Про головне

Перейти до розділу
19 травня 10:00
Про головне
докладніше...

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

30 грудня 2012, 13:49

Звіт про роботу Комітету за період VI скликання

Про роботу Комітету з питань науки і освіти

за період шостого скликання Верховної Ради України

 

Комітет з питань науки і освіти утворено Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України від 13 грудня 2007 року № 6). До складу його  спочатку ввійшло 10 народних депутатів України (Полохало В.І.  – Голова Комітету, Табачник Д.В. – перший заступник Голови Комітету, Давимука С.А.– заступник Голови Комітету, Самойлик К.С. - секретар Комітету, Оробець Л.Ю., Курило В.С., Зубець М.В., Жванія Д.В., Доній О.С., Литвин В.М.,  Личук В.І., Киричок О.Е., Баранов-Мохорт С.М.). Потім склад змінено. Постановою Верховної Ради України від 19 травня 2011 р. № 3410 обрано народним депутатом Киричка О.Е. Постановою Верховної Ради України від 17 листопада 2011 року № 4045 обрано народними депутатами України Луцького М.Г., Баранова-Мохорта С.М.  Постановою № 4670 від 27 квітня 2012 року обрано народним депутатом України Ремеза В.В. У складі Комітету створено 5 підкомітети:

- підкомітет з питань базової освіти (Оробець Л.Ю.);

- підкомітет з питань фахової освіти (Курило В.С.);

- підкомітет з питань науки (Зубець М.В.);

- підкомітет з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (Жванія Д.В.);

-        підкомітет з питань гуманітарної освіти і науки  (Доній О.С.).

          У зв’язку із смертю Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. та відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання» № 4045-VI від 17 листопада 2011 року Головою Комітету з питань науки і освіти було обрано Луцького М.Г. Протягом скликання згідно постанов Верховної Ради України № 2117-VI від 13.04.2010 р., № 3410-VI від 19.05.2011 р., № 3534-VI від 16.06.2011 р., № 4670-VI від 27.04.2012 р. до складу Комітету увійшли новообрані народні депутати України Личук В.І., Киричок О.Е., Баранов-Мохорт С.М., Ремез В.В., Таким чином станом на 27 квітня 2012 року склад Комітету нараховував 12 народних депутатів України.

Всі члени Комітету – висококваліфіковані фахівці своєї справи, науковці і освітяни. Серед членів Комітету – п’ять представників наукових кіл: президент Української академії аграрних науки України, член президії ВАК України (Зубець М.В.), віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України та Академії правових наук, професор кафедри новітньої історії Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка, член президії ВАКу України (Литвин В.М.), директор Національного експертного інститут НАНУ, академік Академії правових наук України, головний науковий працівник Інституту національних відносин і політології НАНУ, Міністр освіти і науки, молоді та спорту України (Табачник Д.В.), проректор Київського авіаційного університету України (Луцький М.Г.), провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України (Полохало В.І.), головний науковий працівник Інституту регіональних досліджень НАНУ, голова наглядової ради наукової бібліотеки Львівського національного університету ім.І.Франка (Давимука С.А.), ректор Луганського педагогічного університету (Курило В.С.), старший викладач, доцент кафедри фінансового права, в.о. заступника декана фінансово-економічного факультету Академії державної податкової служби України (Баранов-Мохорт С.М.). Троє членів Комітету мають вчений ступінь «доктор наук» (Луцький М.Г., Давимука С.М., Курило В.С.), два – «кандидат наук» (Полохало В.І., Баранов-Мохорт).

  Виходячи з Положення про Комітет та ст.16 Закону України “Про постійні комісії Верховної Ради України” основними завданнями Комітету є:

- підготовка законопроектів для розгляду Верховною Радою України, забезпечення підготовки питань, що належать до його відома;

- періодичні звіти перед Верховною Радою України про свою роботу;

- своєчасне виконання доручень Верховної Ради України, розпоряджень Голови Верховної Ради України, інформація про хід їх виконання;

- вивчення і врахування у своїй діяльності громадської думки, розгляд листів громадян і своєчасне реагування на них.

Комітет з питань науки і освіти займається підготовкою до розгляду Верховною Радою України питань щодо:

- визначення загальної стратегії і пріоритетів розвитку освіти, науки і технологій в Україні;

- визначення загальної стратегії і пріоритетів розвитку в Україні військової науки та технологій подвійного призначення;

- визначення шляхів і пріоритетів становлення системи захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні;

- визначення загальної стратегії і пріоритетів інформатизації в Україні;

- розробки проектів державних (національних) програм розвитку освіти, науки і технологій; розробки концепцій і законопроектів з інноваційної діяльності в Україні та з питань захисту інтелектуальної власності в Україні;

- експертизи наукової та освітньої частин програм;

- врахування питань захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;

- підготовка, прийняття, контроль за виконанням Державного бюджету, зокрема з галузей “Освіта” і “Наука”;

