КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           До протоколу № 4

                                                                                                   від 20 березня  2013 року

 

 

Про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти в Україні:

надбання, проблеми, шляхи вдосконалення (22 травня 2013 року)

(реєстр. № 2195 від 05.02.2013р., н.д.О.Зубчевський)

___________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти в Україні: надбання, проблеми, шляхи вдосконалення (22 травня 2013 року) (реєстр. № 2195 від 05.02.2013р.), поданий народним депутатом України О.Зубчевським відхилити.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич

 


 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

(щодо посилення правового та соціально-економічного

захисту осіб, які навчаються)

 (реєстр. № 2015 від 15.01.2013р., н.д.І.Бережна, А.Пінчук)

_________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (щодо посилення правового та соціально-економічного захисту осіб, які навчаються), реєстраційний № 2015 від 15.01.2013 р., внесений народними депутатами України І.Бережною та А.Пінчуком, враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України № 16/3-169/2015 від 11.02.2013 р., Міністерства освіти і науки України № 1/10-677 від 15.02.2013 р., Центрального Комітету Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/69 від 04.02.2013 р., беручи до уваги пропозиції студентських профспілкових організацій вищих навчальних закладів,  Комітет  Верховної  Ради  України  з  питань  науки  і освіти в и р і-ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (щодо посилення правового та соціально-економічного захисту осіб, які навчаються), реєстр. № 2015 від 15.01.2013, внесений народними депутатами І.Бережною та А.Пінчуком,   за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

 

2. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці при підготовці цього законопроекту до розгляду у другому читанні врахувати застереження Міністерства освіти і науки України (додаються на 3 аркушах), а також, з метою недопущення юридичної колізії та ускладнення застосування законів, взяти до уваги, що чинним Законом України “Про вищу освіту” (стаття 38) визначені функції студентського самоврядування у вищих навчальних закладах, які за змістом дублюються з нормами запропонованого законопроекту, а тому у проекті необхідно чітко розмежувати функції студентських професійних спілок і органів студентського самоврядування.

 

3. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

 

 

Голова Комітету                                                          Л.М.Гриневич

 


Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України

(щодо особливостей митного оподаткування

вищих навчальних закладів і наукових установ)

(реєстр. № 2057 від 21.01.2013р., н.д.В.Балога)

______________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України (щодо особливостей митного оподаткування вищих навчальних закладів і наукових установ) (реєстр. № 2057 від 21.01.2013 р.), внесений народним депутатом України В.Балогою; беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України № 16/3-131/2057 від 01.02.2013 року, висновок Міністерства освіти і науки України № 1/10-591 від 12.02.2013 р., висновок Міністерства фінансів України № 31-08110-03-2/3584 від 06.02.2013 р., висновок Національної академії наук України № 226/480-3 від 26.02.2013 р., Комітет відзначає, що законопроектом пропонується вилучити з п. 9 ч. 1 ст. 282 Митного кодексу України положення, згідно з яким звільнення від оподаткування митом може застосовуватися стосовно документів та видань, які надсилаються в рамках міжнародного обміну лише до тих освітніх, наукових або культурних закладів (у тому числі бібліотек), які включені до переліку, що має визначатися Кабінетом Міністрів України. Крім того, пропонується звільнити від оподаткування митом навчально-наукове обладнання, запасні частини та витратні матеріали до них, реактиви, зразки, матеріали для дослідів (крім підакцизних товарів), наукову та навчальну літературу, що ввозяться вищими навчальними закладами України на безоплатній і безповоротній основі для забезпечення їх освітньої та наукової діяльності.

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

.

Враховуючи викладене, Комітет в и р і ш и в:

 

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України (щодо особливостей митного оподаткування вищих навчальних закладів і наукових установ) (реєстр. № 2057 від 21.01.2013 р.), внесений народним депутатом України В.Балогою, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготувати його до другого читання.

2. Під час доопрацювання законопроекту до другого читання у пункті 9-1 після слів “вищими навчальними закладами України” доповнити словами “та науковими установами для забезпечення їх освітньої та наукової діяльності, якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні (перелік таких товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України) або якщо ці товари передаються навчальним закладам і науковим установам у рамках міжнародних наукових та освітніх програм або надходжень за рахунок спонсорських коштів”.

3. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

 

 

 

Голова Комітету                                                              Л.М.Гриневич

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку