Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 4 сесія

27 квітня 2016, 19:02

Рішення до протоколу Комітету № 40

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

До протоколу № 40

від 20 квітня 2016 року

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України

“Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників)”

(доопрацьований)

(реєстр. № 3312 від 09.10.2015р.),

внесений народними депутатами України Співаковським О.В.,

Кремінем Т.Д., Литвином В.М., Поплавським М.М., Скрипником О.О., Яринічем К.В., Сусловою І.М.
___________________________________________________________________

Розглянувши проект Закону України Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників)” (реєстр. № 3312 від 09.10.2015р.), направлений в Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти з метою його підготовки на повторне перше читання, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників)” (доопрацьований) (реєстр. № 3312 від 09.10.2015р.), внесений народними  депутатами  України Співаковським О.В., Кремінем Т.Д., Литвином В.М., Поплавським М.М., Скрипником О.О., Яринічем К.В., Сусловою І.М., прийняти за основу та в цілому.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому  заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковському О.В.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                               О.В. Співаковський

 

Про стан фінансування академічної науки та звернення

Загальних зборів Національної академії наук України

_________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію віце-президента НАН України А.Г.Загороднього про стан фінансування академічної науки та звернення Загальних зборів Національної академії наук України, Комітет з питань науки і освіти відзначає.

Розвиток сучасного світу виокремив освіту і науку у найбільш важливі та впливові сфери економіки, спрямовані на якісне забезпечення життя та потреб суспільства і людини. Загальним проявом таких тенденцій є збільшення зайнятих у науковій та освітянській сфері, зростання інвестицій та пріоритетний розвиток матеріально-технічної бази сфери освіти і науки.

На жаль в Україні проходять зворотні процеси. Зменшується кількість  науковців та освітян, у вкрай занедбаному стані перебуває матеріально-технічна база та до критичної межі скорочені бюджетні  витрати на науку і освіту.

Такі тенденції обумовлені недалекоглядністю керівництва державою, відсутністю стратегічного бачення перспективи та безкарним ігноруванням норм чинного законодавства у сфері науки і освіти.

Прикладом такого відношення є відповідь Міністерства фінансів України на рішення Комітету від 17 лютого 2016 року “Про фінансове забезпечення сфери науки і освіти у 2016 році: проблеми та шляхи покращення”.

Замість того, щоб вивчити питання щодо реальних можливостей запобігти руйнуванню вітчизняного наукового потенціалу Міністерство фінансів України відмовляється розглядати питання по суті. Наводить аргументи які дезінформують політичних і державних діячів, українське суспільство, формуючи небезпечне для майбутнього країни уявлення про другорядність проблеми науково-технологічного розвитку країни.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти ухвалив:

 

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України терміново розглянути рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 17 лютого 2016 року “Про фінансове забезпечення сфери науки і освіти у 2016 році: проблеми та шляхи покращення” та вжити термінових заходів щодо збільшення у 2016 році фінансового забезпечення вітчизняної науки і освіти в обсягах, визначених рішенням.

 

2. Провести спільне засідання Комітетів Верховної Ради України з питань науки і освіти та з питань бюджету з залученням колегій Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України, ради президентів академій наук України, на якому в рамках реалізації законів України у сфері науки і освіти визначити політику фінансового забезпечення вітчизняної науки і освіти на період до 2020 року.

3. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                               О.В. Співаковський

 

 

Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України

“Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки Національної академії наук України та національних галузевих академій наук” (реєстр. № 4477 від 20.04.2016р.), внесений народними депутатами України Співаковським О.В., Павелком А.В., Гордєєвим А.А., Хланєм С.В., Галасюком В.В., Немировським А.В.

___________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки Національної академії наук України та національних галузевих академій наук” (реєстр. № 4477 від 20.04.2016р.), Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки Національної академії наук України та національних галузевих академій наук” (реєстр. № 4477 від 20.04.2016р.), внесений народними депутатами України Співаковським О.В., Павелком А.В., Гордєєвим А.А., Хланєм С.В., Галасюком В.В., Немировським А.В., прийняти за основу та в цілому.

 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань бюджету.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                               О.В. Співаковський

 

 

Про усунення неузгодженостей між ухваленим 19 квітня 2016 року

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб,

місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції” (реєстр. № 4350)

та положеннями частини шостої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”

_________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. та інформацію співавтора законопроекту народного депутат України Курила В.С. щодо необхідності внесення перед підписом проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції” (реєстр. № 4350), ухваленого за основу і в цілому 19 квітня поточного року, техніко-юридичних поправок у порядку встановленому статтею 131 Регламенту Верховної Ради України

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти в и р і ш и в:

 

1. Підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції: “2) частину четверту статті 44 доповнити абзацом другим такого змісту: Для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), та до вищих навчальних закладів, евакуйованих з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) і тимчасово окупованої території, здійснюється відповідно до абзацу першого частини четвертої цієї статті або на конкурсній основі за результатами вступних випробувань”;

пункт 1 розділу ІІ Прикінцевих положень викласти в такій редакції:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності”.

