СТЕНОГРАМА

засідання Комітету з питань науки і освіти

 

14 червня 2016 року

 

Веде засідання перший заступник голови Комітету СПІВАКОВСЬКИЙ О.В.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є пропозиція розпочинати, бо є перерва. І ми сьогодні проводимо комітет не тому, що ми там просто проводити комітет у вівторок. Завтра у нас дуже важливі слухання по інноваціям. І я вважаю, що якраз Комітет з питань науки і освіти третю сутність повинен мати – це інноваційну складову. Тому я ще раз хочу сказати, перепрошую, що сьогодні, у вівторок працюємо, але у нас є 7 дуже важливих питань. Ну, шість дуже важливих, сьоме – це "Різне". Але розпочинаємо роботу.

Єдине, є прохання від Міністерства освіти і науки України, від пана Шарова щодо перенесення першого питання пізніше, тому що він запізнюється. А там дуже важливе у нас питання щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад. Бо цей перехідний період якраз є дуже важливим. Там неурегульоване питання, і з одного боку, ми не можемо як комітет, да, блокувати фактично роботу, вступ до аспірантури, якщо там щось не готово. А з іншого ж боку, ми повинні запускати закон, бо закон, ви знаєте мою позицію, закон повинен працювати, незалежно від того, хто міністр і як він хоче інтерпретувати ті закони.

Тому, якщо ви не проти, почнемо з другого питання. Володимир Михайлович, як ви? Ні. Іван Григорович? Ні.

У нас друге питання: про проект Постанови Верховної Ради України про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік. Доповідач – Кириленко Іван Григорович, заступник голови Комітету з питань науки і освіти, будь ласка.

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Дякую.

Шановні колеги, шановні присутні, на минулому тижні відбулося засідання конкурсної комісії, я проводив її, з призначення премії Верховної Ради та присудження іменних стипендій Верховної Ради найталановитішим молодим ученим. Нагадаю, склад конкурсної комісії був затверджений нашим комітетом 4 лютого 2015 року.

Комісія розглянула 2 питання, які якраз і виносяться на порядок денний. Я доповім, якраз за 2 і доповім питання, бо вони ж тотожні.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, да-да-да.

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Перше, визначення кандидатур на призначення у 2016 році стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. І друге, визначення претендентів на перемогу в конкурсі на призначення Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік.

Щодо стипендій. Стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених встановлюються тільки для докторів наук та кандидатів наук, які підготували докторські дисертації. Щорічно встановлюється 30 іменних стипендій, розмір кожної стипендії складає 2 тисячі гривень щомісяця. На конкурс робіт з призначених іменних стипендій Верховної Ради України у 2016 році було висунуто 23 претендента. Отже, не добираємо 7 стипендій до визначеного ліміту. Список претендентів на призначення стипендій був опублікований в газеті "Голос України" та розміщений на сайті нашого комітету. Матеріали, що представлені на призначення стипендій, розглянуті експертами, вони відповідають встановленим вимогам, ми це все детально розглянули, обговорили і проголосували одноголосно. На призначення стипендій матеріали представлені Національній академії наук на одного претендента Міністерством освіти і науки на 21, Національній академії медичних наук на одного претендента. З них 20 докторів наук та три кандидати наук, які вже підготували докторські дисертації. Претенденти представляють десять напрямів науки, а саме: технічні науки, економічні, медичні, сільськогосподарські, фармацевтичні, юридичні, політичні, ветеринарні, культурологія державного управління. Претенденти представляють 11 регіонів, Львів, Кіровоград, Острог, Житомир, Харків, Київ, Миколаїв, Херсон, Одеса, Суми і Маріуполь.

Крім того, у минулому 2015 році, як ви пам'ятаєте, з 30 стипендій було визначено 28 стипендій, два претенденти з Луганська та Донецька були виключені, з ними не було встановлено зв'язку і вважалося, що вони залишилися на окупованій території. Одним з таких претендентів стала Барабаш Юлія Василівна, докторант Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Насправді вона переїхала до Дніпропетровська, захистила докторську дисертацію. Зараз вона працює доцентом в Університеті митної справи та фінансів у місті Дніпропетровську. Вона неодноразово зверталася до комітету і вважає, що її з претендентів на призначення стипендії Верховної Ради України у 2015 році було виключено безпідставно. Враховуючи, що у цьому 2016 році пропонується призначити тільки 23 стипендії, маємо усі вакансії, комісія запропонувала включити до складу претендентів на призначення стипендій Верховної Ради України за 2016 рік також і Барабаш Юлію Василівну, яка працює у Дніпропетровську, яка не на окупованій території, а працює в нашому українському закладі.

Таким чином до призначення у 2016 році стипендій Верховної Ради…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це митна академія, да?

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Да, митна академія.

Для найталановитіших молодих вчених пропонується включити 24 претенденти, з них – 12 жінок.

Відповідний проект постанови вам розданий, пропоную підтримати і внести на розгляд Верховної Ради України. Комісія в повному складі засідала. Робочі групи перед цим розглядали. Питань не було. Було тільки це одне питання, але вся комісія підтримала про те, що, ну, у нас дійсно не було в минулому році ніяких підтверджень, тому цілком логічно, що комісія запропонувала не призначати двом. Один із них, як кажуть, вибачте, знайшовся і слава Богу, що працює у нас на Україні.

Колеги, це стосовно першого питання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене одне тільки зауваження.

У мене пропозиція, да, підтримати те, що сказав Іван Григорович. Більше того, я хочу сказати, я якраз 24-го буду в цій академії, митній академії, і можна оголосити це рішення комітету. Це буде, це такий буде подарунок. Тим більше, що людина переїхала до нас до України, працює в нашому виші, тому, я думаю, тут ми повинні це підтримати.

Іван Григорович, і хай зразу тоді заступник міністра…  Чи ви хочете і друге питання?

 

______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Все, Іван Григорович. Зразу третє питання тоді.

І по ним проголосуємо.

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Щодо Премії Верховної Ради України молодим вченим. Нагадаю, згідно Постанови Верховної Ради України від 2007 року, з 1 січня 2008 року щорічно встановлюється 20 Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Розмір становить 20 тисяч гривень кожна.

Колектив претендентів на присудження однієї премії не може перевищувати 4 осіб. Висунення кандидатур на присудження премії проводиться вченими радами наукових установ та вузів. Відповідні пропозиції розглядаються колегіями центральних органів виконавчої влади або президіями національних академій наук і подаються до Комітету з питань освіти і науки. Комітетом для експертизи представлених робіт створюється конкурсна комісія і склад, як зазначалося, затверджений 4 лютого 2015 року.

На здобуття Премії Верховної Ради для найталановитіших молодих вчених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік представлені роботи: Національної академії наук України – 28 робіт, Міністерство освіти і науки України – 21 робота, Національна академія аграрних наук України – 4, Міністерства внутрішніх справ – 5. Всього висунуто 58 робіт. Вони представлені дванадцятьма  регіонами: Харківської, Львівською, Луганською, Сумською, Херсонською, Житомирською, Одеською, Івано-Франківською, Вінницькою, Рівненською областю та містом Києвом.

Перелік робіт, що представлені на здобуття премії за 2015 рік, був опублікований в газеті "Голос України" та розміщений на сайті комітету. Негативних висновків на представлені роботи не надходили. Порушень вимог щодо представлених матеріалів не було. Членами конкурсної комісії було проведено експертну оцінку представлених робіт і в балах проставлений рейтинг кожної із робіт.

Члени конкурсної комісії відзначили, що у порівнянні з минулими роками знижується якість наукових робіт. З представлених 58 – 17 робіт мають рейтинг, нижчий 100 балів. Вже декілька років не представляють на конкурс роботи Національна академія медичних наук, Національна академія педагогічних наук та Національна академія правових наук.

Конкурсна комісія за результатами розгляду та експертизи робіт підготувала свої пропозиції. Вони, колеги, вам роздані як відповідний проект постанови Верховної Ради.

Пропонується до призначення Премії Верховної Ради  України 20 робіт. З них 10 робіт – Національної академії наук України. Це роботи з математики, захисту інформації, оптоелектроніки, наук про землю, матеріалознавство, енергетики, біохімії, біотехнологій, кластерних моделей економіки та розвитку села. Вісім робіт – Міністерства освіти і науки України. Роботи з керамічних матеріалів, енергозберігаючих технологій, фізики та фізичної хімії, нанотехнологій, …….. зернових, енергозбереження сільського господарства. Одна робота – Національної академії аграрних наук. Робота з біопалива. Одна робота – Міністерства внутрішніх справ України щодо правопорушень у сфері страхування.

