Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 2 сесія

22 червня 2011, 15:06

02 квітня 2008

        

 

 

                      

                               

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     12

 

                                                                                  02 квітня  2008

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  – Табачник Д.В.,  Давимука С.А.,  Оробець Л.Ю., Курило В.С., Зубець М.В., Доній О.С., Литвин В.М.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету   Жиляєв І.Б., Домаранський О.О.,   головні   консультанти:   Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В.,  Шевченко М.М., спеціаліст І категорії Бродзянська А.Л.

 

ВІДСУТНІ: Самойлик К.С., Жванія Д.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Стріха Максим Віталійович – заступник Міністра освіти і науки України, Шовкалюк Віктор Степанович – директор Департаменту інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, Паладій Микола Васильович – голова Державного департаменту інтелектуальної власності, Жаров Володимир Олександрович - перший заступник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності, Глухівський Лев Йосипович – перший заступник Українського інституту промислової власності, Заєць Анатолій Павлович – перший заступник голови Державного агентства України з питань інвестицій та інновацій, Маргащук Сергій Васильович – заступник голови Державного агентства України з питань інвестицій та інновацій, Фліссак Ярослав Антонович - директор Департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Рахункової палати України, Парашин Сергій Костянтинович - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Алексєєв Юрій Миколайович - президент Київського Славістичного університету, Щепель Валентина Михайлівна – завідуюча відділом Департаменту освіти і науки Рахункової палати України, Пічкур Олександр Валентинович – завідувач сектору трансферу технологій Управління інвестиційної та інноваційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів, Капіца Юрій Михайлович - директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України, Маркус Володимир Єрмолайович – головний консультант Департаменту інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони України, Гузар Зіновій Тадейович – заступник Голови Сумської обласної державної адміністрації, Пшенична Любов Василівна – начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сторіжко Володимир Юхимович - директор Інституту прикладної фізики НАН України,  Голова Міжвідомчої ради з наукового приладобудування при Президенті НАН України, представники засобів масової інформації.

        

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження рекомендацій “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні”.

2. Про  роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Сумської області щодо виконання Законів України “Про освіту” та  “Про загальну середню освіту”.

3. Про стан забезпечення навчальних закладів України сучасними технічними засобами навчання і приладами та заходи щодо створення національної індустрії їх виробництва.

4. Різне:

· про склад експертної групи з підготовки законодавчого та нормативно-правового забезпечення упорядкування мережі вищих навчальних закладів України.

 

 

1. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про затвердження рекомендацій “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні”.

 

В   обговоренні  взяли  участь:   Табачник Д.В.,   Давимука С.А.,   Оробець Л.Ю., Курило В.С., Зубець М.В., Доній О.С., Литвин В.М., Стріха М.В., Паладій М.В., Заєць А.П.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні (в контексті парламентських слухань: “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення” (29 листопада 2006 р.), парламентських слухань: “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації” (20 червня 2007 р.) взяти до відома.

2. Доопрацювати рішення Комітету із зазначеного питання з урахуванням пропозицій народних депутатів України та розглянути його на засіданні Комітету 16 квітня 2008р.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю. та начальника управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Пшеничної Л.В.  про роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Сумської області щодо виконання Законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”.

 

В   обговоренні   взяли  участь:   Полохало В.І.,  Табачник Д.В.,  Давимука С.А., Курило В.С., Зубець М.В., Доній О.С., Литвин В.М., Гузар З.Т.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови підкомітету з питань базової освіти  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Оробець Л.Ю. та начальника управління освіти і науки  Сумської обласної державної адміністрації Пшеничної Л.В.  про роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Сумської області щодо виконання Законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” взяти до відома.

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування:

2.1. Проаналізувати хід виконання комплексної програми “Освіта Сумщини. 2007-2011 роки”, доповнити її конкретними заходами  щодо збільшення обсягів і здешевлення витрат на проведення капітальних і поточних ремонтів закладів освіти, залучення до  проведення цих робіт профільних будівельних підприємств, облаштування під’їзних доріг, впровадження енергозберігаючих технологій, заміни вікон і вхідних дверей тощо, а також виконання соціальних гарантій педагогічним працівникам, надання житла і належного преміювання, збереження мережі загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення доступності навчальних закладів і установ освіти для людей з фізичними вадами, зокрема обладнання приміщень пандусами; недопущення необґрунтованого закриття шкіл з малою наповнюваністю,  особливо у сільській місцевості, розвиток опорних (базових) навчальних закладів і їх інфраструктури.

2.2. Визначити конкретні шляхи удосконалення форм і методів роботи  органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою на виконання вимог законів України про освіту, реалізацію державної освітньої політики, вирішення проблем, що мають першочергове значення для підвищення рівня освіченості молоді. Вжити невідкладних заходів щодо посилення фінансової дисципліни керівників органів управління освітою, недопущення порушення фінансового і бюджетного законодавства.

