Про роботу

Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

за восьму сесію ІХ скликання

(вересень 2022 року – лютий 2023 року)

 

Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період восьмої сесії Верховної Ради України ІХ скликання проведено 8 засідань Комітету, на яких розглянуто 81 питання, 58 з яких присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України.

Комітет постійно працює над удосконаленням законодавства країни згідно з планом роботи. Важливою віхою розвитку науково-освітнього законодавства стало прийняття за ініціативою Комітету з питань освіти, науки та інновацій законів України та постанов Верховної Ради України.

 

За ініціативою Комітету з питань освіти, науки та інновацій за період восьмої сесії дев’ятого скликання прийнято в цілому три Закони України та прийнято в цілому дві Постанови Верховної Ради України, а саме:

 

прийнято в цілому три Закони України:

1. Закон України «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо проведення виборів до складу Президії Національної академії наук України, президій національних галузевих академій наук, а також керівників державних наукових установ у період дії воєнного стану» (№ 2564-IX від 06 вересня 2022 року).

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України» (№ 2842-IX від 13 грудня 2022 року).

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних  напрямів  розвитку  науки  і  техніки  та  інноваційної  діяльності»  (№ 2859-IX від 12 січня 2023 року).

 

прийнято в цілому дві Постанови Верховної Ради України:

1. Постанова Верховної Ради України «Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук» (№ 2791-IX від 01 грудня 2022 року).

2. Постанова Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік» (№ 2833-IX від 13 грудня 2022 року).

 

За період восьмої сесії дев’ятого скликання прийнято за основу чотири законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти (реєстр. № 8095 від 04.10.2022, н.д.С.Бабак, О.Лис, Р.Грищук та інші). Прийнято за основу 16 листопада 2022 року.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності (реєстр. № 7633 від 04.08.2022, н.д.І.Совсун, Р.Грищук, Н.Піпа, Я.Железняк, М.Княжицький та інші). Прийнято за основу 01 грудня 2022 року.

3. Проект Закону про освіту дорослих (реєстр. № 7039 від 10.02.2022, КМУ). Прийнято за основу 12 січня 2023 року.

4. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо  державної  підсумкової  атестації  та  вступної  кампанії  2023  року  (реєстр. № 8228-1 від 29.11.2022). Прийнято за основу 06 лютого 2023 року.

 

Комітет розглянув і подав 31 експертний висновок до законопроектів, які є предметом відання інших парламентських комітетів.

 

За період восьмої сесії Комітет розглянув чотири контрольні питання, а саме:

1. Щодо стану виконання Рішення Комітету від 17 серпня 2022 року «Про стан виконання і проблеми підготовки до початку 2022/2023 навчального року в умовах воєнного стану та шляхи їх розв’язання» (Протокол № 107 від 05 жовтня 2022 року).

2. Щодо стану виконання Рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 15 червня 2022 року «Про стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками закладів загальної середньої освіти України до нового 2022/2023 навчального року» (Протокол № 107 від 05 жовтня 2022 року).

3. Щодо інформації Міністерства освіти і науки України про стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками системи загальної середньої освіти в 2022/2023 навчальному році (Протокол № 110 від 28 листопада 2022 року).

4. Про стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками закладів загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. (Протокол № 113 від 20 січня 2023).

 

Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період восьмої сесії IХ скликання проведено одне засідання круглого столу, а саме:

13 грудня 2022 року проведено засідання круглого столу на тему: «Функціонування професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану». За результатами засідання круглого столу 11 січня 2023 року схвалено Резолюцію круглого столу.

 

За період восьмої сесії дев’ятого скликання було проведено:

1 засідання Робочої групи з підготовки до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (реєстр. № 5450 від 29.04.2021 р.) (опрацювання Зведеної порівняльної таблиці);

2 засідання Робочої групи щодо розгляду проектів законів реєстр. №№ 8228,  8228-1,  8228-2 з метою напрацювання концепції щодо завершення 2022/2023 навчального року, прийому до закладів фахової передвищої та вищої освіти у 2023 році;

3 засідання Робочої групи щодо напрацювання законодавчих ініціатив із нормативно-правового забезпечення функціонування корпоративних закладів освіти України.

