Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 4 сесія

07 червня 2016, 12:38

Рішення до протоколу Комітету № 43

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 43

від 18 травня 2016 року

 

“Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївської області

щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти”

___________________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Співаковського О.В., директора Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Веліховської А.Б., директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Кононенка Ю.Г. про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївської області щодо дотримання законодавства про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти Комітет відзначає, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївської області проводять цілеспрямовану й системну роботу щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування системи освіти.

Посилилася увага і контроль за ситуацією в освіті, помітні  намагання через управлінські рішення  впливати на подолання негативних тенденцій у цій сфері.

Аналітична й організаційна робота органів місцевої державної влади, підрозділів обласної державної адміністрації, органів управління освітою дала змогу мінімізувати кризові явища і створити необхідні умови для розвитку галузі.

Розроблені і реалізуються обласні програми здійснення державної освітньої політики, які спрямовані на забезпечення прав дітей і молоді щодо здобуття гарантованої якісної й загальнодоступної повної середньої освіти на основі її структурного й змістовного оновлення. Вживаються заходи щодо відновлення роботи дошкільних закладів, оптимізації шкільної мережі, створення освітніх округів і організації підвезення учнів до школи, поліпшення якості навчально-виховного процесу, організації позашкільної освіти і освіти дітей з особливими потребами, ведеться робота щодо створення в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних умов, введення в експлуатацію дошкільних навчальних закладів. За 2015 рік почали функціонувати 3 новостворені дошкільні навчальні заклади. У дитячих садках області виховується 91% дітей дошкільного віку від трьох до 6 (7) років. Забезпечено 100-відсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою в усіх містах і районах області. Усіма формами дошкільної освіти охоплено - 98% дітей від трьох до 6 (7) років.

Разом з тим, в організації роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти мають місце упущення і прорахунки. Незбалансованою залишається мережа загальноосвітніх навчальних закладів, не вистачає шкільних автобусів, у незадовільному стані знаходяться дороги по яких здійснюється підвезення дітей до місць навчання, значна частина шкільних будівель потребує капітального ремонту. Не вирішується питання забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання. Так, забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів навчально-комп’ютерними комплексами становить 92 % від потреби, а сучасним швидкісним Інтернетом забезпечені лише 69 %. Досягнутий стан інформатизації та комп’ютеризації освіти суттєво не впливає на зміст, методи і форми навчання, організацію та управління навчальною діяльністю.

В області невирішеним залишаються проблеми забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів шкільними підручниками та посібниками. Лише на 50 % ними забезпечені учні 4,7 класів. Залишаються невирішеними наступні проблеми: 1) забезпеченість педагогічними кадрами, зокрема практичними психологами, медичними працівниками; 2) незавершеність роботи з оформлення державних актів на право землекористування; 3) фінансування системи професійно-технічної освіти; 4) врегулювання питань з фінансування навчальних закладів за рахунок освітньої субвенції; 5) повільне вирішення питань соціальної захищеності педагогічних та науково-педагогічних працівників тощо.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в :

 

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Веліховської А.Б. про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти взяти до відома.

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прискорити розгляд таких законопроектів:

- № 3829 від 27.01.206 р., № 3829-1 від 11.02.2016 р. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

- № 3831-2, № 3830-3 від 04.02.2016 р. про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” в частині фінансування професійно-технічної освіти;

- № 4365 від 01.04.2016 р. про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо призупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність;

- № 3312-д від 26.04.2016 р. про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників);

- № 2280 а від 03.07.2015 р. про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”.

 

3. Доручити підкомітету з питань освіти:

 

- під час підготовки проекту Закону України “Про освіту” до другого читання ретельно опрацювати пропозиції освітян Миколаївської та Херсонської областей, які надійшли до Комітету в процесі підготовки та проведення виїзного засідання;

 

- розглянути проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування вищої освіти (щодо економічних відносин у сфері вищої освіти), підготовленого Радою ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області.

 

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

4.1. В термін до 01.06.2016 року підготувати проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 24 грудня 2015 року № 911-VIII  щодо виключення пункту 4 Прикінцевих положень (стосовно припинення  з 1 вересня 2016 року фінансування за рахунок освітньої субвенції загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб).

 

4.2. З метою прискорення розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про освіту” (повторне перше читання) та відповідно до статті 103 Регламенту Верховної Ради України в термін до 10 червня 2016 року надати Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти повне фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016 р.), (включаючи відповідні розрахунки), а також план дій щодо практичної імплементації його норм (включаючи повний перелік законодавчих та інших нормативно правових актів, прийняття або внесення змін до яких забезпечить безумовне прийняття цього законопроекту).

 

4.3. Забезпечити в Державному бюджеті України на 2017 рік виділення коштів на освіту в розмірах, встановлених чинним законодавством, належне фінансування Державних програм, вжити невідкладних заходів щодо збереження загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, зокрема тих, що розташовані в сільській місцевості, не допускати реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості тільки за рішенням органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, без згоди територіальної громади.

 

4.4. Розглянути питання щодо приведення видатків на енергоносії навчальним закладам у відповідність до питомих норм витрат і передбачити їх фінансування з місцевих бюджетів за рахунок освітньої субвенції.

 

4.5. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №781 “Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”, врахувавши норму Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників” щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників та передбачивши видання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, з розрахунку 120 відсотків від прогнозованої кількості учнів.

 

4.6. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 706 “Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року” в частині забезпечення фінансування діяльності експериментально-дослідних майданчиків та науково-практичного супроводу впровадження інноваційної діяльності в інклюзивних групах, класах освітніх установ.

 

4.7. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 435 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами”, а саме підпункт 2 пункту 2 доповнити наступними показниками: Ugomr - кількість учнів опорних шкіл в міській та сільській; Kgomr - коефіцієнт приведення кількості учнів опорних шкіл у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл.

 

4.8. Вивчити питання щодо необхідності внесення змін до Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 777 від 27 серпня 2010 року (зі змінами) у частині зменшення учнівського контингенту опорної школи та визначення умовою обмеження часу перевезення дітей (до 40 хвилин) та/або довжини шляху (до 15 км).

 

4.9. Прискорити вирішення питання щодо реорганізації Херсонського морехідного училища рибної промисловості шляхом приєднання до Херсонської державної морської академії з утворенням на її базі структурного підрозділу з підготовки фахівців для потреб рибного господарства України.

 

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

 

5.1. Проаналізувати стан дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної освіти. Вжити заходи щодо розробки оптимальних моделей функціонування навчально-освітніх закладів в умовах демографічної кризи, створення умов для якісного навчання і виховання учнів, удосконалення системи видання навчальної літератури, забезпечення завчасного та в повному обсязі видання і довезення до шкіл підручників.

 

5.2. Здійснити спільно з Національною академією педагогічних наук України оновлення та впровадження державних стандартів загальної середньої освіти, реальне утвердження профільної старшої школи. Щорічно до 1 грудня поточного року подавати до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти аналітичну довідку про стан  розвитку освіти в Україні в розрізі областей.

 

5.3. Розробити спільно з Національною академією педагогічних наук України концепцію середньої загальноосвітньої школи України на засадах положень, покладених в основу законопроекту № 3491-д “Про освіту”.

 

5.4. Спільно з Міністерством фінансів України розглянути питання щодо внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 1999 року № 127, зареєстрованого в Мін’юсті 30.12.99 за № 922/4215 (зі змінами наказ Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України” від 02 липня 2009 року № 616) в частині запровадження посади практичного психолога та соціального педагога незалежно від типу та місцезнаходження навчального закладу і кількості дітей (по 1 ставці практичного психолога та 1 ставці соціального педагога)”.

 

5.5. Вивчити питання щодо внесення змін до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1716-р “Питання типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів” щодо включення до штатів загальноосвітніх шкіл-інтернатів з інклюзивним та інтегрованим навчанням (усіх форм власності) посад асистента учителя загальноосвітнього закладу фізичного реабілітолога, лікаря, медичних сестер, практичного психолога, логопеда, соціального педагога по роботі з дітьми з інвалідністю, методиста загальноосвітнього навчального закладу.

 

5.6. Вжити заходів щодо підвищення якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, вирішити питання про своєчасне і в повному обсязі виділення коштів на друкування підручників.

 

5.7. Спільно з Міністерством фінансів України розглянути питання про виділення коштів на придбання автотранспорту для підвезення дітей із сільської місцевості, - учнів Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів “Обдарованість” Миколаївської обласної ради.

 

6. Рекомендувати Міністерству фінансів України:

 

6.1. Спільно з Міністерством освіти і науки України розглянути питання щодо доцільності внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” щодо надання дозволу загальноосвітнім школам-інтернатам, загальноосвітнім санаторним школам-інтернатам, загальноосвітнім школам-інтернатам для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, спеціальним загальноосвітнім школам-інтернатам, школам та іншим закладам освіти для дітей з вадами фізичного чи розумового розвитку використовувати кошти державного бюджету на придбання меблів, побутової техніки та проводити ремонт приміщень за рахунок видатків загального фонду державного бюджету.

 

6.2. Вирішити питання про своєчасне і в повному обсязі виділення коштів на друкування підручників.

 

6.3. Спільно з Міністерством освіти і науки України розглянути питання про виділення коштів на придбання спеціального автотранспорту для підвезення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках, - учнів Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської обласної ради.

