Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 4 сесія

07 червня 2016, 14:56

Рішення до протоколу Комітету № 44

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

До протоколу № 44

від 31 травня 2016 року

 

«Про стан підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року та формування державного замовлення на підготовку фахівців»

________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет відзначає позитивні зміни щодо забезпечення рівноправності у доступі до вищої освіти за рахунок скасування цільового прийому, звуження категорій осіб, які мають право на позачерговий вступ, удосконалення Умов прийому до вищих навчальних закладів в частині забезпечення доступності вищої освіти для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Водночас у 2016 році продовжується скорочення обсягу державного замовлення на підготовку фахівців ступеню бакалавра у порівнянні з 2015 роком, назріли проблеми у формуванні контингенту учнів професійно-технічних навчальних закладів.

У 2016 році для участі в тестуванні з української мови і літератури (як обов’язкового предмету), що відбулося 5 травня цього року, зареєструвалося 267 006 осіб. Вступники мають можливість подавати 15 заяв на вступ без обмеження кількості навчальних закладів.

Скасовано цільовий прийом до вищих навчальних закладів та звужено категорію осіб, які мають право на позачерговий вступ. Натомість уведено систему вступу за квотами для осіб, які мають захворювання, що перешкоджають проходженню ЗНО, дітей-сиріт та учасників бойових дій.

Наразі триває тестування системи, яка виконує розподіл державного замовлення з урахуванням пріоритетності  вступників з високими балами безпосередньо в електронній базі.

На основі прийнятих Законів України внесено зміни до цьогорічних Умов прийому для забезпечення доступу до вищої освіти дітей з окупованого Криму та зони АТО. Ці заходи розширять можливості дітей з окупованих територій щодо вступу на конкурсній основі до вищих навчальних закладів, у першу чергу до університетів, які були евакуйовані із зони АТО, а також тих, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях Луганської і Донецької областей та страждають від малої кількості абітурієнтів.

Обсяг фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, передбачений Міністерству освіти і науки України у 2016 році, складає понад 16 млрд. гривень (16 001 255,9 гривень), що більше у порівнянні з 2015 роком на 6,16 відсотків (15 015 752,1 гривень). Збільшення обсягів фінансування зумовлене насамперед збільшенням розмірів тарифної ставки заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників та розміру мінімальної академічної стипендії на 11,6 %.

Проектні показники державного замовлення були сформовані, виходячи з бюджетних асигнувань, передбачених Міністерству освіти і науки України Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, з урахуванням суспільно-економічної ситуації в Україні та зменшенням у порівнянні з 2015 роком чисельності випускників загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання 9-х класів – на 9,8 тис. осіб (2,9%) до  327 тис. осіб та 11-х класів – на 17,5 тис. осіб (8,1%) до 199,6 тис. осіб у 2016 році, а також кількості зареєстрованих для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (за даними Українського центру оцінювання якості освіти, для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання у цьому році в Україні зареєструвалося 267172 особи, з них 75 відсотків – випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року, 18 % – випускники минулих років, 7 % – учні (слухачі, студенти) професійно-технічних та  вищих навчальних закладів).

Зважаючи на те, що кількість абітурієнтів у 2016 році, як наслідок минулих негативних демографічних процесів, зменшиться, проектні обсяги прийому на умовах державного замовлення на ступінь бакалавра теж відповідно зменшуються на 8,7 відсотка, при цьому перш за все за галузями знань, де спостерігається перевиробництво фахівців на ринку праці.

З метою врахування потреб економіки України в пропозиціях Міністерства освіти і науки України збережено обсяги прийому за інженерно-технічними та природничо-математичними галузями знань. Крім цього, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році передбачено преференції у вигляді додаткових балів до загального конкурсного балу для вступників, які закінчують підготовчі відділення та вступають на спеціальності інженерно-технічних та природничо-математичних галузей знань.

Загалом проектні показники загального обсягу прийому на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів передбачаються у кількості 245,036 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання – 216,849 тис. осіб, що більше ніж у 2015 році відповідно на 11,5 та 9,8 відсотків.

Довідково:

Обсяг прийомів передбачається встановити:

“молодший спеціаліст” – 66,8 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання – 60,3 тис. осіб, (що порівняно з минулим роком збільшено на 12,1 та 9,4 відсотка відповідно за рахунок збільшення обсягу прийому на аграрні та технічні спеціальності);

“бакалавр” – 79,3 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання – 74,1 тис. осіб, або відповідно на 8,7 та 6,8 відсотків менше, ніж у 2015 році (така кореляція пояснюється збільшенням обсягу прийому на ІТ-спеціальності на 1193 місця);

“спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти” (медичні та фармацевтичні спеціальності) – 315 осіб, що менше у порівнянні з 2015 роком на 26,4 та 25,9 відсотків відповідно;

“спеціаліст на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр” – 40,9 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання – 32,4 тис. осіб, (що більше проти затверджених показників минулого року відповідно на 19,4 та 13,3 відсотків і пов’язане зі збільшеним прийомом 2012 року і необхідністю надати можливість продовжити навчання випускникам- бакалаврам 2016 року);

“магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр” – 53,8 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання – 46,4 тис. осіб, (що більше у порівнянні з 2015 роком на 37,0 та 34,5 відсотків відповідно  і пов’язане зі збільшеним прийомом 2012 року і необхідністю надати можливість продовжити навчання випускникам- бакалаврам 2016 року);

аспірантура – 3000 осіб, що зменшено порівняно з 2015 роком на 22,8 відсотка);

докторантура – 350 осіб (зменшено порівняно з минулим роком на 4,9 відсотка).

Після передачі фінансування професійно-технічних навчальних закладів на місцевий рівень відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” Міністерством освіти і науки України не здійснено заходів щодо нормативного забезпечення механізмів формування контингенту учнів ПТНЗ. Всупереч Закону України “Про професійно-технічну освіту” Міністерство освіти і науки України усунулось від здійснення управлінських функцій, передбачених статтею 7 зазначеного Закону.

Щорічне скорочення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітничих кадрів не відповідає нормам Конституції України щодо доступності вищої та професійно-технічної освіти.

У звязку з вищезазначеним, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. стосовно стану підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року та  обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для вищих навчальних закладів  України взяти до відома.

2. Звернути увагу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на недостатню роботу щодо своєчасного прийняття Урядового рішення про затвердження обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових, науково – педагогічних  та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2016 році.

 

3. Рекомендувати  Кабінету  Міністрів України:

3.1. Вжити невідкладних заходів щодо безумовного виконання у повному обсязі норм Конституції України та вимог Закону України “Про вищу освіту” в частині забезпечення прав громадян на здобуття вищої освіти, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів.

3.2. Дозволити Міністерству освіти і науки України за результатами конкурсної ситуації корегувати обсяг прийому за державним замовленням між рівнями вищої освіти, напрямами та спеціальностями, а також між формами навчання з наступним внесенням змін до відповідної постанови Кабінету Міністрів України з урахуванням частин першої і другої статті 72 Закону України “Про вищу освіту”.

3.3. Вжити заходів щодо недопущення звуження прав громадян України на доступність та безоплатність професійно-технічної освіти, гарантованих статтею 53 Конституції України.

3.4. Терміново внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” відповідно до пропозицій вищих навчальних закладів України, громадських освітянських організацій та Федерації роботодавців України.

3.5. Доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться вищі навчальні заклади, здійснити роботу щодо удосконалення методики визначення потреби держави у фахівцях з вищою освітою та обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах державної і комунальної форми власності з урахуванням реальних потреб економіки у трудових ресурсах.

3.6. У Постанові Кабінету Міністрів України про обсяги державного замовлення на підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у обсягах державного замовлення, передбачених для Міністерства культури України, позиціюМистецтвознавство” в розділіаспірантурапозначити знаком “зірочка” з відповідною виноскою такого змісту: “у т.ч. асистентів-стажистів”.

3.7. Забезпечити висвітлення питання стосовно потреб держави в спеціалістах з вищою освітою та підготовки фахівців у вищих і професійно-технічних навчальних закладах за рахунок державного замовлення під час звіту Уряду з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

 

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

4.1. Вжити заходів для недопущення затримки друку і видачі документів про освіту.

4.2. Терміново проаналізувати стан проведення вступної кампанії до професійно-технічних навчальних закладів та вжити заходів щодо недопущення суттєвого скорочення контингенту учнів.

4.3. Розробити порядок та механізм формування державного та регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів з залученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та місцевих органів влади.

4.4. З метою об’єктивного розміщення державного замовлення з урахуванням регіональних потреб та профільності вищих навчальних закладів затвердити на рівні Міністерства освіти і науки України пріоритети, передбачивши, зокрема на спеціальність обсяг державного замовлення за освітнім ступенем бакалавра не менше 15 місць, а з педагогічних спеціальностей – не менше 20–25 місць.

4.5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, додатково вивчити питання щодо доцільності запровадження у 2016 році нового порядку розміщення державного замовлення у вищих навчальних закладах на підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр», враховуючи дотримання регіональних підходів та забезпечення стабільної діяльності вищих навчальних закладів, зокрема у частині збереження їх штатного персоналу.

4.6. Відтворити повноцінну систему доуніверситетської підготовки, як ефективний засіб ранньої профорієнтації молоді та її мотивації до вступу на природничі й інженерні спеціальності. Розширювати можливості випускників системи доуніверситетської підготовки щодо вступу на технічні і природничі спеціальності, зокрема, шляхом підвищення ваги балів з відповідних фундаментальних предметів у конкурсному балі, а також балу за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу.

4.7. Розробити інструменти оцінки показників реального працевлаштування випускників та формування на їх базі прогнозних показників щодо потреб ринку праці. Передбачити збільшення відсотку набору за напрямками STEM-освіти (наука, технології, інженерія, фізика, математика) відповідно до потреб промисловості країни.

4.8. Ґрунтуючись на програмі «Майбутнє України» Малої академії наук, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного технічного університету України «КПІ», вдосконалити систему виявлення талановитих і обдарованих учнів, здійснювати їх підтримку та ранню професійну орієнтацію із залученням провідних науковців і педагогів вищих навчальних закладів України шляхом: організації проведення предметних олімпіад університетами з профільних для них предметів; організації проведення національних етапів міжнародних конкурсів науково-технічної творчості (Intel-ISEF та ін.).

4.9 .Зважаючи на катастрофічний стан фундаментальної підготовки випускників загальноосвітніх шкіл, визначити пріоритетним завданням підвищення рівня підготовки з фундаментальних і природничих дисциплін на всіх рівнях освіти – від школи до університету – шляхом зміцнення взаємодії середніх та вищих навчальних закладів для забезпечення високоякісної освіти, а саме: розробити комплекс заходів з удосконалення підготовки вчителів природничих і фундаментальних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах; а також цільового підвищення кваліфікації вчителів математики, фізики, хімії, біології та інформатики загальноосвітніх навчальних закладів на базі технічних університетів.

Запровадити державну підсумкову атестацію з математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання як обов’язкову.

4.10. Запровадити практику погодження показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів та кваліфікованих робітничих кадрів зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України, Асоціацією працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та Всеукраїнською асоціацією педагогічних працівників професійно-технічної освіти.

4.11. З метою реалізації принципу «освіта впродовж життя» зберегти державне замовлення на підготовку фахівців для осіб, які здобувають вищу освіту за заочною формою навчання.

4.12. Міністерству освіти і науки України розробити систему оцінки результатів діяльності вищих навчальних закладів з урахуванням працевлаштування та роботи за фахом їх випускників різних рівнів, галузей знань і спеціальностей вищої освіти.

4.13. При визначенні обсягів державного замовлення на підготовку фахівців Міністерству освіти і науки України забезпечити належне інформування вступників та громадськості про особливості розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, рекомендування до зарахування та прийняття рішення про зарахування на навчання, зокрема щодо:

– залежності обсягів державного замовлення вищих навчальних закладів від якісного складу вступників;

– особливості визначення обсягів регіонального замовлення;

– алгоритму розподілу вступників між вищими навчальними закладами відповідно до обсягів державного і регіонального замовлення;

– можливості запровадження під час вступу тесту загальної навчальної компетентності, як такого, що розроблений, апробований та з відповідним аналітичним звітом переданий Міністерству освіти і науки України і Українському центру оцінювання якості освіти.

 

5. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством освіти і науки України та іншими державними замовниками:

 

5.1. При корегуванні обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою рівнів бакалавра, магістра, спеціаліста передбачити збільшення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника відповідно до потреб економіки України.

 

6. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з Міністерством фінансів України:

 

6.1. У проекті Постанови Кабінету Міністрів України “Про обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2016 роціпередбачити норму щодо надання дозволу державним замовникам на перерозподіл обсягу прийому за державним замовленням, у межах виділених коштів, між рівнями вищої освіти, спеціальностями, а також між формами навчання за результатами конкурсної ситуації.

 

7. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України спільно з іншими державними замовниками:

 

7.1. При визначенні обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою надавати пріоритет військовим спеціальностям та спеціальностям, повязаним з обороноздатністю держави.

Державним замовникам забезпечити збалансованість потреб між регіонами України та спеціальностями.

 

8. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти звернутися до Президента України, Прем'єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо недопущення скорочення фінансування у 2016 році обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітничих кадрів.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                             О.В. Співаковський

 

 

 

Про діяльність Українського науково-технологічного центру (УНТЦ)

в зв’язку з ратифікацією Протоколу про внесення поправок до

Угоди про створення Українського науково-технологічного центру

_________________________________________________________________

 

Український науково-технологічний центр (УНТЦ) діє в Україні на підставі Угоди про створення УНТЦ від 25 жовтня1993 року.

Угода, укладена між Україною, Канадою, США та Швецією, набула чинності для України згідно з Указом Президента України від 4 травня 1994 року № 202. Метою створення УНТЦ є надання науковцям та інженерам в галузі озброєнь, насамперед тим, що володіють знаннями та навичками, пов’язаними  зі зброєю масового знищення або ракетними системами доставки, можливостей спрямувати свої здібності на мирну діяльність.

З часів свого створення УНТЦ залучив у науково-дослідницькі проекти в Україні понад 240 млн. доларів США та реалізував понад 2,5 тисячі наукових проектів у сфері матеріалознавства, біобезпеки, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, енергозбереження, аерокосмічних досліджень, приладобудування. Участь їх виконанні взяли приблизно 18 тисяч вчених і технічних спеціалістів з 5 країн - реципієнтів УНТЦ.

Комітет вважає, що Україні доцільно докласти зусиль для продовження використання інструментів УНТЦ для підтримки вітчизняної науки. Подальша діяльність УНТЦ сприятиме інтеграції науково-технічного комплексу держави до Європейського дослідницького простору (ERA).

У 1997 році країнами-засновницями було підписано Протокол про внесення поправок до Угоди про створення УНТЦ. Протоколом про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру внесено зміни до складу учасників УНТЦ. Так, Швеція, як країна-засновниця УНТЦ, була замінена на Європейське Співтовариство (ЄС).

Протокол потребує ратифікації Верховною Радою України.

З цією метою 03 лютого 2016 року Президентом України поданий проект Закону України “Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру” (реєстр. № 0084).

Разом з тим, сучасна економічна та політична ситуація в Україні та у світі на передній план виводить необхідність досліджень щодо зброї масового враження, конверсії, ліквідації екологічних катастроф, зміни клімату тощо. В зв’язку з цим Міністерству освіти і науки України та Міністерству закордонних справ України потрібно ініціювати консультації з учасниками Угоди щодо оновлення пріоритетів, критеріїв та підходів до діяльності УНТЦ в Україні шляхом внесення відповідних змін до Угоди про створення УНТЦ, у тому числі і питань, які стосуються надання співробітникам сторін Угоди статусу, еквівалентного тому, який надається адміністративному та технічному персоналу згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1961 року та врегульовані Протоколом про внесення поправок до Угоди про створення УНТЦ від 1997 року.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про діяльність Українського науково-технологічного центру, в и р і ш и в:

 

1. Взяти інформацію щодо діяльності Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) до відома.

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України підтримати проект Закону України “Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру” (реєстр. № 0084 від 03.02.2016 р.).

 

3. Підтримати спільну позицію Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України щодо ініціювання переговорного процесу щодо оновлення пріоритетів, критеріїв та підходів до діяльності Українського науково-технологічного центру в Україні.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                             О.В. Співаковський