Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 2 сесія

15 червня 2011, 18:13

20 лютого 2008

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 7

 

                                                                                  20 лютого 2008

 

                                                                               м.Київ

                                                                       вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету  - Табачник Д.В.,  Самойлик К.С., Доній О.С., Зубець М.В., Курило В.С.,  Оробець Л.Ю.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Домаранський О.О., головні  консультанти:  Андрощук Г.О., Гарбуза С.А.,  Козієвська О.І., Шевченко М.М.

 

ВІДСУТНІ: Давимука С.А., Жванія Д.В., Литвин В.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Плотніков Олексій Віталійович – народний депутат України, Стріха Максим Віталійович – заступник Міністра освіти і науки України, Жаров Володимир Олександрович - перший заступник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, повязаних з вступом України до СОТ (КМУ, реєстр. № 2022 від 07.02.2008р.).

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо розміру стипендії) (н.д.В.Писаренко, реєстр. № 1099 від 30.11.2007р.).

3. Про проект Постанови про відзначення 85-річчя з дня народження В.П.Корнієнка (н.д.О.Плотніков, реєстр. №  1164 від 11.12.2007р.).

4. Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту модельного кодексу інтелектуальної власності Міжпарламентської асамблеї країн СНД.

5. Про подання на призначення у 2008 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника Голови Державного департаменту інтелектуальної власності Жарова В.О. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов’язаних з вступом України до СОТ (реєстр. № 2022).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Полохало В.І.,   Табачник Д.В.,   Самойлик К.С., Доній О.С., Зубець М.В., Курило В.С.,  Оробець Л.Ю

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, повязаних з вступом України до СОТ внести на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу.

2. Визначити доповідачем на засіданні Верховної Ради України з даного питання народного депутата України Давимуку С.А.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо розміру стипендії) (реєстр. № 1099).

 

В обговоренні взяли участь: Табачник Д.В.,   Самойлик К.С., Доній О.С., Зубець М.В., Курило В.С.,  Оробець Л.Ю

 

УХВАЛИЛИ:

Зняти з розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо розміру стипендії) (реєстр. № 1099) за проханням народного депутата України В.Писаренка.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Плотнікова О.В. та голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про проект Постанови про відзначення 85-річчя з дня народження В.П.Корнієнка (реєстр. №  1164).

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Самойлик К.С., Доній О.С., Зубець М.В., Курило В.С.,  Оробець Л.Ю., Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Постанови про відзначення 85-річчя з дня народження В.П.Корнієнка (реєстр. №  1164).

2. Співдоповідачем із зазначеного питання на засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань науки Зубця М.В.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України разом з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана узгодити заходи щодо відзначення 85-річчя з дня народження В.П.Корнієнка

Голосували:

“За” – 6 чол. (Полохало В.І., Табачник Д.В., Самойлик К.С., Зубець М.В., Курило В.С., Оробець Л.Ю.);

“утримались” – 1 чол. (Доній О.С.).

Рішення прийнято.

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження складу робочої групи з розробки проекту модельного кодексу інтелектуальної власності Міжпарламентської асамблеї країн СНД.

 

В обговоренні взяли  участь: Табачник Д.В., Самойлик К.С., Зубець М.В., Доній О.С., Курило В.С.,  Оробець Л.Ю

 

УХВАЛИЛИ:

1. На виконання Постанови Постійної комісії МПА СНД з культури, інформації, туризму і спорту від 13 жовтня 2007 р. затвердити склад робочої групи з розробки проекту модельного Кодексу інтелектуальної власності Міжпарламентської Асамблеї країн СНД (додається).

2. Доручити членам робочої групи підготувати до 1 березня 2008р. концепцію і структуру модельного Кодексу інтелектуальної власності.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки Зубця М.В. про подання на призначення у 2008 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

 

В обговоренні взяли  участь: Полохало В.І., Табачник Д.В., Самойлик К.С., Доній О.С., Курило В.С.,  Оробець Л.Ю

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України  для найталановитіших  молодих учених” №774-V від 16 березня 2007 року  запропонувати Верховній Раді України для присудження у 2008 році іменних стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим (рішення додається).

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                         В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                 К.САМОЙЛИК