 

7. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України передбачити кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів для розроблення проектно-кошторисної документації та будівництва третьої черги Ольшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради;

 

8. Рекомендувати Миколаївській обласній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування:

 

8.1. Визначити конкретні шляхи удосконалення форм і методів роботи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою на виконання вимог законів України про освіту, реалізації державної освітньої політики, вирішення проблем, що мають першочергове значення для підвищення рівня освіченості молоді.

 

8.2. Проаналізувати хід виконання комплексних програм розвитку освіти Миколаївської області, доповнити їх конкретними заходами, необхідними для активізації роботи щодо забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти, формування ефективної мережі навчальних закладів, які б повною мірою забезпечували освітні потреби старшокласників, розвиток опорних (базових) навчальних закладів і їх інфраструктури, недопущення необґрунтованого закриття малокомплектних шкіл, особливо в сільській місцевості, забезпечення шкільними автобусами для підвозу учнів та педагогічних працівників до місць навчання та роботи, облаштування під’їзних доріг, впровадження енергозберігаючих технологій, заміни вікон і вхідних дверей, виконання соціальних гарантій педагогічним працівникам, надання житла і належного преміювання працівників освіти, тощо.

 

9. Рекомендувати Національній академії педагогічних наук України:

 

9.1. Забезпечити науково-методичний супровід реформування освіти на всіх її рівнях відповідно до основних положень, покладених в основу законопроекту № 3491-д “Про освіту”, здійснити розроблення та експериментальну перевірку інноваційних моделей навчання та виховання дітей, учнівської та студентської молоді, дорослих, включаючи осіб із спеціальними потребами.

 

9.2. Розробити Концепцію розвитку навчання дорослих відповідно до потреб Миколаївської і Херсонської областей, яка передбачатиме забезпечення освітніх потреб людей середнього та похилого віку в подальшому професійному розвитку, перекваліфікації, соціальній і психологічній реабілітації.

 

9.3. З метою підвищення кваліфікації вчителів, викладачів навчальних закладів Миколаївської та Херсонської областей систематично залучати їх до діяльності Академії педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І.А. Зязюна, яка діє при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих.

 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на голову підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Креміня Т.Г.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”

щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”

(реєстр. № 2280а від 03.07.2015 р.), внесений народними депутатами України

Співаковським О.В., Демчаком Р.Є., Кремінем Т.Д., Хланєм С.В., Сусловою І.М., Гордєєвим А.А.

(друге читання)

________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (реєстр. № 2280а від 03.07.2015 р.), внесений народними депутатами України Співаковським О.В., Демчаком Р.Є., Кремінем Т.Д., Хланєм С.В., Сусловою І.М., Гордєєвим В.А. (друге читання), Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (реєстр. № 2280а від 03.07.2015 р.), внесений народними депутатами Співаковським О.В., Демчаком Р.Є., Кремінем Т.Д., Хланєм С.В., Сусловою І.М., Гордєєвим В.А. (друге читання), прийняти в цілому.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти О. Співаковському.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                    О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до статті 26 Закону України “Про позашкільну освіту”

щодо забезпечення права інвалідів на доступ до позашкільної освіти”

(реєстр. № 2073а від 15.06.2015 р.), внесений народним депутатом України Писаренком В.В.

_____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до статті 26 Закону України “Про позашкільну освіту” щодо забезпечення права інвалідів на доступ до позашкільної освіти” (реєстр. № 2073а від 15.06.2015 р.), внесений народним депутатом України Писаренком В.В., прийняти за основу.

 

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити  висновки  Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про загальну середню освіту”

(щодо діяльності міжнародних (інтернаціональних) загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл)”

(реєстр. № 3380 від 30.10.2015 р.), внесений народним депутатом України Льовочкіною Ю.В.

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про загальну середню освіту” щодо діяльності міжнародних (інтернаціональних) загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл)” (реєстр. № 3380 від 30.10.2015 р.), внесений народним депутатом України Льовочкіною Ю.В., відхилити.

 

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про розгляд електронної петиції “Захистимо професійну освіту України”

____________________________________________________________________

 

До Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, що визначений головним з підготовки і розгляду відповідної електронної петиції, направлена на розгляд електронна петиція, ініційована Головою Національного галузевого партнерства в легкій промисловості Виноградською Голдою Євгеніївною, яка в установлений строк набрала 25323 голоси на її підтримку.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету Креміня Тараса Дмитровича про порушені в електронній петиції питання щодо захисту професійної (професійно-технічної) освіти в Україні та прискорення прийняття законопроекту № 3231 “Про професійну освіту” з метою реформування цієї сфери освіти, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію зазначену в електронній петиції, прийняти до відома.

2. Схвалити проект відповіді Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на електронну петицію (додається).

3. Підготувати та надіслати автору Виноградській Г.Є. відповідь на електронну петицію.

4. Розмістити відповідь Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на електронну петицію на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (система “Електронні петиції”) з урахуванням визначеного Законом правового режиму інформації з обмеженим доступом.

5. Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України Про звернення громадян переслати електронне звернення за належністю Кабінету Міністрів України для врахування питань, порушених в одержаному електронному зверненні, при доопрацюванні законопроекту про професійну освіту.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

“Про  стан підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року

та формування державного замовлення на підготовку фахівців”

________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Проект рішення Комітету з питань науки і освіти Про стан підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року та формування державного замовлення на підготовку фахівців прийняти за основу.

 

2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України:

 

2.1. Підготувати узгоджений збалансований варіант обсягу та розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітничих кадрів у 2016 році з врахуванням реальних потреб економіки держави, забезпечення регіонального розвитку, пріоритетності інженерно-технічних спеціальностей та спеціальностей оборонного призначення.

 

3. Розглянути це питання повторно на найближчому черговому засіданні Комітету з питань науки і освіти.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про стан викладання фізико-математичних дисциплін у навчальних закладах України

___________________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. щодо стану викладання фізико-математичних дисциплін в навчальних закладах України, та беручи до уваги відповідні інформаційно-аналітичні матеріали, надані Комітету з питань науки і освіти Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України, Українським центром оцінювання якості освіти Комітет наголошує, що якісне викладання математики й фізики в навчальних закладах є принципово важливим не лише для життєдіяльності особистості в сучасному суспільстві, але й для успішного розвитку держави, забезпечення її кадрового потенціалу для підвищення наукового, технічного, оборонного, економічного та інноваційного розвитку.

Загалом, оцінюючи сучасний стан викладання фізико-математичних дисциплін Комітет стверджує, що за останні роки рівень викладання освітніх галузей “Математика”, “Фізика”, “Хімія”, “Біологія” знизився.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти 2015 року з математики і фізики, моніторингові дослідження стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу свідчать, що на цей час найбільш гострими проблемами залишаються: 1) невідповідність обсягу засвоєння матеріалу відведення для цього навчального часу; 2) недостатня практико-діяльнісна спрямованість змісту навчальних предметів фізики та математики; порушення наступності змісту і вимог щодо його засвоєння між рівнями освіти; 3) не ефективне впровадження аксіологічної складової змісту; 4) незадовільний стан навчально-методичної і матеріально-технічної бази (підручники, методики, збірники задач, інтерактивні технології навчання фізики і математики; 5) забезпеченість навчальних закладів якісним складом педагогічних та науково-педагогічних кадрів тощо.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1.    Інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. про стан викладання фізико-математичних дисциплін у навчальних закладах освіти взяти до відома.

 

2.    Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

2.1.             Розглянути питання щодо відновлення Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної фізико-математичної освіти, Державної цільової програми впровадження у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікативних технологій.

 

2.2. Передбачити створення повноцінних фізичних, хімічних навчальних лабораторій у всіх закладах профільної загальної середньої освіти, оновлення матеріально-технічної бази фізичних, хімічних факультетів і кафедр вищих навчальних закладів.

 

2.3. Передбачити підвищені норми фінансування фізико-математичної підготовки при реформування системи фінансування вищих навчальних закладів.

 

2.4. Розглянути питання щодо врахування потреб закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти у навчально-допоміжному персоналі навчальних лабораторій.

 

2.5. Переглянути державне замовлення на підготовку кадрів у вищих навчальних закладів з метою збільшення частки державного замовлення на підготовку фахівців у галузі природничих наук, фізики, математики, статистики та спеціальностей технічного профілю.

 

2.6. Здійснити заходи щодо підвищення престижу професії вчителя, формування кадрового потенціалу компетентних і мотивованих учителів з математики й фізики. Розглянути питання щодо збільшення на 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які викладають фізико-математичні дисципліни.

 

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

 

3.1.             Спільно з Національною академією педагогічних наук України розробити Концепції математичної та фізичної освіти з метою забезпечення наступності змісту і вимог щодо його засвоєння між дошкільною освітою і початковою школою, початковою і основною та старшою школою; загальноосвітньою шкільною підготовкою та вимогами професійно-технічної і вищої освіти.