2.3. При перегляді бюджетів 2008 року і при плануванні бюджетних витрат на 2009 рік передбачити кошти для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області сучасними технічними засобами навчання і науковими приладами для навчальних кабінетів фізики, хімії та біології. Вишукати можливість для видання і забезпечення загальноосвітніх і професійно-технічних закладів області навчально-методичним комплексом з фізики “Сучасний комплекс з фізики для загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів”.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

3.1. Проаналізувати хід виконання Постанови Верховної Ради від 9 січня 2007 р. № 536-У “Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні”. Вжити заходів щодо розробки оптимальних моделей функціонування навчально-освітніх закладів в умовах демографічної недостатності, створення якісних умов навчання і виховання учнів, удосконалення системи видання навчальної літератури, забезпечення завчасного та в повному обсязі видання і довезення до шкіл підручників.

3.2. Вжити додаткових заходів щодо підготовки педагогічних працівників, підвищення їх професійної підготовки та соціального захисту, розробити механізми підтримки молодих спеціалістів і закріплення їх на роботі в загальноосвітніх навчальних закладах.

3.3. Запропонувати внесення відповідних змін до чинного законодавства щодо уточнення механізму призначення на посаду керівників закладів освіти комунальної форми власності в частині попереднього погодження з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, забезпечення у першочерговому порядку педагогічних працівників житлом.

4.Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

4.1. Вжити невідкладних заходів щодо збереження загальноосвітніх навчальних закладів. Реорганізацію та ліквідацію загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, проводити лише за рішенням органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

4.2. При визначенні формульних розрахунків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів збільшити коефіцієнт на фінансування утримання одного умовного учня в сільській місцевості, розглянути можливість зменшення нормативів чисельності в класах для сільських загальноосвітніх шкіл до 3 учнів і внести відповідні зміни до чинного законодавства про освіту. Вирішити питання про фінансове забезпечення позашкільної освіти за формульним розрахунком, як і загальної середньої та дошкільної освіти. При визначенні обсягів міжбюджетних трансферів передбачити кошти на фінансування позашкільних навчальних закладів і на такі типи загальноосвітніх навчальних закладів, як навчально-виховні комплекси та навчально-виховні об’єднання.

4.3. Вирішити питання про своєчасне і в повному обсязі виділення коштів  на друкування підручників.

4.4. При підготовці нової редакції Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» спростити механізми проведення тендерних процедур у системі освіти, перелік товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється з метою забезпечення потреб навчального та виховного процесу.

4.5. Вирішити питання про встановлення плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, розташованих у селищах міського типу, на рівні жителів села.

4.6. У зв'язку з переходом на нові інформаційні та телекомунікаційні  технології навчання розробити державну програму виробництва  програмних засобів навчання, забезпечення навчальних закладів приладами та навчальним обладнанням.

4.7. Передбачити у Державному  бюджеті на 2009 рік виділення коштів на завершення будівництва загальноосвітньої школи № 1 у м. Ромни  і Гребенниківської загальноосвітньої школи  у Тростянецькому районі.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову підкомітету з питань базової  освіти  Комітету  Верховної  Ради України з питань науки і освіти Оробець Л.Ю.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: доповідь директора Інституту прикладної фізики НАН України, Голови Міжвідомчої ради з наукового приладобудування при Президенті НАН України, академіка НАН України Сторіжка В.Ю про стан забезпечення навчальних закладів України сучасними технічними засобами навчання і приладами та заходи щодо створення національної індустрії їх виробництва.

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Полохало В.І.,   Табачник Д.В.,   Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Зубець М.В., Доній О.С., Литвин В.М., Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати  Міністерству освіти і науки України, Академії педагогічних наук України і Національній академії наук України  у першочерговому порядку здійснити заходи, передбачені Комплексною програмою забезпечення технічними засобами навчання загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, зокрема:

-       провести протягом 2008-2010 років педагогічний експеримент всеукраїнського рівня з апробації сучасних технічних засобів навчання для забезпечення навчального процесу з природничо-математичних  та технологічних дисциплін;

-       розробити протягом 2008 року класифікатор і державні стандарти на технічні засоби навчання і прилади;

-       створити систему сервісного обслуговування ТЗН з приладів та організувати підготовку та перепідготовку технічних працівників навчальних закладів для їх обслуговування.

         При розробленні проекту Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” передбачити середньостроковий пріоритетний напрямок інноваційної діяльності загальнодержавного рівня “Наукові і навчальні прилади”.

2. Рекомендувати Міністерству фінансів України розробити механізми багатоканального і консолідованого фінансування заходів із забезпечення навчальних закладів і наукових установ сучасними технічними засобами навчання і приладами.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України доопрацювати і затвердити перелік першочергових заходів щодо налагодження розроблення, виробництва та постачання  у навчальні заклади та наукові установи сучасних технічних засобів навчання та приладів, який розроблений Міжвідомчою радою  з наукового приладобудування при Президії НАН України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. Різне:

· про склад експертної групи з підготовки законодавчого та нормативно-правового забезпечення упорядкування мережі вищих навчальних закладів України.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про склад експертної групи з підготовки законодавчого та нормативно-правового забезпечення упорядкування мережі вищих навчальних закладів України.

 

В   обговоренні   взяли   участь:   Табачник Д.В.,   Давимука С.А., Оробець Л.Ю., Курило В.С., Зубець М.В., Доній О.С., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про склад експертної групи з підготовки законодавчого та нормативно-правового забезпечення упорядкування мережі вищих навчальних закладів України взяти до відома.

2. Доопрацювати склад експертної групи з підготовки законодавчого та нормативно-правового забезпечення упорядкування мережі вищих навчальних закладів України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                        В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                             К.САМОЙЛИК