Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період другої сесії IX скликання Верховної Ради України проведено 21 засідання Комітету, на яких розглянуто 80 питань, 35 з яких присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України.

Комітет постійно працює над удосконаленням законодавства країни згідно з планом роботи. Важливою віхою розвитку науково-освітнього законодавства стало прийняття за ініціативою Комітету з питань освіти, науки та інновацій законів України та постанов Верховної Ради України.

 

За ініціативою Комітету з питань освіти, науки та інновацій протягом другої сесії дев’ятого скликання прийнято в цілому два закони України та прийнято в цілому дві постанови Верховної Ради України, а саме:

 

прийнято в цілому два закони України:

1. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти” (№ 392-IX від 18.12.2019).

2. Закон України “Про повну загальну середню освіту” (Закон прийнято 16.01.2020).

 

прийнято в цілому дві постанови Верховної Ради України:

1. Постанова Верховної Ради України “Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України” (№ 241-IX від 29.10.2019).

2. Постанова Верховної Ради України “Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів” (№ 326-IX від 03.12.2019).

Комітет розглянув і подав 24 експертні висновки до законопроектів, які є предметом відання інших парламентських комітетів.

 

За період другої сесії Комітет розглянув контрольні питання, а саме:

 

1. Про стан і проблеми підготовки закладів освіти України до 2019/2020 навчального року (16 жовтня 2019 року).

2. Про стан реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (06 листопада 2019 року).

 

Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період другої сесії IХ скликання проведено слухання, а саме:

 

слухання у Комітеті:

1. “Стан і перспективи розвитку природничо-математичної освіти в системі загальної середньої освіти в Україні” (27 листопада 2019 року).

 

Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за період другої сесії IХ скликання проведено круглі столи, а саме:

 

1. “Про стан та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України” (на прикладі дошкільних закладів освіти державної на комунальної форм власності міста Києва) (11 жовтня 2019 року);

2. “Про стан та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України” (на прикладі дошкільних закладів освіти приватної форми власності міста Києва) (18 жовтня 2019 року);

3. “Щодо застосування критеріїв оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів вчених звань” (08 листопада 2019 року).

 

Впродовж другої сесії дев’ятого скликання у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій працювали 2 робочі групи з підготовки законопроектів до розгляду Верховної Ради України.

 

1. З вересня 2019 року по грудень 2019 року у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій працювала робоча група з підготовки проекту Закону України “Про повну загальну середню освіту” (реєстр. № 0901) до другого читання.

Кількість учасників робочої групи – 63. Проведено 19 засідань.

Метою проекту Закону України “Про повну загальну середню освіту” є забезпечення законодавчого підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що сприятиме підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.

 

2. 16 вересня 2019 року організовано та проведено засідання робочої групи для опрацювання пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” (реєстр. № 1059 від 29.08.2019), внесеного народним депутатом України Шуляк О.О. та прийнятим Верховною Радою України за основу із скороченням строку його підготовки до другого читання.

Кількість учасників робочої групи – 35. Проведено 1 засідання.

Метою проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business.

 

Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 03 грудня 2019 року (протокол №13б) з питання “Про конкурси на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та призначення іменних стипендій Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук” затверджено Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку їх розгляду, а також Інструкцію з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів.

Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 18 грудня 2019 року (протокол №18) затверджено персональний склад об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук. Конкурсна комісія розпочала свою роботу.

Здійснено роботу з узагальнення та систематизації матеріалів на конкурс з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук за 2020 рік та призначення Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік. Відповідні переліки претендентів надруковані в газеті «Голос України» та розміщені на сайті Верховної Ради України.

08 жовтня 2019 року організовано зустріч з представниками громадського об’єднання “Всеукраїнська Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації” та Спілки голів обласних Рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України з народним депутатом України Коваль Ольгою Володимирівною.

23 жовтня 2019 року організовано робочу нараду керівництва Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України з питань реформування інституційного догляду дітей з народним депутатом України Гришиною Юлією Миколаївною.

13 грудня 2019 року організовано зустріч з представниками Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти з народним депутатом України Коваль Ольгою Володимирівною.

 

За період другої сесії дев’ятого скликання було проведено розширене засідання Комітету, а саме:

06 листопада 2019 року відбулося розширене засідання Комітету, під час якого було розглянуто питання: “Про стан реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

 

Спільно з Державним підприємством “Парламентський телеканал “РАДА” підготовлено і випущено в ефір 10 передач з рубрики “Наука ХХІ” за участю 11 провідних вітчизняних науковців та молодих вчених про історію та сучасні наукові досягнення Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, закладів вищої освіти, наукових підприємств, а також про вітчизняні наукові й науково-педагогічні школи та всесвітньовідомих науковців, про ради молодих вчених, Малу академію наук.

