Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 4 сесія

27 травня 2016, 11:53

Протокол № 42 від 11.05.2016 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 42

11 травня 2016

 

м. Київ,

вул. Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Поплавський М.М.; працівники секретаріату Комітету – завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Семенюк С.В., Козієвська О.І., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Нестеренко Л.С.

 

ЗАПРОШЕНІ: Пташник Вікторія Юріївна – народний депутат України, Бублик Юрій Васильовичнародний депутат України, Хобзей Павло Кузьмович – заступник Міністра освіти і науки України, Загородній Анатолій Глібович – віце-президент Національної академії наук України, Кремень Василь Григорович – Президент Національної академії педагогічних наук України, Петришин Олександр Віталійович – Президент Національної академії правових наук України, Цимбалюк Віталій Іванович – Президент Національної академії медичних наук України, Кундієв Юрій Ілліч – Перший віце-президент Національної академії медичних наук України, Яковлєв Микола Іванович – Перший віце-президент Національної академії наук України, Падучак Богдан Михайлович – заступник директора Департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Перепелиця Марина Анатоліївна – начальник відділу фінансів, засобів масової інформації та централізованих заходів Міністерства фінансів України, Ковтунець Володимир Віталійович – заступник директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Малиш Антоніна Анатоліївна – тимчасово виконуюча обов’язки Голови Державної служби інтелектуальної власності України, Капіца Юрій Михайлович – директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій Національної академії наук України, Орлюк Олена Павлівна – директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Полатайко Микита – експерт неурядової організації “Легкий бізнес”, Чернобай Олег Валерійович – голова Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України, Андрощук  Геннадій Олександрович – завідуючий лабораторією правового забезпечення розвитку науки і технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Олійник Катерина – представник Асоціації правників України, Васюк Костянтин – координатор Комітету з інформаційних технологій Європейської Бізнес Асоціації, Мамуня Олександр Сергійович – юрист Європейської Бізнес Асоціації, Рабошук Ярослав Олексійович – директор Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України, Мозгова Людмила Анатоліївна – аналітик Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України, Таланова Жанна Володимирівна – менеджер з аналітичної та адміністративної роботи Національного Темпус-офісу в Україні, Приходько Аліна – спостерігач Моніторингу “Відкрито”, Шулікін Дмитро Андрійович – журналіст газети “Освіта України”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про звернення Ради президентів академій наук України щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

2. Про проект Закону України “Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання” (реєстр. № 4524 від 25.04.2016р., Кабінет Міністрів України).

3. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безкоштовного харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів” (реєстр. № 3829-1 від 11.02.2016р., н.д.Н.Королевська, Ю.Солод).

4. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав” (реєстр. № 3692 від 22.12.2015р., н.д.В.Пташник, П.Костенко, І.Подоляк, О.Скрипник, Т.Острікова, Н.Кацер-Бучковська, Р.Семенуха, І.Сисоєнко, І.Крулько, А.Шкрум, О.Бєлькова).

5. Про проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про вищу освіту” (щодо обрання керівника вищого навчального закладу)” (реєстр. № 2603 від 08.04.2015р., н.д.І.Мельничук).

6. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів” (реєстр. № 3776 від 15.01.2016р., н.д.Ю.Бублик).

7. Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки)” (реєстр. № 2814 від 12.05.2015р., н.д.В.Гудзенко).

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію віце-президента Національної академії наук України Загороднього А.Г. та Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. про звернення Ради президентів академій наук України щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей А.К., Цимбалюк В.І., Кремень В.Г., Яковлєв М.І., Кундієв Ю.І., Петришин О.В., Скрипник О.О., Литвин В.М., Ковтунець В.М., Кириленко І.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію щодо звернення Ради президентів академій наук України щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти взяти до відома.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Вжити термінових заходів щодо створення та функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2.2. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 у частині врахування особливостей дослідницької підготовки кадрів вищої кваліфікації науковими установами, запровадження науковими установами та вищими навчальними закладами як власних, так і спільних освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.

3. З метою виправлення ситуації що склалася з прийомом до аспірантури у 2016 році:

3.1. Підтримати пропозицію Ради президентів академій наук України щодо збереження у 2016/2017 навчальному році правил діяльності аспірантури, що діяли до набрання чинності нового Закону України “Про вищу освіту”.

