Про головне

Перейти до розділу
29 вересня 15:06
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

10 лютого 2022, 09:00

Інформація про роботу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за VI сесію ІХ скликання

 

Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період шостої сесії ІХ скликання Верховної Ради України проведено 17 засідань Комітету, на яких розглянуто 105 питань, з яких 59 присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України.

За ініціативою Комітету з питань освіти, науки та інновацій за період шостої сесії дев’ятого скликання прийнято в цілому сім Законів України та прийнято в цілому шість Постанов Верховної Ради України, а саме:

прийнято в цілому сім Законів України:

1. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам” (№ 1709-IX від 07 вересня 2021 року).

2. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності та розвитку наукових парків” (№ 1714-IX від 07 вересня 2021 року).

3. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” (№ 1838-IX від 02 листопада 2021 року).

4. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості” (№ 1839-IX від 02 листопада 2021 року).

5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури” (№ 1951-IX від 14 грудня 2021 року).

6. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки” (№ 1986-IX від 17 грудня 2021 року).

7. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності закладу вищої освіти” (№ 2003-IX від 25 січня 2022 року).

 

прийнято в цілому шість Постанов Верховної Ради України:

1. Постанова “Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки” (№ 1851-IX від 03 листопада 2021 року).

2. Постанова “Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти” (№ 1917-IX від 01 грудня 2021 року).

3. Постанова “Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік” (№ 1918-IX від 01 грудня 2021року).

4. Постанова “Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік” (№ 1919-IX від 01 грудня 2021 року).

5. Постанова “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів” щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України та уточнення окремих термінів” (№ 1987-IX від 17 грудня 2021 року).

6. Постанова “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей” щодо підвищення розміру соціальних стипендій Верховної Ради України та уточнення деяких положень” (№ 1988-IX від 17 грудня 2021 року).

 

За період шостої сесії прийнято за основу три законопроекти:

1. Проект Закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту (реєстр. № 5467 від 05.05.2021, КМУ). Прийнято за основу 7 вересня 2021 року.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. № 5450 від 29.04.2021, КМУ). Прийнято за основу 25 січня 2022 року.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо встановлення відповідальності за передачу академічних творів із порушенням принципів академічної доброчесності (реєстр. № 5461 від 05.05.2021, н.д.І.Совсун, Ю.Гришина, Г.Мазурашу та інші). Прийнято за основу 25 січня 2022 року.

 

Комітет розглянув і подав 32 експертні висновки до законопроектів, які є предметом відання інших парламентських комітетів.

 

За період шостої сесії Комітет розглянув контрольні питання, а саме:

1. Щодо стану розроблення Порядку присудження ступеня доктора філософії та змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (протокол № 76 від 08.09.2021).

2. Про проведення Національною комісією зі стандартів державної мови іспитів на визначення рівнів володіння українською мовою як державною: робота автоматизованої системи іспитування, взаємодія її модулів, структура іспитів, зразки завдань письмової та усної частин тощо (протокол № 76 від 08.09.2021).

3. Щодо забудови території Національного авіаційного університету відповідно до дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції № ІУОІ3210909218 від 14 вересня 2021 року (протокол № 79 від 06.10.2021).

4. Про стан реалізації норм та положень Закону України “Про повну загальну середню освіту” (ч.2 ст.22 щодо переведення керівників закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників пенсійного віку на роботу за трудовими договорами) (протокол № 79 від 06.10.2021).

5. Про розгляд рішення Рахункової палати України від 28.09.2021 № 21-2 “Про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами” (протокол № 83 від 03.11.2021).

6. Про розгляд рішення Рахункової палати України від 25.05.2021 № 11-2 “Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів з матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти за кошти субвенцій з державного бюджету” (протокол № 83 від 03.11.2021).

7. Про реалізацію законів України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” в частині формування відповідних пріоритетних напрямів” (протокол № 91 від 26.01.2022).

 

Представники Комітету та секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій взяли участь у конференціях, відео-конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах та форумах, таких як:

- Всеукраїнський серпневий форум “Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху” (19 серпня 2021 року).

- Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України за участю Національних галузевих академій наук України, присвячена 30-й річниці Незалежності України (20 серпня 2021 року).

- ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція “ОБДАРОВАНІ ДІТИ – СКАРБ НАЦІЇ!” до 30-річчя Незалежності України, що відбулася 18-22 серпня 2021 року. (Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, Кафедра UNESCO з наукової освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова).

- Всеукраїнська веб-конференція до нового навчального року “Учені НАПН України – українським вчителям”.

- Всеукраїнська науково-практична конференція, на тему: “Сучасні тенденції підвищення якості освіти”, присвяченій 30-й річниці Незалежності України, що відбулася 26 серпня 2021 року. (Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Громадська організація “Спілка освітян України”, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія наук вищої освіти України).

- Всеукраїнський тиждень дошкілля (за участі представників Національної академії педагогічних наук, Міністерства освіти і науки України, Представництва ЮНІСЕФ в Україні) (20-24 вересня 2021 року).

- Засідання колегії Міністерства освіти і науки України “Про підсумки звітної кампанії щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2020 рік, зокрема виконання науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок коштів державного бюджету”.

- Тринадцята міжнародна виставка “Інноватика в сучасній освіті – 2021”.

- Засідання Президії НАПН “Про результати виконання наукового дослідження відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України “Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї” (2018-2020): висновки і рекомендації для України (21 жовтня 2021 року).

- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Світ дидактики: дидактика в сучасному світі” присвяченій 30-й річниці Дня Незалежності України та 95-й річниці від дня заснування Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (20-22 вересня 2021 року). (Організатори конференції: Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України, Відділення загальної середньої освіти НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Rezeknes Tehnologiyu akademija (Республіка Латвія), LUMEN Conference Center (Румунія), Cankiri University (Туреччина), Kirsehir Ahi Evran University (Туреччина), та інші).

- III Міжнародна науково-практична конференція “Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення” (28 жовтня 2021 року). (Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа “Інститут освітньої аналітики”).

- Міжнародна науково-практична конференція “Наукова освіта: традиція і сучасність” 28 жовтня 2021 року. (Організатори конференції: НЦ “Мала академія наук України”, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Київський університет банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський академічний університет).

- Міжнародний науково-практичний семінар «Інтернаціоналізація вищої освіти в України: європейський контекст і вітчизняні практики» (10 листопада 2021 року).

- Спільне засідання Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти та Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України (12 листопада 2021 року).

- Щорічна (фінальна) конференція команд експертів з реформування вищої освіти “Looking back, looking forward: Perspectives on Higher Education Reform” (18-19 листопада 2021 року).

- Методологічний семінар “Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти” (18-20 листопада 2021 року). (Організатори семінару: Національна академія педагогічних наук України, відділення загальної середньої освіти, Інститут обдарованої дитини НАПН України).

- Засідання об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (22 листопада 2021 року).

- Міжнародний онлайн-форум “Людський капітал – 2030” (02 грудня 2021 року).

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Інноваційні практики наукової освіти” (08 грудня 2021 року). (Організатори конференції: Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Національний центр “Мала академія наук України”, Кафедра UNESCO Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова).

- Засідання Президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (16 грудня 2021 року).

- Інформаційно-комунікаційний захід “Research and Innovation Day in Ukraine” (організатор Міністерство освіти і науки України, 17 грудня 2021 року).

- Міжрегіональний вебінар за програмою педагогічного експерименту регіонального рівня з мети “Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти”.

- Пресконференція “Стратегічний розвиток освіти в територіальних громадах України” та в її рамках дискусія про освіту в громадах, організована Decentralization for Improved Democratic (20 січня 2022 року).

- Засідання технічних експертів об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (27 січня 2022 року).

та інших заходах.

 

Міжнародне співробітництво народних депутатів України – членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій:

 

У вересні 2021 року проведено двосторонні зустрічі з метою поглиблення парламентського співробітництва делегацією депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Швейцарською конфедерацією.

У жовтні 2021 року проведено зустрічі з метою налагодження партнерських відносин у сфері освіти в Республіці Австрія.

У жовтні 2021 року здійснено навчальний візит до Республіки Польща в рамках європейської програми “EU4Skills: кращі навички для сучасної України”.

У жовтні 2021 року з метою поглиблення міжпарламентського співробітництва здійснено візит до Азербайджанської Республіки делегації депутатської групи.

У грудні 2021 року здійснено візит до Королівства Швеція парламентською делегацією з метою активізації міжпарламентського діалогу та обміну досвідом у сфері законодавчого забезпечення безпекового співробітництва.

У грудні 2021 року здійснено візит делегації депутатської групи до Об’єднаних Арабських Еміратів для активізації міжпарламентського діалогу та обміну професійним досвідом.

У січні 2022 року здійснено візит до Турецької Республіки з метою поглиблення стратегічного партнерства та активізації роботи Кримської платформи.

З метою забезпечення безпроблемної дистанційної роботи Комітету в період карантинних заходів на платформі ZOOM забезпечено проведення засідань Комітету, підкомітетів, робочих зустрічей та робочих нарад з освітянами та науковцями в режимі відеоконференції.

З використанням системи електронного документообігу (СЕДО) отримано та опрацьовано доручення, направлені керівництвом. Підготовлені та підписані Головою Комітету проекти відповідей та листів згідно з відповідними дорученнями. З окремими листами, інформаційними матеріалами ознайомлено народних депутатів України – членів Комітету за допомогою електронної пошти та системи електронного документообігу.

За шосту сесію ІХ скликання Верховної Ради України Комітетом опрацьовано 1150 листів і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було розглянуто відповідно до норм Законів України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації” та узагальнено для вдосконалення українського законодавства.

Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за шосту сесію ІХ скликання було розглянуто 2 запити на отримання доступу до публічної інформації.

Комітет забезпечує прозорість роботи (із залученням громадськості), зокрема при обговоренні питань, пов’язаних із законопроектами. До висвітлення роботи Комітету регулярно залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях та засіданнях робочих груп.