3.2.             В процесі оновлення змісту шкільної фізико-математичної освіти (державні стандарти, навчальні програми, підручники, засоби навчання) враховувати наступні пріоритети:

- розширення функцій математичної освіти (власне математична освіта, освіта за допомогою математики та спеціалізуюча – як елемент професійної підготовки (старша школа));

 

- при розробці нових стандартів освіти і типових програм передбачати їх відповідність кращим європейським практикам, збалансованість за змістом і вимогами, чітке розмежування основного і додаткового чи ілюстрованого матеріалу, узгодженість змісту між математикою, фізикою та іншими дисциплінами;

 

- особистісна орієнтація освіти (передбачає рівневу і профільну диференціацію навчання, рівний доступ до якісної освіти);

 

- посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті фізико-математичної освіти; реалізація в змісті освітнього, розвивального і виховного потенціалу математики й фізики;

 

- цілісне відображення компонентів математичної й фізичної науки в шкільному змісті (врахування тенденцій розвитку цих наук (генералізація знань, посилення функції теорії у науці, інтеграція і диференціація науки));

 

- приведення змісту у відповідність до вікових та пізнавальних особливостей учнів, перспектив їхнього розвитку (шляхом варіювання обсягу інформації і гнучкості у визначенні вимог до засвоєння її учнями);

 

- посилення практичної і прикладної спрямованості навчання математики й фізики (орієнтація змісту і методів навчання на застосування знань в техніці, технологіях, суміжних науках, у професійній діяльності і побуті; на вироблення умінь самостійної діяльності);

 

- посилення прикладного спрямування змісту фізико-математичної освіти уваги тим компонентам змісту, що безпосередньо впливатимуть на успішність реалізації компетентнісного підходу. Зокрема, удосконалити систему державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів; модернізувати змістові лінії; посилити аксіологічну складову предметів (формування в учнів загальнолюдських, громадянських, національних, сімейних та особистісних цінностей); ввести до стандартів і навчальних програм з математики, природознавства, інформатики, економіки наскрізної змістової лінії «Моделювання»;

 

- збільшення кількості навчальних годин з математики і фізики (5 навчальних годин на тиждень з математики в 5-11(12) класах, 3-5 годин з фізики в 7-11(12) класах);  введення в дев'ятому класі загальноосвітньої школи більш реалістичного курсу механіки (з розв'язанням задач), особливо для тих, хто збирається набути робітничі спеціальності; створення ефективного курсу природознавства в початковій школі, обов'язково з використанням практичних завдань, наприклад, вимірами довжини, площі, обсягу тіла, відстаней до об'єктів і т.д.; введення для 8 і 10 класів перевідних усних іспитів з фізики, а також обов'язкової державної підсумкової атестації з фізики в випускних класах загальноосвітньої школи; запровадження поряд з обов'язковим зовнішнім незалежним оцінюванням якості освіти з української мови та літератури; запровадити обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики; проведення національної олімпіади з фізики та математики для всіх паралелей (від 8 до 11 (12) класів) і на всіх етапах, заохочувати ініціативу в проведенні шкільних турнірів, конкурсів, експериментальних олімпіад та інших змагань з фізики і математики; стимулювання проведення  шкіл для канікулярних школярів з елементами дослідно-орієнтованого навчання тощо.

 

3.3. Розробити Концепцію компетентнісно орієнтованого шкільного підручника з метою сприяння створенню нового покоління підручників, забезпечення узгодженості їх змісту з вимогами державних освітніх стандартів і навчальних програм.

У процесі реалізації нових підходів до підручникотворення з навчальних предметів з фізики та математики загострювати увагу на: детальнішому відображенню внеску математики й фізики у формування ключових компетентностей учнів на відповідному рівні здобуття освіти; перенесенні в змісті навчального матеріалу акценту із збільшення обсягу інформації, призначеної для засвоєння учнями, на вироблення вмінь її використовувати для досягнення певних цілей; збільшенні кількості та урізноманітнення завдань, які потребують самостійної постановки (моделювання, формулювання) задач (проблем) учнями та передбачають здійснення активної пізнавальної діяльності учнів, зокрема проектної, дослідницької, а також завдань екологічного, валеологічного, патріотичного змісту.

 

3.4. Розробити заходи щодо належного навчально-методичного забезпечення, яке б передбачало: орієнтацію на альтернативні навчально-методичні комплекти, розроблені на спільній науковій основі; суттєве поповнення фондів шкільних кабінетів математики й фізики сучасним обладнанням, дидактичними засобами, зокрема цілісними комп’ютерними системами навчання; вірогідності наукового та навчально-методичного продукту (теоретичне і експериментальне його обґрунтування).

 

3.5. Спільно з Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України забезпечити розробку та друк додаткової науково-популярної літератури, посібників, збірників задач, дидактичних матеріалів з математики і фізики.

 

3.6. Вивчити питання щодо створення дієвої системи заохочення педагогічних працівників до роботи з обдарованими учнями, зокрема системно висвітлювати інформацію про переможців ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та конкурсів Малої академії наук, відзначати учителів, що підготували призерів.

