Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 4 сесія

11 травня 2016, 09:37

Протокол № 40 від 20.04.2016 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 40

20 квітня 2016

 

м. Київ,

вул. М. Грушевського, 18/2, кімн.12, о 14.30

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Поплавський М.М.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача  секретаріату  Комітету Семенюк С.В., Козієвська О.І., головні консультанти: Гарбуза С.А., Нестеренко Л.С.

 

ВІДСУТНІ: Литвин В.М. (у відпустці).

ЗАПРОШЕНІ: Люшняк Микола Володимирович - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, Стріха Максим Віталійович – заступник Міністра освіти і науки України, Загородній Анатолій Глібович – віце-президент Національної академії наук України, Бережнов Сергій Петрович – заступник директора Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України, Бібен Іван Андрійович – декан факультету ветеринарної дисципліни Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Блюм Ярослав Борисович – академік НАН України, директор Державної установи “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, Бойчук Ігор Романович – заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, Вільбіцький Віталій Анатолійович - головний спеціаліст відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України, Волков Роман Анатолійович – завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Губар Сергій Іванович – заступник директор Департаменту – начальник відділу розвитку екомережі та біобезпеки Міністерства екології та природних ресурсів України, Гузеватий Олег Євгенович - начальник відділу з координації наукових досліджень та інтелектуальної власності Національної академій аграрних наук України, Даниленко Олексій Миколайович – директор Департаменту реформування та державного санітарно-гігієнічного нагляду Державної санітарно-гігієнічної служби України, Добровольська Оксана Іванівна – головний спеціаліст відділу розвитку екомережі та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів, Дубровна Оксана Василівна – старший науковий співробітник Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Жемойда Олександр Віталійович - генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу, Євлаш Вікторія Владленівна – завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, Жукорський Остап Мирославович – заступник академіка-секретаря Національної академії аграрних наук України, Заставний Юрій Богданович - перший заступник Голови Державної сільськогосподарської інспекції Міністерства аграрної політики та продовольства України, Іваненко Тамара Олександрівна – завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії Харківського національного медичного університету, Кеда Юрій Миколайовичзаступник начальника управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Міністерства охорони здоров’я України, Кучук Микола Вікторович – член-кореспондент НАН України, директор Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Кушніренко Анатолій Григорович – доцент кафедри електрифікованих технологій в аграрному виробництві відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”, Лапа Володимир – Голова Держпродспоживслужби, Левчук Олег Миколайович – старший науковий співробітник Науково-організаційного відділу Президії НАН України, Мельник Сергій Іванович – директор Українського інституту експертизи сортів рослин, Мозгова Людмила Анатоліївна - аналітик з питань освіти Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України, Моргун Богдан Володимирович – заступник директора Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Мороз Олеся Іванівна – заступник начальника відділу патронатної служби апарату Вінницької обласної ради, Німченко Дмитро Валентинович – заступник начальника управління-начальник відділу правової роботи Державної сільськогосподарської інспекції Міністерства аграрної політики та продовольства України, Новожилов Олег Васильович – старший науковий співробітник Державної установи “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, секретар Міжвідомчої комісії з питань біобезпеки Міністерства освіти і науки України, Патика Микола Володимирович - завідувач кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування, Передер Сергій Борисович – доцент Полтавської державної аграрної академії, Петрів Іван Михайлович – тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації, Сахно Людмила Олександрівна – провідний науковий співробітник Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Сорочинський Борис Володимирович – завідувач Лабораторії проблем біобезпеки Державної установи “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, Тимочко Тетяна Валентинівна – голова Всеукраїнської екологічної ліги та Голова національної екологічної ради України, Тищенко Олена Миколаївна – завідувач Відділу генетичної інженерії Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, Ткачик Світлана Олександрівна – заступник директора Українського інституту експертизи сортів рослин, Хименко Олег Андрійович – заступник директора Департаменту науково-технічного розвитку Міністра освіти і науки України, Цибуля Сергій Дмитрович – директор навчально-наукового інституту Національного технологічного університету, Цьопа Ірина Володимирівна – головний спеціаліст Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, Шовкун Олександр Михайлович – заступник генерального директора з питань підтвердження відповідності ДПСумистандартметрологія”, Щербаківська Людмила Михайлівна – перший заступник голови Вінницької обласної Ради, Щербакова Наталія Сергіївна – доцент Полтавської державної аграрної академії. Загальна кількість учасників – 80 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників”) (доопрацьований) (реєстр. № 3312 від 09.10.2015р., н.д.О.Співаковський, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський, О.Скрипник, К.Яриніч, І.Суслова).

2. Про стан фінансування академічної науки та звернення Загальних зборів Національної академії наук України.

3. Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки Національної академії наук України та національних галузевих академій наук” (реєстр. № 4477 від 20.04.2016р., н.д.О.Співаковський, А.Павелко, А.Гордєєв, С.Хлань, В.Галасюк, А.Немировський).

4. Про усунення неузгодженостей між ухваленим 19 квітня 2016 року Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції” (реєстр. № 4350) та положеннями частини шостої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

5. Про реалізацію Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.

6. Про внесення змін до складу робочої групи з розробки нової моделі фінансування вищої освіти;

7. Про розгляд пропозицій щодо змін до Регламенту Верховної Ради України (згідно з Рекомендаціями щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України).

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників)” (доопрацьований) (р. № 3312).

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників)” (доопрацьований) (реєстр. № 3312 від 09.10.2015р.), внесений народними депутатами  України Співаковським О.В., Кремінем Т.Д., Литвином В.М., Поплавським М.М., Скрипником О.О., Яринічем К.В., Сусловою І.М., прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковському О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію віце-президента Національної академії наук України Загороднього А.Г. про стан фінансування академічної науки та звернення Загальних зборів Національної академії наук України.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Загородній А.Г., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України терміново розглянути рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10 лютого 2016 року “Про фінансове забезпечення сфери науки і освіти у 2016 році: проблеми та шляхи покращення” та вжити термінових заходів щодо збільшення у 2016 році фінансового забезпечення вітчизняної науки і освіти в обсягах, визначених рішенням.

2. Провести спільне засідання Комітетів Верховної Ради України з питань науки і освіти та з питань бюджету з залученням колегій Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України, ради президентів академій наук України, на якому в рамках реалізації законів України у сфері науки і освіти визначити політику фінансового забезпечення вітчизняної науки і освіти на період до 2020 року.

3. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки Національної академії наук України та національних галузевих академій наук” (р. № 4477).

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Загородній А.Г., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо підвищення державної підтримки Національної академії наук України та національних галузевих академій наук” (реєстр. № 4477 від 20.04.2016р.), внесений народними депутатами України Співаковським О.В., Павелком А.В., Гордєєвим А.А., Хланєм С.В., Галасюком В.В., Немировським А.В., прийняти за основу та в цілому.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань бюджету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про усунення неузгодженостей між ухваленим 19 квітня 2016 року Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції” (реєстр. № 4350) та положеннями частини шостої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції: “2) частину четверту статті 44 доповнити абзацом другим такого змісту: Для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), та до вищих навчальних закладів, евакуйованих з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) і тимчасово окупованої території, здійснюється відповідно до абзацу першого частини четвертої цієї статті або на конкурсній основі за результатами вступних випробувань”;

пункт 1 розділу ІІ Прикінцевих положень викласти в такій редакції:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

2. Доручити Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо усунення вищезазначених неузгодженостей.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. на тему: “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.

 

В обговоренні взяли участь: Лапа В.І., Люшняк М.В., Стріха М.В., Даниленко О.М., Бережнов С.П., Губар С.І., Блюм Я.Б., Скрипник О.О., Заставний Ю.Б., Кучук М.В., Тимочко Т.В., Сорочинський Б.В., Ткачик С.О., Кремінь Т.Д., Співаковський О.В., Щербаківська Л.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію щодо реалізації Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” взяти до відома.

2. Вважати, що реалізація Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” не забезпечує належним чином  виконання його завдань та основних принципів державної політики в галузі поводження з ГМО.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України протягом першого півріччя 2016 року вжити заходи щодо:

3.1. Забезпечення ефективної координації на державному та регіональному рівні діяльності у сфері законодавчого регулювання питань, що стосуються створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів та приведення їх у відповідність до існуючого міжнародного досвіду та практики;

3.2. Удосконалення державної системи контролю за обігом  ГМО та державної системи контролю безпеки ГМО, а також фінансової підтримки створення і розвитку мережі державних, обласних, регіональних ГМ-тестувальних лабораторій та функціонування науково-методологічного центру з питань випробовувань генетично модифікованих організмів.

3.3. Забезпечення державної підтримки вітчизняних наукових досліджень та розробок у галузі генетично-інженерної діяльності, вивчення впливу ГМО на живу природу, сприяння практичному використанню результатів досліджень та забезпечення необхідним обладнанням провідних аграрних університетів та наукових установ;

3.4. Розроблення з врахуванням світового досвіду науково-обгрунтованих підходів оцінки потенційних ризиків ГМО та забезпечення належної охорони довкілля та здоров’я людей;

3.5. Забезпечення просвітницької діяльності серед населення з питань розвитку біотехнологій, методів генної інженерії, використання ГМО та біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів;

3.6. Створення міжвідомчої робочої групи із фахівців та представників центральних органів влади для узагальнення протягом 3-х місяців пропозицій та узгоджених змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, які мають бути внесені Урядом до 1-го вересня ц.р. на розгляд Верховної Ради України.

3.7. Звернення до представників країн ЄС з питання надання технічної допомоги в оцінці діючого законодавства у галузі біобезпеки та його перспективного розвитку в Україні.

3.8. Проведення в Україні за технічною допомогою Єврокомісії спільного семінару з метою ознайомлення зі світовим тенденціями розвитку сучасних напрямів біотехнології та біобезпеки.

3.9. Внесення до 1 грудня  2016 року до Верховної Ради України консолідованого проекту змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, який буде підготовлений міжвідомчою експертною групою і в якому будуть враховані всі вимоги Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, існуюча міжнародна практика в питаннях, що стосуються регулювання обігу біотехнологічної продукції та захисту прав споживачів.

3.10. Забезпечення права громадян на отримання повної інформації щодо створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів.

4. З метою передбачення та прогнозування перспектив розвитку новітніх біотехнологій у найближче десятиліття, оцінки потенційних ризиків, які вони можуть нести для здоров’я людини та навколишнього середовища доручити підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності  підготувати пропозиції щодо створення при Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти експертної комісії з питань розвитку біотехнологій та біобезпеки за участю провідних вчених та фахівців виробничого сектору економіки.

5. Контроль за цим рішенням покласти на Голову підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності І.Кириленка.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про внесення змін до складу робочої групи з розробки нової моделі фінансування вищої освіти.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Включити до складу робочої групи з розробки нової моделі фінансування вищої освіти, затвердженого Рішенням Комітету з питань науки і освіти від 14 січня 2015 року (протокол № 4), Ковтунця Володимира Віталійовича – заступника директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про розгляд пропозицій щодо змін до Регламенту Верховної Ради України (згідно з Рекомендаціями щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України).

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

УХВАЛИЛИ:

1. Направити листи до Голови Верховної Ради України та Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України з пропозицією включити до переліку Комітетів, які, на думку авторів змін до Регламенту потрібно передбачити додатком до Закону України “Про комітети Верховної Ради України” – Комітет з питань науки і освіти.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                     О. СПІВАКОВСЬКИЙ

 

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                                                    І. КИРИЛЕНКО