовно розподілу повноважень між судами та визначення підсудності;

- з метою запровадження дієвого контролю за діяльністю організацій колективного управління, уточнення порядку створення та звітності таких організацій розглянути питання про законодавче врегулювання колективного управління правами на твори, виконання, фонограми, відеограми.

5. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на заступника голови Комітету Давимуку С.А., голів підкомітетів з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванію Д.В., з питань науки Зубця М.В.

 

Народний депутат України Табачник Д.В. на засіданні Комітету до проекту рішення вніс такі пропозиції:

1. На стор.2 в абзаці 6 констатуючої частини після слів “ще більше загострилися” поставити крапку.

2. На стор.4 констатуючої частини вилучити передостанній абзац щодо придбання Держінвестицій цінних паперів та внесків у спільну діяльність.

3. В абзаці 3 на стор.9 після слова “винаходи” вилучити наступні два речення.

4. В останньому абзаці  констатуючої частини на стор. 11 виключити слова “становлять загрозу економічній та технологічній безпеці України”.

5. В резолютивній частині проекту рішення на стор.12 вилучити п.2.

 

Народний депутат України Литвин В.М. на засіданні Комітету до проекту рішення вніс такі пропозиції:

1. В резолютивній частині проекту рішення на стор.12 вилучити п.2.

2. В резолютивній частині проекту рішення на стор.12 після слів рекомендувати Кабінету Міністрів України вилучити п.1).

 

Народний депутат України Давимука С.А. на засіданні Комітету до проекту рішення вніс наступні пропозиції:

1. В проекті рішення на стор.8 у другому абзаці вилучити речення, що йдуть після слід Державного департаменту інтелектуальної власності.

2. В абзаці 3 на стор.9 після слів винаходи вилучити наступні два речення.

3. В абзаці 4 на стор.9 замість слів “на декілька порядків” написати “на декілька разів”.

4. В абзаці 5 на стор.11  виключити слова “становлять загрозу економічній та технологічній безпеці України”.

5. В останньому абзаці на стор.13 у п.3.6. вилучити два абзаци.

 

Пропозиції народних депутатів України Табачника Д.В., Давимуки С.А., Литвина В.М. враховані в рішенні Комітету.

 

Голосували:

За пропозиції н.д.Табачника, Давимуки С.А., Литвина В.М. - 6 чол. (Табачник С.А., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С., Литвин В.М.);

“проти” – 1 чол. (Полохало В.І.)

 

Окрема думка народного депутата України Полохала В.І. в письмовій формі додається до протоколу.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Міністра освіти і науки України Вакарчука І.О.  щодо виконання рішення Комітету з питань науки і освіти від 13.02.2008р. “Про хід реалізації  законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” щодо здійснення контролю за атестацією та оцінюванням знань учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів”.

 

В   обговоренні  взяли  участь:   Полохало В.І.,   Табачник Д.В.,  Давимука С.А.,   Оробець Л.Ю., Курило В.С., Доній О.С., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України про виконання рішення Комітету від 13.02.2008 року “Про хід реалізації законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” щодо здійснення контролю за атестацією та оцінюванням знань учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів» взяти до відома.

2. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України на відсутність належного реагування на виконання рішення Комітету в частині необхідності законодавчого унормування зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів системи загальної середньої освіти.

3. Звернути увагу Міністерства освіти і науки України на невирішеність проблеми щодо забезпечення рівного доступу до вищої освіти випускникам попередніх років, які виявили бажання вступати у 2008 році на заочну форму навчання.  

4. З метою оперативної та якісної підготовки змін та доповнень до чинного законодавства щодо унормування процедури незалежного оцінювання якості освіти  після внесення відповідних законопроектів Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України Комітету з питань науки і освіти сформувати робочу групу щодо їх доопрацювання.

  5. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. та голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

Члени Комітету з питань науки і освіти вирішили прийняти постанову в цілому.

Голосували:

 “за”  - 7  чол.  (Полохало В.І.,   Табачник Д.В.,     Давимука С.А.,     Оробець Л.Ю.,   Курило В.С.,   Доній О.С.,   Литвин В.М.).

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про проект Постанови про відзначення 60-річчя від часу заснування Товариства “Знання” України” (р. № 2366).

 

В   обговоренні   взяли  участь:  Полохало В.І.,  Табачник Д.В.,   Давимука С.А.,   Оробець Л.Ю., Доній О.С., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про відзначення 60-річчя від часу заснування  Товариства “Знання” України” (реєстр. № 2366 від 11.04.2008 року) прийняти в цілому.

2. Співдоповідачем із зазначеного питання на засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. про нагородження відзнаками Верховної Ради України працівників наукових установ Національної академії наук України.

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,   Табачник Д.В.,    Давимука С.А.,   Оробець Л.Ю., Доній О.С., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України працівників наукових установ Національної академії наук України.

2. Представити Голові Верховної Ради України подання про нагородження відзнаками Верховної Ради України працівників наукових установ Національної академії наук України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                 К.САМОЙЛИК