 

За участю представників Комітету відбувалися конференції, відео-конференції, семінари, круглі столи та наради (у т.ч. міжнародні), форуми та збори Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, а саме:

 

11 вересня 2019 року участь у засіданні Президії Національної академії наук України з питання “Щодо стану та перспектив розвитку наукової освіти в Україні”;

12-13 вересня 2019 року участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності” (КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, вул. Покришева, 41, місто Херсон);

10-11 жовтня 2019 року участь у засіданні Секції з питань освіти в рамках проекту USAID “Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)” (місто Одеса);

05 листопада 2019 року ознайомлення представником від секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій з діяльністю Комунальної соціально-реабілітаційної установи “Житомирське вище професійне училище-інтернат” Житомирської обласної ради, участь у заходах, присвячених з нагоди 50-річного ювілею установи;

05 листопада 2019 року участь у засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (Клуб Кабінету Міністрів України, вул. Інститутська, 7, місто Київ);

06 листопада 2019 року взято участь у панельній дискусії “Освіта дорослих у переломні часи: німецько-український досвід” (організована Громадською спілкою “Українська асоціація освіти дорослих”);

07 листопада 2019 року участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти”;

08-09 листопада 2019 року участь у виставці-презентації підприємств зі сходу України “Схід-Експо 2019” (“Український дім”, місто Київ);

19 листопада 2019 року участь, разом з народним депутатом України Коваль Ольгою Володимирівною, у заходах з нагоди відкриття І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності “Worldskills Ukraine 2019” з компетенції “Кондитерське мистецтво” (Державний навчальний заклад “Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу” (вул.Зрошувальна, 5а, місто Київ);

20 листопада 2019 року участь у засіданні Президії Національної академії наук України з питання “Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення ефективності її діяльності”;

26 листопада 2019 року народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій за сприяння Освітнього Центру Верховної Ради України відвідали Київську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка;

10 грудня 2019 року участь у Загальних звітно-виборних зборах Спілки ректорів закладів вищої освіти України;

13 грудня 2019 року участь у засіданні круглого столу на тему: “Правова війна: українсько-російський контекст” (Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з експертного обговорення);

20 грудня 2019 року участь у позачерговій конференції Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти з питань переобрання нових керівних органів ВАПП (Президії, Ради, Ревізійної комісії, Президента та Віце-Президентів) (б-р Шевченка, 56, місто Київ);

23 грудня 2019 року участь у прес-конференції “Позашкільна освіта - 2019: десять перемог” (Міжнародна асоціація позашкільної освіти спільно з видавництвом “Шкільний світ”, Укрінформ, місто Київ);

26 грудня 2019 року участь у засіданні робочої групи щодо врегулювання проблемних питань, пов’язаних з набору іноземних студентів у закладах вищої освіти України (Міністерство освіти і науки України).

21-22 листопада 2019 року представником від секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій взято участь у міжнародному заході “Інклюзивна мобільність: від добрих намірів до вимірюваних результатів” (Вільний університет Брюсселя (Vrije Universiteit Brussel), Бельгія).

Метою семінару було вивчення та обговорення успішних практик європейських університетів і вироблення відповідних пропозицій щодо розроблення та реалізації інституціональної та національної політики й ініціатив з інклюзивної мобільності.

12-13 грудня 2019 року представником від секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій взято участь та виступ на тему: “Inclusive mobility: from good intentions to measurable outcomes. Ukraine” у щорічній міжнародній конференції “Від соціальної інклюзії до компетентностей: актуальні теми в розробленні політики у вищій освіті” (Карлів університет, м. Прага, Чехія).

Метою конференції було визначення сучасних рушійних сил щодо соціальної інклюзії у вищій освіті; ідентифікація зв’язків між соціальною інклюзією, інтернаціоналізацією та мобільністю; вивчення досвіду різних країн Європейського простору вищої освіти щодо реформування вищої освіти на інституційному та національному рівнях, розуміння ролі вищої освіти у зміні ландшафту ринку праці в контексті нових компетентностей.

Взято участь у заходах Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”.

 

За другу сесію ІХ скликання Верховної Ради України Комітетом опрацьовано 1929 листів і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для вдосконалення українського законодавства.

Комітетом з питань освіти, науки та інновацій за другу сесію ІХ скликання було розглянуто 4 запити на отримання доступу до публічної інформації.

На виконання Розпорядження Голови Верховної Ради України від 17 квітня 2015 року № 573 “Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Верховній Раді України” згідно затвердженого графіку керівництвом Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій було організовано та проведено особистий прийом громадян 07 листопада 2019 року.

За організаційного та методичного забезпечення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Апаратом Верховної Ради України та Видавництвом Верховної Ради України видано матеріали парламентських слухань на тему: “Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки” на 390 сторінках (Київ, № 1, 2019).

Комітет забезпечує прозорість роботи (із залученням громадськості), зокрема при обговоренні питань, пов’язаних із законопроектами. До висвітлення роботи Комітету регулярно залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях та засіданнях робочих груп. Комітетом були організовані прямі інтернет-трансляції засідань робочих груп та засідань Комітету. Всі вищезазначені заходи (стенограми, звукозаписи, рішення та протоколи, відео) знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з питань освіти, науки та інновацій, у численних статтях та інтерв’ю у друкованих засобах масової інформації та телепередачах.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

01 лютого 2024 16:51
08 вересня 2023 09:00
08 лютого 2023 15:00
30 серпня 2022 16:25
10 лютого 2022 09:00
09 вересня 2021 09:00
05 лютого 2021 09:00
03 вересня 2020 09:15
06 лютого 2020 09:00
11 липня 2019 09:00