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо усунення вищезазначених неузгодженостей.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                               О.В. Співаковський

 

Про реалізацію Закону України

“Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”

____________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянувши питання щодо реалізації Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, відзначає.

Сучасний світ характеризується швидким розвитком високих технологій в різних галузях біології. Такі технології, особливо ті, що стосуються генної інженерії, дозволяють створювати нові організми з новими якостями та властивостями, які знайшли своє широке застосування в сільському господарстві, медицині, фармацевтичній промисловості. Розроблення і впровадження сучасних біотехнологій стало пріоритетним напрямом діяльності для багатьох розвинених країн та країн, що розвиваються. За оцінкою Організації з Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) сучасна біотехнологія є другою, після нафтогазової індустрії, сферою діяльності за рівнем капіталізації та прибутковості. Сільськогосподарські біотехнологічні рослини, генно-інженерні ліки і вакцини, генна терапія, різні сучасні методи молекулярної діагностики спадкових хвороб, генно-інженерні продукти для харчової промисловості тощо стали невід’ємними атрибутами сучасного світу.

Водночас, використання таких технологій викликає певні побоювання стосовно можливих ризиків для навколишнього середовища і людини, тому в багатьох країнах біотехнологічна діяльність регулюється спеціальними правилами та уповноваженими органами влади.

У чинній вітчизняній законодавчій базі з питань, пов’язаних з генетично модифікованими організмами, та з продукцією, виробленою з їх використанням, основне місце займає, прийнятий у 2007 році, Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” (далі, - Закон про біобезпеку). Це рамковий закон, з його реалізацією пов’язано понад 6 законів та понад 30 підзаконних актів, з яких 10 прийняті Кабінетом Міністрів України. На жаль, не дивлячись на велику кількість розроблених та затверджених нормативно-правових актів, вітчизняне законодавство, що стосується регулювання продуктів біотехнології, за багатьма основними питаннями не відповідає чинному міжнародному досвіду та практиці, а також рівню розвитку сучасної біологічної науки. Насамперед, це стосується процедур оцінювання та аналізу ризиків, випробуванню та реєстрації генно-інженерних продуктів, маркуванню та контролю за їх обігом після вивільнення та ринок, регулюванню продуктів, що отримані завдяки технологіям редагування геному та інтерферуючих РНК. Всі ці обставини стали причиною нелегального використання та поширення генетично-модифікованих організмів, справжній масштаб використання яких в Україні не відомий нікому. З одного боку, володарі інтелектуальних прав на біотехнологічні продукти через складну і заплутану процедуру реєстрації не подають заявки на їх реєстрацію і вітчизняний виробник не має цивілізованого доступу до ринку сучасних технологій, з іншого боку, багато виробників і переробників використовують незареєстровані біотехнологічні продукти, порушуючи, тим самим, чинне законодавство, позаяк для них, особливо в умовах нинішньої економічної кризи, використання біотехнологічної продукції є прибутковим видом діяльності. Недосконалість вітчизняного законодавства, відсутність кооридинації в роботі ГМО-тестуючих лабораторій вводить також в оману і споживача, оскільки не дає йому зробити свій власний вибір на підставі достовірної і науково-обгрунтованої інформації.

Питання що стосуються  створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів має міжвідомчий характер і, що важливо, потребує комплексних підходів для належного їх вирішення. Згідно Закону «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» у його реалізації задіяні чотири міністерства: Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство екології та природних ресурсів України.

На виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зазначеними міністерствами підготовлені проекти нормативно-правових актів, що мають на меті адаптувати вітчизняне законодавство в галузі біотехнології до норм та вимог, що визначені у відповідних Директивах та Регламентах Європейського Союзу. На жаль відсутність достатньо кваліфікованих фахівців та координації у роботі експертних груп, що діють при різних міністерствах, викликає цілком обґрунтовані сумніви стосовно відповідності документів, що розробляються, існуючим міжнародним нормативно-правовим актам.

Комітет відзначає, що матеріали, представлені від Уряду України, малоінформативні не мають загального аналізу стану справ, наслідків та можливих передбачень використання ГМО в Україні. У наданих матеріалах не аналізуються можливі ризики та/або переваги для вітчизняного виробника та споживача від використання ГМО. У матеріалах цитуються статті закону та перераховуються підготовлені або прийняті підзаконні акти, але не відзначається їх результативність та наслідки реалізації. Відсутня інформація щодо державних реєстрів ГМО та суб’єктів господарювання, які використовують ГМО, результатів наукових досліджень у цій сфері, особливо щодо виготовлення вітчизняних тест систем ГМО.

За відсутністю фінансування гальмується робота діяльності науково-методологічного центру з питань випробувань генетично модифікованих організмів, розвиток мережі та координація діяльності випробувальних лабораторій з визначення вмісту ГМО, створення колекцій референтних зразків ГМО.

Обласні державні адміністрації зауважують на  відсутність реєстру мережі випробувальних лабораторій, спрямованої практичної роботи з підвищення кваліфікації у цій сфері. За порушення вимог законодавства у цій сфері пропонується встановити конкретні види юридичної відповідальності, як то передбачено статтею 18 Закону.

