Головна > Текстові публікації > Про Комітет > Історична довідка про Комітет

Про головне

Перейти до розділу
29 вересня 15:06
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Історична довідка про Комітет

01 травня 2002, 11:41

Історична довідка про Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за період четвертого скликання. (2002-2006 рр.)

Історична довідка про

Комітет Верховної Ради України

з питань науки і освіти

за період четвертого скликання.

(2002-2006 рр.)

I.  Про структуру і склад Комітету з питань науки і освіти.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти було утворено згідно Постанови Верховної Ради України № 7-IV від 15.05.2002 р. "Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання". “До його складу увійшло 11 народних депутатів України. (Ніколаєнко С.М. - Голова Комітету, Юхновський І.Р. - перший заступник Голови Комі­тету, Дорогунцов СІ. - заступник Голови Комітету, Кафарський В.І. - секре­тар Комітету, Устенко О.А., Родіонов М.К., Бауер М.Й., Ситник К.М., Толочко П.П., Прошкуратова Т.С., Царенко О.М.). У складі Комітету утворилося п’ять підкомітети, а саме:

·        з питань базової освіти (голова Бауер М.Й.);

·        з питань фахової освіти (голова Устенко О.А.);

·        з питань науки і інноваційної діяльності (голова Ситник К.М.);

·        з питань інтелектуальної власності та інформатизації (го­лова підкомітету Глухівський Л.И.);

·        з питань гуманітарної освіти і науки (голова Толочко П.П.).

За період четвертого скликання Верховної Ради України відбулися зміни у складі Комітету. 4 лютого 2005 року Указом Президента України С.М.Ніколаєнка призначено Міністром освіти і науки України, Постановою Верховної Ради України № 2758-IV від 7 липня 2005 року достроково припинено ним повноваження народного депутата України. 

Протягом скликання склад Комітету поповнився на­родними депутатами України Садовим М.І., Ступаком В.Ф., Глухівським Л.Й. Постановою Верховної Ради України № 2545 від 21 квітня 2005 року народного депутата України, обраного в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, Соціалістична партія України обрано Садового М.І. членом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Постановою Верховної Ради України № 2946 від 6 жовтня 2005 року народних депутатів України, обраних в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, виборчий блок політичних партій “Блок Віктора Ющенка “Наша Україна” обрано Глухівського Л.Й. та Ступака В.Ф. членами Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Після цього підкомітет з питань інтелектуальної власності та інформатизації розподілено на два підкомітети: з питань інтелектуальної власності очолив Родіонов М.К., з питань інформатизації – Глухівський Л.Й.

Двоє представників Комітету мають почесне звання “Герой України” – Юхновський І.Р. і Прошкуратова Т.С., семеро нагороджені нагрудним знаком “Петро Могила” п’ятеро – нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”, один – нагрудним знаком “Софія Русова”.

Всі члени Комітету - висококваліфіковані фахівці своєї справи, науковці і освітяни. 4 з них, обиралися депутатами попереднього скликання (Кафарський В.І., Глухівський Л.Й., Ситник К.М., Толочко П.П.). Юхновський І.Р. є народним депутатом України чотирьох скликань, Ніколаєнко С.М. і Дорогунцов С.І. – трьох скликань.

Серед членів Комітету - 4 представники наукових кіл: три - дійсні члени Національної академії наук України (Ситник К.М., Толочко П.П., Юхновський І.Р.), один - член-кореспондент НАН України (Дорогунцов С.І.), почесні директори та директори на­уково-дослідних установ; ректори вищих навчальних закладів. Троє членів Комітету мають вчений ступінь “доктор наук”, четверо – “кандидат наук”.

 

II. Про основні завдання та функції Комітету

Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

  Виходячи з Положення про Комітет та ст.16 Закону України “Про постійні комісії Верховної Ради України” основними завданнями Комітету є:

·        підготовка законопроектів для розгляду Верховною Радою України, забезпечення підготовки питань, що належать до його відома;

·        періодичні звіти перед Верховною Радою України про свою роботу;

·        своєчасне виконання доручень Верховної Ради України, розпоряджень Голови Верховної Ради України, інформація про хід їх виконання;

·        вивчення і врахування у своїй діяльності громадської думки, розгляд листів громадян і своєчасне реагування на них.

