Науково-аналітичні матеріали


27 жовтня 2009
11:12

Інститутом економіки та прогнозування НАН України, який активно і плідно співпрацює з Комітетом з питань науки і освіти, підготовлено фундаментальну наукову працю «Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку»

02 вересня 2008
15:04

Проаналізовано сучасний стан і перспектива технологічного розвитку світової промисловості, на основі чого надано рекомендації щодо напрямів технологічної модернізації промисловості України.

02 вересня 2008
14:44

В науково-аналітичній записці висвітлені основні фактори посилення економічної нестабільності розвитку, зокрема: прискорення темпу громадського суспільно-економічного життя; поява і включення в господарський обіг значної кількості нових факторів виробництва та їх комбінацій; істотне підвищення взаємовпливу і взаємозалежності світу. Показані основні наслідки, до яких призводить посилення біфуркаційності розвитку. Окреслені шляхи протидії "економічним стресам" та підвищення конкурентоспроможності.

02 вересня 2008
14:18

В науковій записці розкрито основні функції, виконання яких покликана забезпечувати національна інноваційна система України, проаналізовано повноту виконання цих функцій на сучасному етапі розвитку країни, визначено основні чинники, що гальмують їх виконання на рівні, прийнятному для активізації інноваційного зростання та стимулювання процесів модернізації вітчизняної економіки. Розкрито основні інституціональні обмеження, що унеможливлюють проведення ефективної державної інноваційної політики в Україні, запропоновано рекомендації щодо усунення цих обмежень.