 

3.7. З метою визначення поглибленого рівня знань з математики та фізики розглянути питання щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнтів вищих навчальних закладів, які у подальшому навчатимуться за профільними спеціальностями у галузі природничих наук, математики, статистики, а також спеціальностями технічного профілю.

 

3.8. Посилити роботу щодо організації роботи з обміну досвідом учителів різних навчальних закладів; проведення для вчителів навчальних тренінгів з використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики та цифрового обладнання на уроках фізики.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на підкомітет з питань освіти (Кремень Т.Д.).

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про стан імплементації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

_____________________________________________________

 

Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. щодо стану імплементації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію щодо стану імплементації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” взяти до відома.

 

2. Міністерству освіти і науки України щомісячно інформувати Комітет про хід імплементації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про інформацію щодо збору, зберігання та опублікування даних,

що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

___________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р. про збір, зберігання та опублікування даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р. про збір, зберігання та опублікування даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, взяти до відома.

 

2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

 

2.1. В найкоротший термін вирішити питання розроблення програмного забезпечення з обслуговування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, юридичні права якого б належали державі.

 

2.2. Привести у відповідність законодавство, що встановлює норми з обробки персональних даних з використанням ЄДЕБО, до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

2.3. Вжити невідкладних заходів щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу, що містяться в ЄДЕБО, відповідно до вимог Закону України Про захист персональних даних.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти О. Співаковського.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про пріоритетні напрями роботи

Комітету з питань науки і освіти на друге півріччя 2016 року

____________________________________________________________

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Першого заступника Голови Комітету О. Співаковського щодо пріоритетних напрямів роботи Комітету з питань науки і освіти на друге півріччя 2016 року та взявши до уваги пропозиції учасників засідання, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету О. Співаковського взяти до відома.

 

2. Затвердити перелік пріоритетних напрямів роботи Комітету з питань науки і освіти на друге півріччя 2016 року.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

Про пріоритетні напрями роботи Комітету з питань науки і освіти на друге півріччя 2016 року

Освіта

 

1.    Законодавче визначення фінансування освіти на рівні 10 відсотків від ВВП та його поетапне забезпечення до 2020 року, передбачивши таке фінансування з 2017 року на рівні 7 відсотків ВВП.

2.    Забезпечення фінансування професійно-технічної освіти:

-        подолання вето Президента щодо Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансування професійно-технічної освіти» (№ 983-VIII) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти» (№ 982-VIII);

-        забезпечення фінансування закладів професійно-технічної освіти з обласного бюджету, міст обласного значення – обласних центрів;

-        законодавче забезпечення диверсифікованого фінансування закладів професійно-технічної освіти: за рахунок субвенції на здобуття загальної середньої освіти; субвенції на здобуття професійно-технічної освіти, видатків місцевого бюджету, галузевого фінансування та інших джерел фінансування.

3. Забезпечення фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з Державного бюджету у 2017 році.

4.    Прийняття законопроекту про освіту у повторному першому читанні та доопрацювання його до другого читання. Забезпечення фінансового обґрунтування закладеної у законопроекті реформи системи освіти.

5.    Вилучення норми з Прикінцевих положеннях Закону України від 24.12.2015 №3628 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», згідно з якою школи, у яких навчається менше 25 учнів, не фінансуватимуться з коштів освітньої субвенції.

6.    Формування мережі опорних шкіл відповідно до утворення територіальних об’єднань і освітніх округів.

7.    Законодавче забезпечення фінансування:

-        харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах і професійно-технічних навчальних закладів;

-        реалізації програми «Шкільний автобус»;

-        шкільних підручників;

-        санаторіїв - профілакторіїв вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти.

8.    Забезпечення соціальних гарантій наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

9.    Збільшення державного замовлення на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, зокрема для групи непрестижних інженерних напрямків підготовки фахівців, орієнтованих на базові галузі економіки України (енергетика, машинобудування, хімічна промисловість, переробна і добувна промисловості).

10.  Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» з урахуванням необхідності орієнтації на Міжнародну стандартну класифікацію освіти 2013 р., а також збереження національних особливостей формування галузей знань і спеціальностей та їх зв’язку із структурою економіки. Взяти до уваги, що для окремих спеціальностей Переліку відсутні види економічної діяльності в Національному класифікаторі України ДК 009 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД) та групи професій (професійних кваліфікацій у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (КП).

11.  Внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», вилучивши норму щодо скорочення обласними, київською міською державною адміністрацією видатків на фінансування мережі районних (міських) методичних кабінетів.

12.  Відновлення функціонування Національного авіаційного університету та Харківського національного університету радіоелектроніки.

13. Формування вітчизняної індустрії технічних засобів навчання, виготовлення шкільних меблів тощо.

14.  Забезпечення науково-методичної експертизи змісту освіти.

15. Збільшення складової фізико-математичних дисциплін у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Наука та інновації

 

1. Забезпечення імплементації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26.11.2015 № 848-VIII;

2. Забезпечення збільшення бюджетного фінансування наукової і науково-технічної сфери з метою виходу галузі з кризового стану (починаючи вже з 2016 бюджетного року).

Передбачення у 2017 році бюджетне фінансування не менше 0,5% від ВВП із поетапним збільшенням до 1,7% у 2020 році.

Створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів в науку;

3. Зняття заборони на затвердження нових державних цільових наукових і науково-технічних програм, надання переваги програмно-цільовому фінансуванню науки, доведення протягом трьох років його частки до 30 % загального обсягу фінансування науки, без одночасного скорочення базового фінансування;

4. Пріоритетна підтримка та фінансове забезпечення прикладних досліджень і розробок, орієнтованих на підвищення обороноздатності та забезпечення національної безпеки України;

5. Запровадження ефективного механізму розвитку наукової матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних закладів (зокрема, шляхом відновлення програми закупівлі імпортного наукового обладнання, здійснення заходів щодо відновлення виробництва вітчизняних наукових приладів);

6. Забезпечення реалізації Угоди з Європейським союзом про участь у програмі «Горизонт-2020»;

7. Запровадження дієвих механізмів стимулювання наукової та інноваційної в Україні;

8. Створення сучасної національної інноваційної системи, законодавче забезпечення та розвиток інноваційної інфраструктури для забезпечення неперервного зв’язку в ланцюжку від дослідної лабораторії й до виробництва, що включатиме технологічні та наукові парки, венчурні фонди, мережі трансферу технологій, кластерів тощо. Запровадження механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері;

9. Розробка та прийняття нової редакції Закону України про інноваційну діяльність;

10. Забезпечення ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності як необхідна передумова успішної комерціалізації наукових розробок та розвитку ринку інтелектуальної власності, удосконалення системи правової охорони авторських і суміжних прав;

11. Сприяння престижності наукової праці, залученню молоді до наукових досліджень, забезпечити стовідсоткове фінансування оплати праці працівників наукових установ та вищої школи.

 

 

 

Про затвердження Плану заходів з підготовки та проведення слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему:

“Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення”

(15 червня 2016 року)

_____________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію про План заходів з підготовки та проведення слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення” (15 червня 2016 року) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, в и р і ш и в:

 

1. Затвердити План заходів та робочу групу з підготовки та проведення 15 червня 2016 року слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення” (додається).

 

2. Контроль за реалізацією Плану заходів з підготовки та проведення слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення” покласти на підкомітет з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (голова підкомітету - народний депутат України Кириленко І.Г.).

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   О.В. Співаковський

 

 

 

Додаток

до рішення Комітету

з питань науки і освіти

від 18 травня, протокол № 43

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему:

Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення”

 

заходи

термін виконання

відповідальний

за виконання

1.

Надіслати інформаційний лист-повідомлення до Прем’єр-міністра України щодо проведення слухань

27 квітня 2016 року

Співаковський О.В.

Чижевський Б.Г.

2.

Підготувати і розіслати повідомлення - запрошення щодо проведення слухань, надання інформації та рекомендацій до проекту рішення

до 1 травня 2016

Семенюк С.В.

Тіран С.В.

3.

Сформувати склад робочої групи з підготовки та проведення слухань

до 17.05.2016

Співаковський О.В.

Кириленко І.Г.

Чижевський Б.Г.

Семенюк С.В.

4.

Затвердити на засіданні Комітету склад робочої групи, обговорити концепцію проведення слухань

18.05.2016

Співаковський О.В.

Кириленко І.Г.

Чижевський Б.Г.

Семенюк С.В.

5.

Розмістити на офіційному сайті Комітету інформацію про проведення слухань, створену робочу групу та концепцію проведення слухань

19.05.2016

Семенюк С.В.

Малигіна І.В.

6.

Підготувати прес-реліз про проведення слухань у Комітеті для прес-служби та дирекції телерадіопрограм Верховної Ради України, організувати його оприлюднення в засобах масової інформації

19.05.2016

Семенюк С.В.

Малигіна І.В.

 

7.

Забезпечити узагальнення отриманої інформації від учасників слухань та підготовку робочою групою пропозицій до виступу Голови Комітету та рекомендацій для рішення Комітету

до 01.06.2016

Робоча група

8.

Провести робочі зустрічі з керівниками наукових організацій, ректорами, вченими

за домовленістю

Співаковський О.В.

Кириленко І.Г.

Чижевський Б.Г.

Семенюк С.В.

Шевченко М.М.

9.

