КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                            До протоколу № 3

                                                                                                    від 06 березня 2013 року

 

Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України

з питань науки і освіти на тему:

“Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні”

(27 лютого 2013 року)

____________________________________________________________________

 

Заслухавши і обговоривши питання удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України “Про вищу освіту”, взявши до уваги пропозиції та рекомендації учасників  слухань,  Комітет  Верховної  Ради України з питань науки і освіти  в и р і-ш и в:

 

1. Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему “Про  законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні  затвердити (додаються).

 

2. Рекомендувати Верховній Раді Україні розглянути в першому читанні внесені проекти законів про вищу освіту реєстр. №№ 1187, 1187-І, 1187-ІІ з урахуванням цих Рекомендацій. 

 

3. За результатами слухань підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати, а видавництву Верховної Ради України видати збірник матеріалів. Рекомендувати Управлінню справами Апарату Верховної Ради України в установленому порядку профінансувати витрати, пов’язанні з виданням матеріалів.

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич


Про проект Закону про внесення змін до статті 45 Житлового кодексу

Української РСР щодо забезпечення педагогічних та

науково-педагогічних

працівників вищих навчальних закладів освіти житлом

в першочерговому порядку

(реєстр. № 1135 від 20.12.2012р., н.д.В.Яворівський)

_____________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 45 Житлового кодексу Української РСР щодо забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів освіти житлом в першочерговому порядку (реєстр. № 1135 від 20.12.2012р.), внесений н.д.В.Яворівським, розглянути у першому читанні і прийняти його за основу та в цілому.

 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, який визначений головним при розгляді зазначеного проекту закону.

 

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич


 

 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вирішення проблем сільської молоді)

(реєстр. № 1014 від 12.12.2012р., н.д.С.Міщенко)

____________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вирішення проблем сільської молоді) (реєстр. № 1014 від 12.12.2012р.), внесений н.д.С.Міщенком, розглянути у першому читанні і направити на доопрацювання.

 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань сімї, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

 

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич

 


 

 

Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти

Про стан та законодавче забезпечення фінансування

наукової та науково-технічної діяльності”

(13 березня 2013 року)

___________________________________________________________

 

 

Заслухавши інформацію про План заходів з підготовки та проведення  слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні” (13 березня 2013 року)  Комітет  Верховної Ради України з питань науки і  освіти, в и р і ш и в:

 

1.  Затвердити план заходів з підготовки та проведення  13 березня 2013 року слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти  Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні” (додається).

 

2. Контроль за реалізацією плану заходів з підготовки та проведення  слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти  Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні” покласти на підкомітет з питань науки і інноваційної діяльності  (голова підкомітету - народний депутат України Павленко Р.М.)

 

 

 

Голова Комітету                                                         Л.М.Гриневич

 

 


 

Про звіт  Державної служби України з питань захисту персональних даних щодо реалізації Закону України “Про захист персональних даних”

___________________________________________________________________ 

 

Заслухавши згідно з дорученням Голови Верховної Ради України В.В.Рибака звіт Голови Державної служби України з питань захисту персональних даних  О.І.Мервінського про діяльність Державної служби України з питань захисту персональних даних щодо реалізації у 2012 році вимог Закону України “Про захист персональних даних”, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти ухвалив:

 

1. Інформацію Голови Державної служби України з питань захисту персональних даних  О.І.Мервінського  про діяльність Державної служби України з питань захисту персональних даних щодо реалізації у 2012 році вимог Закону України “Про захист персональних даних” взяти до відома. 

 

2.  Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

1) згідно з пунктом 5 статті 24 Закону України «Про захист персональних даних» забезпечити  визначення структурного підрозділу або відповідальної особи, яка організує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, організаціях, установах і на підприємствах усіх форм власності; 

 

2) надати доручення Державній службі України з питань захисту персональних даних  з опрацювання питань захисту персональних даних:

-  державних службовців;

-  осіб,  які виїжджають закордон; 

- осіб при їх вступі до вищих навчальних закладів України, під час навчання  та при видачі документів про середню та вищу освіту;

- у рамках створення та функціонування електронного реєстру  пацієнтів.

 

Просити Державу службу України з питань захисту персональних даних у разі необхідності підготувати та внести пропозиції  з  внесення змін до законів та нормативно-правових актів з зазначених питань.

    

3. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на підкомітет з питань науки та інноваційної діяльності (голова підкомітетународний депутат України Павленко Р.М.).

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич

 

 

 

Про уточнений план роботи Комітету з питань науки і освіти

 на період другої сесії сьомого скликання

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

 

1. Затвердити уточнений план роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на період другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання (лютий – липень 2013 рр.) з урахуванням висловлених пропозицій народних депутатів України – членів Комітету з питань науки і освіти.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич

 


 

 

 

Про Громадську раду Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти вирішив:

1. Для забезпечення участі громадян у виробленні освітньої політики, врахування громадської думки під час здійснення законопроектної роботи, розгляду питань, які є предметом відання Комітету, здійснення громадського контролю за практикою застосування законодавчих актів  створити при Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчиий орган - Громадську раду.

2. Положення про Громадську раду Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти затвердити.

3. Погодитися з пропозиціями заступників голови, секретаря і голів підкомітетів  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, щодо персонального складу Громадської ради.  

4. Доручити провести організаційне засідання Громадської ради Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  секретарю Комітету Зубчевському О.П.

 

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку