Вирішення гострих проблем розвитку науки та інноваційної діяльності особливо актуальне для подолання фінансово-економічної кризи в Україні та забезпечення сталого зростання національного господарства у довгостроковій перспективі.

 

Ці проблеми перебувають у полі постійної уваги Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти. Із залученням вітчизняних провідних наукових установ Національної та галузевих академій наук Комітетом розроблено Стратегію інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. В Стратегії чимало уваги приділено питанням нарощування інноваційно-технологічного потенціалу вітчизняної промисловості як основної галузі економіки, що має втілювати передові науково-технічні досягнення вітчизняної науки і забезпечувати високу конкурентоспроможність нашої країни на світовій арені.

 

В рамках Стратегії Інститутом економіки та прогнозування НАН України, який активно і плідно співпрацює з Комітетом, підготовлено фундаментальну наукову працю «Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку» (К., 2009. – 928 с.).

 

У роботі показані основні суперечності й обґрунтовані цілі та пріоритети розвитку галузі у площині світових тенденцій, якості вітчизняної промислової політики, фінансово-інвестиційних, інноваційно-технологічних, організаційно-виробничих, кадрових та екологічних проблем промислового виробництва. Книга доступна для широкого загалу на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського у електронному фонді.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку