Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 2 сесія

15 червня 2011, 18:19

11 березня 2008

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                    № 9

 

                                                                                11 березня 2008

 

                                                                          

                                                                     м.Київ

                                                                  вул.Грушевського, 18/2, кімн.12, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету    Табачник Д.В.,   Зубець М.В.,  Оробець Л.Ю., Доній О.С., Литвин В.М.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Жиляєв І.Б.,  Домаранський О.О., головні   консультанти: Гарбуза С.А., Головінов В.П., Шевченко М.М., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Зарубінський Олег Олександрович – народний депутат України, Сирота Михайло Дмитрович – народний депутат України, Гребельник Олександр Петрович – перший заступник Міністра освіти і науки України, Абдуліна Ірина Вікторівна – головний редактор журналу “Інтелектуальна власність”, Алексєєв Юрій Миколайович – ректор Київського інституту “Славістичний університет”, Андон Пилип Іларіонович – директор Інституту програмних систем НАН України, Базидевич Віктор Дмитрович – проректор Київського національного університету ім.Тараса Шевченка, Біляков Віктор Миколайович – директор Дніпровського регіонального центру інноваційного розвитку, Буркинський Борис Володимирович – директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м.Одеса), Кутузов Віталій Миколайович – головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони, Дубинський Михайло Ілліч – представник Європейської бізнес Асоціації, Галиця Ігор Олександрович – провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, Геєць Валерій Михайлович – директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, Довгаль Геннадій Миколайович – завідувач сектором інноваційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Жаров Володимир Олександрович – перший заступник Державного департаменту інтелектуальної власності, Заєць Анатолій Павлович – перший заступник Голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій, Загородній Сергій Вікторович – директор Всеукраїнської громадської організації захисту авторських прав авторів, Івченко Віктор Анатолійович – Голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій, Капіца Юрій Михайлович – директор Центру інтелектуальної власності і трансферу технологій НАНУ, Крайнєв Петро Павлович – співголова Комісії Українського національного комітету міжнародної торгової палати з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій, Колот Олександр Васильович – директор Департаменту у сфері освіти Головного контрольного управління України, Кулаков Сергій Артурович – директор Всеукраїнської громадської організації гільдія кінорежисерів 24/1, Мовчан Сергій Іванович – представник Коаліції захисту прав інтелектуальної власності в Україні, Морозов Олександр Федорович – помічник Голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій, Москаленко Віктор Семенович – заступник Голови Вищого господарського суду України, Ноговіцин Олексій Володимирович – директор Департаменту Міністерства промислової політики України, Нікіфорович Наталія Олександрівна – заступник директора Департаменту Мінекономіки України, Орлюк Олена Павлівна – директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, Паладій Микола Васильович – Голова Державного департаменту інтелектуальної власності, Пашко Павло Володимирович – заступник Голови Державної митної служби України, Редько Віктор Володимирович – начальник управління інвестиційної та інноваційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Репік Володимир Федорович – заступник директора Департаменту фінансів освіти, науки, культури Міністерства фінансів України, Сорока Василь Іванович – перший заступник Голови Державної служби з охорони прав на сорти рослин Міністерства агропромислової політики України, Стеблинський Микола Михайлович – Голова Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, Стефановський Сергій Степанович – заступник Голови Антимонопольного комітету України, Сторіжко Володимир Юхимович – директор Інституту прикладної фізики НАН України, Соловйов В’ячеслав Павлович – заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України, Шпак Анатолій Петрович – перший віце-президент НАН України, головний вчений секретар НАН України, Щепель Валентина Михайлівна – завідуюча відділом освіти і науки Рахункової палати України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні (в контексті парламентських слухань: “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення” (29 листопада 2006 р.), парламентських слухань: “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації” (20 червня 2007 р.).

 

 

1. СЛУХАЛИ:  доповідь  Голови  Комітету  з  питань  науки  і освіти Полохала В.І., співдоповіді Першого заступника Міністра освіти і науки України Гребельника О.П. та заступника Голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій Зайця А.П. про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні (в контексті парламентських слухань: “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення” (29 листопада 2006 р.), парламентських слухань: “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації” (20 червня 2007 р.).

 

В обговоренні взяли участь:   Табачник  Д.В.,  Оробець Л.Ю.,  Литвин В.М., Геєць В.М., Пашко П.В., Сторіжко В.Ю., Щепель В.М., Москаленко В.С., Стефановський С.С., Дубинський М.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рішення Комітету про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні (в контексті парламентських слухань: “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення” (29 листопада 2006 р.), парламентських слухань: “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації” (20 червня 2007 р.) прийняти за основу.

2. Доопрацювати зазначене рішення Комітету з урахуванням пропозицій народних депутатів України та розглянути його на наступному засіданні Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                          В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                 К.САМОЙЛИК