Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VII скликання 2 сесія

04 жовтня 2014, 13:27

Протокол №9 від 05.06.2013 року

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                   9

 

                                                                                05          червня            13

 

                                                                          м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Сич О.М., Зубчевський  О.П., Дзоз В.О.,  Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Домаранський О.О.,   Шевченко М.М.,  головні  консультанти:  Гарбуза С.А.,  Головінов В.П.,  Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В.

 

ВІДСУТНІ: член Комітету – Сорока М.П.

 

ЗАПРОШЕНІ:  Лабазюк Сергій Петрович – народний депутат України, Жебровський Борис Михайлович - заступник Міністра освіти і науки України, Вакуленко Ольга Олександрівна  – начальник управління з питань професійного розвитку і кваліфікації Міністерства соціальної політики України, Мірошниченко Олексій Валентинович - перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Супрун В’ячеслав Васильович - директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Колишко Родіон Анатолійович - директор Департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації роботодавців України, Кравченко Ольга Олександрівна – начальник юридичного відділу Міністерства освіти і науки України, Вашека Галина Володимирівна - начальник управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України, Рубан Андрій Євгенович - директор Департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Інформація про виконання Рекомендацій комітетських слухань на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України” (Рекомендації схвалені рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10 січня 2012 року, протокол № 54).

2. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості (реєстр. № 2280 від 12.02.2013р., н.д.А.Деркач, Д.Шенцев, О.Голуб, Г.Смітюх, О.Волков, А.Пшонка, Є.Мураєв).

3. Про проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про захист персональних даних” (щодо дошкільних закладів) (реєстр. № 2330 від 19.02.2013р., н.д.В.Дзоз, В.Омельченко, В.Медяник, В.Сальдо).

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення керівників комунальних загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 2528 від 13.03.2012р., н.д.М.Дмитрук).

5. Про проект Постанови про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності (реєстр. № 2922 від 24.04.2013р., н.д.С.Лабазюк, Б.Бенюк, В.Шульга).

6. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо   питань  фінансування  загальноосвітніх  навчальних  закладів  (реєстр. № 2531 від 13.03.2013р., н.д.В.Ничипоренко).

7. Про проект Закону про внесення доповнення до статті 9 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (щодо уточнення кола близьких осіб, на яких не поширюється заборона спільної роботи в умовах безпосереднього підпорядкування) (реєстр. № 2640 від 27.03.2013р., н.д.В.Развадовський).

8. Про проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо закупівлі продуктів харчування для загальноосвітніх навчальних закладів) (реєстр. № 2668 від 01.04.2013р., н.д.О.Сич).

9. Про проект Закону про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів) (реєстр. № 2087 від 24.01.2013р., н.д.В.Дубіль, Л.Гриневич).

10. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо створення рівних можливостей для отримання освіти) (реєстр. № 2087-1 від 07.02.2013р., н.д.В.Дзоз).

11. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо надання пільг вищим навчальним закладам і науковим установам) (реєстр. № 2050 від 18.01.2013р., н.д.В.Балога).

 

12. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування в системі вищої освіти (реєстр. № 1188 від 28.12.2012р., н.д.С.Ківалов, Г.Калетнік, М.Сорока).

13. Про проект Постанови про Комісію майбутнього при Верховній Раді України (реєстр. № 2164а від 29.05.2013р., н.д.Л.Гриневич).

14. Про проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо перерозподілу видатків через зменшення державних витрат споживання відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та збільшення видатків на розвиток національної науки (реєстр. № 2740 від 05.04.2013р., н.д.Ю.Михальчишин).

15. Про створення робочої групи для вивчення питання Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України.

16. Різне:

про роботу Громадської ради Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

про забезпечення перекладу з російської мови на українську мову під час засідання Комітету з питань науки і освіти.

 

 

1. СЛУХАЛИ: доповіді заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М., начальника управління з питань професійного розвитку і кваліфікації Міністерства соціальної політики України Вакуленко О.О., Першого заступника Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні  Мірошниченка О.В. та співдоповідь голови підкомітету з питань  професійної освіти Дорохова А.М. про виконання Рекомендацій комітетських слухань на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України” (Рекомендації схвалені рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10 січня 2012 року, протокол № 54).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М.,  Сич О.М.,  Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, інших центральних та регіональних органів виконавчої влади взяти до відома.

