Про головне

Перейти до розділу
23 лютого 15:29
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

01 лютого 2024, 18:17

Інформація про засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 01 лютого 2024 року

 

01 лютого 2024 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Воронов В.А., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Павленко Р.М.

У засіданні брали участь представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства освіти і науки України, Офісу Президента України, Міністерства фінансів України, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Переглянути запис засідання, яке транслювалось у прямому ефірі, в соціальних мережах, можна за посиланням:

https://www.facebook.com/100055058484279/videos/412240031217848

 

Під час засідання були розглянуті питання:

 

Про внесення до порівняльної таблиці проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти (реєстр. № 9600 від 10.08.2023) (друге читання) додаткових пропозицій народних депутатів України – членів Комітету.

Народні депутати України – члени Комітету запропонували додаткові поправки до законопроекту, які усувають дискусійні положення законопроекту, неузгодженості та встановлюють юридичну визначеність окремих положень законопроекту. Рішенням Комітету додаткові пропозиції було затверджено та внесено до порівняльної таблиці.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти (реєстр. № 9600 від 10.08.2023), поданий н.д. України С.В. Бабаком та іншими народними депутатами України (друге читання)

Заслухавши інформацію Голови Комітету, представника Міністерства освіти  і науки України, голови підкомітету з питань вищої освіти та широко обговоривши  положення законопроекту, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» проект  Закону  України про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти   (реєстр. № 9600 від 10.08.2023), поданий народним депутатом України Бабаком С.В. та іншими народними депутатами України, за результатами його розгляду  в  другому  читанні  прийняти  у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

 

Про внесення до порівняльної таблиці проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті (реєстр. № 10177 від 23.10.2023) (друге читання) додаткових пропозицій народних депутатів України – членів Комітету

Під час засідання Комітету було розглянуто та прийнято рішення про внесення до порівняльної таблиці додаткових пропозицій народних депутатів України – членів Комітету, які усувають дискусійні положення законопроекту, неузгодженості та встановлюють юридичну визначеність його окремих положень.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті (реєстр. № 10177 від 23.10.2023), поданий Кабінетом Міністрів України (друге читання)

Заслухавши інформацію Голови Комітету, представників Міністерства освіти  і науки України, голови підкомітету з питань вищої освіти та широко обговоривши  положення законопроекту,  Комітет  Верховної  Ради  України з питань освіти, науки та інновацій ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» проект  Закону  України про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх  траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті (реєстр. № 10177 від 23.10.2023), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами  його розгляду  в  другому  читанні  прийняти  у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених (реєстр. № 10218 від 06.11.2023), поданий Кабінетом Міністрів України

Цей законопроект розроблено з метою удосконалення норм Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», що стосуються створення умов та правил забезпечення діяльності різних суб’єктів дослідницької інфраструктури та сприяння їх об’єднанню задля оптимального використання основних фондів (у тому числі об’єктів дослідницької інфраструктури) оборотних засобів та фінансових активів для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовки кадрів. Також передбачається утворення та функціонування Реєстру дослідницьких інфраструктур.

Окрім того, законопроект спрямовано на удосконалення норм Закону, які стосуються наукової діяльності молодих учених, шляхом виокремлення поняття «постдокторант», «постдокторальні наукові дослідження», «постдокторантура», уточнення повноважень Рад молодих вчених та розширення можливостей надання грантової підтримки Національним фондом досліджень України за напрямом підтримки програм навчання в аспірантурі (ад’юнктурі), докторантурі, інтернатурі, резидентурі.

Заслухавши доповіді заступника Міністра освіти і науки України Д.І. Курбатова та голови підкомітету з питань науки та інновацій Комітету В.В. Колюха, а також обговоривши положення законопроекту, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам (реєстр. № 10399 від 10.01.2024), поданий Кабінетом Міністрів України

Законопроект розроблено з метою реформування системи фінансування здобуття вищої освіти на основі диверсифікації способів фінансового забезпечення навчання здобувачів, підвищення ефективності використання державних коштів в частині фінансування державного замовлення, адресності державної цільової підтримки, вдосконалення механізму формування та розподілу державного замовлення.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Гришиної Ю.М., ініціаторів законопроекту, представника Міністерства освіти і науки України, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» (реєстр. № 10399 від 10.01.2024), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу та доручити головному комітету доопрацювати його до другого читання з урахуванням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

 

Про тематики конкурсних робіт з питань розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на 2025 рік

Народними депутатами – членами Комітету одноголосно затверджено 5 тематик конкурсних робіт на призначення іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на 2025 рік:

1)       Реформування національної системи оплати праці вчителів в Україні.

2)       Розвиток фінансової автономії та системи управління університетами за провідним досвідом країн Європи.

3)       Розвиток Національної системи кваліфікацій та її вплив на забезпечення взаємодії системи освіти та ринку праці.

4)       Вдосконалення вимірювання та компенсація освітніх втрат дітей в Україні.

5)       Правове регулювання державно-приватного партнерства у сфері науки та забезпечення ефективної інтеграції України в Європейський дослідницький простір.

 

Кадрові питання

Під час засідання Комітету було розглянуто питання про призначення Малигіної І.В. на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій. Ірина Вікторівна працює на посаді консультанта Комітету з 2015 року, має відзнаки Міністерства освіти і науки України і Верховної Ради України.

Народні депутати України – члени Комітету одноголосно підтримали рішення про призначення Малигіної І.В. на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету.

 

Звіт про роботу Комітету з питань освіти, науки та інновацій за період десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

Народні депутати України ознайомились із зведеною статистичною звітністю про роботу Комітету з питань освіти, науки та інновацій за період десятої сесії дев’ятого скликання.

Більш детально ознайомитись зі Звітом про роботу Комітету можна за посиланням: https://kno.rada.gov.ua/fsview/76472.html

 

Про доповнення пропозицій Комітету до порядку денного одинадцятої сесії дев’ятого скликання Верховної Ради України, затверджених Рішенням Комітету від 17 січня 2024 року «Про затвердження пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до проекту порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України»

Зважаючи на закінчення Х сесії ІХ скликання, народні депутати України прийняли рішення доповнити перелік законопроектів Розділу ІІ «Питання, які доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії» Пропозицій до проекту порядку денного одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, які були затверджені Рішенням Комітету від 17 січня 2024 року, проектом Закону України про академічну доброчесність  (реєстр. № 10392).