Колеги, і тут у нас робоча група і конкурсна комісія, робоча група перед цим і конкурсна комісія теж, в нас не було зауважень. Дуже серйозно люди попрацювали. Дійсно, і рейтинги виставили, і, дійсно, це справедливо. Сьогодні негативна така оцінка, що якість робіт, на превеликий жаль. Мабуть, сказується і відтік, величезний відтік, який за останні роки спостерігається, молодих талановитих людей. Інші причини, думаю, що проаналізують уже галузеві академії наук, які не представили робіт, і інші структури, які приймають учать у конкурсі. Я думаю, що таке рішення треба довести до відома трьох академій наук, які не представили ну жодної роботи. Ну так бути не може. Так бути не може. У нас невже немає в цих академіях молодої подпітки? Такого бути не може.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це питання при формуванні бюджету буде до цих академій. Якщо в них немає молодих людей, то навіщо тоді їм підвищувати бюджетування чи, наприклад… У нас є, я думаю, інструменти щодо впливу. Ви праві. І я  думаю, це буде   жорсткий, звичайно, елемент впливу, але  це питання треба ставити, бо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Давайте запишемо в рішення, ми можемо  записати це.

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Давайте.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Якщо не проти.

Володимир Михайлович, як ви до того, щоб  записати це окремо, що  також ці результати врахувати при відповідних розрахунках бюджету.  Ну чому, ні?  Ну ми ж повинні впливати на те, щоб формувалась у нас молодь наукова? Шановні колеги, так теж… Ми розуміємо, що ми недоопрацьовуємо, ми  розуміємо, що ми не даємо  цих коштів. Але.

Володимире Михайловичу,  будь ласка.

 

ЛИТВИН В.М.   Шановні колеги, я думаю, це загальна біда. І якщо зараз подивитися державні премії  в галузі науки і техніки,  рівень їх також значно  впав. Частково це можна пояснити  й тим, що згідно рішень, які були прийняті в недалекому минулому, державна  премія може бути присуджена  один раз. Оскільки в Академії наук були лідери, в яких було по чотири і п’ять державних    премій.  І певною мірою це,  очевидно, гальмує цей  процес.

З другого боку, я думаю, що ми тут всі недоопрацьовуємо. І 2 тисячі  гривень, які плануються молодому    талановитому вченому, вони не варт  за великим рахунком всій роботі, щоб оформити необхідні документи і пройти…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тільки репутація.

 

ЛИТВИН В.М. …бюрократичні процеси. Нам треба думати,  можливо, не  зменшити  пенсії, а підняти їх  значущість, може ще забезпечити якесь  широке інформування про таких людей і  їх підтримку. Бо, скажімо,  я дивлюсь от рішення про призначення премії в  галузі фундаментальних і прикладних досліджень, то тут, якщо я не помиляюсь, всього  7 регіонів представлено. Ну, в принципі, крупні центри представлено, але географія, вона потребує покращення.

І, нарешті, останнє.    Я скільки разів бився і пропонував, щоб прибрати це слово "найталановитіші". Якщо ми вже  присуджуємо премії молодим  ученим, то це означає, що вони її заслужили. Не пишуть же "найталановитішим ученим" в премії, в  галузі науки і техніки, в державній премії.  Але чомусь  цьому чиниться опір, але це питання технічне.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І складно читати.

 

ЛИТВИН В.М.  І щодо вашої пропозиції. Я думаю, що давайте, можливо, утримаємося на цей раз, щоб записати, що ми будемо  брати до уваги при  формуванні бюджету, бо в них і так цього бюджету немає в галузевих і Національній академії наук…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.

 

ЛИТВИН В.М. То тоді радо поплескають в долоні і скажуть, що не будем їх взагалі фінансувати…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.

 

ЛИТВИН В.М. А так пропоную підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Михайлович.

Ну я хочу сказати, просто користуючись нагодою, у нас на третьому поверсі проходить дуже чудовий захід. Дуже чудовий. У нас… от я хочу сказати, зараз у комітетах тепер є важель, є аргумент, що коли бюджетний комітет не хоче, да, фінансувати, а на мій погляд, не фінансувати, а інвестувати, інвестувати науку,  то, будь ласка, підіть подивіться, так, неефективний інтерфейс ринку праці і того, що роблять в НАН. Але наука є, розробки є, і проблеми комерціалізації повинні бути. Наряду з цим, я думаю, що… Але, добре, я погоджуюся з тим, але   таке попередження все-таки повинно бути. Якщо молоді люди не приймають участь в таких конкурсах, це не є нормально.

Шановні колеги, є така  пропозиція. Коли Тарас Дмитрович уже прийде, тоді будемо голосувати. Добре? Добре.

Шановні колеги,  тоді є пропозиція перейти  до четвертого питання. Про проект  Постанови Верховної Ради України  про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Професійна освіта як складова  забезпечення кваліфікованого  кадрового потенціалу України: проблема та шляхи вирішення".

Ну, по-перше, я хочу подякувати всім народним депутатам, подякувати секретаріату за ту дуже велику  роботу, яка була  зроблена для того, щоб ці парламентські слухання відбулися. Фактично, ми бачили весь спектр  фахівців з усієї України. З іншого боку, ми бачили представників різних ланок освіти, це є дуже важливим. Ми дякуємо Міністерству  освіти і науки України за те. що воно долучилося до  цих парламентських слухань.

І я хочу сказати про те, що ми маємо такий фідбек, достатньо відкритий, і дуже багато людей були задоволені тими  рішеннями, які записані в Рекомендаціях парламентських слухань. Тому я зараз надам слово Павлу Кузьмовичу Хобзею, заступнику міністра.

Але хочу сказати, шановні колеги,  які будуть голосувати,  що рекомендації фактично підтримані повністю. Так,  є там, ви знаєте, оці проблеми, є конкуренції між професійно-технічною, це  там І-IV рівень, і V рівень, і I, II рівень вищих навчальних закладів, ну як вони зараз звуться, різними законами  це владнати.   Але  я думаю так, що якщо вже комітет там прийняв, то  ми так це і записали у відповідні  рекомендації.  Це я вступне слово  зробив.

Павло Кузьмович,  будь ласка.

І після цього, я   надам слово  Креміню Тарасу Дмитровичу.

Мікрофон,  будь ласка, включіть.

 

ХОБЗЕЙ П.К. Дійсно, я погоджуюся з Олександром Володимировичем, що результати, вони є. І принаймні на нараді (воно не увійшло, скажемо, в постанову, але просто для інформування), на нараді, яку проводив  Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в четвер по  децентралізації. Ми все-таки за результатами тих слухань  повернулись до питання,  пані міністр Лілія Гриневич чітко поставила, що професійна освіта  не може передаватися   на місця і визначено базовим рівнем, і це вже є  погодження з Міністерством фінансів про те, що от  проекті  Закону і про освіту, і про професійну освіту чітко  буде прописано, що система  передається на нижнє, але це є обласний рівень.  І це, в якійсь мірі також було почуто тими думками, які звучали на парламентських  слуханнях.

За результатами розгляду відповідних рекомендацій Міністерство освіти і науки в цілому підтримує їх зміст і висловлює наступні зауваження.

Пункт 2 доповнити пунктом наступного змісту. Доручити Міністерству фінансів  України здійснити аналіз фінансового забезпечення місцевих бюджетів  за перше півріччя, у  в тому числі й дохідної частини. Та у разі необхідності надати уряду пропозиції щодо  можливої додаткової  підтримки фінансово не спроможним, тим містам які, дійсно, не  можуть  фінансувати.

Я хочу сказати те, що відбулися зміни в Міністерстві фінансів. Тепер людина, яка відповідає за бюджет,  заступник міністра фінансів Сергій Марченко, він відповідає не    тільки за видаткову, але і йому ж дані  доходи  місцевих. Тому це вже  можна буде  як планувати, і ти  будеш бачити видатки, але будеш бачити і доходи, і вже таких, скажемо, прорахунків в  майбутньому, ми сподіваємося, що їх зроблено не буде, як було це зроблено   в цьому році з фінансуванням професійно-технічних училищ.

