ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про хід виконання Закону України

“Про ратифікацію Конвенції про визнання

кваліфікації з вищої освіти в Європейському регіоні”

(Лісабонська конвенція) № 1273-ХІV від 3 грудня 2009 року

_____________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Т.В.Фінікова про хід реалізації Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонської конвенції), підписаної від імені України 11 квітня 1997 року в м. Лісабон (Португалія) та ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» № 1273-ХІV від 3 грудня 1999 року, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає, що Міністерством освіти і науки України було здійснено роботу з вдосконалення механізмів визнання іноземних документів про освіту, а саме: це питання розглядалось на Колегії Міністерства освіти і науки України в липні 2003 року; в тому ж році було створено сектор нострифікації в Управлінні ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України, який у нинішньому штатному розкладі міністерства не передбачений;  на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997р. № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» порядок визнання і встановлення  еквівалентності іноземних документів про освіту визначено Положенням про визнання іноземних документів про освіту, затвердженим  Наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 20.08.03р. та погодженим Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України.

 

Разом з тим Комітет відзначає, що згідно зі статтею IX.2 Лісабонської Конвенції Україна зобов’язана створити чи забезпечити  функціонування  центру інформації з метою супроводу прийняття рішень про визнання в Україні та за кордоном, доступу до надійної і точної інформації про системи освіти, про документи про освіту та кваліфікації, про процедури визнання та критерії оцінювання кваліфікацій.   


 

Водночас  Комітет відзначає, що зміст окремих двосторонніх міждержавних угод про взаємовизнанння іноземних документів про освіту не відповідають вимогам Лісабонської конвенції.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти   в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України взяти до відома.

 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

2.1. забезпечити створення нострифікаційного підрозділу в Міністерстві освіти і науки України;

 

2.2. розглянути можливість створення Національного центру інформації.

 

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

 

3.1. вжити відповідних заходів щодо виконання керівниками навчальних закладів України чинного законодавства з питань нострифікації іноземних документів про освіту;

 

3.2. створити робочі комісії для перегляду двосторонніх міждержавних угод  про взаємовизнання документів про освіту з метою їх удосконалення або денонсування у випадку невідповідності сучасним системам освіти, критеріям Лісабонської конвенції  та умовам Болонської декларації;

 

3.3. внести зміни до Положення про Державну акредитаційну комісію України з метою реалізації  вимог Лісабонської конвенції щодо інформаційного забезпечення мережі ENIC/NARIC та процедури визнання в Україні іноземних документів про освіту.

 

4. Контроль за виконанням Рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Розгляд контрольних питань”

17 листопада 2009 10:49
17 листопада 2009 10:49
17 листопада 2009 10:49
17 листопада 2009 10:46
17 листопада 2009 10:45
17 листопада 2009 10:45
17 листопада 2009 10:40
Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні (в контексті парламентських слухань: "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти "Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення" (29 листопада 2006 р.), парламентських слухань: "Національна інновацій