Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період третьої сесії IX скликання Верховної Ради України проведено 19 засідань Комітету, на яких розглянуто 138 питання, 87 з яких присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України.

Комітет постійно працює над удосконаленням законодавства країни згідно з планом роботи. Важливою віхою розвитку науково-освітнього законодавства стало прийняття за ініціативою Комітету з питань освіти, науки та інновацій законів України та постанов Верховної Ради України.

 

 

За ініціативою Комітету з питань освіти, науки та інновацій за період третьої сесії дев’ятого скликання прийнято в цілому чотири Закони України та прийнято в цілому одну Постанову Верховної Ради України, а саме:

 

прийнято в цілому чотири Закони України:

 

1. Закон України «Про внесення зміни до розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук» (№ 676-IX від 04 червня 2020 року).

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» (№ 725-IX від 18 червня 2020 року).

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» (№ 744-IX від 03 липня 2020 року).

4. Закон України «Про внесення зміни до пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі (№ 764-ІХ від 13 липня 2020 року).

 

 

 

прийнято в цілому одну Постанову Верховної Ради України:

1. Постанова Верховної Ради України «Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» (№ 765-IX від 13.07.2020 року).

 

За період третьої сесії Комітет з питань освіти, науки та інновацій розглянув і подав 61 експертний висновок до законопроектів, які є предметом відання інших парламентських комітетів.

 

За період третьої сесії Комітет розглянув контрольні питання, а саме:

 

1. Про стан підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти у 2020 році (20 травня 2020 року).

2. Про потенційне відкриття закладів освіти системи дошкільної та позашкільної освіти в умовах виходу держави з карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID - 19) (20 травня 2020 року).

3. Про особливості проведення державної підсумкової атестації в 11 класах загальноосвітніх закладів освіти (20 травня 2020 року).

4. Інформація про ситуацію з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (03 червня 2020 року).

5. Про інформацію Міністерства освіти і науки України щодо подальшого функціонування санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) (03 червня 2020 року).

6. Про розгляд інформації Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України щодо забезпечення захисту дітей, які навчаються в спеціальних закладах загальної середньої освіти (щодо повернення дітей в родини та відсутності соціального супроводу в умовах карантину) (11 червня 2020 року).

7. Про розгляд інформації Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України “Про повну загальну середню освіту” № 463 – ІХ від 16 січня 2020 року в частині реформування та подальшого функціонування санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) (відповідно до частини третьої пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень) (11 червня 2020 року).

8. Про стан підготовки до нового 2020/2021 навчального року (15 липня 2020 року).

 

 

Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період третьої сесії IХ скликання проведено слухання, а саме:

слухання у Комітеті:

1. «Стан і проблеми законодавчого забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні» (12 лютого 2020 року).

2. «Реформування спеціальних закладів освіти України та стан впровадження інклюзивної освіти: проблеми і шляхи вирішення» (19 лютого 2020 року).

 

За період третьої сесії дев’ятого скликання було проведено спільне засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій за участі Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, а саме:

11 червня 2020 року відбулося спільне засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій за участі Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під час якого було розглянуто контрольні питання:

1. «Про розгляд інформації Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України щодо забезпечення захисту дітей, які навчаються в спеціальних закладах загальної середньої освіти (щодо повернення дітей в родини та відсутності соціального супроводу в умовах карантину)».

2. «Про розгляд інформації Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463 – ІХ від 16 січня 2020 року в частині реформування та подальшого функціонування санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) (відповідно до частини третьої пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень)».

 

23 квітня 2020 року організовано робочу нараду у форматі відеоконференції з Президією Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та головами регіональних Рад ректорів стосовно окремих питань законодавчого забезпечення діяльності закладів вищої освіти в період карантину, зумовленого пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

 

За період третьої сесії дев’ятого скликання було здійснено роботу з узагальнення, систематизації матеріалів, рейтингування робіт на конкурс з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук за 2020 рік. Організовано засідання об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (06 липня 2020 року).

Розроблені Рішення Комітету щодо строків подання документів на конкурс іменних стипендій Верховної Ради України молодим вченим – докторам наук за 2021 рік, затверджено новий склад Конкурсної комісії.

Спільно з Державним підприємством «Парламентський телеканал «РАДА» підготовлено і випущено в ефір 2 передачі з рубрики «Наука ХХІ» за участю провідних вітчизняних науковців та молодих вчених.

 

За участю представників Комітету відбувалися конференції, відео-конференції, семінари, круглі столи та наради (у т.ч. міжнародні), форуми та збори Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, а саме:

 

13 лютого 2020 року участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри» (Організатори: Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Мозирський державний педагогічний університет ім. І.П. Шамякіна – Білорусь, Uppsala universitet – Швеція, Afyon Kocatepe University – Туреччина, University of Latvia faculty of education, psychology and art Department of pedagogy – Латвія, Єреванський державний університет – Вірменія, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Львівський національний університет);

19 березня 2020 року участь у XXV Міжнародній науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (Організатор: Київський міжнародний університет);

20 березня 2020 року участь у XIII Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» (Організатори: Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Молдавська Економічна Академія, Університет Кі Вест – США);

30 квітня 2020 року участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Діалог у розвитку наук та освіти» (Організатори: Державна вища професійна школа в Коніні, Ужгородський національний університет, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ);

12-18 травня 2020 року участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Організатори: Інститут інформаційних технологій та засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Північно-Казахській області, The LEGO Foundation – Королівство Данія, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти);

20 травня 2020 року участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії» – (Організатори: Національна академія педагогічних наук України, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка);

20–21 травня 2020 року участь у XII Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (Організатори: Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, Національний центр «Мала академія наук України», Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Засульський ліцей);

27 травня 2020 року участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника» (Організатори: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Державна наукова установа «Інститут змісту освіти», Науково-методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, Інститут педагогічних наук Республіки Молдова, Державна установа «Академія післядипломної освіти» – Республіка Білорусь);

22 червня 2020 року участь у Міжнародній конференції «Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра» (до 20-річчя Закону України «Про позашкільну освіту») (місто Київ);

07 липня 2020 року участь у вебінарі «Ґендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі”, який відбувся на платформі ZOOM (місто Київ);

08 липня 2020 року участь в онлайн-конференції  «Упровадження стандартів ґендерної рівності в Апараті Верховної Ради України» (місто Київ);

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій сприяв у підготовці, організації та проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу творчих робіт учнівської молоді «Врятувати від забуття» (січень 2020 року).

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій сприяв у підготовці, організації та проведенні Одинадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та виставки освіти за кордоном “World Edu” (12 березня 2020 року) (у зв’язку з пандемією проведення виставки перенесено на серпень 2020 року).

Взято участь у заходах Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» (впродовж сесії).

Взято участь у тренінгах у рамках ініціативи проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи щодо підвищення комунікаційної спроможності Комітетів Верховної Ради України (онлайн на платформі Zoom) (впродовж сесії).

У рамках підвищенням фахового рівня три головних консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки  та інновацій пройшли чергову сесію заочної форми навчання у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

 

Головними консультантами секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій були опрацьовані проекти законодавчих актів та надані до них пропозицій, а саме до:

оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2020 рік (професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта);

Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

законопроекту про професійну освіту;

законопроекту про освіту дорослих;

законопроекту про національну систему кваліфікацій;

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах»;

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій»;

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів».

 

З метою забезпечення в період карантинних заходів проведення засідань Комітету в режимі відеоконференцій встановлено корпоративну платформу Microsoft Teams, яка є інтегрованим хмарним рішенням від Microsoft. Пройшли онлайн навчання, проведені представниками Microsoft з питань адміністрування заходів Комітету. Для забезпечення безпроблемної дистанційної роботи команди 1 та 3 квітня поведені тестові відеоконференції, 6 квітня – тестове дистанційне засідання Комітету. Разом з фахівцями комп’ютерного управління та за допомогою фахівців Microsoft усунули низку неузгодженостей, які проявились в процесі тестування хмарного ресурсу. Надані консультації та допомога по встановленню та синхронізації Microsoft Teams працівникам секретаріату. Налагоджено систему проведення аудіозапису конференцій, та відповідно – вирішене питання стенографування.

На платформі Teams забезпечено проведення засідань підкомітетів, Комітету, відеоконференції Комітету з Президією Спілки ректорів та головами регіональних Рад ректорів тощо.

 

З використанням системи електронного документообігу (СЕДО) отримано та опрацьовано доручення, направлені керівництвом. Підготовлені та підписані Головою Комітету проекти відповідей та листів згідно з відповідними дорученнями. З окремими надходженнями ознайомлено народних депутатів України – членів Комітету за допомогою електронної пошти.

 

За третю сесію ІХ скликання Верховної Ради України Комітетом опрацьовано 2811 листів і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для вдосконалення українського законодавства.

Комітетом з питань освіти, науки та інновацій за третю сесію ІХ скликання було розглянуто 6 запитів на отримання доступу до публічної інформації.

 

Комітет забезпечує прозорість роботи (із залученням громадськості), зокрема при обговоренні питань, пов’язаних із законопроектами. До висвітлення роботи Комітету регулярно залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях та засіданнях робочих груп. Комітетом були організовані прямі інтернет-трансляції засідань робочих груп, засідань підкомітетів та засідань Комітету. Всі вищезазначені заходи (стенограми, звукозаписи, рішення та протоколи, відео) знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з питань освіти, науки та інновацій, у численних статтях та інтерв’ю у друкованих засобах масової інформації та телепередачах.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

01 лютого 2024 16:51
08 вересня 2023 09:00
08 лютого 2023 15:00
30 серпня 2022 16:25
10 лютого 2022 09:00
09 вересня 2021 09:00
05 лютого 2021 09:00
03 вересня 2020 09:15
06 лютого 2020 09:00
11 липня 2019 09:00