3.2. Доручити підкомітету з питань освіти (народний депутат України Кремінь Т.Д.), підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (народний депутат України Кириленко І.Г.) разом з секретаріатом Комітету та Міністерством освіти і науки України опрацювати з врахуванням висловлених пропозицій народних депутатів-членів Комітету запропонований Радою президентів академій наук України проект закону та підготувати узагальнені законодавчі пропозиції для їх подання до Верховної Ради України.

4. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України Хобзея П.К. про проект Закону України “Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання” (р. № 4524).

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Перепелиця М.А., Скрипник О.О., Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до додатку № 3 та № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання” (реєстр. № 4524 від 25.04.2016 року), внесений Кабінетом Міністрів України прийняти за основу і цілому як Закон при цьому, висловивши застереження щодо недопущення збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання за рахунок зменшення резерву освітньої субвенції, що передбачений для навчальних закладів, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей.

2. Рішення Комітету скерувати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який визначено головним з підготовки законопроекту до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безкоштовного харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів” (р. № 3829-1).

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей П.К.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчуванням окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (реєстр. № 3829-1 від 11.02.2016 року), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом О.О., відхилити.

2. Комітету з питань науки і освіти у разі ухвалення Верховною Радою України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення безкоштовного харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів (реєстр. № 3829 від 27.01.2016 року), внесеного народними депутатами України Співаковським О.В., Кириленком І.Г., Кремінем Т.Д., Литвином В.М., Поплавським М.М., Скрипником О.О. та іншими за основу, включити до порівняльної таблиці, яка буде підготовлена до другого читання норму про надання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування повноважень щодо організації безоплатного харчування дітей із багатодітних сімей, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах.

3. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Пташник В.Ю. та заступника Голови Комітету Скрипника О.О. про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав” (р. № 3692).

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей П.К., Кириленко І.Г., Падучак Б.М., Орлюк О.П., Капіца Ю.М., Чернобай О.В., Полатайко М., Андрощук Г.О., Олійник К., Васюк К., Мамуня О.С., Поплавський М.М., Литвин В.М., Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав” (реєстр. № 3692 від 22.12.2015 р.) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

3. Визначити співдоповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного законопроекту Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти О.В. Співаковського.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. про проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про вищу освіту” (щодо обрання керівника вищого навчального закладу)” (р. № 2603).

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей П.К., Скрипник О.О., Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Поплавський М.М., Кириленко І.Г.

 

Під час обговорення питання члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

Першу пропозицію внесли народні депутати України Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Поплавський М.М., які запропонували вищезазначений законопроект відхилити.

За першу пропозицію голосували:

за” - 3 (Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Поплавський М.М.);

проти” - 3 (Співаковський О.А., Скрипник О.О., Литвин В.М.).

Рішення не прийнято.

Другу пропозицію внесли народні депутати України Співаковський О.В., Скрипник О.О., Литвин В.М., які запропонували вищезазначений законопроект прийняти за основу.

За другу пропозицію голосували:

за” - 3 (Співаковський О.В., Скрипник О.О., Литвин В.М.);

проти” - 3 (Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Поплавський М.М).

Рішення не прийнято.

Враховуючи зазначене, члени Комітету вирішили внести законопроект для прийняття рішення на розгляд сесії Верховної Ради України.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Бублика Ю.В. про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів” (р. № 3776).

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей П.К., Рабошук Я.О., Литвин В.М., Кириленко І.Г., Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів” (реєстр. № 3776 від 15.01.2016 р.), внесений народним депутатом України  Бубликом Ю.В., відхилити.

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Голосували:

за”- 4 (Співаковський О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.);

утримався” - 1 (Кириленко І.Г.).

Рішення прийнято більшістю одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України “Про освіту” (щодо військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки)” (р. № 2814).

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей П.К., Литвин В.М., Скрипник О.О., Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки)” (реєстр. № 2814 від 12.05.2015р.), внесений народним депутатом України Гудзенком В.І., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                               О. СПІВАКОВСЬКИЙ

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                               І. КИРИЛЕНКО