Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 2 сесія

15 червня 2011, 18:15

05 березня 2008

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 8

 

                                                                                  05 березня 2008

 

                                                              м.Київ

                                                              вул.Грушевського, 5, конференц-зал, о 15.00

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:  члени  Комітету  -  Табачник Д.В.,  Доній О.С., Курило В.С.,  Оробець Л.Ю., Литвин В.М.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Жиляєв І.Б., Домаранський О.О., головні  консультанти:  Гарбуза С.А.,  Козієвська О.І. , Красняков Є.В., Шевченко М.М., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Давимука С.А., Самойлик К.С., Жванія Д.В., Зубець М.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: пан Анджей Смірнов - Голова Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді, пан Славомір Клосовскі - заступник Голови Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді, пан Мірослав Павляк - член Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молодію, пан Мірослав Павляк - член Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді, пані Ельжбєта Войцеховська - секретар Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді, пан Володимир Осадчий - канцлер Європейського Колегіуму Польських і Українських Університетів, пан Анджей Гіль - професор Європейського колеґіму польських та українських університетів, заступник директора інституту Центрально-Східної Європи, Корнійчук Андрій Сергійович - заступник керівника Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків апарату Верховної Ради України, Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, Сухолиткий Омелян Степанович - директор Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України, Дудник Юрій Павлович - заступник начальника Департаменту ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України, Костенко Юрій Васильович  - в.о. першого заступника Міністра закордонних справ України, Скопенко Віктор Васильович - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Бурбан Анатолій Флавіанович - віце-президент з навчальної роботи Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Кравець Володимир Петрович - ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Скотний Валерій Григорович - ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Бобал Юрій Ярославович - ректор Національного університету “Львівська політехніка”, Смислов Анатолій Федорович - проректор з міжнародних зв’язків Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Сидоренко Сергій Гнатович - проректор з міжнародних зв’язків Національного технічного університету України “Київський політехнічний університет”, Смовженко Тамара Степанівна – ректор Університету банківської справи Національного банку України, Цепенда Ігор Євгенович - Проректор з міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Доценко Параска Петрівна - начальник відділу міжнародних зв’язків Академії педагогічних наук України, Горбенко Олег Сергійович - генеральний консул України в Любліні, пані Оля Гнатюк - радник посольства Республіки Польща в Україні, Таран Сергій - директор Міжнародного інституту демократій, Голова правління Центру соціологічних та політичних досліджень “Соціовимір”, Вашека Галина Володимирівна -  заступник начальника  управління – начальник відділу фінансів освіти Міністерства фінансів України, Гуржій Андрій Миколайович – перший заступник начальника управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Гаврилюк Володимир Якович – головний спеціаліст сектору освіти і науки управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 

 

Засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

за участю членів Комісії Сейму Республіки Польща

з питань освіти, науки і молоді.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про стан і перспективи співробітництва Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді у галузі вищої освіти та науки.

2. Про стан співпраці між українськими та польськими університетами.

3. Про діяльність Європейського Колегіуму польських і українських університетів: проблеми та шляхи їх подолання.

 

СЛУХАЛИ:  доповіді  Голови  Комітету  з  питань  науки і освіти Полохала В.І.  та Голови Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді пана Анджея Смірнова про стан та перспективи співробітництва Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді у галузі вищої освіти та науки.

 

В  обговоренні взяли участь:   Анджей  Смірнов,   Оля  Гнатюк,   Костенко Ю.В.,  Скопенко В.В.,  Володимир Осадчий,  Слабомір Косовський, Горбенко  О.С., Мирослав Павляк.