 

У Комітеті опікуються питанням щодо підтримки молодих учених.

Протягом восьмої сесії дев’ятого скликання забезпечено проведення конкурсів Верховної Ради України для молодих учених відповідно до Постанов ВРУ «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» та «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук».

Зокрема було здійснено наступні заходи:

Спільно із Службою безпеки України було розроблено інструкції щодо оформлення та подання робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю, на Премію Верховної Ради України молодим ученим та іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, порядок їх розгляду та звітування. Наразі інструкції узгоджуються з Міністерством юстиції України.

10 листопада 2022 року у Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку відбулося урочисте вручення Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України 2020 року та дипломів стипендіатів Верховної Ради України молодих учених – докторів наук за 2021 рік. Організовано зустріч з переможцями конкурсів представника Комітету - народного депутата України Романа Грищука. Молодих науковців було ознайомлено з роботою Комітету, секретаріату Комітету, обговорені нагальні питання функціонування галузі науки в Україні, законодавчі ініціативи народних депутатів України з розвитку науки, підтримки науковців, зокрема молодих учених.

15 листопада 2022 року відбулося засідання Конкурсної комісії з розгляду питання «Про конкурс та подання щодо призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук», за результатами якої Комітет, після розгляду питання на своєму засіданні, направив до ВРУ проект Постанови «Про призначення у 2022 році іменних стипендій ВРУ для молодих учених—докторів наук», який було прийнято 01 грудня 2022 року № 2791-ІХ.

07 грудня 2022 року відбулося засідання об'єднаної Конкурсної комісії з розгляду питання «Про конкурс та подання щодо присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік». За результатами засідань об’єднаної Конкурсної комісії створено подання, яке в установленому порядку затверджено Рішенням Комітету та направлено до Верховної Ради відповідний проект Постанови. Постанова «Про конкурс та подання щодо присудження Премії ВРУ молодим ученим за 2021 рік» прийнята 13 грудня 2022 року №2833-ІХ.

Під час восьмої сесії було забезпечено належний прийом документів на конкурси «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік» та на конкурс «Про призначення у 2023 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук». За звітний період проведено упорядкування та систематизацію прийнятих на розгляд конкурсних робіт. Створено базу даних в електронному вигляді для забезпечення проведення експертизи робіт конкурсантів.

Оголошено про конкурси на Премію Верховної Ради України молодим ученим на 2023 рік та Конкурс іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук на 2024 рік.

Секретаріат Комітету забезпечив усі процеси конкурсного періоду, зокрема такі: прийняття на розгляд конкурсних робіт; первинна перевірка конкурсантів на відповідність вимогам конкурсу, здійснення підготовки робіт для проведення технічної експертизи; систематизація; формування таблиць персональних даних конкурсантів, систематизація даних про здобутки конкурсантів; комунікація з науковими установами, що здійснюють експертну оцінку, інформаційний супровід експертів; оформлення висновків технічної експертизи; узагальнення експертних оцінок; формування переліків, оформлення інформаційних листів; оформлення та обрахунок рейтингів, підготовка інформаційних матеріалів; повернення робіт, сприяння проведенню експертиз конкурсних робіт; організаційний супровід урочистого нагородження; узагальнені матеріалів за звітами; супровід щодо нарахування виплат; супровід у реєстрації до УкрІНТЕІ; інформуванні конкурсантів та експертів протягом конкурсного періоду, підготовка відповідних пакетів документів щодо проектів постанов ВРУ та розпоряджень тощо.

 

За участю представників Комітету та секретаріату відбувалися конференції, відео-конференції, семінари, круглі столи, наради, робочі зустрічі (у т.ч. міжнародні), форуми та збори Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, а саме:

 

серпень-вересень 2022 року - організація народним депутатом України, головою підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Оленою Лис навчання для психологів IРЦ та закладів освіти Чернівецької області;

серпень-вересень 2022 року - ініціювання та проведення народним депутатом України, головою підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романом Грищуком 2 зустрічей представників волонтерських організацій з керівництвом Верховної Ради України, представниками Національного банку, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства внутрішніх справ, членами профільних комітетів з питань покращення законодавчого регулювання волонтерів та волонтерських організацій;

вересень 2022 року - організація та впровадження народним депутатом України, головою підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Оленою Лис програми «Спортивний наставник» в закладах освіти Чернівецької області за підтримки благодійного фонду PARIMATCH FOUNDATION;

вересень 2022 року - робоча зустріч народного депутата України, голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис з представниками благодійного фонду PARIMATCH FOUNDATION та представниками Чернівецької ОВА з відвідуванням навчальних закладів Чернівецької області в рамках організації забезпечення внутрішньо-переміщених осіб;

07-19 вересня 2022 року - робоча поїздка народного депутата України, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романа Грищука до Сполучених Штатів Америки. В рамках делегації відбулись зустрічі з конгресменами та сенаторами щодо підсилення фінансової та військової допомоги Україні, зокрема надання важкого озброєння, визнання росії державою-спонсором тероризму, створення трибуналу для воєнних злочинців, санкцій та конфіскації майна росії та російських олігархів, гуманітарної підтримки України;

13 вересня 2022 року - зустріч народного депутата України, Голови парламентського Комітету Сергія Бабака з Головою міжурядової комісії "Ізраїль-Україна", Міністром будівництва та Міністром у справах Єрусалиму Зеєвом Елькіним (м. Єрусалим). На зустрічі обговорювалися питання можливої участі Ізраїлю у повоєнному відновленні України та українсько-ізраїльського економічного співробітництва;

13 вересня 2022 року - зустріч народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи з волонтерами щодо змін положення про кримінальну відповідальність волонтерів;

13 вересня 2022 року - зустріч народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи щодо будівництва спорткомплексу «Мандаринка» у Львові;

15 вересня 2022 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис у щорічній «Mr.Leader Brunch», організованій благодійною організацією «Міжнародний фонд дошкілля майбутнього» щодо питань раннього розвитку дітей в Україні та дошкільної освіти;

21 вересня 2022 року - проведення зустрічі народним депутатом України, головою підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романом Грищуком з представниками ГО “УНЦПД” щодо покращення законодавчого регулювання діяльності неприбуткових організацій та волонтерів;

22 вересня 2022 року - участь народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи у Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування;

25 вересня 2022 року - участь у Всеукраїнському форумі «Діти і освітянський фронт позашкілля» до Дня позашкілля (Міжнародна Асоціація позашкільної освіти, Міністерство освіти і науки України);

26 вересня 2022 року - участь народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи у освітньому форумі «Сьогодні заради майбутнього. Школа у воєнний час»;

29 вересня 2022 року - 06 жовтня 2022 року - робоча поїздка народного депутата України, голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль до Польщі на запрошення представників Програми EU4Skills. Залучення європейських партнерів до відбудови та розвитку професійної освіти в Україні;

14 жовтня 2022 року - зустріч народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи з Девідом Тілем, який передав турнікети для українських військових;

11-17 жовтня 2022 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха у зустрічах з парламентарями Сейму Республіки Польща та обговорення питань взаємодії у сфері освіти;

17-26 жовтня 2022 року - робоча поїздка народного депутата України, голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль до Японії в рамках груп міжпарламентських зв’язків;

24 жовтня 2022 року - зустріч народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи з директорами дитячих садочків;

27 жовтня 2022 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис у щорічній онлайн конференції «Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення»;

27-28 жовтня 2022 року - участь народного депутата України, члена Комітету Івана Кириленка у роботі XIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» на базі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (є головою Наглядової ради);

08 листопада 2022 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль у воркшопі з технології проблемно-орієнтованого навчання при підготовці поліцейських, організованому Академією патрульної поліції;

08 листопада 2022 року - участь керівника секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій Олени Козієвської в XІ Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» та виступ на тему: «Гармонізація національного законодавства в контексті євроінтеграції в Україні: досягнення та виклики»;

08-09 листопада 2022 року - офіційний візит Співголови Групи дружби з Румунією від Верховної Ради України, Голови Комітету Сергія Бабака, народного депутата України, заступника Голови Комітету Сергія Колебошина до Парламенту Румунії. Відбулися зустрічі з виконуючою обов’язки Президента Сенату Румунії Аліною-Штефанією Горгіу, колегами-парламентарями Румунії, Державним секретарем Міністерства освіти Румунії паном Іонелем Флоріаном Ліксандру, Головою Комітету Парламенту Румунії з питань освіти Наталією-Еленою Інтотеро;

09 листопада 2022 року - участь народного депутата України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака та народного депутата України, заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Колебошина у Форумі, організованого Союзом Українців Румунії до Дня української писемності та мови;

9-11 листопада 2022 року - участь народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи у форумі в Брюсселі з представниками Європарламенту;

15 листопада 2022 року - участь у семінарі «Базове розуміння законодавства ЄС і наближення до законодавства ЄС в Україні» (Association UA);

17-18 листопада 2022 року - участь в ІІ-ій міжнародній науково-практичній конференції «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у закладах вищої освіти України: інструменти та виклики» (місто Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

19-20 листопада 2022 року - робоча поїздка народного депутата України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака та народного депутата України, заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Колебошина, Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета до звільненого Херсону;

21 листопада 2022 року - зустріч народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи з представниками Австралії щодо допомоги Україні під час війни;

22 листопада 2022 року - в форматі питання-відповіді відбулася зустріч народного депутата України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака зі студентами Української Академії Лідерства;

23 листопада 2022 року - участь у презентації інформаційно-аналітичної системи EvaluEd для проведення інституційного аудиту, самооцінки освітніх і управлінських процесів закладів освіти, збору інформації та підготовки аналітичних звітів щодо якості освіти та освітньої діяльності в державі, регіонах та кожній конкретній школі (Державна служба якості освіти);

24 листопада 2022 року - урочисте вручення відзнак Верховної Ради України працівникам освітньої сфери Бородянської, Бучанської, Великодимерської, Гостомельської, Іванківської, Ірпінської, Макарівської, Немішаєвської, Петрівської громад, які відзначилися героїчними вчинками під час часткової окупації Київської області;

23-25 листопада 2022 року - «Сучасні заклади освіти - 2022» (Міжнародна виставка);

30 листопада 2022 року - участь у заході-презентації літопису «Освіта у вогні», організованому Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»;

01 грудня 2022 року - участь у засіданні Ради стейкхолдерів освітніх програм з позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Міжнародна асоціація позашкільної освіти);

02 грудня 2022 року - участь народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи у Західноукраїнському Форумі Партнерства;

05 грудня 2022 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романа Грищука в роботі XI Форуму Розвитку Громадянського Суспільства України з питань покращення законодавчого регулювання діяльності неприбуткових організацій та волонтерів;

08 грудня 2022 року - участь народного депутата України, Голови Комітету Сергія Бабака у розширеному засіданні міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

08 грудня 2022 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль у Форумі Національного агентства кваліфікацій «Людський капітал: безпека, відновлення, євроінтеграція»;

08 грудня 2022 року - участь народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи у Саміті щодо підтримки України в Польщі;

12 грудня 2022 року - участь народного депутата України, секретаря Комітету Наталії Піпи в онлайн засіданні круглого столу «Україна-Австралія»;

16 грудня 2022 року - участь в онлайн-зустрічі «Презентація досвіду роботи офісів нормопроектування у Парламенті та Уряді Канади»;

17 грудня 2022 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис у робочій зустрічі з представниками приватного бізнесу щодо забезпечення освітніх закладів Чернівецької області чистою питною водою в рамках державної Програми щодо забезпечення населення якісною питною водою;

13-18 грудня 2022 року - робоча поїздка народного депутата України, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романа Грищука до Естонії. Відбулася зустріч з міністром оборони, міністром закордонних справ, міністром культури, спікером Парламенту, мером Таллінна. Обговорювали питання: надання Україні зброї та гуманітарної підтримки, підтримки  в набутті статусу члена ЄС, створення трибуналу та покарання воєнних злочинців, підтримки української діаспори та біженців, зокрема доступу до освіти;

21 грудня 2022 року - участь у прес-конференції «Позашкільна освіта – 2022: десять звершень» та «Лідер позашкільної освіти – 2022» (Міжнародна Асоціація позашкільної освіти);

22 грудня 2022 року - участь у засіданні круглого столу на тему: «Сертифікація – генератор якісних змін у системі освіти» (Державна служба якості освіти);

22 грудня 2022 року - участь у роботі розширених засідань Президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти;

23 грудня 2022 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль у презентації Платформи «Професійна освіта онлайн»;

21-25 грудня 2022 року - робоча поїздка народного депутата України, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Романа Грищука до Турецької Республіки. Участь у заході “Дні культури Криму у Туреччині” задля посилення ефективності українсько-турецького стратегічного партнерства, в т.ч. у контексті відстоювання принципів територіальної цілісності України, захисту прав громадян нашої держави та розвитку культурних і освітніх зв’язків між народами двох держав, а також популяризації кримськотатарської культури. Відбулося обговорення питання взаємодії представників парламентів України та Турецької Республіки в питанні реінтеграції Криму та його ролі в українсько-турецьких відносинах;

16-20 січня 2023 року - участь в онлайн-заході «Принципове, вільне від корупції лідерство у військовий час та після війни» (International Public Organization «International Projects» Pointman Leadership Institute, Switzerland);

19 січня 2023 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис у нараді щодо роботи системи освіти Чернівецької області під час дії правового режиму воєнного стану під головуванням Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в рамках робочого візиту Міністра на Буковину;

23 січня 2023 року - зустріч народного депутата України, Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака та членів Комітету з представниками Парламенту Угорської Народної Республіки. На зустрічі обговорювалися питання освітнього законодавства України, інтеграції України до ЄС та українсько-угорські відносини. Особливу увагу було приділено питанню створення українських освітніх та культурних центрів на території Угорщини, зокрема, в Будапешті;

23 січня 2023 року - участь народного депутата України, голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис у спільній нараді щодо питань підтримки внутрішньо переміщених осіб під головуванням Віце-прем’єр- міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з керівником Чернівецької ОВА та головами територіальних громад Чернівецької області;

25 січня 2023 року  - робоча поїздка народного депутата України, Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака до Чернігівської області. Відбулася зустріч з Головою Чернігівської ОВА, під час якої обговорили освітній процес, зокрема в 40-ка кілометровій зоні на кордоні з російською федерацією, проблеми освітніх втрат і механізми їх компенсації учням, які не можуть повноцінно навчатись через постійні обстріли. Під час зустрічі зі студентами Національного університету «Чернігівська політехніка» мали півторагодинну відверту розмову про майбутнє освіти та країни, не оминули і гострі питання: стипендії, можливість виїзду за кордон, виклики студентського самоврядування;

26 січня 2023 року - проведення лекції народним депутатом України, секретарем Комітету Наталією Піпою для студентів УКУ в курсі «Професіоналізм та етика у державному секторі».

Взято участь у наукових та науково-організаційних заходах, зокрема засіданнях Президії Національної академії наук України.

 

З використанням системи електронного документообігу (СЕДО) отримано та опрацьовано доручення, направлені керівництвом. Підготовлені та підписані Головою Комітету проекти відповідей та листів згідно з відповідними дорученнями. З окремими надходженнями ознайомлено народних депутатів України – членів Комітету за допомогою електронної пошти.

 

За восьму сесію ІХ скликання Верховної Ради України Комітетом опрацьовано 619 листів і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для вдосконалення українського законодавства.

 

Комітет забезпечує прозорість роботи (із залученням громадськості), зокрема при обговоренні питань, пов’язаних із законопроектами. Комітетом були організовані прямі інтернет-трансляції засідань об’єднаної Конкурсної комісії, засідань Комітету та засідання круглого столу Комітету. Всі вищезазначені заходи (стенограми, рішення та протоколи, відео) знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, соціальних мережах, численних статтях та інтерв’ю у друкованих засобах масової інформації та телепередачах.

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

01 лютого 2024 16:51
08 вересня 2023 09:00
08 лютого 2023 15:00
30 серпня 2022 16:25
10 лютого 2022 09:00
09 вересня 2021 09:00
05 лютого 2021 09:00
03 вересня 2020 09:15
06 лютого 2020 09:00
11 липня 2019 09:00