Пункт 3 викласти у такій редакції. Міністерству освіти і науки, це те, що нам, після прийняття Закону про професійну освіту, це ми додаємо, розробити ліцензійні умови надання освітніх послуг на рівні вищої професійної освіти та професійної освіти, внести зміни до порядку призначення і виплати стипендій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року номер 882, визначивши порядок призначення стипендій здобувачам професійної освіти залежно від навчальних досягнень. Розробити положення про навчальне господарство закладу професійної освіти, що здійснює підготовку кваліфікованих кадрів для сільського господарства. Сприяти запровадженню закладам професійної освіти власної символіки, атрибутики та передбачити в пропозиціях до Державного бюджету України виділені кошти на придбання форменного одягу. Здійснити заходи з відновленням та або формуванням навчально-виробничої бази закладів професійної освіти, передбачивши у бюджетній програмі видатки розвитку. Сприяти та заохочувати виконання програм практичного навчання закладів професійної освіти на виготовлення продукції, наданні послуг, розробивши та затвердивши відповідні нормативно-правові акти у фінансовій і податковій сферах.

Пункт 2. Продовжити роботу з оновлення змісту професійно-технічної освіти, впровадження у навчальні процеси інноваційних технологій у навчанні із застосуванням сучасних матеріалів і нових технологій виробництва, розроблення на компетентнішому підході освітніх державних стандартів з конкретних професій, спеціальностей.

Пункт 3. Спільно з Міністерством соціальної політики України, соціальними партнерами національного та галузевого рівня переглянути та удосконалити нормативне забезпечення навчання кваліфікованих кадрів на виробництві.

Пункт 4. Удосконалити співпрацю з соціальними партнерами шляхом налагодження конструктивного, взаємовигідного партнерства між професійно-технічними навчальними закладами, органами влади на місцях, роботодавців та їх об'єднаннями, науковцями, громадськими організаціями.

Пункт 5. Продовжити роботу щодо запровадження міжнародного досвіду при розробленні законодавчих актів у сфері освіти шляхом реалізації міжнародних проектів.

Шостий. Забезпечити підвищення якісного складу педагогічних працівників шляхом розроблення і впровадження заходів щодо створення умов для підвищення кваліфікації, стажування тощо.

Сьомий. У структурі Міністерства освіти і науки створити підрозділ, що повинен, до повноважень якого буде віднесено регулювання діяльності закладів вищої професійної освіти, тобто коледжів.

Восьмий. Здійснити роботу щодо розвитку ефективної мережі професійно-технічних навчальних закладів, узгоджуючи її з затвердженими державними регіональними планами розвитку професійно-технічної освіти та на підставі розроблених і встановлених критеріїв.

Дев'ятий. Сприяти залученню інвестицій міжнародних проектів і грантів у розвиток професійно-технічної освіти, упровадження інноваційних виробничих технологій. Все.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, да? Ето те, що ви хочете додати, да?

 

ХОБЗЕЙ П.К. Так, те що ми пропонуємо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, Павло КузьмОВич. А от в мене питання. Це принципове питання. Ну, зрозуміло, там загальні слова: поліпшити, продовжити, покращити і так далі. У мене просто конкретне питання, це принципово: державний бюджет чи обласні бюджети? От зараз буде формуватись державне замовлення. Скажімо, по старому, але почне формуватися.

 

ХОБЗЕЙ П.К. Його немає, державного замовлення, бо нема державного бюджету, так.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, вот. Це дуже важливо. Що це означає? Що держава, да, відмовляється від формування стратегічного бачення формування людського капіталу на рівні профтехосвіти, так, а передає і локалізує це в, на територіях. Я так розумію, що у нас нема професій, які потрібні в рамках держави. Я, наприклад, вже по деяких областях, ну, наприклад, в тому числі я ще отримую дуже багато листів. Наприклад, вже в Херсонській області Каховка перейшла на принцип: у нас тут 30 дітей з Каховки, то будь-ласка, да, а 70 дітей з інших районів, – платіть кошти.

 

ХОБЗЕЙ П.К. Я зрозумів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло Кузьмович, це дуже… От розумієте, як ми приймемо рішення, від того піде сценарій. Ви його прорахували? Да.

 

ХОБЗЕЙ П.К. Зрозуміло. Ми прорахували. Тобто йде узгодження, тому що наші прорахунки – це і наші бажання, але є ще інші міністерства, відомства. І в нас є чітке… То ми подали пропозиції Міністерству фінансів щодо прийняття бюджетної резолюції. І там ми чітко вказали, перше, що там буде зазначено те, чого не було. Освітня субвенція на здобуття повної середньої освіти учнями професійно-технічних училищ, раз.

Друге, визначення. Оцей список зараз ми обговорюємо. Визначення отих професій, про які ви говорите, які мають загальнодержавне значення. Ми, звичайно, подали як міністерство з 420 –  100. Тепер ми розіслали Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству соцполітики і будемо знаходити цей  перелік, ось який буде визначений. Звичайно, і ви можете долучитися, запрошуємо до цього обговорення. І тоді  ті визначені  професії повинні… будуть    мати держзамовлення на ті спеціальності повинна піти субвенція  на підготовку. А інші, безумовно, будуть на регіональні. І оцей приклад, який ви проводите: коли ти з села на село, от власне,  регіональний… власне, рівень області не буде… ну, не буде причиною оцих речей, бо це зараз дуже болюче.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. Але, от дивіться. Це повинні, ми повинні в системі це записати тоді в рекомендаціях. Бо, розумієте, це Україна. Що це означає?  Що коли ми скинули, наприклад, на місцевий рівень, ми бачили, да, просто йде руйнування системи. Тоді ми повинні в системі сказати, що ми переходимо на такі-то   принципи, закласти всю систему не окремими положеннями, а в системі це записати.

Павло Кузьмович, я просто… ми відповідальні за те,  що відбувається.

 

ХОБЗЕЙ П.К. Олександре Володимировичу, ну, є в в законі, ми просто сподіваємося, що закон буде прийнятий ж.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Який?

 

ХОБЗЕЙ П.К. Про професійну освіту. Але перед тим має бути прийнятий про освіту. Ми чекаємо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну ви знаєте, да, що для того, щоб ми його прийняли, учора були дискусії на різних фракціях, там є дуже важливий, наприклад, момент.  Розрахунки. Юридичне забезпечення реалізації цього закону і фінансово-економічне забезпечення.

Бо, розумієте, якщо нема прорахунків і нема моделювання і нема сценарію, що це означає? Що ми даємо  інструменти демонтажу старої  системи і не даємо інструменти побудови нової. Це як би я приїхав до села …дід та баба, да…  і наприклад живуть  в дуже поганих умовах. Я сказав: "Все, зношу цей домік". Зніс. А після цього кажу: "А коштів на побудову нового доміка нема".

Ну перепрошуйте, ми ж з вами відповідальні. Тобто ми повинні все це розрахувати.

Так і тут. Якщо ми, наприклад, не дамо коштів, як це… на дороги, на автобуси, на  підвоз і так далі, це означає, що будувати інфраструктуру, ну згідно нашої концепції, тоді не можна. Тобто  це  в часі, в ресурсах фінансових, матеріальних, людських і так далі повинно бути синхронізовано. Тоді можна такі рішення приймати.

Ну дякую за позицію, Ви дали свої пропозиції, дякую.

Тарас Дмитрович, будь ласка. Ви співдоповідач по цьому питанню. Будь ласка.

 

КРЕМІНЬ Т.Д.  Олександре Володимировичу! Павло Кузьмовичу! Дорогі колеги!

Хотів би додати, досить коротко, що наші слухання пройшли, як на мене, дуже продуктивно і успішно. Хоча розуміючи те, що ми більше говорили про те як повинно бути і не давали жодних гарантій того як воно буде насправді у найближчі перспективи. І це стосується не тільки фінансування, але і, напевно, і прогнозованого стратегічного бачення в який спосіб буде розвиватися професійна освіта в Україні на найближчим перспективам, бо ми спостерігаємо за міграційними процесами, ми розуміємо умови і рівень оплати праці педагогічних працівників. І однозначно треба говорити про оновлення нормативної бази, появи нових законів, які б змогли б стабілізувати ситуацію. Але, знову ж таки, це оптимізм, а прагматична картинка виглядає абсолютно по іншому.

Хотілося мені сказати, що за результатами проведення парламентських слухань, які стали наслідком засідань, в тому числі і на нашому профільному комітеті, надійшли листи стосовно внесення змін до проекту рішень наших парламентських слухань від кількох установ крім Міністерства освіти і науки. Я так розумію пропозиції надійшли тільки сьогодні. Надійшла пропозиція від Федерації роботодавців України, Асоціації міст України і, напевно, все. Я думаю, що вони в повному обсязі враховані в тих наших пропозиціях. Для себе я думаю, що це недостатня увага з боку інших зацікавлених сторін. Бо, наприклад, пів року тому ми проводили серію круглих столів з промисловими палатами України. Я розумію, що представники бізнесу могли б активізуватися, бо про них згадується у пропозиціях за результатами наших парламентських слухань. Але я думаю, що з ними треба максимально тісно працювати, там чи  Асоціація промисловців і підприємців і так далі. 

Хочу сказати, що ми як комітет готові проводити слухання, напевно, щотижня. Ми готові зустрічатися і співпрацювати з трудовими колективами, пропонувати свої варіанти, проводити виїзні засідання нашого комітету як ми це робили останнім часом. Але зрозуміло, що хочеться, щоб ми були максимально близькими, органічними у політиці стосовно професійної освіти не тільки з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку. Хотілося, щоб ми, принаймні, у найближчій перспективі змогли все-таки достукатися до основних суб'єктів, до кого ми звертаємось, і хоча б на 80-90 відсотків виконати поставлені завдання. Бо дуже часто такі документи, досить важливі, залишаються на папері.

Я, наприклад, пригадую матеріали нашого виїзного засідання до Сєверодонецька. Було безліч запитань, частина з них тільки вирішена. Були ми в Краматорську, ось були ми недавно у Миколаєві, питання малокомплектних шкіл, шкільних автобусів, фінансування закладів профтехосвіти залишається все-таки, крім безлічі інших. Тому прошу підтримати проект пропозицій, проект рішення комітету Верховної Ради України за результатами Парламентських слухань. А на перспективу, я думаю, нам треба максимально мобілізувати всі наші сили, все-таки задавати тон, ми зараз якраз у тому стані, коли Міністерство освіти і науки стоїть на реформаторських засадах, ми максимально мобілізовані, комітет до ваших, так би мовити, стратегічних послуг.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Тарас Дмитрович.

Шановні колеги, хочете сказати чи будемо голосувати? Володимир Михайлович! В цілому, да? Тоді є пропозиція, але є пропозиція, Тарас Дмитрович, там друге, третє питання доповідав Іван Григорович щодо присудження премій, я думаю, ви підтримуєте.

Тому є пропозиція проголосувати друге, третє, четверте питання. Хто –  "за", прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Да, пакетом прийняли рішення, але вони не пов'язані, тому я думаю, друге, третє пов'язані тільки.

Шановні колеги, тоді дозвольте перейти до першого, дуже важливого, питання це проект Закону про внесення змін до розділу ХV "Прикінцевих" та "Перехідних положень" Закону України "Про вищу освіту" щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад (реєстраційний номер 4383, 4783) від 06.06.2016. Фактично весь комітет, Співаковський, Кириленко, Кремінь, Литвин, Поплавський підписали цей законопроект.

Шановні колеги, дуже коротко я хотів би сказати, дуже коротко тому що  у нас часу нема. Дивіться, я зразу хочу сказати, що це було зроблено за ініціативи фактично Міністерства освіти і  Національної  академії наук. Чому? Тому що, на жаль,  Національне агентство з якості осовіти  не відкрито і не відкрито з причин, які всі вам відомі.

До речі, сьогодні і я дякую своїм колегам народним депутатам,  ми сьогодні проголосували 2280а  і зняли ті претензії, які йшли від       попереднього керівництва, що вони цей закон  придумали, що комітет не хоче голосувати за це. Ми проголосували, і ви бачили, як все  це відбувалося, як на битві. Ми  це зробили, і це означає, що, так, там є компроміс. І  зразу хочу с казати, це компроміс ми з політичною силою  "Батьківщина". Так, Іван Григорович?  Домовлялись для того, Соболєв,   щоб проголосувати. Тобто, щоб не казали. Мені дуже не подобається, коли кажуть, Співаковський, чимось там маніпулюючи, щось там хоче отаке зробити. Абсолютно, все відкрито.

Так, це не застосовується до перших обраних членів НАЗЯВО, але застосовується вже до всіх інших і це є дуже важливо, і це означає, що ми системно цю річ вирішили. І тому це вже в межах  повноважень міністра  освіти і науки, який може запросити НАЗЯВО. І я, наскільки знаю,  сьогодні це і відбувається.  І вирішити  питання  вже по суті,  по суті вирішити питання, хто там може написати   заяву, якщо людина  заплямована і не може працювати для того, щоб був високий ступінь довіри до Національного агентства, і нехай воно працює. Бо інакше, все зависло. І  оце питання, яке ми зараз  розглядаємо, якраз і пов’язано з тим, що  фактично неможна  було імплементувати норми  цього законодавства щодо фактично вже по-новому  вступати на  вищий третій рівень науково-академічний.     

І тому ми разом з колегами і запропонували цей законопроект. Тому цей законопроект не який хоче щось руйнувати чи     зупинити і так далі, а це просто законопроект, який бачить, що ми не можемо зараз  вирішити деякі питання, і він розблокує якраз можливість для молодих людей вступати. Тут нема не яких інтересів когось чи лобізму якогось.

Але,  шановні колеги, в результаті ще додаткових дискусій, я просто собі можу це як доповідач. Я хочу сказати, ми отримали, будь ласка, подивіться, я думаю, кожний з членів комітету це отримав, пропозиції від радника міністра освіти і науки України пана Вінницького щодо того, щоб врахувати, що вже ліцензування розпочалося  в системі вищої освіти. І це означає, що вже багато університетів фактично мають аспірантури, які можуть готувати PhD і докторів філософії. І тут дуже важливий моментом є і також зняти прогалину, що, якщо, наприклад, да, виш по-старому приймав і навчаються, то… але не ліцензувався по-новому, то ці виші не мають права на те, щоб здійснювати підготовку в аспірантурі по фактично, ну, за новими правилами без ліцензування. Оце те, що запропонував нам радник міністра. От подивіться, отут є пропозиції редакції, і текст законопроекту, яким ми з вами подавали.

І таким чином ми вирішимо питання, що для НАН і для галузевих академій, які ще не готові, ми розблокуємо це питання, да, переносимо ці терміни. А для вишів, які вже розпочали фактично працювати по-новому, вони вже будуть працювати по-новому, але, якщо хочуть працювати по-новому, то, будь ласка, давайте ліцензуватись. От це головна ідея того, що я сказав. Тому, я думаю, щас ми дискусію відкриємо, після дискусії ми приймемо рішення: або в редакції комітету, або з тими зауваженнями, які нам подали. Я, наприклад, нічого поганого не бачу в тих пропозиціях, які тут фактично є.

І, шановні колеги, там ще будуть моменти. Це цього зараз як би не стосується, але, як то кажуть, по касательной, да, по… Дивіться, по НАЗЯВО. Тот момент, що ми не можемо відкладати відкриття, але якщо воно буде відкрите, то перехідний період 6 місяців для того, щоб ми працювали ще в рамках АКУ, але вже після 6 місяців все це перебирає на себе Національне агентство. Ну, для того, щоб не створити от цю проблему, коли там тисячі акредитаційних справ і так далі, да. Я просто хочу тут про це наголосити.

Шановні колеги, відкриваємо дискусію. Якщо ви не проти, я надам слово заступнику міністра.

Павло Кузьмович, будь ласка.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вже не можемо чекати пана Шарова.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  О'кей, добре.

Я пропоную так, я зачитаю наші висновки, якщо ваша ласка, тоді радник, який більш компетентні в цих питаннях, скаже.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, добре. Але так коротко.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Міністерство освіти України підтримує проект Закону України про внесення змін до розділу ХV "Прикінцевих положень" і для прийняття його в першому читанні за основу. Оскільки запропоновані зміни нададуть можливість вирішити проблемні питання, що виникають у процесі імплементації закону. Так як даний законопроект містить деякі недоліки, міністерство пропонує прийняти його за основу в першому читанні, оскільки певні положення потребують доопрацювання, зокрема при підготовці до другого читання необхідно врахувати. В абзаці другому пункту 1 законопроекту цифри "2018" замінити на "2017", тобто дати тільки рік на ці зміни. Друге. В абзаці третьому.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Змотивувати, да? Зааганжувати?

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Да, щоб швидше працювали.

В абзаці третьому пункту 1 законопроекту слова і цифри "спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій до 1 січня 2019 року утворюються у порядку" замінити словами "спеціалізовані вчені ради, строк повноважень яких завершується до 1 січня 2019 року функціонують у порядку".

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2019 року ви хочете?

 

ХОБЗЕЙ П.К.  2019 року, це є.

Відповідно до частини шостої статті 7  Закону України "Про вищу освіту" документ про вищу освіту державного зразка видається вищим навчальним закладам тільки за акредитованою освітньою програмою, за не акредитованою освітньою програмою вищі навчальні заклади виготовляють і видають власні документи про вищу освіту у порядку та за зразком, що визначені вченою радою вищого навчального закладу. У зв'язку з цим висловлюємо застереження стосовно підготовки аспірантів за власними освітніми науковими програми вищих навчальних закладів та наукових установ, оскільки це може мати ризики втрати особи і права на доплату за науковий ступінь у разі одержання нею диплому доктора філософії власного зразку вищого навчального закладу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам скажу так як у нас  більшість є вишів дають цю надбавку, відповідно там 20, 25 відсотків, то я хочу сказати, що це застереження повинно бути, але це не є дуже важливим.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Дякую. Я все.

Хіба ви дозволите, якщо дозволите, пану Михайлу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. Дякую.

Будь ласка, пане  Михайло.

 

ВІННИЦЬКИЙ М.І.  Якщо можна, шановні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Представтесь для стенограми.

 

ВІННИЦЬКИЙ М.І. Вінницький Михайло Іванович – член  Національної команди експертів з питань реформування вищої освіти разом з плюс, а крім того, радник міністра  попереднього  і  вже теперішнього також.  А фактично  займаюся реформою аспірантури  вже  останніх 8 років і дуже це питання тримаю  близько серця.

Питання таке і вибачте, що в цій  пропонованій редакції знімається питання для вищих навчальних закладів і це відтермінування, а дається відтермінування  в ліцензуванні для наукових установ.  Справа в тому, що ми на сьогоднішній день маємо 89 вищих навчальних закладів, які вже отримали  ліцензії на нову аспірантуру і маємо 30 справ, які зараз розглядаються  в Міністерстві освіти, 30 вищих навчальних     закладів. А якщо говорити про цифри, то це 705 спеціальностей, які вже проліцензовано  і    відповідно тих 30, я точно там не знаю, яка є   кількість, але як бачите, процес пішов.

А на сьогоднішній момент наукові установи вже подали ліцензійні справи від Національної академії аграрних наук, від  Національної академії медичних наук і від НАНУ. І в наступному  раунді, на наступне засідання в ліцензійній комісії будуть розглядатися    так само  спільні програми, які будуть ліцензуватися між вищими навчальними закладами і науковими установами. Відповідно, ми розуміємо, що наукові установи мають певні проблеми підготуватися вчасно для  ліцензійної справи тому що це для них     незвична операція і  зрозуміло, що це потрібно, можливо, більше відтермінувати.

Але для вищих навчальних закладів, ми просимо такого винятку не робити. А справа в тому,  що якщо ми здійснимо такий виняток на довше, ніж на рік, то в нас буде проблема, що буде фактично існувати дві паралельні системи аспірантури. І буде існувати система  аспірантури в Академії  наук, яка буде по суті іншою, ніж  та, яка існує в вищих навчальних закладах,  а це для  єдності системи вищої освіти в  Україні – нездорово.

Звертаю вашу увагу так само на те, що в проекті цих  змін доданий є так само пункт, який звучить: "Підготовка аспірантів започаткована у відповідності з законодавством  чинним до   набрання чинності Закону про вищу освіту   і продовжується  в межах строку, передбаченого цим законодавством, і в межах фінансування, передбаченого для цієї підготовки." Справа в тому, що ми трошки… Я вже про це дещо говорив в міністерстві, ще говорив попередньому керівництву міністерства, і зараз хороший шанс це виправити. Ми маємо трошки міну уповільненої дії в зв'язку з тим, що минулого року аспіранти вступили на аспірантські програми, які по суті є за попереднім змістом, мається на увазі виключно наукова підготовка без освітньої складової, але Закон про вищу освіту вже діяв в якому прописано, що термін аспірантури 4 роки, відповідно буде проблема у 2018 році. Питання. Чи ми цим аспірантам, які вступили в 2015 році, даємо 4 роки навчання в аспірантурі чи 3 роки? Ця стаття вирівнює це питання, що ті, які вступають на вже проліцензовані програми, вони є чотирирічні програми, а ті, які вступають за старою системою аспірантури, вони отримають фінансування на трирічні програми, і знімає питання по тому, що сталося минулого року із тим певним проводженням.

І останнє, щоби не забирати багато часу. Хоча заступник міністра зачитав… По суті, по другій стороні цього папірця, ви якраз бачите, стосовно, це стаття стосовно спеціалізованих вчених рад. Заступник міністра озвучив позицію міністерства стосовно того, що ми просимо, щоби Верховна Рада прийняла не норму про утворення, продовження утворення спеціалізованих вчених рад, а продовження терміну дії спеціалізованих вчених рад. Бо, якщо ми упродовжимо систему утворення, фактично ми продовжуємо стару систему до 2022 року. Ну, ми розуміємо, що це вже відтермінування трошечки занадто довге. Відповідно тут іде мова про іншу, інший алгоритм, взагалі, затвердження спеціалізованих вчених рад через НАЗЯВО, через, перепрошую, Нацагенство яке… Отже, ті дозволи на відкриття спеціалізованих вчених рад діють до того часу, коли Національне агентство не запропонує альтернативи, а має запропонувати альтернативи 6 місяців після його запуску.

Беручи до уваги, завершую, беручи до уваги терміновість цього законопроекту. Насправді ми бачимо, що законопроект зареєстрований рік тому, по національному агентству щойно був прийнятий. А в даному випадку мова йде про терміновий законопроект, який розблокує питання для наукових установ.

Було б дуже корисно, якби Верховна Рада цей законопроект прийняла за основу і в цілому, і ми не переходили до другого читання. А тому пропонується, можливо, цей альтернативний текст, якщо шановні народні депутати на комітеті зможуть це погодити, я впевнений, що все-таки міністерство допоможе так само і знайти підтримку серед народних депутатів, щоб це прийняти швидко. Дякую за увагу. Вибачайте.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Процедурно тут потрібно глянути. Але ще раз хочу сказати, ви казали про повільні дії, я просто хочу нагадати, що зараз все, що зараз відбувається, це міна уповільненої дії. Чому? Тому що все, що зараз відкривається, все, що зараз ліцензується, акредитується і так далі, на мій погляд, немає ніякої законної сили, бо це повинно проходити через НАЗЯВО.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну там…

 

_______________.(Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну там треба розглянути, по яких спеціальностях і так далі. Тобто там дуже акредитація… А відкриття спеціалізованих. Там є перелік питань, які були розмежовані з Міністерством освіти, і, наскільки я пам'ятаю, там чітко є цей перелік питань. І якщо ці питання не були погоджені, це означає, що люди, які отримали. Тому я і сказав про те, що якщо ми ще приймемо момент, що це вводиться в дію через 6 місяців після відкриття НАЗЯВО, то ми врегулюємо питання попереднього року, наскільки це можливо.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну спецради так, тобто люди, зараз відкрили спецради, які отримують дипломи і так далі, це фактично…

Добре, шановні колеги, я хочу, щоб народні депутати. Будь ласка, Тарас Дмитрович. Володимир Михайлович, будь ласка. Іван Григорович. Дивіться, хто хоче. За яку редакцію?

 

ЛИТВИН В.М. Та редакція, яка йде від, я так розумію, від Міністерства освіти. В принципі, можна було б погодитися, за однієї умови. Я боюся, що ми не вкладемося в ці терміни. 6 місяців. (Шум у залі)

Да, і ми не вкладемося і знову тоді будемо вимушені…    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І нове засідання буде комітету.

 

ВІННИЦЬКИЙ М.І.  Я скажу, Володимир Михайлович абсолютно правий, тому що знаю… розумію наскільки Нацагентство зараз буде мати величезний об'єм  роботи, як тільки воно запуститься.

Отже якщо мова йде про  продовження термінів чинних спецрад на довше, ніж на 6 місяців від моменту запуску, то я думаю, що міністерство точно не буде мати нічого проти. можна було б розглядати навіть термін там рік, півтора від моменту запуску.

 

ЛИТВИН В.М. Якщо ті спецради, які зараз діють, вони продовжують роботу всю до завершення. Завершення своєї каденції. А ті, які… завершиться робота, вони захочуть їх продовжити, вони повинні вже будуть пройти через агентство. Правильно?

 

_______________. Так, саме так.

 

ЛИТВИН В.М. І я думаю. Що там треба було  б порахувати нам, щоб мати картину. Ми маємо таку-то кількість  спецрад. Скільки з них підходять до фінішу. І за якими термінами, скажімо, 16-й рік, 17-й,  18-й рік. Да?  Ну цього достатньо вже було б, да? І ми тоді б бачили, який буде обсяг роботи. Бо процес організаційного становлення цієї нової структури, я думаю, він буде далеко непростим. І щоб ми тут не поставили дуже складні часові межі.  От в мене…

 

ВІННИЦЬКИЙ М.І.  Якщо   дозволите? Володимир Михайлович знову ж таки абсолютно правий. Справа в тому, що  термін дії спецради три роки, і вони фактично є розподілені менш-більш порівно. Так що 33 відсотки  кожного року закінчують свій термін дії. Приблизно 33… між 30 і 40 відсотків щороку.

І тут ще накладається інша проблема, а саме в тому, що нові спецради будуть акредитуватися по новому переліку спеціальностей, які є значно вужчі, ніж… Ну ширші, мається на увазі, спеціальності. І ще поки що не дуже відомо, як ц буде відбуватися.

Отже, знову ж таки розумне рішення, можливо, Володимира Михайловича, є продовжити цей строк, а не тільки 6 місяців, а дати все-таки рік для того, щоби розібратися…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це після відкриття НАЗЯВО?

 

ВІННИЦЬКИЙ М.І.  Так.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Михайлович, тут…

 

ЛИТВИН В.М. У нас новий Закон "Про судоустрій і статус суддів", він, можливо, не показовий. І ті судді, які йшли за двоступеневою системою: 5 років, а потім на посаду безстроково, і сьогодні у нас десь більше тисячі таких суддів, їх штучно тримали, не пускали на затвердження, розуміючи, що треба буде ввести систему конкурсного відбору, щоб запустити всіх по новій системі. І в нас в ряді районів паралізовані взагалі суди, немає жодної людини, яка могла б відправляти судочинство. А зарплату вони отримують справно, але брати участь у судовому процесі вони не можуть.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. не мають…

 

ЛИТВИН В.М. Ну, це, можливо, не дуже коректне порівняння.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, воно коректне.

 

ЛИТВИН В.М. Але тут треба уважно було б порахувати, сказати, яка кількість, треба створювати, яка буде потрібна система.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно. Шановні колеги, Володимир Михайлович, і я звертаюсь до представників міністерства. Я хочу сказати, що я, от ми можемо, от я особисто буду, обіцяю, що ми все зробимо, щоб найшвидшим чином все це зробити. Але мені дуже хочеться ще раз звернулись до вас і через вас до міністра освіти щодо якнайскорішого відкриття розблокування роботи НАЗЯВО. От чесно скажу: отак, як сьогодні я "драв глотку" за цей законопроект, то так я готовий і за це робити. Але тільки у випадку того, що НАЗЯВО буде відкрито, все. Ми вам дали всі інструменти, відкривайте його і розпочинайте роботу. Це був кік, да, ядро Закону "Про вищу освіту" про розмежування функцій для того, щоб в одній рукі, руці не було стільки влади, скільки до цього було. Тому ми дуже просимо вас, да. Зараз ми будемо голосувати, але ми дуже просимо.

 

_______________. Якщо дозволите…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

_______________. Просила передати пані міністр про те, що ми теж, міністерство зацікавлене якнайшвидше запустити роботу Національного агентства. І зараз готується постанова, і що вона приймається, яка має зняти там певні питання. Ми думаємо, що ця постанова буде прийнята якнайшвидше. Ми так само хочемо якомога швидше…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви б хоч комітету показали цю постанову, щоб ми тут обговорили, а то…. Ні, ну, розумієте, я… Це гарна практика в соціальних мережах вирішувати питання дискусії між комітетом і міністерством. Але ж у нас є більш цивілізований майданчик для того, щоб ми з вами переговорили. Бачите, ми ж можемо знаходити спільну розмову, бо у нас інтересів інших нема, як освіта, але ж ми бачимо що відбувається. Тому давайте подивимось ту постанову разом і після цього ви вже будете виносити, щоб ми знали, і ви можете говорити, комітет вже підтримав там ідеологію цієї постанови для того, щоб ми не шукали і після цього там не вирішувала питання якимось іншим чином. От я не бачу сенсу дискутувати в мережах ці питання. Добре.

Шановні колеги, якщо всі виступили, то є така пропозиція, у нас є перша пропозиція та, яка була базова, і є інша пропозиція, в тій редакції, яку нам зараз подало Міністерство освіти і яка з'явилася після нашої дискусії в соціальній мережі.

Шановні колеги, хто за перший варіант, тобто який тут озвучений, прошу голосувати. Хто – "за"? Ні. Дивіться, ми обговорювали так, що є базовий той, який…

 

_______________. ((Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо процедурно. Ні, ні, там нема тих.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми попросимо просто під час голосування, щоб за пришвидшеною…

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В редакції.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так давайте так і зробимо. Будь ласка. Давайте. Тоді є пропозиція, давайте так, за пропозицією Івана Григоровича, тобто ми голосуємо за той варіант, який зараз сказаний, але скажемо, що з голосу ми, які сьогодні я читав, до речі, по 2080 Семенухи, і я прочитаю це з голосу ці зауваження. Проходить така пропозиція? Да, щоб зразу за основу і в цілому.

Хто за такий варіант, прошу проголосувати. Хто – "за"? Проти? Утримався? Все, таким чином ми беремо і з голосу ми ці речі робимо.

 

ЛИТВИН В.М. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. І я повинен просто сказати, що це не призведе до краху  системи. Але оцей аспект щодо шести місяців після роботи НАЗЯВО,  нам також потрібно це, у нас же законопроекту нема, який би вирішував питання   легалізації того,  що  відбувається з 1 вересня.  От у нас ще буде питання, просто його в порядку денному нема. Але,   шановні колеги, просто звертаю увагу, нам потрібно легалізувати те, що відбулося з 1 вересня, тобто, нам потрібно буде…

Володимире  Михайловичу, я перепрошую. Шановні колеги, це дуже важливо!  Володимире Михайловичу! Тут нам потрібно, ми  тоді підготуємо ще окремий  законопроект, який би врегулював питання легалізації того, що відбувалося з 1 вересня  2015 року. І оцей момент,  що 6 місяців і 6 місяців після  відкриття НАЗЯВО. Ну, наприклад,  1 липня відкривається   НАЗЯВО і  згідно постанови розблокується робота. І це означає, що наприклад вже з 1 січня 2017 року НАЗЯВО перебирає на себе ті функції,  про які йде мова. Так?  Ну це окремим законопроектом.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А як? Це через постанову Кабміну? Тут є питання. А є закон, який каже про те, що  з 1 вересня 2015 повинно було запрацювати Національне агентство.

Шановні колеги, ми  тут врегульовуємо питання, а  питання легалізації – ні. Тому   давайте  ми домовимося, ми тоді розпочинаємо.

Олег ….…, розпочинаємо готувати  законопроект, який би  врегулював питання і легалізації, і отого  терміну перехідного "6 місяців після  відкриття НАЗЯВО", і все, і тоді знімаються всі питання.

Шановні колеги, погоджуєтесь? Іван Григорович?  Володимир Михайлович? Тарас Дмитрович? Так? Все. Добре. Все.

П'яте питання. І давайте, уже швидко. Про рекомендації круглого столу на тему: "Ідеологія    вступу до вищих навчальних закладів".

