17 жовтня 2018 року, вперше в історії Верховної Ради України VIII скликання відбулось спільне засідання Комітету з питань науки і освіти та Президії Національної академії наук України.

Предметом цього засідання виступило обговорення основних засад розвитку та державної підтримки Національної академії наук України, що є надзвичайно актуальним в контексті визначення ролі науки у розвитку суспільства та української держави, а також відповідного місця Національної академії наук України у цьому процесі з урахуванням 100-річного досвіду її діяльності.

У засіданні взяли участь народні депутати України – члени Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Литвин В.М., Кремінь Т.Д., заступник Міністра освіти і науки України Стріха М.В., Президент Національної академії наук України Патон Б.Є., Голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Білоус А.Г., Президент Національної академії педагогічних наук Кремень В.Г., члени Президії Національної академії наук України, члени секретаріату Комітету з питань науки і освіти та інші запрошені.

Засідання розпочалось з приємної ноти. Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський вручив Почесну грамоту Верховної Ради України завідувачу кафедри вищої математики Національного університету державної фіскальної служби України, доктору фізико-математичних наук, професору Семко Миколі Миколайовичу. Всі учасники засідання тепло поздоровили Миколу Миколайовича з високою нагородою.

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто питання:

1.  Національна академія наук України: основні засади розвитку та державної політики.

З ґрунтовними та об’єктивними доповідями щодо сьогоднішнього стану української науки виступили Перший віце-президент Національної академії наук України Антон Григорович Наумовець та віце-президент Національної академії наук України Анатолій Глібович Загородній, а також заступник Голови Комітету з питань науки і освіти, голова підкомітету з питань наукової та науково-технічної діяльності Іван Григорович Кириленко.

Розглянувши питання щодо основних засад розвитку та державної підтримки Національної академії наук України (далі – НАН України) Президія Національної академії наук України та Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначають таке.

У листопаді 2018 року виповнюється 100 років відтоді, як Гетьман Павло Скоропадський заснував Національну академію наук України, яку очолив видатний вчений Володимир Вернадський. Це перлина України і це витвір України. вчені якої зробили визначний внесок у розвиток вітчизняної та світової науки і техніки, розбудову незалежної Української держави.

За цей час в Академії сформовано низку наукових центрів, всесвітньо відомих наукових шкіл за широким напрямом досліджень. Саме тому НАН України і сьогодні має значні здобутки та високий авторитет у світовій науці, не зважаючи на критичні умови фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

В останній період фахівці Академії досягли вагомих результатів в багатьох сучасних розділах математики, інформатики, механіки, фізики, астрономії і радіоастрономії, наук про Землю, матеріалознавства, фізико-технічних проблем енергетики, хімії та біології, в галузі ядерних і радіаційних технологій. В установах суспільного і гуманітарного спрямування досліджено проблеми підвищення ефективності структурних перетворень в економіці, її інтеграції у світовий економічний процес, подолання кризових явищ, формування громадянського суспільства, національно-культурного розвитку країни.

2016 року Президія НАН України прийняла рішення щодо реформування діяльності НАН України для ефективного наукового супроводження реалізації пріоритетів економічного розвитку держави. На його виконання визначено можливості установ НАН України щодо вирішення конкретних актуальних науково-технічних і соціально-економічних проблем галузей економіки та соціальної сфери. Відповідні пропозиції надіслано Прем’єр-міністру України, Першому віце-прем’єр-міністру – Міністру економічного розвитку і торгівлі України. Академія ініціювала також роботу з визначення центральними органами виконавчої влади потреб галузей економіки у науково-технічному супроводженні їхнього розвитку.

Між Комітетом і Академією постійно здійснюється спільна робота задля розвитку науки в державі. Це і проведення за активної участі науковців Академії засідань Комітету, комітетських та парламентських слухань, круглих столів, робочих груп з підготовки законопроектів, спеціалізованих виставок (одна з них відбулась минулого року у Верховній Раді України, інші проходять за підтримки Комітету, як, наприклад, щорічна Міжнародна виставка LABComplEX «Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hi-Tech», або «НАУКА – ОБОРОНІ ТА БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ») тощо. Важливою для Комітету є й експертна робота Академії щодо законопроектів. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти у співпраці з Парламентським телеканалом Рада започаткував і успішно втілює висвітлення на телеканалі циклу передач «НАУКА-ХХІ». Інтерв’ю з провідними вченими Академії, активними організаторами науки і молодими науковцями дуже важливі для пізнання місця та ролі науки у розвитку науково-технічного прогресу та людства.

За результатами проведеного обговорення Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президія Національної академії наук України одноголосно вирішили схвалити висловлені в доповідях та обговоренні оцінки стану, проблем та перспектив розвитку Національної академії наук України та доручити Першому заступнику Голови Комітету Верховної ради України з питань науки О.В. Співаковському та Президенту Національної академії наук України Б.Є. Патону підписати Меморандум про співробітництво між Національною академією наук України та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти.Меморандум про співробітництво

між Національною академією наук України

та Комітетом Верховної Ради

України з питань науки і освіти

 

17 жовтня 2018 року

 

Національна академія наук України в особі Президента НАН України академіка НАН України Патона Бориса Євгеновича, з одного боку, і Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в особі Першого заступника Голови Комітету Співаковського Олександра Володимировича, з іншого боку, які далі іменуються Сторони,

з метою налагодження довгострокового взаємовигідного співробітництва, усвідомлюючи необхідність всебічного сприяння формуванню та реалізації державної науково-технічної політики, підвищенню ролі науки у забезпеченні прогресивних перетворень в країні, вважають за необхідне укласти цей Меморандум про співробітництво.

Стаття 1

Сторони погодилися розглядати їхнє співробітництво як інструмент створення та реалізації законодавчої бази ефективної державної науково- технічної політики шляхом активного залучення вчених НАН України до розроблення та експертного оцінювання проектів законодавчих актів у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної та освітньої діяльності.

Стаття 2

Сторони в межах своєї компетенції надаватимуть відповідним структурам пропозиції щодо запровадження ініціатив, спрямованих на розвиток співробітництва між ними.

Стаття З

Сторони сприятимуть організації та проведенню конференцій, візитів, зустрічей, семінарів, круглих столів тощо з тематики, що становить взаємний інтерес, в тому числі запрошуватимуть до участі в цих заходах представників іншої Сторони.

При здійсненні співробітництва у відповідності з цим Меморандумом Сторони в разі необхідності можуть створювати робочі групи для

розроблення рішень, що мають на меті покращення умов для ведення законотворчої діяльності та підготовки експертних висновків і рекомендацій.

 

Стаття 4

Сторони сприятимуть обміну інформацією, реалізації спільних ініціатив, участі у спільних прес-конференціях і публікаціях та здійсненню інших взаємовигідних форм співробітництва.

 

Стаття 5

Зміни або доповнення до цього Меморандуму можуть вноситися за письмовою згодою Сторін.

Стаття 6

Цей Меморандум укладається на три (3) роки і поновлюється автоматично в разі відсутності заперечень з боку Сторін.

Меморандум набуває чинності від дати його підписання. Кожна із Сторін може в будь-який час припинити його дію, письмово повідомивши про це іншу Сторону. У такому разі Меморандум втрачає чинність через 90 днів від дати такого повідомлення.

Цей Меморандум складено у двох примірниках українською мовою, при цьому усі примірники мають однакову юридичну силу.

 

 

Президент

Національної академії наук України                                   Б.Є. Патон

 

 

Перший заступник

Голови Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти                                                        О.В. Співаковський

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

18 травня 2024 08:00
15 травня 2024 08:00
05 травня 2024 05:00
02 травня 2024 11:00
25 квітня 2024 15:50
23 квітня 2024 15:43
19 квітня 2024 19:00
11 квітня 2024 14:00
02 квітня 2024 14:00
27 березня 2024 15:00