Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 2 сесія

20 вересня 2013, 11:10

Протокол №8 від 22.05.2013 року

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                   8

 

                                                                                22          травня           13

 

                                                                м.Київ

                                                        вул.Грушевського, 18/2, кімн.11, о 15.00

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету  -  Сич О.М.,  Сорока М.П.,  Зубчевський  О.П.,   Дзоз В.О.,  Дорохов А.М.,    Павленко Р.М.,   Парубій А.В., Фаріон І.Д.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники  завідувача секретаріату Комітету Домаранський  О.О.,   Шевченко М.М.,  головні  консультанти:  Гарбуза С.А.,  Головінов В.П.,  Козієвська О.І.,  Красняков Є.В.,  Семенюк С.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Балога Віктор Іванович - народний депутат України, Калетнік Григорій Миколайович - Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, Дніпров Олексій Сергійович – заступник Міністра освіти і науки України, Товстенко Олександр Павлович - директор Департаменту заробітної плати Міністерства соціальної політики України, Волосовець Олександр Петрович - заступник директора Департаменту – начальник відділу освіти та науки Департаменту роботи з персоналом освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України, Берізко Микола Михайлович – завідувач відділу науки і освіти Адміністрації Президента України, Дробаха Юлія Петрівна - головний консультант відділу освіти і науки Адміністрації Президента України, Калашнікова Світлана Андріївна – заступник директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Болюбаш Ярослав Якович - відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Винницький Михайло Іванович - завідувач докторантурою та аспірантурою наук Києво-Могилянської академії, Згуровський Михайло Захарович - ректор Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, Колишко Родіон Анатолійович - директор департаменту розвитку трудового потенціалу Конфедерації роботодавців України, Моренець Володимир Пилипович - перший віце-президент Києво-Могилянської академії, Ніколаєнко Станіслав Миколайович - голова Громадської ради освітян і науковців України (ГРОНУ), Родіонов Михайло Кузьмич - народний депутат України ІV скликання, Тимошенко Іван Іванович - ректор  Європейського університету, голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, Жиляєв Ігор Борисович - позаштатний консультант Комітету з питань науки і освіти, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Яцунь Олександр Михайлович - голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, Смирнов Олександр Олегович - керівник  секретаріату  студентської  організації “Українська асоціація студентського самоврядування.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про вищу освіту (реєстр. № 1187 від 28.12.2012р., н.д.М.Сорока, С.Ківалов, Г.Калетнік).

2. Про проект Закону про вищу освіту (реєстр. № 1187-1 від 11.01.2013р., н.д.А.Яценюк, В.Кличко, О.Тягнибок, Л.Гриневич, Л.Оробець, Р.Павленко, П.Розенко, О.Сич, І.Фаріон).

3. Про проект Закону про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. № 1187-2 від 21.01.2013р., н.д.В.Балога).

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів) (реєстр. № 2087 від 24.01.2013р., н.д.В.Дубіль, Л.Гриневич).

5. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо створення рівних можливостей для отримання освіти) (реєстр. № 2087-1 від 07.02.2013р., н.д.В.Дзоз).

6. Про затвердження плану заходів та складу робочої групи з підготовки та проведення у жовтні 2013р. парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення”.

 

1. СЛУХАЛИ: доповідь заступника Голови Комітету з питань  науки і освіти Сороки М.П. про проект Закону про вищу освіту (р. № 1187).

2. СЛУХАЛИ: доповідь Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про вищу освіту (реєстр. № 1187-1).

3. СЛУХАЛИ: доповідь ректора Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут Згуровського М.З. про проект Закону про вищу освіту (реєстр. № 1187-2).

 

Під час обговорення законопроектів голова підкомітету з питань науки, інноваційної  діяльності  та  інтелектуальної  власності  Павленко Р.М.  повідомив, що він не може бути присутнім на засіданні до кінця розгляду питання  у  зв’язку з терміновим від’їздом у відрядження, висловився за підтримку проекту Закону про вищу освіту (реєстр. № 1187-2)  і запропонував рекомендувати  Верховній Раді України прийняти його за основу. При цьому повідомив, що залишає з цього приводу письмове звернення до Комітету.

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Дніпров  О.С.,  Ніколаєнко С.М.,  Фаріон І.Д.,  Балога В.І.,  Колишко Р.А.,  Тимошенко І.І.,  Парубій А.В.,  Моренець В.П., Болюбаш Я.Я., Волосовець, Родіонов М.К., Калетнік Г.М., Лікарчук І.Л., Смирнов О.О., Винницький М.І., Яцунь О.М., Жиляєв І.Б., Зубчевський О.П., Сич О.М., Дзоз В.О.

 

Після обговорення законопроектів Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. поставила на голосування такі пропозиції:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону України про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. 1187 від 28.12.2012р.), поданий народними депутатами України Г.Калетніком, С.Ківаловим, М.Сорокою, відхилити.

Голосували:

за”  7 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

проти” – 1 (Сорока М.П.);

утримались” – 1 (Дзоз В.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону України про вищу освіту (нова редакція) (реєстр. 1187-1 від 11.01.2013р.), поданий народними депутатами України А.Яценюком, В.Кличком, О.Тягнибоком, Л.Гриневич, Л.Оробець, Р.Павленком, П.Розенком, О.Сичом, І.Фаріон, відхилити.

Голосували:

за”  7 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

проти” – 1 (Сорока М.П.);

утримались” – 1 (Дзоз В.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

За результатами обговорення законопроектів члени Комітету з питань науки і освіти остаточно

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону України про вищу освіту (нова редакція)  (реєстр. 1187-2  від 21.01.2013р.),  поданий   народним   депутатом  України  В.Балогою,  прийняти за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич. 

Голосували:

за”  7 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Зубчевський О.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

проти” – 1 (Сорока М.П.);

утримались” – 1 (Дзоз В.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів) (р. № 2087).

5. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.  про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо створення рівних можливостей для отримання освіти) (р. № 2087-1).

 

В    обговоренні   взяли  участь:  Сич О.М.,  Зубчевський О.П.,  Дорохов А.М., Дзоз В.О., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Перенести розгляд вищезазначених законопроектів на наступне засідання Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану заходів та складу робочої групи з підготовки та проведення у жовтні 2013 р. парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення”.

 

В    обговоренні   взяли  участь:  Сич О.М.,  Зубчевський О.П.,  Дорохов А.М., Дзоз В.О., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити План заходів з підготовки та проведення в жовтні 2013 року парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення (додається).

2.  Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення в жовтні 2013 року парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення (додається).

3. Затвердити проект Розпорядження Голови Верховної Ради України Про забезпечення проведення в жовтні  2013 року парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення (додається).

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Голова Комітету                                                                     Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