Комітет з питань науки і освіти займається підготовкою до розгляду Верховною Радою України питань щодо:

·        визначення загальної стратегії і пріоритетів розвитку освіти, науки і технологій в Україні;

·        визначення загальної стратегії і пріоритетів розвитку в Україні військової науки та технологій подвійного призначення;

·        визначення шляхів і пріоритетів становлення системи захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні;

·        визначення загальної стратегії і пріоритетів інформатизації в Україні;

·        розробки проектів державних (національних) програм розвитку освіти, науки і технологій; розробки концепцій і законопроектів з інноваційної діяльності в Україні та з питань захисту інтелектуальної власності в Україні;

·        експертизи наукової та освітньої частин програм;

·        врахування питань захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;

·        підготовки, прийняття, контроль за виконанням Державного бюджету, зокрема з галузей “Освіта” і “Наука”;

·        підготовки законодавчих актів щодо податкової системи, інших проектів законів, пов’язаних з питаннями економіки і фінансування освітньої і наукової галузей, фінансового забезпечення патентної справи, авторських прав, інноваційної діяльності тощо;

·        взаємовідносин України з іншими країнами в галузі науки і технологій, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності;

·        перспектив міжнародного співробітництва установ освіти і науки;

·        участі у підготовці до ратифікації або денонсації Верховною Радою України міжнародних договорів;

·        попередній розгляд і підготовка висновків щодо приватизації об’єктів права державної власності науки та освіти (перелік об’єктів, що не підлягають приватизації), загальних правових засад об’єктів права власності організацій і установ освіти та науки, соціальних програм, концепцій, питань міжнаціональних відносин, мовної політики, соціального захисту працівників освіти і науки, роботи з молоддю, зайнятості населення, охорони здоров’я, культури і духовності, фізичної культури і спорту, науково-технічної творчості тощо;

·        аналізу питань інвестиційної діяльності та гуманітарної допомоги, що стосуються освіти і науки;

·        підготовка пропозицій та рекомендацій по забезпеченню узгодження законодавчих актів України та інших країн, що регулюють питання науки і освіти, захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;

·        організації діяльності консультативних рад, створених при Верховній Раді України за ініціативою Комітету.

Організаційне, консультативне, аналітичне забезпечення діяльності комітету покладено на його секретаріат, до складу якого входять 12 працівників. До роботи в апараті Верховної Ради України більшість з них очолювали підрозділи в міністерствах, відомствах, наукових установах, мають достатньо високу кваліфікацію вчителів, педагогів, науковців.

 

III. Про законотворчу діяльність Комітету

Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

         Виходячи з вимог Конституції України, Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, інших законодавчих актів, Комітет з питань науки і освіти протягом четвертого скликання проводив роботу щодо правового забезпечення діяльності наукової та освітянської галузей. Проведено 129 засідань Комітету, на яких розглянуто 651 питання, 504 з них присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України, в тому числі одинадцять виїзних та п’ять спільних з іншими комітетами.

За поданням Комітету з питань науки і освіти Верховною Радою України:

прийнято та підписано Президентом Закони України: “Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності”, “Про інноваційну діяльність” з пропозиціями Президента України “Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в глобальній інформаційній системі Інтернет”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на період до 2005 року” та “Про внесення змін до деяких законів України (щодо соціального захисту молодих вчених)”, “Про електронні документи та електронний документообіг”,  “Про електронний цифровий підпис”, “Про внесення змін до деяких актів України з питань інтелектуальної власності”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти”, „Про внесення змін до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, "Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо  охорони інтелектуальної власності", "Про охорону археологічної спадщини" з пропозиціями Президента, “Про внесення змін до Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (щодо призначення пенсії по інвалідності), “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо реорганізації Міністерства у справах науки і технологій), „Про внесення змін до Закону України „Про захист інформації в автоматизованих системах”, „Про географічні назви”, „Про внесення змін до Закону України „Про позашкільну освіту” (щодо початкових спеціалізованих навчальних закладів), “Про внесення змін до статті 35 Закону України “Про вищу освіту” (щодо передачі повноважень затвердження складу наглядових рад), “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо терміну набуття чинності положення ст.23 про структуру держзамовлення), “Про внесення змін до деяких законів України щодо спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” з пропозиціями Президента України, “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти)”з пропозиціями Президента України, про внесення змін до Закону України “Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України”, “Про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та інших законів України, про внесення змін і доповнень до статті 57 Закону України “Про освіту” (щодо надання пільгових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам), про внесення змін до Закону України “Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків”.

прийнято Постанови Верховної Ради України: “Про проведення парламентських слухань  “Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні “ (16 жовтня 2002 року), “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів (з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин)”, “Про підсумки парламентських слухань  “Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні”, “Про День Уряду України” у березні 2003 року,   “Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні” та “Про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього”, "Про затвердження Державної програми розвитку інноваційних напрямів індустрії моди до 2010", “Про програму навчання студентів з Республіки Куба в Україні”, “Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки”, “Про “День Уряду України” у грудні 2005 року (з порядком денним “Про дотримання вимог Конституції України та законів України щодо здобуття якісної освіти в сільській місцевості”, “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”, “Про “Дні Уряду України” у грудні 2005 року та січні 2006 року”, про відзначення 85-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського, про “День Уряду України” у червні 2004 року (про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні), про проведення парламентських слухань з порядком денним “Про стан і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні (13 травня 2004 року), про Рекомендації парламентських слухань “Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні”, про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні. Про проведення парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні (вересень 2005 року), про “День Уряду України” у грудні 2005 році (з порядком денним “Про дотримання вимог Конституції України та законів України щодо здобуття якісної освіти в сільській місцевості), про зняття з розгляду деяких законопроектів, що стосуються вищої освіти.

прийнято у першому читанні та підготовлено до розгляду для прийняття у другому читанні проекти законів: про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично модифікованих організмів; про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо приведення у відповідність до Закону України “Про вищу освіту”); про особливості введення в цивільний оборот об’єктів права інтелектуальної власності, створених з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів, спеціальних та державних фондів цільового призначення; про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я (спеціальну освіту); про охорону прав на наукові відкриття; про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо створення належних умов для навчання дітей).

прийнято та направлено на підпис Президенту України Закони України: “Про захист персональних даних”, “Про антарктичну діяльність”, “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про внесення змін до Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” (щодо посадових окладів).

Комітет приділяє особливу увагу досягненням працівників освіти і науки у сприянні становленню правової держави, у розбудові національного права у сфері освіти і науки, здійсненні заходів щодо розширення прав громадян на  якісну освіту, проведення інтелектуальної та творчої діяльності та підтримує клопотання щодо відзначення їх грамотами та іншими видами морального та матеріального заохочення.

Комітет постійно співпрацює з навчальними закладами України, вивчає існуючі проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

         Відбулися також численні зустрічі керівництва Комітету з іноземними представниками, представниками центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, профспілками та громадськістю. Зокрема, у лютому ц.р. відбулася зустріч Заступника Голови Комітету Дорогунцова С.І. з Керівником Директорату з питань шкіл, позашкільної та вищої освіти Ради Європи паном Габріелє Мазза. Голова підкомітету з питань базової освіти Комітету Бауер М.Й. зустрівся (березень 2005 р.) з директором Програми Інтел в країнах Європи, Близького Сходу та Африки пані Мартиною Рот (травень 2005 р.) з представниками громадськості сіл Малинського району Житомирської області з приводу закриття загальноосвітніх навчальних закладів; з представниками педагогічних колективів Хотинського району Чернівецької області (червень 2005 р.).

Члени Комітету приймають активну участь у Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань перевірки дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина.

До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях. Всі вищезазначені заходи знайшли відображення на веб-сторінці сайту Верховної Ради України, у 87 статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації та телепередачах.

На адресу Комітету надійшло 13334 заяв і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для завдань вдосконалення українського законодавства.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                            І.Р.Юхновський

 

 

Завідуючий

секретаріатом Комітету                                              Б.Г.Чижевський