 

УХВАЛИЛИ:

        1. Інформацію сторін про стан і перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною і Республікою Польща в галузі освіти і науки взяти до відома. Визначити, що співробітництво між Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти та Комісією Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді здійснюватиметься шляхом:

-   обміну делегаціями експертів;

-   установлення зв’язків між секретаріатами Комітету та Комісії;

-   проведення спільних засідань, конференцій, семінарів та інших заходів з метою обговорення проблем, що є предметом відання Комітету та Комісії;

- обміну досвідом та інформацією щодо законотворчої діяльності та правозастосування у сфері освіти, науково-технічної та інноваційної діяльності,  розвитку високих технологій та захисту прав інтелектуальної власності;

- установлення контактів, у тому числі на спільній основі, з аналогічними парламентськими комітетами країн-членів Європейського Союзу.

2.   Звернутися до Голови Комісії Сейму Республіки Польща з питань освіти, науки і молоді з проханням сприяти українській стороні в розширенні можливостей навчання та стажування в провідних університетах Республіки Польща студентів й аспірантів з України в рамках Міжнародного Вишеградського фонду, а також участі України в освітніх і наукових програмах ЄС.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

-   створити двосторонню українсько-польську міжвідомчу комісію, до складу якої включити з української сторони представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства праці та соціальної політики України, університетів-співзасновників Європейського колегіуму польських і українських університетів, Правління Європейського колегіуму польських і українських університетів з метою напрацювання пропозицій щодо активізації співробітництва між Україною і Республікою Польща в галузі освіти і науки;

-   прискорити підписання нової міжурядової Угоди між Україною і Республікою Польща про співробітництво в галузі освіти і науки, яка б відповідало законодавству Європейського Союзу, рекомендаціям Болонського процесу;

-   рекомендувати укласти нову редакцію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність наукових ступенів у зв’язку з членством Республіки Польща в Європейському Союзі;

- з метою подальшого удосконалення нормативно-правових основ розвитку міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Бюджетного Кодексу України,  Законів України “Про Державний бюджет України”, “Про освіту”, “Про вищу освіту” щодо створення і фінансування спільних із зарубіжними країнами навчальних закладів;

         - звернутися до Уряду Республіки Польща з пропозицією укласти міжурядову Угоду про визначення юридичного статусу, умов функціонування та спільного фінансування діяльності Європейського колегіуму польських і українських університетів у м. Любліні як важливого елементу співпраці між Україною та Республікою Польща в галузі освіти і науки та основи майбутнього Українсько-польського міжнародного університету;

- розробити порядок формування та фінансування підготовки фахівців з вищою освітою та наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації за пріоритетними для України спеціальностями в Європейському колегіумі польських і українських університетів, обов’язковими умовами якого повинна бути система конкурсного відбору претендентів на навчання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Рекомендувати Міністерству освіти  і науки України:

-   укласти нову редакцію Угоди з Міністерством національної освіти Республіки Польща, якою визначити нові напрями і форми співпраці;

- звернутися до університетів-співзасновників Європейського колегіуму польських і українських університетів з пропозицією внести зміни до статуту Європейського колегіуму польських і українських університетів щодо обов’язкового залучення до викладання в Колегіумі професорсько-викладацького складу з України, дотримання паритету у викладанні українською мовою, вивчення польськими аспірантами української мови, видачі громадянам України двох дипломів державного зразка – України та Республіки Польща ;

- ужити заходів щодо активізації українсько-польського співробітництва в галузі освіти і науки;

         - відкрити в м. Дрогобичі навчально-методичний і консультаційний центр для вчителів і викладачів польської мови в Україні;

- взяти участь у Міжнародній освітній виставці в Республіці Польща (7-8 березня);

         - передбачити можливість організації та проведення в 2009 році українсько-польського студентського форуму, який розглядати як довгостроковий проект;

      - розглянути можливість проведення регулярних зустрічей асоціацій ректорів вищих навчальних закладів обох країн для обговорення стану та визначення напрямів співпраці, питань формування загальноєвропейського освітнього простору.

5. Рекомендувати Міністерству закордонних справ України:

- сприяти в оформленні віз для українських учасників наукових й освітніх обмінів.

6. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата України, Голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С. 

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                         В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                 К.САМОЙЛИК