Про головне

Перейти до розділу
01 березня 16:12
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

14 квітня 2021, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 14 квітня 2021 року

14 квітня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у режимі відеоконференції. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Лис О.І., Коваль О.В., Колюх В.В., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Павленко Р.П., народний депутат України Іонушас С.К.

Також у засіданні брали участь представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Освітній омбудсмен, представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти. Всього понад 40 чоловік.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (реєстр. № 5230 від 12.03.2021, н.д.Н.Піпа та інші).

Представляючи законопроект, його автор – народний депутат України, Секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа, зазначила, що даним законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про повну загальну середню освіту» дозволити органам місцевого самоврядування вільно використовувати майно ліквідованих закладів загальної середньої освіти для потреб місцевої громади (зараз таке використання можливе тільки для здобуття освіти, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я); здавати в оренду майно ліквідованих комунальних закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості та спрямовувати кошти від оренди виключно на освітні потреби.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту, його розроблено з метою «закріплення на рівні закону можливості для об’єднаних територіальних громад ефективно розпоряджатися майном ліквідованих комунальних навчальних закладів середньої освіти, що знаходяться у сільській місцевості», зокрема, дозволити їм: «1) вільно використовувати його (майно ліквідованих закладів середньої освіти) для потреб місцевої громади, а не лише для здобуття освіти, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я; 2) здавати в оренду». Для досягнення цієї мети в проекті пропонується внести зміни до ч. 6 ст. 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», якими уточнюється, що оренда рухомого та нерухомого майна, яке належить закладам середньої освіти, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про освіту» та Законом України «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон), а також до ч. 2 ст. 61 Закону, якими визначаються особливості використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти, в тому числі у сільській місцевості.

Заслухавши народного депутата України, Секретаря Комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталію Піпу, голову підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на окупованих територіях Олену Лис, враховуючи рішення підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на окупованих територіях від 09 квітня 2021 року, та спираючись на експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку громад та територій України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Всеукраїнської асоціації громад, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості» (реєстр. № 5230 від 12.03.2021 року), поданого народним депутатам України Піпою Н.Р. та іншими народними депутатами України, прийняти за основу.

 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (щодо впорядкування діяльності спортивних клубів і спортивних федерацій та уточнення деяких положень) (реєстр. № 5164 від 26.02.2021, КМУ).

Відповідно до Пояснювальної записки даного законопроекту його метою є приведення у відповідність до вимог законодавства повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту; визначення повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки в частині фізичного виховання та розвитку спорту в системі освіти; врегулювання діяльності закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання; визначення основних завдань та принципів діяльності спортивних клубів, визначення загальних засад впровадження та адміністрування електронних інформаційно-аналітичних систем та сервісів, електронних реєстрів, а також більш широкого залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на засадах рівноправного партнерства.

Законопроектом передбачається:

визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, та центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки в частині фізичного виховання та розвитку спорту в системі освіти;

визначити на державному рівні платформи реалізації окремих актів, підписаних Україною, зокрема Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями та Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті;

розширити права спортивних клубів як суб’єктів фізичної культури і спорту, що надають різноманітні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення;

сприяти впровадженню європейської моделі автономії розвитку спорту шляхом розширення повноважень всеукраїнських спортивних федерацій та позбавлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту,  невластивих для нього функцій;

визначити загальні засади впровадження та адміністрування електронних інформаційно-аналітичних систем, сервісів, електронних реєстрів тощо.

Прийняття акту матиме позитивний вплив на інтереси фізичних та юридичних осіб сфери фізичної культури і спорту, зокрема, спортсменів різних вікових груп, які прагнуть займатися спортом, учасників спортивних заходів, а також сприятиме забезпеченню рівних прав та можливостей у сфері фізичної культури і спорту.

Заслухавши заступника Міністра молоді та спорту України Ніну Дмитрівну Уманець, голову підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на окупованих територіях Олену Георгіївну Лис, враховуючи рішення підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на окупованих територіях від 09 квітня 2021 року, та спираючись на експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства молоді та спорту України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (щодо впорядкування діяльності спортивних клубів і спортивних федерацій та уточнення деяких положень)” (реєстр. № 5164 від 26.02.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу та доопрацювати його до другого читання з врахуванням зауважень і пропозицій Комітету з питань освіти, науки та інновацій, зокрема:

“Абзац тридцять шостий частини другої розділу І законопроекту викласти в такій редакції:

“Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки забезпечує розвиток фізичного виховання та спорту в закладах освіти”.

 

3. Про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті на тему: “Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи”.

11 листопада 2020 р. у режимі відеоконференції відбулися слухання у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи», в яких взяли участь понад 130 осіб, на яких виступили з доповідями  та взяли участь в обговоренні шляхів реформування вищої юридичної освіти 27 осіб.

Учасниками слухань було відзначено актуальність питання щодо реформування системи юридичної освіти, наближення її до суспільних потреб, забезпечення її якості та виведення на європейський рівень.

Головною проблемою, що потребує розв'язання на сучасному етапі, є невідповідність змісту юридичної освіти і якості підготовки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності правників у різних сферах.

Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що метою слухань у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій є обговорення шляхів реформування вищої юридичної освіти, визначених у проекті Концепції розвитку юридичної освіти, для забезпечення її модернізації, ефективності та подальшого розвитку.

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабака С.В., голови підкомітету з питань вищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Гришиної Ю.М., народних депутатів України – членів Комітету, представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: “Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи”, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення:

1. Затвердити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи”.

2. Надіслати це Рішення на адресу Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Cлужби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Комісії з питань правової реформи, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.

 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України “Про державні нагороди України” (реєстр. № 5327 від 02.04.2021, КМУ).

Метою прийняття даного проекту Закону, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є «увічнення пам’яті видатного українського вченого та організатора науки академіка Бориса Патона шляхом перейменування Державної премії України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона».

Законопроект розроблений Кабінетом Міністрів України на виконання доручення Президента України.

Проектом Закону пропонується внести зміни до переліку Державних премій України, визначених ст. 11 Закону України «Про державні нагороди України», зокрема, перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона. Крім того, передбачається привести вживану у Законі термінологію у відповідність до законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та «Про вищу освіту».

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій, представника Міністерства освіти і науки України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» (реєстр. № 5327 від 02.04.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому.

2. Головному Комітету під час представлення своєї позиції Верховній Раді України щодо цього проекту Закону виголосити під стенограму правки, які стосуються приведення термінології Закону України «Про державні нагороди України» до норм чинних законив у сфері освіти, а саме:

У пункті 2) частини першої законопроекту після слів та знаків «професійної (професійно-технічної) освіти,» доповнити словами та знаками «фахової передвищої освіти,»

Частину другу законопроекту викласти у такій редакції:

1) Абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:

«професійна (професійно-технічна) освіта;»,

2) після абзацу четвертого пункту 5 додати новий абзац в такій редакції:

«фахова передвища освіта;».

 

5. Проект Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій (реєстр. № 0100 від 08.04.2021, КМУ).

Мета даного законопроекту полягає в необхідності продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року, термін дії якої закінчився 25 травня 2019 року.

Пролонгація Угоди про співробітництво зі стратегічним міжнародним партнером України забезпечить нормативно-правове підґрунтя для продовження двостороннього співробітництва у науково-технічній сфері, що сприятиме розширенню участі України у міжнародному науково-технічному співробітництві та розвитку науково-дослідних можливостей України.

Ратифікація Угоди сприятиме продовженню співпраці України з Сполученими Штатами Америки у сфері науки та технологій, що позитивно вплине на розвиток національної економіки.

Не зважаючи на те, що термін дії зазначеної Угоди закінчився 25 травня 2019 року, Міністерство освіти і науки вважає за доцільне здійснити процедури ратифікації Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій.

Тому видається доцільним якнайшвидше прийняття проекту Закону щодо ратифікації Угоди про продовження. Це на думку Комітету дасть змогу Уряду розпочати процедуру погодження пролонгації Угоди з американською стороною.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха, представника Міністерства освіти і науки України, враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій, а також експертні висновки Національної академії наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України та обговоривши це питання народні депутати України –члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій» (реєстр. № 0100 від 08.04.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу і в цілому.

 

6. Про затвердження складу робочої групи з підготовки проекту Закону України про внесення змін до законів України щодо регулювання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Відповідно до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року № 1165-IX, з метою удосконалення освітньої і наукової діяльності у сферах вищої освіти і науки та забезпечення їх якості, врегулювання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Комітет з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняв рішення:

1. Затвердити склад робочої групи з підготовки проекту Закону України про внесення змін до законів України щодо регулювання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2. Вважати, що склад робочої групи може бути доповненим за поданням народних депутатів України – членів Комітету.

 

7. Про затвердження складу робочої групи з підготовки проекту Закону України про академічну доброчесність.

Відповідно до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року № 1165-IX,  з метою удосконалення освітньої і наукової діяльності, забезпечення принципів академічної доброчесності у сферах освіти та науки Комітет з питань освіти, науки та інновацій вирішив:

1. Затвердити склад робочої групи з підготовки проекту Закону України  про академічну доброчесність.

2. Вважати, що склад робочої групи може бути доповненим за поданням народних депутатів України – членів Комітету.

 

8. Різне:

8.1. Щодо відвідування мережі закладів освіти комунальної форми власності м. Умань.

09 квітня 2021 року народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль та Роман Грищук відвідали місто Умань. У рамках візиту разом із заступницею Міністра освіти та науки України Вірою Роговою побували в школах №№ 1, 4, 7, 8 і закладах позашкільної освіти.

Незважаючи на підтримку оптимізації шкільної мережі задля підвищення якості навчання, у депутатів Комітету виникли перестороги щодо доцільності питання ліквідації школи І-ІІІ ступенів №8, включеного до порядку денного позачергового засідання Уманської міської ради. Школа розташована в центрі міста та навчає 257 учнів. У випадку прийняття рішення про ліквідацію виникла б суттєва напруга, враховуючи наповненість сусідніх шкіл і навіть гіршу матеріально-технічну базу. Керівництво міста, дослухаючись до позиції депутатів Комітету і заступниці Міністра, зняли питання з розгляду.

Інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль про відвідування мережі закладів освіти комунальної форми власності м. Умань взято до відома.

 

8.2. Щодо внесення змін до складу робочої групи для підготовки проекту Закону України “Про професійну освіту” в редакції Комітету з питань освіти, науки та інновацій (відповідно до частини другої статті 110 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України”).

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

Внести зміни до Рішення Комітету від 10 лютого 2021 року (протокол № 56) додавши до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України Про професійну освіту:

- Плічко Ксенію Валеріївну – начальника відділу економіки гуманітарної сфери управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

- Соколюк Марину Борисівну – головного спеціаліста відділу економіки гуманітарної сфери управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

- Стрільця Олександра Івановича – директора Державного професійно-технічного навчального закладу Дніпровський центр професійно-технічної освіти.