Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (далі – Комітет) інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України  від 05.02.2019 № 2676-VIII "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" розпочався етап формування, висунення та подання робіт на конкурс на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (далі Стипендії) на 2024 рік.

Комітет приймає роботи на конкурс на Стипендії на 2024 рік оформлені та подані відповідно до зазначеної Постанови та Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів (далі Інструкція), яка розроблена відповідно до пункту 1 Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та затверджена Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 15.12.2021, Протокол № 90.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ

 

На здобуття Стипендії можуть висуватися молоді вчені – громадяни України, які мають науковий ступінь доктора наук (підтверджується дипломом), збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, мають намір і змогу виконувати в Україні стипендіальну наукову (науково-технічну) роботу та вік яких на весь час отримання Стипендії не перевищує 40 років включно (до 31 грудня 2024 року включно конкурсантам не має виповнитися 41 рік). Конкурсна наукова (науково-технічна) робота повинна мати високий ступінь готовності й оцінюватися як потенційно видатне наукове досягнення, яке може бути завершене протягом року отримання Стипендії і вирішуватиме конкретні завдання, що відповідають інтересам і очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, Верховної Ради України, а також сприятиме розвитку науки, суспільному прогресу, формуванню високого рівня національної безпеки і оборони України.

Щороку на конкурсних засадах призначається 50 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання Стипендії.

Стипендія може призначатися повторно, але не раніше ніж через два роки після отримання попередньої Стипендії і на виконання нових наукових (науково-технічних) робіт, при цьому назви та періоди виконання попередніх стипендіальних робіт Верховної Ради України, їх короткий опис із зазначенням отриманих результатів наводяться претендентом у поданні.

 

Висунення та подання робіт на Стипендію на 2024 рік проходять такі етапи.

 

1. Підготовчий етап.

Оформлення роботи молодими вченими – докторами наук відповідно до вимог Інструкції та Положення (https://kno.rada.gov.ua/documents/st_vr/n_ak_st/75468.html).

Претендент на здобуття Стипендії подає до вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради (далі – Вчена рада) заяву про розгляд його подання та відповідні документи.

Молоді вчені – доктори наук не можуть протягом одного року:

- подавати роботи одночасно на конкурси з отримання Стипендії та Премії Верховної Ради України молодим ученим (одноосібно або у складі колективу співавторів);

- подавати одну і ту ж конкурсну наукову (науково-технічну) роботу на Стипендію та інші стипендії, кошти на які виділяються з Державного бюджету України;

- подавати кілька робіт на конкурси з отримання Стипендії.

У разі порушення цих вимог усі подання такого вченого будуть зняті з розгляду.

 

2. Висунення роботи на отримання Стипендії Вченою радою.

Молоді вчені – доктори наук подають наукову (науково-технічну) роботу на розгляд Вченої ради за місцем основної роботи або за місцем роботи за сумісництвом.

Вчена рада розглядає подання претендента на підставі його заяви, а також за письмовими рекомендаціями щодо актуальності та важливості конкурсної роботи не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями кандидата на Стипендію. Рекомендація має характеризувати насамперед конкурсну роботу, а також досягнення, здібності та можливості конкурсанта. Електронна копія цих рекомендацій зберігається також у конкурсантів і використовується після перемоги в конкурсі для оформлення реєстраційної картки в УкрІНТЕІ.

Вчена рада не може протягом одного року:

- висувати кандидатуру молодого вченого – доктора наук на отримання Стипендії та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим;

- висувати одну і ту ж конкурсну наукову (науково-технічну) роботу молодого вченого на Стипендію та інші стипендії, кошти на які виділяються з Державного бюджету України;

- висувати кілька робіт молодого вченого – доктора наук на отримання Стипендії.

Вчена рада визначає відповідність документів претендента вимогам Положення та Інструкції і приймає рішення про висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття Стипендії таємним голосуванням. Претендент на Стипендію участі у голосуванні не бере, про що зазначається у протоколі.

 

3. Подання роботи науковою установою.

Наукова установа на основі рішення Вченої ради готує клопотання про висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття Стипендії та до 30 квітня включно подає це клопотання у двох примірниках разом з рішенням Вченої ради, матеріалами претендента та однією електронною копією документів на флеш носії із супровідним листом до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, відповідних центральних органів виконавчої влади. Подання надсилається тільки до одного із зазначених органів.

Міністерство освіти і науки України може приймати конкурсні роботи на присудження Стипендії від усіх наукових установ або організацій, закладів вищої освіти, підприємств України не залежно від форми власності та підпорядкування, у яких сформовані та діють наукові підрозділи і вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», окрім робіт, які містять або можуть містити відомості, що становлять державну таємницю.

 

4. Рекомендація роботи і подання МОН України, академіями та ЦОВВ

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, відповідні центральні органи виконавчої влади розглядають матеріали претендентів на здобуття Стипендії, приймають рішення про їх технічну й змістовну відповідність вимогам Положення та цієї Інструкції і рекомендацію претендентів та їх наукових (науково-технічних) робіт на отримання Стипендії.

Технічна відповідність проявляється у перевірці документів щодо належного їх оформлення, змістовна – у підтвердженні, що робота має високий ступінь готовності й оцінюється як потенційно видатне наукове досягнення, яке може бути завершене протягом року отримання Стипендії і вирішуватиме конкретні завдання, що відповідають інтересам і очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, Верховної Ради України, а також сприятиме розвитку науки, суспільному прогресу, формуванню високого рівня національної безпеки і оборони України.

 

Таке рішення до 15 червня включно подається до Комітету з супровідним листом, до якого додаються по одному паперовому та електронному примірнику (на флеш носії) матеріалів на отримання Стипендії.

Матеріали направляються на адресу: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, Київ-8, 01008.

Другий примірник подання на здобуття Стипендії зберігається у Міністерстві освіти і науки України або Національній академії наук України, національних галузевих академіях наук, відповідних центральних органах виконавчої влади для організації розгляду звіту за виконану роботу.

Непідтримані подання, які не відповідають вимогам Положення та Інструкції, із зазначенням обґрунтованої причини відмови у підтримці повертаються до наукової установи, яка висувала претендента.

 

Звертаємо увагу на те, що всі документи мають бути належно оформлені, підписані та завірені відповідно до вимог!!! Інструкцією встановлені форми подання, які міняти не можна!

 

Бажаємо молодим науковцям активної та успішної участі у конкурсі, а також плідної роботи задля перемоги!

 

Об’єднана Конкурсна комісія 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

18 липня 2024 18:05
17 липня 2024 15:15
05 липня 2024 12:30
05 липня 2024 12:00
03 липня 2024 16:00
28 червня 2024 08:00
21 червня 2024 12:29
19 червня 2024 16:37
18 червня 2024 13:47
17 червня 2024 16:00