2. Визнати незадовільним стан справ з фінансуванням з Державного бюджету Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

3. Продовжити у 2013-2015 роках контроль за виконанням Рекомендацій комітетських слухань, схвалених  рішенням Комітету з питань науки і освіти від 10 січня 2012 року, приділивши особливу увагу запровадженню прийнятих норм законодавства та підзаконних актів, спрямованих на формування трудового потенціалу та професійну підготовку кваліфікованих робітників для сучасної економіки України.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

4.1. Проаналізувати причини незадовільного фінансування у 2012 році Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки та вжити дієвих заходів щодо забезпечення її фінансування у 2013 році, а також передбачити відповідні видатки на ці цілі при підготовці проектів Закону про Державний бюджет України на 2014 і 2015 роки.

4.2.  Вжити разом з обласними державними адміністраціями у 2013-2015 роках конкретних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників і фахівців, перш за все в питаннях:

-  оснащення державних професійно-технічних навчальних закладів сучасним обладнанням та технікою;

- створення мережі електронних бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах та науково (навчально)-методичних центрах (кабінетах);

- інформатизації державних професійно-технічних навчальних закладів та доступу їх до світових інформаційних ресурсів;

- видання в достатній кількості та забезпечення професійно-технічних навчальних закладів сучасними підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними і довідковими матеріалами;

- здійснення капітального та поточного ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання професійно-технічних навчальних закладів.

4.3. Підготувати протягом 2013 року разом з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні  пропозиції щодо стимулювання роботодавців до участі в підготовці кадрів і удосконаленні матеріально-технічної бази навчальних закладів та внести на розгляд Верховної Ради України відповідні законопроекти.

4.4. Розробити та запровадити у 2013-2014 роках разом з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення організації навчально-виробничої практики учнів і слухачів професійно-технічних навчальних закладів та працевлаштування випускників.

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України, Національній академії педагогічних наук України:

5.1. Активізувати діяльність експертної робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про професійну освіту”, провести у січні-квітні 2014 року широке громадське обговорення законопроекту та внести його у травні 2014 року до Кабінету Міністрів України з метою попереднього розгляду, узгодження з галузевими міністерствами і соціальними партнерами та подальшого внесення проекту на розгляд Верховної Ради України.

5.2. Підготувати та запровадити у 2013 році Методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу і забезпечити за участю роботодавців виконання планових завдань розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій.

5.3. Проаналізувати у 2013 році стан організації роботи з професійної орієнтації учнів у  загальноосвітніх навчальних закладах, підготовки учнів основної та старшої школи до свідомого вибору майбутньої професії, вжити дієвих заходів, спрямованих на покращання цієї роботи в навчальних закладах та методичних установах системи загальної середньої освіти України.

6. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, у зв’язку з наданням їм додаткових функцій і повноважень в питаннях управління професійно-технічною освітою в своїх регіонах, проаналізувати у 2013 році ефективність роботи відповідних структурних підрозділів у складі департаментів (управлінь) освіти, укомплектувати їх у достатній кількості кваліфікованими кадрами, які здатні забезпечити виконання надзвичайно важливого завдання – підготовки кадрів високої кваліфікації для ефективної роботи всіх секторів економіки в регіонах.

7. Рекомендувати Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні, керівникам підприємств – замовників підготовки робітничих кадрів збільшити обсяги ресурсного забезпечення процесу створення нових високооплачуваних робочих місць, особливо в реальному секторі економіки, та облаштування сучасних ділянок для проходження учнями навчально-виробничої практики на виробництві, а також налагодити фахову співпрацю з навчальними закладами в питаннях формування змісту професійної освіти та підготовки нових стандартів професій.

8. Надіслати рішення Комітету до Кабінету Міністрів України, міністерств освіти і науки, соціальної політики, фінансів, економічного розвитку і торгівлі, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національної академії педагогічних наук України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні для організації виконання та контролю. Зазначеним органам виконавчої влади, науковим установам та органу роботодавців поінформувати у травні 2014 року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти про хід виконання цього рішення Комітету та Рекомендацій комітетських слухань, схвалених Комітетом 10 січня 2012 року.

 9. Контроль за виконанням покласти на голову підкомітету з питань професійної освіти, народного депутата України Дорохова А.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості (р. № 2280).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М.,  Сич О.М.,  Зубчевський  О.П.,  Дорохов А.М.,  Павленко Р.М.,  Парубій А.В.,  Фаріон І.Д., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості (реєстр. № 2280 від 12.02.2013р.), поданий народними депутатами України А.Деркачем, Д.Шенцевим, О.Голубом, Г.Смітюхом, О.Волковим, А.Пшонкою, Є.Мураєвим повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який визначено головним при розгляді зазначеного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про захист персональних даних” (щодо дошкільних закладів) (р. № 2330).

 

В   обговоренні   взяли  участь: Гриневич Л.М., Сич О.М.,  Зубчевський  О.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д., Кравченко О.О., Красняков Є.В.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету Павленко Р.М., Фаріон І.Д. запропонували повернути його суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. поставила на голосування дві пропозиції, а саме:

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про захист персональних даних” (щодо дошкільних закладів) повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Голосували:

 “за” -  5 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

 “проти” - 3 (Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

2) Рекомендувати Верховній Раді України вищезазначений проект Закону прийняти за основу.

Голосували:

 “за” - 3 (Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

“проти” - 5 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.).

Рішення не прийнято.

 

За результатами обговорення законопроекту члени Комітету з питань науки і освіти остаточно 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про захист персональних даних” (щодо дошкільних закладів) (реєстр. № 2330 від 19.02.2013р.), поданий народними депутатами України В.Дзоз, В.Омельченком, В.Медяником, В.Сальдо повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним при розгляді зазначеного законопроекту.

Голосували:

“за” -   5 (Гриневич Л.М., Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

“проти” - 3 (Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення керівників комунальних загальноосвітніх навчальних закладів (р. № 2528).

 

В  обговоренні  взяли  участь: Сич О.М.,  Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Фаріон І.Д., Жебровський Б.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення керівників комунальних загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 2528 від 13.03.2012р.), поданий народним депутатом України М.Дмитруком повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити позицію Комітету щодо зазначеного проекту закону на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Лабазюка С.П. про проект Постанови про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності (р. № 2922).

 

В   обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Сич О.М.,  Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності (реєстр. № 2922 від 24.04.2013р.), поданий народними депутатами України С.Лабазюком, Б.Бенюком, В.Шульгою та прийняти його за основу і в цілому.

2. Визначити доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.О. про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (р. № 2531).

 

В  обговоренні  взяли  участь: Сич О.М.,  Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 2531 від 13.03.2013р.), поданий народним депутатом України В.Ничипоренком повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, який визначено головним при розгляді зазначеного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань професійної освіти Дорохова А.М. про проект Закону про внесення доповнення до статті 9 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (щодо уточнення кола близьких осіб, на яких не поширюється заборона спільної роботи в умовах безпосереднього підпорядкування) (р. № 2640).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М.,  Сич О.М.,  Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення доповнення до статті 9 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (щодо уточнення кола близьких осіб, на яких не поширюється  заборона спільної роботи в умовах безпосереднього підпорядкування), (реєстр. № 2640 від 27.03.2013р.), поданий народним депутатом України В.Развадовським, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Сича О.М. про проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо закупівлі продуктів харчування для загальноосвітніх навчальних закладів) (р. № 2668).

 

В   обговоренні   взяли  участь: Гриневич Л.М., Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо закупівлі продуктів харчування для загальноосвітніх навчальних закладів) (реєстр. № 2668 від 01.04.2013р.), поданий народним депутатом України О.Сичем прийняти за основу і в цілому.

2. Рішення Комітету та пропозиції направити до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, який визначено головним при розгляді зазначеного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

 

9. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів) (р. № 2087).

 

10. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Дзоз В.О. про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо створення рівних можливостей для отримання освіти) (р. № 2087-1).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Сич О.М.,  Зубчевський  О.П., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Перенести розгляд вищезазначених законопроектів на 6 червня 2013р.

Рішення прийнято одноголосно.

 

11. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо надання пільг вищим навчальним закладам і науковим установам) (р. № 2050).

 

В  обговоренні  взяли  участь: Сич О.М., Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо надання пільг вищим навчальним закладам і науковим установам) (реєстр. № 2050 від 18.01.2013 р.), внесений народним депутатом України В.Балогою, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготувати його до другого читання.

2. Під час доопрацювання законопроекту до другого читання у підпункті а) пункту 138.10.6. статті 38 розділу ІІІ після слів а також до вищих навчальних закладівдоповнити словами та наукових установ; в абзаці другому пункту 197.1.22 статті 197 розділу V після слів що виконуються вищим навчальним закладом доповнити словами або науковою установою; в абзаці першому пункту 197.1.29 статті 197 розділу V після слів вищими навчальними закладами доповнити словами та науковими установами.

3. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

12. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування в системі вищої освіти (р. № 1188).

 

В  обговоренні  взяли  участь: Сич О.М., Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України Про Регламент Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування в системі вищої освіти (реєстр. № 1188 від 28.12.2012 р.),  внесений  народними  депутатами України С.Ківаловим, Г.Калетніком, М.Сорокою, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготувати його до другого читання.

2. Під час доопрацювання законопроекту до другого читання в абзаці другому пункту 197.1.22 статті 197 розділу V після слів що виконуються вищим навчальним закладом доповнити словами або науковою установою. 

3. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки даного законопроекту.

Рішення прийнято одноголосно.

 

13. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Постанови про Комісію майбутнього при Верховній Раді України (р. № 2164а).

 

В обговоренні взяли участь: Сич О.М., Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про Комісію майбутнього при Верховній Раді України (реєстр. № 2164а від 29.05.2013р.), поданий народним депутатом України Л.Гриневич, прийняти за основу і в цілому.

2. Доповідачем та співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Голосували:

“за” – 7  (Гриневич Л.М., Сич О.М., Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В.);

“проти” – 0;

“утримались” – 1 (Фаріон І.Д.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

14. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Павленка Р.М. про проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо перерозподілу видатків через зменшення державних витрат споживання відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та збільшення видатків на розвиток національної науки (р. № 2740).

 

В   обговоренні  взяли участь:  Гриневич Л.М.,  Сич О.М.,  Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо перерозподілу видатків через зменшення державних витрат споживання відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та збільшення видатків на розвиток національної науки (реєстр. № 2740 від 05.04.2013р.), поданий народним депутатом України Ю.Михальчишиним, прийняти за основу і в цілому як закон.

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання.

3. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

15. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про створення робочої групи для вивчення питання Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України.

 

В  обговоренні  взяли  участь: Сич О.М., Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д., Кравченко О.О.

 

Під  час  обговорення  проекту  рішення  секретар  Комітету  Зубчевський О.П. вніс пропозицію включити до складу робочої групи для  вивчення вищезазначеного питання голову підкомітету з питань професійної освіти Дорохова А.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Для вивчення ситуації що склалася у колективі Національного науко-

во-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України утворити робочу групу Комітету в складі:

Павленко Р.М.

-

голова підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - голова

Сорока М.П.

-

заступник Голови Комітету

Фаріон І.Д.

-

голова підкомітету з питань вищої освіти

Парубій А.В.

-

голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір

Дорохов А.М.

-

голова підкомітету з питань професійної освіти

2. Про результати вивчення ситуації і пропозиції щодо створення належної робочої атмосфери у Національному науково-дослідного інституті українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України проінформувати Комітет до початку роботи третьої сесії Верховної Ради сьомого скликання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

16. Різне:

про роботу Громадської ради Комітету Верховної Ради України з питань    науки і освіти;

про забезпечення перекладу з російської мови на українську мову під час  засідання Комітету з питань науки і освіти.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про роботу Громадської ради Комітету Верховної Ради України з питань    науки і освіти.

 

В  обговоренні  взяли  участь: Сич О.М., Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Доручити головам підкомітетів організувати роботу членів Громадської ради Комітету з питань науки і освіти у форматі підкомітетів по секціях.

2. Провести організаційне засідання повного складу Громадської ради Комітету з питань науки і освіти на початку третьої сесії сьомого скликання.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Секретар Комітету Зубчевський О.П. запропонував зняти з розгляду питання про забезпечення перекладу з російської мови на українську мову під час  засідання Комітету з питань науки і освіти, оскільки воно не включене до порядку денного.

Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. поставила на голосування щодо включення до порядку денного вищезазначеного питання.

Голосували:

за  - 5  (Гриневич Л.М.,  Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

проти - 3 (Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшість голосів.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про забезпечення перекладу з російської мови на українську мову під час  засідання Комітету з питань науки і освіти.

 

В  обговоренні  взяли  участь: Сич О.М., Зубчевський  О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.

 

Обговорюючи  вищезазначене питання  члени Комітету доручили секретаріату підготувати звернення до Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О. з проханням внести зміни до посадової інструкції заступника завідувача секретаріату Комітету Домаранського О.О. та зобов’язати його здійснювати переклад під час засідання Комітету з російської мови на державну мову.

 

За результатами обговорення проекту рішення члени Комітету з питань науки і освіти остаточно 

УХВАЛИЛИ:

1. Відповідно до ст.10 Конституції України, рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень ст. 10  Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її в навчальному процесі навчальних закладах України, ст.9 Закону України “Про засади державної мовної політики”  здійснювати  на прохання учасників засідання переклад виступів з російської мови на державну мову.

2. Доручити здійснювати переклад з російської мови на державну мову заступнику завідувача секретаріату Комітету з питань науки і освіти Домаранському О.О.

Голосували:

за  - 5  (Гриневич Л.М.,  Сич О.М., Павленко Р.М., Парубій А.В., Фаріон І.Д.);

проти - 3 (Зубчевський О.П., Дзоз В.О., Дорохов А.М.);

“утримались” – 0.

Рішення прийнято більшість голосів.

 

Голова Комітету                                                                     Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

Секретар Комітету                                                 О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