Про головне

Перейти до розділу
01 березня 16:12
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Підготовка проекту ЗУ "Про освіту"

07 листопада 2016, 09:56

Графік засідань робочої групи з підготовки проекту Закону "Про освіту" (№ 3491-д) до другого читання

ПРОЕКТ

 

Графік засідань робочої групи

 

Дата

Питання для розгляду

Початок

роботи

18.11.2016

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Статті 1-7.

Основні терміни та їх визначення. Законодавство України про освіту. Забезпечення права на безоплатну освіту. Державна політика у сфері освіти. Принципи державної політики у сфері освіти та засади освітньої діяльності. Мова освіти.  

Розділ ІІ. СТРУКТУРА ОСВІТИ. Статті 8-21

Складники та рівні освіти. Види здобуття освіти. Форми здобуття освіти. Дошкільна освіта. Повна загальна середня освіта. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти.  Позашкільна освіта. Професійна освіта. Вища освіта. Освіта дорослих. Освіта осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання. Спеціалізована освіта. Педагогічна освіта. 

14.00

22.11.2016

Редакційне засідання

14.00

24.11.2016

Редакційне засідання

14.00

08.12.2016

 Розділ ІІІ.ЗАКЛАДИ ОСВІТИ. Статті 22-31.

Організаційно-правовий статус закладів освіти. Автономія закладу освіти. Управління закладом освіти. Права і обов’язки засновника закладу освіти. Керівник закладу освіти. Колегіальний орган управлінням закладом освіти. Громадське самоврядування в закладі освіти. Громадський нагляд за діяльністю закладу освіти. Відкритість і прозорість у діяльності закладу освіти. Політична і релігійна діяльність у закладах освіти.

Розділ IV. СТАНДАРТИ ОСВІТИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ.

Статті 32-40.

Стандарти освіти. Освітня програма. Кваліфікації. Рамки кваліфікацій. Рівні Національної рамки кваліфікацій. Національна система кваліфікацій. Національне агентство кваліфікацій. Професійні стандарти. Документи про освіту.

14.00

13.12.2016

Редакційне засідання

14.00

15.12.2016

Редакційне засідання

14.00

23.12.2016

Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Статті 41- 51.

Система забезпечення якості освіти. Академічна доброчесність. Ліцензування освітньої діяльності. Акредитація освітньої програми. Інституційний аудит. Інституційна акредитація закладів вищої освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання. Моніторинг якості освіти. Громадська акредитація закладу освіти. Атестація педагогічних працівників. Сертифікація педагогічних працівників.

Розділ VI. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

Статті 52-58.

Категорії учасників освітнього процесу. Права і обов’язки здобувачів освіти. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників. Права і обов’язки батьків, законних представників здобувачів освіти. Загальні вимоги до педагогічних і науково-педагогічних працівників. Державні гарантії здобувачам освіти. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

14.00

27.12.2016

Редакційне засідання

14.00

29.12.2016

Редакційне засідання

14.00

13.01.2016

Розділ VII. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

Статті 59-61.

Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Розділ VIII. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОСВІТИ.

Статті 62-73.

Органи управління у сфері освіти. Повноваження Кабінету Міністрів України. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти. Повноваження органів місцевого самоврядування та органів влади Автономної Республіки Крим. Повноваження органів із забезпечення якості освіти. Відкритість органів управління та державного нагляду (контролю) у сфері освіти. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти. Державно-громадське управління у сфері освіти. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти. Освітня статистика. Інститут освітнього омбудсмена.

1400

03.01.2017

Редакційне засідання

14.00

05.01.2017

Редакційне засідання

14.00

13.01.2017

 Розділ IX. ІНФРАСТРУКТУРА ОСВІТИ.

Статті 74-77.

Єдина державна електронна база з питань освіти. Наукове і методичне забезпечення освіти. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат у системі освіти. Організація медичного обслуговування у системі освіти.

Розділ X. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОСВІТИ.

Статті 78-81.

Фінансування системи освіти. Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти. Матеріально-технічна база закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

14.00

17.01.2017

Редакційне засідання

14.00

19.01.2017

Редакційне засідання

14.00

20.01.2017

Розділ XI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Статті 82- 84.

Міжнародне співробітництво у системі освіти. Участь у міжнародних обстеженнях якості освіти. Міжнародна академічна мобільність

Розділ XII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.00

24.01.2017

Редакційне засідання

14.00

26.01.2017

Редакційне засідання

14.00

10.02.2017

Підсумкове обговорення кінцевого тексту законопроекту.

 

14.00

24.02.2017

 Розширене засідання Комітету з питань науки і освіти про підготовку проекту закону «Про освіту» до другого читання.

 

14.00