Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 4 сесія

04 серпня 2016, 13:20

Протокол № 46 від 06.07.2016 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 46

06 липня 2016

 

м. Київ,

вул. Грушевського, 18/2, кімн.12, о 14.30

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти  Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.; працівники секретаріату Комітету – завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Семенюк С.В., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Нестеренко Л.С.

ВІДСУТНІ: Поплавський М.М.

ЗАПРОШЕНІ: Барна Олег Степанович – народний депутат України, Рябчин Олексій Михайлович – народний депутат України, Стріха Максим Віталійович – заступник Міністра освіти і науки України, Кремень Василь ГригоровичПрезидент Національної академії педагогічних наук України, директор Державної установи “Інститут медицини праці НАМН України”, Кошечко Вячеслав Григорович – Віце-президент Національної академії наук України, Гуржій Андрій Миколайович – Віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Яковлєв Микола Іванович – Віце-президент Національної академії медичних наук України, Кухар Валерій Павлович – Голова Державного фонду фундаментальних досліджень, Міхньов Володимир Анатолійович – головний учений секретар Національної академії медичних наук України, Губський Юрій Іванович – начальник Науково-координаційного управління Національної академії медичних наук України, Ничкало Неля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, Сухомлинська Ольга Василівна – академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, Наконечний Олександр Григорович – Президент Академії наук вищої школи, член Ради Державного фонду фундаментальних досліджень, Гриньов Борис Вікторович – директор Державного фонду фундаментальних досліджень, Лобанов Леонід Михайлович – заступник голови Державного фонду фундаментальних досліджень, Шаров Олег Ігорович – директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Шовкалюк Віктор Степанович – директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, Хименко Олег Андрійович – заступник директора Департаменту науково-технічного розвитку – начальник відділу розвитку науково-технічної інфраструктури Міністерства освіти і науки України, Кушнір Наталія Адамівна - начальник відділу економічного регулювання науково-технічного розвитку Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, Андрущенко Валентина Борисівна - начальник відділу організації фундаментальних досліджень в галузі природничих та технічних наук Державного фонду фундаментальних досліджень, Балабанов Костянтин Васильович - ректор Маріупольського державного університету, Бесчасний Віктор Миколайович - ректор Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, Гринюк Роман Федорович - ректор Донецького національного університету, Комарницький Віталій Мар’янович - ректор Луганського державного університету  внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Поркуян Ольга  Вікторівна - ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Семирягін Сергій Володимирович - ректор Донбаського державного технічного університету, Мартинюк Віктор Семенович - проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Орлюк Олена Павлівна - директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Устименко Володимир Анатолійович - директор Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, Слюсаревський Микола Миколайович - директор Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Радкевич Валентина Олександрівна - директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Новікова Ольга Федорівна - заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України, керівник конкурсного проекту Державного фонду фундаментальних досліджень,  Мелащенко Андрій Олегович - розробник інформаційно-аналітичної системи Державного фонду фундаментальних досліджень, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Драган Григорій Сильвестрович - директор Інституту фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Зоря Олена Василівна - відповідальний виконавець конкурсного проекту Державного фонду фундаментальних досліджень, Кафарський Володимир Іванович - народний депутат України ІІІ, IV скликань, позаштатний консультант Комітету, Андрощук Геннадій Олександрович - завідувач лабораторії Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Андрєєв Микита Андрійович - голова студентського антикорупційного агентства, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Шулікін Дмитро Андрійович - журналіст газети “Освіта України”.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про діяльність Державного фонду фундаментальних досліджень у контексті створення Національного фонду досліджень України.

2. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження” (реєстр. № 4718 від 24.05.2016р., н.д.О.Рябчин, І.Кириленко, О.Співаковський, Т.Кремінь, В.Курило, А.Шкрум, Н.Веселова, А.Герасимов, Д.Лубінець, І.Геращенко, Г.Немиря, В.Галасюк, О.Юринець, С.Заліщук, М.Найєм, Н.Кацер-Бучковська, Ю.Тимошенко, М.Єфімов).

3. Про проект Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення”.

4. Про створення робочої групи за результатами проведення круглого столу на тему: “Формування духовної безпеки української нації: теорія, досвід, практика”.

5. Про проект Рекомендацій робочої наради на тему: “Про організацію роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”.

6. Щодо наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 року № 622 “Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085”.

7. Про проект плану роботи Комітету на період п’ятої сесії восьмого скликання.

8. Різне:

 щодо проекту громадської організації “Студентське антикорупційне агентство” стосовно громадського спостереження за проведенням виборів керівників вищих навчальних закладів України.

 

1. СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника Голови  Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.,  Голови Державного фонду фундаментальних  досліджень Кухаря В.П., заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. про діяльність Державного фонду фундаментальних досліджень у контексті створення Національного фонду досліджень України.

 

В обговоренні взяли участь: Литвин В.М., Скрипник О.О., Кошечко В.Г., Кремень В.Г., Міхньов В.А., Мартинюк В.С., Новікова О.Ф., Мелащенко А.О., Зоря О.В., Драган Г.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію голови Державного фонду фундаментальних досліджень академіка НАН України В.П. Кухаря щодо діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень у контексті створення Національного фонду досліджень України взяти до відома.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Взяти до уваги перехідні положення Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, якими зазначено, що Національний фонд досліджень України створюється на базі Державного фонду фундаментальних досліджень і розпочинає свою діяльність з початком нового бюджетного року після ухвалення Кабінетом Міністрів України Положення про Національний фонд досліджень України.

Отже, Державний фонд фундаментальних досліджень України продовжує свою фінансову діяльність до 1 січня року, наступному за роком затвердження Положення про Національний фонд досліджень України.

2.2. Доручити Міністерству освіти і науки України:

з залученням Державного фонду фундаментальних досліджень, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук забезпечити підготовку проектів документів щодо виконання Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” стосовно створення та діяльності Національного фонду досліджень України у терміни, як то визначено дорученням Кабінету Міністрів України щодо реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

протягом місяця визначити обсяги базового бюджетного фінансування вищих навчальних закладів та наукових установ, що підпорядковані міністерству

2.3. Враховуючи вимоги Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, у тому числі що, з 2020 року фінансування вітчизняної науки має здійснюватися на рівні 1,7 % ВВП, доручити Міністерству фінансів України у проекті Державного бюджету України на 2017 рік збільшити фінансування науки, передбачивши:

видатки на фінансування Державного фонду фундаментальних досліджень на рівні 0,1% ВВП, як то передбачено Постановою Верховної Ради України “Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності” № 1786–IV від 16 червня 2004 року;

зростання базового фінансування головних розпорядників, у тому числі Національної академії наук України, галузевих академій наук України, з врахуванням індексу інфляції та підвищення заробітної плати;

окремим рядком кошти для Державного фонду фундаментальних досліджень.

2.4. Доручити Міністерству освіти і науки України здійснити організаційні заходи зі створення загальнодержавної інформаційної мережі фундаментальних і прикладних досліджень, уніфіковані бази даних які повинні поповнюватися відповідними електронними звітами всіх головних розпорядників коштів.       

2.5. Доручити Міністерству освіти і науки України разом з Міністерством фінансів України:

вдосконалити систему фінансування грантової підтримки багаторічних проектів та захищення виконання фінансових зобов’язань, насамперед міжнародних наукових проектів;

підготувати план збільшення протягом 2017-2020 років видатків Державного бюджету України на наукові дослідження і розробки до рівня 1,7% ВВП у 2020 році.

3. Враховуючи важливість вчасного виконання завдань з імплементації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” взяти на контроль питання створення на базі Державного фонду фундаментальних досліджень Національного фонду досліджень України.

Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2016 року надати Комітету відповідну інформацію.

4. Контроль за реалізацією цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Рябчина О.М. та Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (р. № 4718).

 

В обговоренні взяли участь: Стріха М.В., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження” (реєстр. № 4718 від 24.05.2016 р.), внесений народними депутатами України Рябчиним О.М., Кириленком І.Г., Співаковським О.В., Кремінем Т.Д., Курилом В.С., Шкрум А.І., Веселовою Н.В., Герасимовим А.В., Лубінцем Д.В., Геращенко І.В., Немирею Г.М., Галасюком В.В., Юринець О.В., Заліщук С.П., Найємом М.М., Кацер-Бучковською Н.В., Тимошенко Ю.В., Єфімовим М.В., прийняти за основу та підготувати його до другого читання за скороченою процедурою.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковському О.В

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення”.

 

В обговоренні взяли участь: Стріха М.В., Кремень В.Г., Скрипник О.О., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення”, що додаються.

2. Направити Рекомендації до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Про вжиті заходи поінформувати Комітет до 20 грудня 2016 року.

3. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ:  інформацію голови  підкомітету з питань науки і освіти Креміня Т.Д. про створення робочої групи за результатами проведення круглого столу на тему: “Формування духовної безпеки української нації: теорія, досвід, практика”.

 

В обговоренні взяли участь: Кафарський В.І., Скрипник О.О., Кириленко І.Г., Литвин В.М., Сухомлинська О.В., Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. З метою розгляду проблем духовної безпеки української нації на загальнодержавному рівні, наповнення цієї комплексної, стратегічної, системної роботи конкретним, реальним змістом, зокрема визначення пріоритетних напрямків, критичних точок, загроз духовній безпеці української нації (в тому числі й духовної безпеки дітей, учнівської та студентської молоді)  створити на затвердити на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань наук і освіти персональний склад постійно діючої робочої групи (персональний склад робочої групи додається).

2. Привернути увагу вищого законодавчого органу, органів державної влади виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковців, педагогів, представників релігійних конфесій України, громадянського суспільства тощо на необхідність вжиття рішучих та невідкладних заходів щодо забезпечення духовної безпеки українського суспільства, розроблення стратегічно-концептуального документу, спрямованого на реальне втілення норм та положень нормативно-правових актів у сфері забезпечення духовної безпеки. Це може бути чи Концепція духовної безпеки української нації, чи Стратегія забезпечення духовної безпеки української нації.

3. На базі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти започаткувати проведення серії круглих столів з вирішення духовної безпеки з залученням членів комітетів Верховної Ради України з питань науки і освіти; з питань сім’ї, молодіжної політики спорту та туризму; з питань охорони здоров’я; з питань культури і духовності; з питань національної безпеки і оборони; з питань свободи слова і інформаційної політики; з питань правової політики та правосуддя та представників їх секретаріатів; представників органів державної виконавчої влади; Національної академії наук України; галузевих академій наук; освітянських громадських об’єднань та організацій; профспілок; науковців системи вищої освіти України; педагогів-практиків; представників релігійних конфесій України тощо.

4. Доручити новоствореній робочій групі вивчити питання щодо необхідності ініціювання та проведення в другій половині 2017 року парламентських слухань на тему: “Духовна безпека української нації: теорія, досвід, практика”.

5. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на заступника Голови Комітету Кириленка І.Г., Голову підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д.

Голосували:

“за” – 4 (Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.);

“утримався” - 1 (Скрипник О.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Рекомендацій робочої наради на тему: “Про організацію роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”.

 

В обговоренні взяли участь: Шаров О.І., Андрєєв М.А., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендації робочої наради щодо організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалити з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених народними депутатами України – членами Комітету.

 

2. Направити зазначені Рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України та Спілці ректорів вищих навчальних закладів України для розгляду та використання в роботі.

3. Рішення Комітету і Рекомендації оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Першого заступника Голови Комітету О. Співаковського.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. щодо наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 року № 622 “Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085”.

 

В обговоренні взяли участь: Стріха М.В., Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Скрипник О.О., Барна О.С., Шаров О.І., Чижевський Б.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. стосовно змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 взяти до відома.

2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

2.1. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 року № 622 “Про  затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085” як такий, що не відповідає чинному законодавству України, посилює соціальну напругу у суспільстві та створює підстави для суттєвих порушень.

2.2. Врахувати пропозиції Рад ректорів вищих навчальних закладів Одеського, Миколаївського, Херсонського і Дніпропетровського регіонів при підготовці Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році.

3. Рішення Комітету з цього питання направити Кабінету Міністрів України та Спілці ректорів вищих навчальних закладів України.

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти О.В. Співаковського.

Голосували:

“за” – 2 (Співаковський О.В., Кириленко І.Г.);

“проти” – 2 (Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.);

Рішення не прийнято.

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови  Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект плану роботи Комітету на період п’ятої сесії восьмого скликання.

 

В обговоренні  взяли  участь:   Кириленко І.Г.,   Скрипник О.О.,   Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період п’ятої сесії восьмого скликання взяти до відома.

2. Народними депутатами України – членам Комітету надати свої пропозиції до проекту плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період п’ятої сесії восьмого скликання.

3. Секретаріату Комітету доопрацювати проект плану з врахуванням пропозицій народних депутатів України - членів Комітету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. Різне:

щодо проекту громадської організації “Студентське антикорупційне агентство” стосовно громадського спостереження за проведенням виборів керівників вищих навчальних закладів України.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. щодо проекту громадської організації “Студентське антикорупційне агентство” стосовно громадського спостереження за проведенням виборів керівників вищих навчальних закладів України.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Надіслати лист Комітету до Посольства США в України щодо підтримки проекту громадської організації “Студентське антикорупційне агентство” стосовно громадського спостереження за проведенням виборів керівників вищих навчальних закладів України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                  О. СПІВАКОВСЬКИЙ

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                 І. КИРИЛЕНКО