Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 4 сесія

27 травня 2016, 11:53

Рішення до протоколу Комітету № 42

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 42

від 11 травня 2016 року

 

Про звернення Ради президентів академій наук України щодо

ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

__________________________________________________________________

 

Розглянувши звернення Ради президентів академій наук України щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає.

Законом України “Про вищу освіту” запроваджено перший науковий ступінь «доктор філософії», що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії здобувається під час навчання в аспірантурі і присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Підставою для державного фінансування зазначеної освітньої діяльності є виключно акредитація освітньо-наукової програми, яку відповідно до Закону України “Про вищу освіту” здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Водночас Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ще не створене, що не дає змоги здійснювати акредитацію освітньо-наукових програм і спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій. У свою чергу, це унеможливлює державне фінансування підготовки докторів філософії, яке має здійснюватися лише за умови отримання сертифікату про акредитацію.

Таким чином в умовах, що на сьогодні склалися, існує загроза повного припинення у 2016 році прийому та підготовки аспірантів усіма науковими установами та значною частиною вищих навчальних закладів, а відтак виникає загроза руйнування державної системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

 

Враховуючи вищезазначене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію щодо звернення Ради президентів академій наук України щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти взяти до відома.

 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

2.1 Вжити термінових заходів щодо створення та функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

 

2.2. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 у частині врахування особливостей дослідницької підготовки кадрів вищої кваліфікації науковими установами, запровадження науковими установами та вищими навчальними закладами як власних, так і спільних освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.

 

3. З метою виправлення ситуації що склалася з прийомом до аспірантури у 2016 році:

 

3.1. Підтримати пропозицію Ради президентів академій наук України щодо збереження у 2016/2017 навчальному році правил діяльності аспірантури, що діяли до набрання чинності нового Закону України “Про вищу освіту”.

 

3.2. Доручити підкомітету з питань освіти (народний депутат України Кремінь Т.Д.), підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (народний депутат України Кириленко І.Г.) разом з секретаріатом Комітету та Міністерством освіти і науки України опрацювати з врахуванням висловлених пропозицій народних депутатів-членів Комітету запропонований Радою президентів академій наук України проект закону та підготувати узагальнені законодавчі пропозиції для їх подання до Верховної Ради України.

 

4. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                      О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до додатків № 3 та № 6

до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання” (реєстр. № 4524 від 25.04.2016р.),

внесений Кабінетом Міністрів України

____________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до додатку № 3 та № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання” (реєстр. № 4524 від 25.04.2016 року), внесений Кабінетом Міністрів України прийняти за основу і цілому як Закон при цьому, висловивши застереження щодо недопущення збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання за рахунок зменшення резерву освітньої субвенції, що передбачений для навчальних закладів, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей.

 

2. Рішення Комітету скерувати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який визначено головним з підготовки законопроекту до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                      О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України

щодо відновлення безкоштовного харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”

(реєстр. № 3829-1 від 11.02.2016р.),

внесений народними депутатами України

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.

__________________________________________________________________

 

Враховуючи те, що Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на своєму  засіданні 3 лютого 2016 року (протокол № 33) ухвалив рішення про прийняття проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 3829 від 27.01.2016 року), внесеного народними депутатами України Співаковським О.В., Кириленком І.Г., Кремінем Т.Д., Литвином В.М., Поплавським М.М., Скрипником О.О. та іншими, в якому майже повністю відображені норми та положення альтернативного законопроекту (реєстр. № 3829-1)

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчуванням окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (реєстр. № 3829-1 від 11.02.2016 року), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом О.О., відхилити.

 

2. Комітету з питань науки і освіти у разі ухвалення Верховною Радою України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 3829 від 27.01.2016 року), внесеного народними депутатами України Співаковським О.В., Кириленком І.Г., Кремінем Т.Д., Литвином В.М., Поплавським М.М., Скрипником О.О. та іншими за основу, включити до порівняльної таблиці, яка буде підготовлена  до другого читання норму про надання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування повноважень щодо організації безоплатного харчування дітей із багатодітних сімей, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах.

 

3. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                      О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав”

(реєстр. № 3692 від 22.12.2015р.), внесений народними депутатами України Пташник В.Ю., Костенком П.П., Подоляк І., Скрипником О.О.,

Остріковою Т.Г., Кацер-Бучковською Н.В., Семенухою Р.С., Сисоєнко І.В., Крульком І.І., Шкрум А.І., Бєльковою О.В.

___________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав” (реєстр. № 3692 від 22.12.2015 р.), в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав” (реєстр. № 3692 від 22.12.2015 р.) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

 

3. Визначити співдоповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти О.В. Співаковського.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                      О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування

керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів”

(реєстр. № 3776 від 15.01.2016р.),

внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В.

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів” (реєстр. № 3776 від 15.01.2016 р.), внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В., відхилити.

 

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                      О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту”

(щодо військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки)”

(реєстр. № 2814 від 12.05.2015р.),

внесений народним депутатом України Гудзенком В.І.

________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки)” (реєстр. № 2814 від 12.05.2015р.), внесений народним депутатом України Гудзенком В.І., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                      О.В. Співаковський