Все це стало підставою звернення депутатів Вінницької та Волинської обласних рад до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозицією заборонити виробництво, зберігання, транспортування та використання ГМО.

Волинською державною адміністрацією порушено питання щодо обмеження використання генетично модифікованих організмів на території України, заборони використання генетично модифікованих організмів державних і комунальних закладах освіти та охорони здоров’я, активного впровадження методів органічного землеробства, розширення виробництва екологічно безпечних продуктів харчування, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо можливих ризиків впливу ГМО на здоров’я людини на навколишнє середовище. Однак, як свідчить світовий досвід, неосмислена реалізація такої ініціативи може поглибити технологічне відставання вітчизняної науки, не відповідатиме вимогам ринкової економіки та багатьох міжнародних ініціатив - СОТ, Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, до яких приєдналася Україна.

 

Виходячи з вищезазначеного Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти ухвалив:

1. Інформацію щодо реалізації Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” взяти до відома.

2. Вважати, що реалізація Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” не забезпечує належним чином  виконання його завдань та основних принципів державної політики в галузі поводження з ГМО.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України протягом першого півріччя 2016 року вжити заходи щодо:

3.1. Забезпечення ефективної координації на державному та регіональному рівні діяльності у сфері законодавчого регулювання питань, що стосуються створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів та приведення їх у відповідність до існуючого міжнародного досвіду та практики;

3.2. Удосконалення державної системи контролю за обігом ГМО та державної системи контролю безпеки ГМО, а також фінансової підтримки створення і розвитку мережі державних, обласних, регіональних ГМ-тестувальних лабораторій та функціонування науково-методологічного центру з питань випробовувань генетично модифікованих організмів.

3.3. Забезпечення державної підтримки  вітчизняних наукових досліджень та розробок у галузі генетично-інженерної діяльності, вивчення впливу ГМО на живу природу, сприяння практичному використанню результатів досліджень та забезпечення необхідним обладнанням провідних аграрних університетів та наукових установ;

3.4. Розроблення з врахуванням світового досвіду науково-обгрунтованих підходів оцінки потенційних ризиків ГМО та забезпечення належної охорони довкілля та здоров’я людей;

3.5. Забезпечення просвітницької діяльності серед населення з питань розвитку біотехнологій, методів генної інженерії, використання ГМО та біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів;

3.6. Створення міжвідомчої робочої групи із фахівців та представників центральних органів влади для узагальнення протягом 3-х місяців пропозицій та узгоджених змін до Закону України  Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, які мають бути внесені Урядом до 1-го вересня ц.р. на розгляд Верховної Ради України.

3.7. Звернення до представників країн ЄС з питання надання технічної допомоги в оцінці діючого законодавства у галузі біобезпеки та його перспективного розвитку в Україні.

3.8. Проведення в Україні за технічною допомогою Єврокомісії спільного семінару з метою ознайомлення зі світовим тенденціями розвитку сучасних напрямів біотехнології та біобезпеки.

 3.9. Внесення до 1 грудня  2016 року до Верховної Ради України консолідованого проекту змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, який буде підготовлений міжвідомчою експертною групою і в якому будуть враховані всі  вимоги Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, існуюча міжнародна практика в питаннях, що стосуються регулювання обігу біотехнологічної продукції та захисту прав споживачів.

3.10. Забезпечення права громадян на отримання повної інформації щодо  створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів.

4. З метою передбачення та прогнозування перспектив розвитку новітніх біотехнологій у найближче десятиліття, оцінки потенційних ризиків, які вони можуть нести для здоров’я людини та навколишнього середовища доручити підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності  підготувати пропозиції щодо створення при Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти експертної комісії з питань розвитку біотехнологій та біобезпеки за участю провідних вчених та фахівців виробничого сектору економіки.

5. Контроль за цим рішенням покласти на Голову підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності І.Кириленка.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                               О.В. Співаковський

 

Про внесення змін до складу робочої групи

з розробки нової моделі фінансування вищої освіти

___________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Включити до складу робочої групи з розробки нової моделі фінансування вищої освіти, затвердженого Рішенням Комітету з питань науки і освіти від 14 січня 2015 року (протокол № 4), Ковтунця Володимира Віталійовича – заступника директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                               О.В. Співаковський

 

 

Про розгляд пропозицій щодо змін до Регламенту Верховної Ради України

(згідно з Рекомендаціями щодо внутрішньої реформи та

підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України)

_______________________________________________________________

Комітет з питань науки і освіти заслухавши інформацію стосовно пропозицій щодо змін до Регламенту Верховної Ради України (згідно з Рекомендаціями щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України) надісланих електронною поштою Комітетом Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України для узгодження окремих позицій

 

у х в а л и в:

 

1. Направити листи до Голови Верховної Ради України та Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України з пропозицією включити до переліку Комітетів, які, на думку авторів змін до Регламенту потрібно передбачити додатком до Закону України “Про комітети Верховної Ради України” - Комітет з питань науки і освіти.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                               Співаковський О.В.