Скласти список запрошених на слухання

05.06.2016

Співаковський О.В.

Кириленко І.Г.

Чижевський Б.Г.

Семенюк С.В.

10.

Підготувати вступне і заключне слово, матеріали до виступу Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

05.06.2016

Семенюк С.В.

Шевченко М.М.

11.

Підготувати проект Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: “Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні”

05.06.2016

Робоча група

12.

Організувати присутність представників засобів масової інформації на слуханнях у Комітеті

13.06.2016

Малигіна І.В.

13.

Підготувати для народних депутатів України, учасників комітетських слухань пакет інформаційно-аналітичних матеріалів та проект   рекомендацій комітетських слухань

13.06.2016

Чижевський Б.Г.

Семенюк С.В.

Шевченко М.М.

Гарбуза С.А.

14.

Підготувати порядок ведення та списки виступаючих на слуханнях у Комітеті

14.06.2016

Співаковський О.В.

Кириленко І.Г.

Чижевський Б.Г.

Семенюк С.В.

Шевченко М.М.

15.

Підготувати приміщення (сесійний зал) для проведення слухань, забезпечити перепустку, реєстрацію учасників, роздачу матеріалів, розміщення, стенографування, збір письмових запитань тощо

14.06.2016

Чижевський Б.Г.

Семенюк С.В.

Красняков Є.В.

Нестеренко Л.С.

Козієвська О.І.

Гарбуза С.А.

16.

Організувати прес-конференцію після проведення слухань

15.06.2016

Малигіна І.В.

17.

Підготувати і подати прес-службі Верховної Ради України інформаційні матеріали за підсумками слухань у Комітеті

16.06.2016

Семенюк С.В.

Малигіна І.В.

18.

Доопрацювати проект рекомендацій з урахуванням зауважень і пропозицій, розглянути його на засіданні Комітету

до 25.06.2013

Співаковський О.В.

Кириленко І.Г.

Чижевський Б.Г.

Семенюк С.В.

Шевченко М.М.

19.

Підготувати до друку матеріали слухань та забезпечити їх видання

за графіком

Чижевський Б.Г.

Семенюк С.В.

Шевченко М.М.

20.

Розмістити матеріали слухань на офіційному сайті Комітету

до 1.07.2016

Семенюк С.В.

Малигіна І.В.

 

 

 

Додаток

до рішення Комітету

з питань науки і освіти

від 18 травня , протокол № 43

 

СКЛАД

робочої групи з підготовки слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему:

Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення”

(15 червня 2016 року)

 

1.

CПІВАКОВСЬКИЙ

Олександр Володимирович

 

-

голова робочої групи, Перший заступник Голови Верховної Ради України з питань науки і освіти

2.

КИРИЛЕНКО

Іван Григорович

 

-

заступник Голови робочої групи, Голова підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

3.

КРЕМІНЬ

Тарас Дмитрович

 

-

член робочої групи, Голова підкомітету з питань освіти

4.

СЕМЕНЮК

Сергій Володимирович

 

-

секретар робочої групи, заступник завідувача секретаріату Комітету

5.

СТРІХА

Максим Віталійович

 

-

член робочої групи, заступник Міністра освіти і науки України

6.

ЗАГОРОДНІЙ

Анатолій Глібович

 

-

член робочої групи, віце-президент НАН України

7.

ГУРЖІЙ

Андрій Миколайович

 

-

член робочої групи, віце-президент НАПН України

8.

КОВАЛЕНКО

Володимир Миколайович

 

-

член робочої групи, віце-президент НАМН України

9.

ОРЛЮК

Олена Павлівна

 

-

член робочої групи, директор НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

10.

КАПІЦА

Юрій Михайлович

 

-

член робочої групи, директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

11.

АНДРОЩУК

Геннадій Олександрович

 

-

член робочої групи, завідувач лабораторії НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

12.

СОЛОВЙОВ

Вячеслав Павлович

 

-

член робочої групи, керівник Центру інноваційних систем

13.

ЄГОРОВ

Ігор Юрійович

 

-

член робочої групи, Інститут економіки та прогнозування

14.

ЖИЛЯЄВ

Ігор Борисович

 

-

член робочої групи, позаштатний консультант Комітету

15.

КРЕХІВСЬКИЙ

Олег Володимирович

 

-

член робочої групи

16.

САЛІХОВА

Олена Борисівна

 

-

член робочої групи, Інститут економіки та прогнозування

17.

ЧИЖЕВСЬКИЙ

Борис Григорович

 

-

член робочої групи, завідувач секретаріату Комітету

18.

ШЕВЧЕНКО

Микола Миколайович

 

-

член робочої групи

19.

ШОВКАЛЮК

Віктор Степанович

 

-

член робочої групи, директор Департаменту МОН України