Шановні колеги! Я прошу не йти, бо це є дуже важливим. Ми започаткували таку дуже цікаву, скажімо, річ, коли ми проводимо круглі  столи, на які  запрошуємо,    скажімо, різний спектр  людей, які мають різні погляди, а іноді абсолютно різні погляди. Тому у нас був дуже цікавий круглий стіл, де був і пан Андрущенко, і пан Згуровський, з іншого боку була пані Єгорченко і так далі. Тобто люди, які мають різні погляди на те, яка повинні бути ідеологія вступу, різні погляди на те, що ЗНО це, наприклад, є інструмент вимірювання, а не інструмент відсікання і так далі. Тобто ці питання були обговорені, відповідно до цього були прийняті відповідні рекомендації. І от рішення тут є у нас, я хочу сказати, як це не дивно, але дуже продуктивно ми провели цю зустріч, я дякую Олегу Ігоровичу Шарову за участь в цьому круглому столі. І я думаю, що ті рекомендації, які були розроблені, вони є для нас дуже важливими. Я вам чесно скажу, що та ситуація, яка відбувається, і про яку ми ведемо мову, що десятками тисяч молодь покидає Україну, це не є нормально, це ознака того, що щось не так. Ми визнаємо те, що, наприклад, ЗНО – це дуже потужний інструмент вимірювання і він повинен застосовуватися не тільки після закінчення загальної середньої школи, але і після закінчення 9 класу, може застосовуватися і після закінчення бакалавратури і так далі. Але, яким чином він повинен застосуватися? Бо коли ми відсікаємо, то ми повинні розуміти в умовах демографії, в умовах недобору на наших фундаментальних дисциплінах, які конче необхідні для нашої держави, застосування цих інструментів в різні періоди часу повинні бути різними. Я хочу сказати так, наприклад,  як і федеральна резервна система застосовує різну ставку ….… в різних умовах розвитку економіки. Але є ці рекомендації, вони були обговорені, вони були всіма сторонами прийняті, тому я прошу.

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.

 

_______________. Ми підготували пропозиції щодо рекомендацій. Ну я не знаю, вони, мабуть, були передані до комітету.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Були передані?  Ні.

 

______________.  У нас тут  стоїть, давайте  залишимо, проблем немає.  …офіційно.

Підготовлені були пропозиції, вони…  В цілому ми підтримуємо  ці рекомендації. Наші пропозиції щодо змін носять, насправді кажучи, переважно або технічний характер,  або  характер певної обережності, де те,  що написано, воно може по-різному бути тлумачене. І чи ґрунтується на інформації, яка була актуальна, наприклад,  до 2011 року.  Ось.

В цілому ж  ми написали всі ці пропозиції. Вони стосуються пропозицій вилучити пункт 1.1, 1,2, оскільки вони базуються на застарілій інформації. Ми не змогли прочитати пункт 4.1, тому що він, мабуть, десь  літературно був не зовсім коректно виписаним.

В пункті 4.2 у нас  пропозиція. Дуже обережно поставитись до істотно збільшені частки завдань  з відкритою формою  відповіді, оскільки це приводить до масових звинувачень суб'єктивності оцінки на зовнішньому незалежному оцінюванні, і це ми постійно бачимо, наприклад, на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови. Тобто те. що проблема поставлена абсолютно правильно, но нам треба тут трошки мабуть іншим шляхом.

Ми пропонуємо пункт 4.7 перенести просто до розділу VІІ, оскільки він туди відноситься, а не сюди. А пункт  4.12 ми пропонуємо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  4.7 ви залишаєте, да?  В тій редакції…

 

______________.  Залишаємо. Тільки в  VІІ розділі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.

 

______________.  Це рекомендація….

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це дуже важливий просто…

 

______________.  Ми двома-трьома руками "за", но  це не рекомендації міністерства.

Пункт 4.12 в чистому вигляді ми пропонуємо вилучити, бо ця норма в такому вигляді, як записано, вона… або тоді потрібно записувати як у Верховній Раді чи як підготувати законопроект. бо це прямо суперечить закону.

Інша справа, що ми самі над цим працюємо, і шукаємо зараз якусь формулу, як тут вийти з цього положення  прямо не суперечачи закону. Я сподіваюся, що до умов прийому на 17-й рік у  нас певна формула буде запропонована.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте тоді напишемо: для стимулювання участі школярів в додатковій формі розробити терміново ілі в такі-то терміни Міністерству  освіти там свої пропозиції.

 

______________.  Заперечувати  проти цього вже не будемо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Бо це ми повинні стимулювати. Фізико-математична освіта, на жаль, в Україні фактично  знищена. Це факт.

 

______________.  Олександр Володиимрович,  тут підтримуємо. Будь ласка,   щоб…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я не проти.  Але ми спеціально так це  зробили для того, щоб стимулювати Міністерство освіти до того, що нам потрібно повертати фізико-математичну освіту в середню школу, бо ви збільшуєте держзамовлення на інформатику, ну, наприклад, на комп'ютерні науки, зі шкіл просто нікому вступати на ці місця, бо фактично 2-3 години математики в середні школі це не є нормальним, розумієте. Там відсікли, фактично, для чого збільшувати це держзамовлення, воно не вирішує питань?

 

_______________. Пункт 4.13 ми пропонуємо викласти трішки в іншій редакції, що все-таки такі можливості проводити подібні заходи були не тільки одного Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, будь ласка, спеціально ця провокативна норма була вписана для того, щоб вас стимулювати для того, щоб ви вписали те, що необхідно. Ну як? Слухайте, ми ще рік тому говорили про фізико-математичну освіту, ну говорили рік тому, тут був міністр освіти, говорили, що щось потрібно робити. У нас же нація не тільки, яка може збирати хліб і так далі, і працювати в ресторанах, і обслуговувати, бути сервісною. У нас, подивіться, країна людей, яка може створювати інноваційні продукти, а для того повертаємо математику і фізику. Добре, шановні колеги, так в цілому.

 

_______________. Да, там ще наше зауваження є до 4.14.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я думаю, що…

 

_______________. Просили б врахувати, воно носить переважно технічний характер.

4.14, я хотів би ще раз сказати те, до речі, що казав і на самому круглому столі, що той алгоритм, який ми запроваджуємо в цьому році, він навпаки нас має врятувати від того, що в минулому році місця держзамовлення з технічних спеціальностей потрапляло на гуманітарні. Вони будуть просто з технічних спеціальностей одних університетів, де немає конкурсу, потрапляти на технічні спеціальності інших університетів. А якщо їх вивезти за межі автоматизованої процедури, вони просто виявляється, не знаю, вибачте, як прокаженими, ніхто до них не буде подавати документів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег ……, це приймається, але от тоді дивіться, розкрито алгоритм, це виникає від того, що ніхто не знає який алгоритм, як комп'ютер працює, в чиїй кімнаті він стоїть, я грубо так кажучи. Ми повинні зрозуміти, як, наприклад, рейтингування іде університетів, але всі знають за якими, да, правилами він іде. Так і тут. 

Якщо ми не розуміємо, що ви, наприклад, закладаєте коефіцієнт для регіональний, ви закладаєте коефіцієнт, наприклад, по спеціальностях і так далі, тоді зрозуміло як це буде працювати, тобто розкрийте алгоритм тоді не буде виникати тих питань, які зараз виникають.  

 

______________. Дякую.

Алгоритм плануємо розкрити. Єдине не скажемо, де стоїть комп'ютер інакше з'явиться проміжний сервер.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так я… Розкрийте, де стоїть комп'ютер, я маю на увазі знаєте що? Від того, що не розкривається алгоритм… Ну, слухайте, він може бути у хмарах. Послухайте. Ну, сьогодні ми всі працюємо у хмарах фактично, да. То нас не цікавить це. Це цікавить, хто вирішує, який там алгоритм є і може цей алгоритм змінюватися під час вже конкурсу. Оце є дуже важливим. Ми ж знаємо правило повинно бути таке, всі знають по яких правилах вони поступають і не можна змінювати правила під час реалізації правил. А, коли йшла мова про профілізацію, той наказ, який, дякуємо міністру вона скасувала, так, то мова йшла про те, що ви змінили правила після того як люди вже визначились, абітурієнти, в які університети вони хочуть поступати, на які спеціальності і так далі.

Олег Ігорович, ми ж розуміємо, дорослі люди і знаємо про що іде мова. Ми повинні бути чесні перед людьми, які вступають до вишів.

 

______________. Безумовно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще.

 

______________. 4.15, там просто редакційна правка. Щоб не було незнайомих термінів.

В 5.1. просимо уточнити. Ми весь час казали про ідеологію вступу…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні. 4.15 пропозиція Єгорченка. Я її підтримую. Іде мова от про що. Якщо ви стажувались, наприклад, в американських вишах то колективне рішення виробляється, коли не сидить там перший заступник чи там народний депутат і веде це засідання, тут є модератор з консалтингової компанії, який це веде для того, щоб всі були рівні і колективне рішення приймалось не під тиском того, хто яку займає посаду, а фактично за рахунок того, що правильно це буде відпрацьовано. Оце 4.15.

