Діяльність Консультативної ради з питань інформатизації

при Верховній Раді України

 

Нормативно-правове закріплення

 

Постанова Верховної Ради України «Про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України» № 77/98-ВР від 04.02.1998 р.

 

 

 

Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України (далі - Консультативна рада) є  дорадчо-консультативним  органом, який функціонує на громадських  засадах.

Головною метою Консультативної ради є сприяння Верховній Раді України у виробленні політики в сфері інформатизації, при підготовці та затвердженні завдань Національної програми інформатизації з  урахуванням найновіших досягнень і технологічних рішень.

До складу Консультативної ради входять за згодою вчені у галузі інформатики та суміжних галузях, представники підприємств, установ, організацій, які працюють у сфері інформаційних послуг, народні депутати України, представники органів виконавчої влади. Склад Консультативної ради включає не менше 15 осіб.

Рішення щодо питань інформатизації, які приймає Консультативна рада, є обов'язковими для розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань науки та освіти або ж іншими комітетами Верховної Ради України.

Рішення Консультативної ради щодо питань інформатизації доводяться до відома Голови Верховної Ради України.

Комітети Верховної  Ради України,  яким направляються рішення Консультативної ради щодо питань інформатизації, зобов'язані подати  мотивовані висновки з цих питань і довести їх до відома Голови Верховної Ради України.

Консультативна рада розглядає питання щодо інформатизації, визначені Законом   України   "Про   Національну програму інформатизації".

Організаційне забезпечення роботи Консультативної ради покладається на секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.

 

Робота у VI скликанні

 

Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України за участі народних депутатів – членів Комітету з питань науки і освіти провела у квітні 2008 року засідання, на якому розглянула питання про перспективи та завдання прискорення інтеграції України у світовий інформаційний простір та про стан та перспективи розвитку українського законодавства в інформаційно-комунікаційній сфері.

 

15 червня 2012 року відбулося чергове засідання Консультативної ради. Обговорювалося питання про пріоритети розбудови електронного парламенту у Верховній Раді України.

Результатом цього засідання було затвердження Верховною Радою України 05.07.2012 р. Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки.

Метою зазначеної Програми є досягнення максимально можливої автоматизації інформаційно-організаційних процесів у діяльності депутатського корпусу загалом, у тому числі комітетів, депутатських фракцій, а також Апарату Верховної Ради України шляхом:

-                        створення сучасних систем управління законотворчим процесом та документообігом у парламенті;

-                        інформаційно-аналітичного забезпечення народних депутатів України, помічників-консультантів народних депутатів України, фахівців Апарату Верховної Ради України;

-                        створення нової автоматизованої системи обробки вхідних, вихідних, внутрішніх інформаційно-документальних потоків та контролю за виконанням доручень, оперативне формування аналітично-звітної та довідкової документації;

-                        технічного удосконалення систем зв’язку для забезпечення оперативності у роботі народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України, у тому числі щодо питань, пов’язаних з діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інформуванням громадян.

Пріоритетним завданням Програми є створення інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи «Електронний парламент» та її центральних підсистем:

«Електронний офіс народного депутата України»

«Електронний комітет»

«Електронна Погоджувальна рада»

«Електронна бібліотека та архів»

«Електронна зала пленарних засідань»

«Система електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України»

«Система електронного цифрового підпису»

«Комплексна система захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України».

 

 

Також, на засіданні Консультативної ради 15 червня 2012 року було прийнято рішення  доручити академіку НАН України Ю.І. Якименку створити робочу групу з підготовки питання щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“VI скликання”

19 грудня 2012 12:53
19 грудня 2012 12:47
14 листопада 2012 15:26
14 листопада 2012 15:25
14 листопада 2012 15:23
14 листопада 2012 15:12
02 листопада 2012 10:42
25 жовтня 2012 15:05
18 липня 2011 13:04
15 липня 2011 15:24