Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період четвертої сесії ІХ скликання Верховної Ради України проведено 13 засідань Комітету, на яких розглянуто 101 питання, 51 з яких присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України.

Комітет постійно працює над удосконаленням законодавства країни згідно з планом роботи. Важливою віхою розвитку науково-освітнього законодавства стало прийняття за ініціативою Комітету з питань освіти, науки та інновацій законів України та постанов Верховної Ради України.

 

За ініціативою Комітету з питань освіти, науки та інновацій за період четвертої сесії дев’ятого скликання прийнято в цілому три Закони України та прийнято в цілому дев’ять Постанов Верховної Ради України, а саме:

 

прийнято в цілому три Закони України:

 

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень» (№ 870-IX від 03 вересня 2020 року).

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання» (№ 990-IX від 05 листопада 2020 року).

3. Закон України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (реєстр. № 4538 від 24.12.2020) (передано на підпис).

 

прийнято в цілому дев’ять Постанов Верховної Ради України:

 

1. Постанова Верховної Ради України «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення безпечного навчального процесу та якісної освіти в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№ 920-IX від 18 вересня 2020 року).

2. Постанова Верховної Ради України «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення безпечного освітнього процесу в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№ 921-IX від 18 вересня 2020 року).

3. Постанова Верховної Ради України «Про безпеку педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№ 922-IX від 18 вересня 2020 року).

4. Постанова Верховної Ради України «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» (№ 1040-IX від 02 грудня 2020 року).

5. Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» (№ 1041-IX від 02 грудня 2020 року).

6. Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених» (№ 1042-IX від 02 грудня 2020 року).

7. Постанова Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік» (№ 1043-IX від 02 грудня 2020 року).

8. Постанова Верховної Ради України «Про призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України» (№ 1119-IX від 17 грудня 2020 року).

9. Постанова Верховної Ради України «Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (реєстр. № 4559 від 30 року 2020 року) (передано на підпис).

 

Комітетом готується на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства (реєстр. № 3717 від 22 червня 2020 року), поданий н.д.М.Мезенцевою, Ю.Гришиною та іншими).

 

27 січня 2021 року прийнято у першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення процедури обрання керівника закладу вищої освіти (реєстр. № 4489-1 від 23 грудня 2020 року), поданий н.д.С.Бабаком, М.Безуглою, О.Лис, Р.Стефанчуком, О.Коваль, Ю.Гришиною та іншими)

 

Комітет розглянув і подав 21 експертний висновок до законопроектів, які є предметом відання інших парламентських комітетів.

 

За період четвертої сесії Комітет розглянув контрольні питання, а саме:

 

1. Про концепцію реформування оплати праці педагогічних працівників закладів освіти (протокол № 41 від 02 вересня 2020 року).

2. Про план роботи Міністерства освіти і науки України на ІІ-ге півріччя 2020 року та результати аудиту виконання плану за І півріччя (протокол № 41 від 02 вересня 2020 року).

3. Про розробку Інструктивно-методичних рекомендацій щодо практичного виконання норм та положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» в частині створення районних, міських (районних у містах) центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації науково-методичних (методичних) установ (центрів, кабінетів) та організації й забезпечення відбору працівників до зазначених центрів на конкурсних засадах (протокол № 41 від 02 вересня 2020 року).

4. Про ситуацію в освіті у зв’язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (протокол № 46 від 15 жовтня 2020 року).

5. Про особливості організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів закладів освіти України у 2021 році (протокол № 47 від 04 листопада 2020 року.

6. Про зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році: формат проведення (протокол № 49 від 02 грудня 2020 року).

7. Про затвердження пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» (протокол № 49 від 02 грудня 2020 року).

8. Про стан та перспективи формування нормативно-правової бази у сфері забезпечення інноваційного розвитку України (протокол № 51 від 16 грудня 2020 року).

9. Про стан та проблеми роботи медичних працівників в закладах освіти (протокол № 51 від 16 грудня 2020 року).

10. Про законодавчі зміни стосовно діяльності Фонду державного майна України, а також особливостей приватизації та оренди державної власності (протокол № 51 від 16 грудня 2020 року).

11. Про вирішення проблем забезпечення організації, фінансування та надання освітніх послуг здобувачам загальної середньої освіти, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (протокол № 52 від 21 січня 2021 року).

12. Про стан реалізації положень Закону України «Про внесення зміни до пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі» (протокол № 52 від 21 січня 2021 року).

 

Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період четвертої сесії IХ скликання проведено слухання, а саме:

слухання у Комітеті:

1. «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи» (11 листопада 2020 року).

 

За період четвертої сесії дев’ятого скликання було проведено:

27 листопада 2020 року за участі представників Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства України з питань державної служби та Національної академії державного управління відбулося спільне засідання підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій з метою обговорення і врегулювання питань стосовно реформування Національної академії державного управління, перспектив підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

23 грудня 2020 року відбулося засідання Робочої групи щодо забезпечення професійного навчання посадових осіб органів державного управління та місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною підпорядкування Національної академії державного управління при Президентові України.

 

24 вересня 2020 року організовано та проведено онлайн нараду з науковцями щодо проблемних питань державного супроводу наукової діяльності в Україні, зокрема відновлення державних цільових програм, та прийняття за її результатами Рішення Комітету від 18 листопада 2020 року «Про зміни до нормативних актів щодо врегулювання окремих проблемних питань державного супроводу наукової діяльності в Україні (за результатами наради з науковцями)».

 

У Комітеті опікуються питанням щодо підтримки молодих учених.

Прийнято рішення Верховної Ради України та Комітету з питань освіти, науки та інновацій, якими збільшено вік науковців для участі у конкурсах на отримання відзнак Верховної Ради України. Розроблено та відкориговано відповідно до вимог часу інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку їх розгляду, а також інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів.

Внаслідок оновлення нормативної бази кількість робіт на конкурс для отримання Премії Верховної Ради України для молодих учених навіть з обмеженнями, що супроводжувалися карантинними заходами, зросла приблизно вдвічі, а на отримання стипендії ще більше ніж у два рази.

Проведені конкурси на здобуття цих нагород за новими вимогами забезпечили вперше отримання молодими вченими – переможцями оновлених розмірів грошової винагороди у розмірі понад 126 тисяч гривень.

Здійснено роботу з узагальнення та систематизації матеріалів на конкурс з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук за 2021 рік та відповідні переліки претендентів надруковані в газеті «Голос України» і розміщені на сайті Верховної Ради України та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Організовано виплату лауреатам Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік відповідної грошової винагороди.

 

Спільно з Державним підприємством «Парламентський телеканал «РАДА» підготовлено і випущено в ефір передачі з рубрики «Наука ХХІ» за участю провідних вітчизняних науковців та молодих вчених.

 

За участю представників Комітету відбувалися конференції, відео-конференції, семінари, круглі столи та наради (у т.ч. міжнародні), форуми та збори Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, а саме:

 

11 вересня 2020 року участь у комітетських слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом на тему: “Європейський зелений курс (EUROPEAN GREEN DEAL)”;

15 жовтня 2020 року участь у вебінарі «Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate» на тему «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки»;

22 жовтня 2020 року участь з учасниками німецько-української онлайн конференції «Academ.City on the way to success: creating the future» (“Aкадем.Ciті на шляху до успіху: ствоюючи майбутнє”);

16 жовтня 2020 року участь у вебінарі «Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, Clarivate» на тему «Профілі автора: створення, корегування, можливості»;

23 листопада 2020 року участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді КНАУФ (місто Київ);

24 листопада 2020 року участь в конференції «Вектори розвитку публічного управління в Україні» (місто Львів);

25 листопада 2020 року участь в урочистому засіданні Правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти з нагоди 5-річного ювілею заснування Асоціації (місто Київ);

26-27 November 2020 он-лайн участь в SPHERE Online Seminar «Exploring micro-credentials: Why, how and which way forward»;

01 грудня 2020 року участь в онлайн-круглому столі на тему: «Кваліфікації в системі професійної освіти. Чи задовольняють вони очікування здобувачів і роботодавців?»(місто Київ);

23 грудня 2020 року участь в роботі Колегії директорів обласних районних та міських закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму (місто Київ);

22 грудня 2020 року участь в прес-конференції на тему: «Позашкільна освіта – 2020: десять перемог» з ініціативи Міжнародної асоціації позашкільної освіти та видавництва «Шкільний світ» (місто Київ, Укрінформ);

29 грудня 2020 року участь у засіданні робочої групи щодо обговорення пропозицій до постанов Кабінету Міністрів України в межах реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, зокрема в спеціальних загальноосвітніх закладів освіти (шкіл-інтернатів);

12 січня 2021 року участь у засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;

26 січня 2021 року участь у навчанні за онлайн курсом Представництва НАТО в Україні «Критичне мислення: принципи та інструменти» та у практичному вебінарі на тему «Критичне мислення: принципи та інструменти»;

 

Взято участь у заходах Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» (впродовж року).

Взято участь у тренінгах у рамках ініціативи проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи щодо підвищення комунікаційної спроможності Комітетів Верховної Ради України (онлайн на платформі Zoom) (впродовж року).

Взято участь в заходах в рамках проекту ЄС/ПРООН з парламентської реформи, зокрема, щодо розробки Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року.

Взято участь у роботі Комісії з відбору кандидатів на участь у Програмі стажування молоді в Апараті Верховної Ради України у 2021 році.

Представники від секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій є членами робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки (Наказ МОН України № 974 від 28 липня 2020 року). На засіданнях робочої групи учасниками було здійснено експертну оцінку Стратегії розвитку Українського державного центру міжнародної освіти на 2021 - 2025 роки.

 

У рамках підвищенням фахового рівня три головних консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки  та інновацій за заочної форми навчання у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України отримали диплом магістра з державного управління за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

 

З метою забезпечення безпроблемної дистанційної роботи Комітету в період карантинних заходів встановлено корпоративну платформу ZOOM, яка є інтегрованим хмарним рішенням. Налагоджено систему проведення аудіозапису конференцій, та відповідно – вирішене питання стенографування.

На платформі ZOOM забезпечено проведення засідань Комітету, підкомітетів, , робочих зустрічей та робочих нарад з освітянами та науковцями в режимі відеоконференції.

 

З використанням системи електронного документообігу (СЕДО) отримано та опрацьовано доручення, направлені керівництвом. Підготовлені та підписані Головою Комітету проекти відповідей та листів згідно з відповідними дорученнями. З окремими надходженнями ознайомлено народних депутатів України – членів Комітету за допомогою електронної пошти.

 

За четверту сесію ІХ скликання Верховної Ради України Комітетом опрацьовано 2013 листів і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для вдосконалення українського законодавства.

Комітетом з питань освіти, науки та інновацій за четверту сесію ІХ скликання було розглянуто 10 запитів на отримання доступу до публічної інформації.

 

Комітет забезпечує прозорість роботи (із залученням громадськості), зокрема при обговоренні питань, пов’язаних із законопроектами. До висвітлення роботи Комітету регулярно залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях та засіданнях робочих груп. Комітетом були організовані прямі інтернет-трансляції засідань робочих груп, засідань підкомітетів та засідань Комітету. Всі вищезазначені заходи (стенограми, рішення та протоколи, відео) знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з питань освіти, науки та інновацій, у численних статтях та інтерв’ю у друкованих засобах масової інформації та телепередачах.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

01 лютого 2024 16:51
08 вересня 2023 09:00
08 лютого 2023 15:00
30 серпня 2022 16:25
10 лютого 2022 09:00
09 вересня 2021 09:00
05 лютого 2021 09:00
03 вересня 2020 09:15
06 лютого 2020 09:00
11 липня 2019 09:00