 

______________. Двома руками "за". Якщо Верховна Рада ще виділить на це фінансування це буде за щастя для нас.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Знаходьте кошти. Слухайте.

 

______________. Де?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вам розкажем де. Добре? Я вам окремо це…

 

______________. 5.1 технічна. Весь час казали про ідеологію, а тут заявилась філософія. Давайте намагатись…  Далі пропонуємо вже  на метафізику переходити, або на теологію.  Я думаю,  що це технічне вже зауваження.

І 6.1. Там…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я вам просто поясню, про що йде мова, якщо це  є     питання. Я вам чесно скажу, що якщо ми будемо залишатись  в рамках оцієї старої моделі фінансування, то  це буде "Тришкин кафтан" і   ми нічого не вирішимо. Ви знаєте, ми запропонували  своє бачення і законопроект, я не знаю, Олег Леонтійович, коли вже з'явиться. Законопроект, який якраз  запропонує нову філософію якраз. Добре,  хочете ідеологію – ідеологію моделі фінансування вищої освіти, це є дуже  важливим. Добре.

 

_______________. Далі технічні зауваження, і я думаю,  не буде проблем там.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Добре. Дякуємо.

Шановні колеги, ми готові голосувати?

Іван Григорович. А де Іван Григорович?  Та ми ж без нього не можемо голосувати.

Володимире Михайловичу, підтримуєте?

Тарасе Дмитровичу?  Так? Все. Добре.

Це такого формулювання ще не було. То он  у нас Юрій Віталійович, он так: з огидою  голосуємо, в’яло  голосуємо і голосуємо.

Добре, давайте так, поки Івана Григоровича нема, шосте питання швидко.

Про Рекомендації круглого столу на тему: "Освітня політика в умовах  інформаційного суспільства".  Шановні колеги, там також ми проводили цей круглий стіл. Я думаю, що були задіяні всі наші народні депутати і знають всі результати. Рекомендації тут відповідні є, відповідні є.

І якщо є якісь    зауваження,  будь ласка. Я для того, щоб, що міністерство скаже по…

Так,  будь ласка. 

 

ХОБЗЕЙ П.К. …пункт другий. Готувати пропозиції  щодо  формування  та реалізацію національної політики з електронної освіти  та відповідного плану заходів через некоректність формулювання, так як на даний час  законодавчо не визначене поняття "електронна освіта", а відтак незрозумілий предмет нового регулювання.

Наступне. Вилучити пункт 5  і забезпечити координованість та…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зачекайте.  Ви взагалі пропонуєте другий пункт прибрати "Кабінету Міністрів  України"?

 

ХОБЗЕЙ П.К.  "Електронної освіти",   тому що електронна   освіта, вона є…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, так ви просто скажіть тоді, в якому  абзаці    що ви пропонуєте зробити. Там є "Кабінету  Міністрів  України" і  далі йде  "з метою переходу", а  дальше "розробити державне…

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Це Міносвіти.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  А, пропонуємо …..  надані Міністерством освіти. Ми тільки за свої. То за інші, добре, то робіть.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, все, все.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Ми за свої кажемо. Свої, да. Ну, що, тому що…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло  Кузьмович, взагалі просимо завчасно давати ці пропозиції, тому що от з голосу це сприймати –  це ненормально. Я знаю, що всі за…

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Приймається. Приймається.

 

ЛИТВИН В.М. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Немає, немає, да, в "електронна освіта" немає поняття, визначеного законодавства.

 

ЛИТВИНВ В.М. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, і все, зм'якшити, навіщо убирати? Дивіться, ми…

 

ХОБЗЕЙ П.К.  ………. Тобто  ідея правильна, але просто там надо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто вам хочу сказати, ми взагалі домовились з паном Данченком, голова Комітету з питань інформатизації, взагалі провести спільне засідання якраз так, щоб зрозуміти, що потрібно зробити для того, щоб зробити, як зінтегрувати роботу Міністерства освіти, якраз і використання нових технологій для цього.

Ще які зауваження є?

 

ХОБЗЕЙ П.К. Зауваження до… Вилучити пункт 5. Забезпечити координованість та плановість створення електронних освітніх ресурсів та систем, забезпечивши їх належні фінансування та розміщення у відкритому доступі за умов безперечного вирішення питання авторського права, стимулювання участі в цьому освітян та ІКТ-індустрії.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чого вилучити?

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Некоректність даного формулювання полягає в тому, що Міністерство освіти і науки України не наділене повноваженнями в частині забезпечення належного фінансування, а також стимулювання участі в цьому освітян та ІКТ-індустрії.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло Кузьмович, ви ж знаєте, ви даєте пропозиції, комітет завжди їх підтримує. Це означає, що повинна бути… Ну, а як? От слухайте, всі країни переходять на те, що сьогодні діти мають, наприклад, да, ті ж гаджети, і є сервера, на яких розміщується там відповідний репрезентарій електронний, і мають відповідний доступ там через ключі, через авторизацію, через якісь персональні кабінети. От…

 

ХОБЗЕЙ П.К. Ні, ви за те, щоб Міністерство фінансів написали?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ні-ні-ні. Послухайте, так правильно, якщо міністри, якщо член Кабінету Міністрів скаже: і, будь ласка, це включаємо, пропозицію…

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Наш міністр дуже часто каже, але ж…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, а попередній міністр казав: ну і не надо, ну і не нада. А задача міністра якраз казати: ні, без цього, ми не можемо.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Сказати,  скажемо. Але забезпечити, ми не можемо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, забезпечуйте.

 

_______________.  (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.

 

ХОБЗЕЙ П.К.   Це приймається.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зм’якшуємо.  Але не убираємо.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Добре.

І 7 пункт, ми - "за". Тобто прискорити оновлення  державних санітарних правил і норм. Це, дійсно, ми над цим працюємо. Єдине, що це є повноваження  Міністерства охорони здоров'я. Тобто ми то подаємо  і там лежить, і ми це робимо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  О'кей. Але пропозиції ви ж можете зробити? 

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Тобто Міністерство  охорони здоров'я.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте так, ну  нам потрібно це зробити,  ну це смішно.

 

ХОБЗЕЙ П.К.  Так, я погоджуюсь двома руками. Ми допомогли …… по дошкільних установах, а тепер ми будемо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, давайте тут напишемо: разом  з Міністерством охорони здоров'я.  Добре. Все. Вписуємо. Все?

Шановні колеги, тоді є пропозиція по п'ятому і шостому питаннях проголосувати.  Хто – "за"?  Проти?  Утримався? Шановні колеги, прийнято рішення.

Сьоме питання у нас  "Різне". Про клопотання щодо нагородження цінним подарунками Верховної Ради  України  директора Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки  України Шкури Геннадія Анатолійовича.

Ви бачили  його  особисту справу, вона у вас є, наскільки я знаю, там є.   Шановні колеги, є якісь?  Будь ласка.

 

_______________. Я перепрошую. Ми …маємо права тільки цінний подарунок. І це, безумовно, те,  що тиждень тому назад був проведений  Третій всеукраїнський  фестиваль  переможців художньої творчості, організатором якого в  Україні є якраз  цей центр. А почесну грамоту, чи грамоту має право подати тільки Міністерство освіти.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А що Міністерство освіти каже? 

 

_______________. Ми підтримуємо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По Геннадію Анатолійовичу ви підтримуєте, відповідні документи будуть?                   

 

_______________. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Слухайте, давайте підтримаємо. Добре.

Володимир Михайлович. Підтримаємо, а там…

 Хто - "за"?  Тарас  Дмитрович?  Хто - "за"?   Хто - "за"?  Проти?  Утримався?   Рішення прийнято.   

(Шум у залі)  Ви маєте на увазі, що всі…

Шановні колеги, підводячи. По сьомому питанню. …….., послухай. У мене є пропозиція до наших народних депутатів. Я прошу і надалі, ми будемо використовувати не просто, щоб там особистий людини, яка там є підпис, ми будемо розглядати питання щодо нагородження і так далі на комітеті. Підтримуєте це питання? Для того, щоб це було відкрито, зрозуміло, не кулуарно. Так? Все.

Я всім народним депутатам, Міністерству освіти дякую за спільну роботу. Але просто нагадую. Будь ласка, якщо хочете, щоб ваші пропозиції враховувалися, передавайте їх вчасно. Дякую.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку