Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 4 сесія

03 серпня 2016, 13:51

Протокол № 45 від 14.06.2016 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

№ 45

14 червня 2016

 

м. Київ,

вул. Садова, 3-а, кімн.1316, о 14.30

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Кириленко І.Г., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.; працівники секретаріату Комітету – завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Комітету Козієвська О.І., головні консультанти: Гарбуза С.А., Луцька А.В., Нестеренко Л.С.

ВІДСУТНІ: Скрипник О.О., Поплавський М.М.

ЗАПРОШЕНІ: Хобзей Павло Кузьмович – заступник Міністра освіти і науки України, Шаров Олег Ігорович – директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Винницький Михайло Іванович – член команди Національних експертів з реформування вищої освіти Еразмус+, Жиляєв Ігор Борисович – позаштатний консультант Комітету з питань науки і освіти, Шулікін Дмитро Андрійович – журналіст газети “Освіта України”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Постанови Верховної Ради України Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених.

2. Про проект Постанови Верховної Ради України “Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік”.

3. Про проект Постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення”.

4. Про проект Закону України “Про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” (щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад)” (реєстр. № 4783 від 06.06.2016р., н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський).

5. Про затвердження Рекомендацій круглого столу на тему: “Ідеологія вступу до вищих навчальних закладів України”.

6. Про затвердження Рекомендацій круглого столу на тему: “Освітня політика в умовах інформаційного суспільства”.

7. Різне:

про клопотання щодо нагородження цінним подарунком Верховної Ради України директора Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Шкури Геннадія Анатолійовича.

 

 
1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про проект Постанови Верховної Ради України Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати проект Постанови Верховної Ради України Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених та внести його на розгляд Верховної Ради України.
2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови Верховної Ради України Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених за основу та в цілому.
3. Доповідачем та співдоповідачам на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про проект Постанови Верховної Ради України “Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік”.

 

В обговоренні взяли участь: Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати проект Постанови Верховної Ради України Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік та внести його на розгляд Верховної Ради України.
2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови Верховної Ради України Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік за основу та в цілому.
3. Доповідачем та співдоповідачам на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. та голови підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення”.

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей П.К.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення прийняти за основу та в цілому.

2. Доручити виступати від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти О.В. Співаковському.

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України “Про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” (щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад)” (р. № 4783).

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей П.К., Винницький М.І., Литвин В.М., Кириленко І.Г.

 

Заслухавши питання, члени Комітету Кириленко І.Г., Литвин В.М. запропонували Першому заступнику Голови Комітету Співаковському О.В. під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України оголосити пропозиції Міністерства освіти і науки України при прийнятті законопроекту в цілому.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” (щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад)” (реєстр. № 4783 від 06.06.2016 р.), внесений народними депутатами України Співаковським О.В., Кириленком І.Г., Кремінем Т.Д., Литвиним В.М., Поплавським М.М., прийняти за основу та в цілому як закон.
2. Доповідачем та співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про затвердження Рекомендацій круглого столу на тему: “Ідеологія вступу до вищих навчальних закладів України”.

 

В обговоренні взяли участь: Шаров О.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендації круглого столу “Ідеологія вступу до вищих навчальних закладів України” ухвалити з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених народними депутатами України – членами Комітету (додаються).

2. Направити зазначені Рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України для розгляду та використання в роботі.

3. Рішення Комітету і Рекомендації оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Першого заступника Голови Комітету О.В. Співаковського.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про затвердження Рекомендацій круглого столу на тему: “Освітня політика в умовах інформаційного суспільства”.

 

В обговоренні взяли участь: Хобзей П.К.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Рекомендації круглого столу Освітня політика в умовах інформаційного суспільства (додаються).

2. Направити Рекомендації круглого столу Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, Національній академії наук України, Національній академії педагогічних наук України для використання у практичній діяльності.

Рішення прийнято одноголосно.

 

7. Різне:

про клопотання щодо нагородження цінним подарунком Верховної Ради України директора Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Шкури Геннадія Анатолійовича.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про клопотання щодо нагородження цінним подарунком Верховної Ради України директора Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Шкури Геннадія Анатолійовича.

 

В обговоренні взяли участь:

 

УХВАЛИЛИ:

1. Звернутися з клопотанням до Голови Верховної Ради України про нагородження цінним подарунком Верховної Ради України директора Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Шкури Геннадія Анатолійовича за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на підкомітет з питань освіти (Кремінь Т.Д.).

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                            О. СПІВАКОВСЬКИЙ

 

Заступник

Голови Комітету                                                                                                                                                                                   І. КИРИЛЕНКО