Головна > Текстові публікації > Науково-аналітичні матеріали

Про головне

Перейти до розділу
01 березня 16:12
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

Науково-аналітичні матеріали

27 жовтня 2009, 11:12

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку


Інститутом економіки та прогнозування НАН України, який активно і плідно співпрацює з Комітетом з питань науки і освіти, підготовлено фундаментальну наукову працю «Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку»

докладніше
29 жовтня 2008, 17:39

Розбудова ефективної національної інноваційної системи України: концептуальні основи стратегії та першочергові задачі державної політики в контексті формування конкурентоспроможної економіки

докладніше
02 вересня 2008, 15:04

Перспективи технологічних перетворень в світовій промисловості і завдання для України


Проаналізовано сучасний стан і перспектива технологічного розвитку світової промисловості, на основі чого надано рекомендації щодо напрямів технологічної модернізації промисловості України.

докладніше
02 вересня 2008, 14:44

Інноваційні механізми підвищення конкурентоспроможності в умовах економічної нестабільності


В науково-аналітичній записці висвітлені основні фактори посилення економічної нестабільності розвитку, зокрема: прискорення темпу громадського суспільно-економічного життя; поява і включення в господарський обіг значної кількості нових факторів виробництва та їх комбінацій; істотне підвищення взаємовпливу і взаємозалежності світу. Показані основні наслідки, до яких призводить посилення біфуркаційності розвитку. Окреслені шляхи протидії "економічним стресам" та підвищення конкурентоспроможності.

докладніше
02 вересня 2008, 14:18

Інституціональні обмеження створення ефективної НІС в Україні та основні задачі державної політики щодо їх подолання


В науковій записці розкрито основні функції, виконання яких покликана забезпечувати національна інноваційна система України, проаналізовано повноту виконання цих функцій на сучасному етапі розвитку країни, визначено основні чинники, що гальмують їх виконання на рівні, прийнятному для активізації інноваційного зростання та стимулювання процесів модернізації вітчизняної економіки. Розкрито основні інституціональні обмеження, що унеможливлюють проведення ефективної державної інноваційної політики в Україні, запропоновано рекомендації щодо усунення цих обмежень.

докладніше