- підготовки законодавчих актів щодо податкової системи, інших проектів законів, пов’язаних з питаннями економіки і фінансування освітньої і наукової галузей, фінансового забезпечення патентної справи, авторських прав, інноваційної діяльності тощо;

- взаємовідносин України з іншими країнами в галузі науки і технологій, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності;

- перспектив міжнародного співробітництва установ освіти і науки;

- участі у підготовці до ратифікації або денонсації Верховною Радою України міжнародних договорів;

- попередній розгляд і підготовка висновків щодо приватизації об’єктів права державної власності науки та освіти (перелік об’єктів, що не підлягають приватизації), загальних правових засад об’єктів права власності організацій і установ освіти та науки, соціальних програм, концепцій, питань міжнаціональних відносин, мовної політики, соціального захисту працівників освіти і науки, роботи з молоддю, зайнятості населення, охорони здоров’я, культури і духовності, фізичної культури і спорту, науково-технічної творчості тощо;

- аналізу питань інвестиційної діяльності та гуманітарної допомоги, що стосуються освіти і науки;

- підготовка пропозицій та рекомендацій по забезпеченню узгодження законодавчих актів України та інших країн, що регулюють питання науки і освіти, захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;

- організації діяльності консультативних рад, створених при Верховній Раді України за ініціативою Комітету.

Організаційне, консультативне, аналітичне забезпечення діяльності комітету покладено на його секретаріат, до складу якого входять 12 працівників. До роботи в апараті Верховної Ради України більшість з них очолювали підрозділи в міністерствах, відомствах, наукових установах, мають достатньо високу кваліфікацію вчителів, педагогів, науковців.

          Виходячи з вимог Конституції України та відповідних законодавчих актів, Комітет з питань науки і освіти протягом четвертого скликання забезпечував роботу по правовому забезпеченню діяльності наукової та освітянської галузей. Проведено 61 засідання Комітету, на яких розглянуто 651 питань, 504 з них присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України.

За поданням Комітету з питань науки і освіти Верховною Радою України:

·                 прийнято та підписано Президентом Закони України: «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; «Про внесення змін до статті 65 Закону України «Про вищу освіту» (стосовно створення самостійних госпрозрахункових підрозділів); «Про наукові парки»; «Про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»; «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо питань студентського самоврядування); «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов’язаних з вступом України до СОТ»; «Про внесення змін до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (щодо зарахування навчання в докторантурі до стажу наукової роботи); «Про захист персональних даних»; «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»; «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо оптимізації структури та напрямів державного фінансування наукової сфери); «Про внесення змін до законів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів»;  «Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про інноваційну діяльність» (щодо строків дії державної реєстрації); «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» (щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи); «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу); «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків»; «Про внесення зміни до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо подання та оформлення документів для призначення пенсій); «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»; «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції»; «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створені, випробуванні транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»; «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення).

Три законопроекти знаходяться в очікуванні підпису Президента України. Серед них: "Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних"; «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою»; «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

 

·                      прийнято Постанови Верховної Ради України: «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів за 2007 рік»; «Про призначення у 2008 році іменних стипендій Верховної ради України для найталановитіших молодих учених»; «Про внесення змін до Постанови Верховної ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених»; «Про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості»; «Про відзначення 125-річчя від часу заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік»; «Про призначення у 2009 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених»; «Про проведення парламентських слухань «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»; «Про відзначення на державному рівні 200-ої річниці Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру»; «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік»; «Про присудження Премії Верховної ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік»; «Про призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених»; «Про відзначення 75-річчя від часу заснування Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка Національної академії наук України»; «Про проведення парламентських слухань на тему: «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання»; «Про внесення змін до Постанови Верховної  Ради України «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей»; «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти» (щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної ради України)»; «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання»; «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»; «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів»; «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»; «Про призначення у 2011 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених»; «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2010 рік»; «Про проведення парламентських слухань на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення»; «Про зміну порядку обчислення часу на території України»; «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної ради України «Про зміну порядку обчислення часу на території України»; «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»; «Про призначення у 2012 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених»; «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік»; «Про проведення парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання»; «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення»; «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок»; «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання»; «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»; «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік»; «Про призначення у 2013 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених».

·                     прийнято у першому читанні та підготовлено до розгляду для прийняття у другому читанні проекти законів: про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо обчислення пенсії науковим працівникам із зарплати і за сумісництвом); про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (узгодження із Цивільним кодексом України і адаптація до законодавства ЄС); про внесення змін до Закону України «Про науково-технічну діяльність» (щодо пенсійного забезпечення та покращення соціального статусу наукових працівників); про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав; про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності; про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності; про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти; про внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» щодо наповнюваності класів та реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів.

Розглянуто та подано пропозиції до більш як шістсот законопроектів, де Комітет з питань науки і освіти є не головним.

          Комітет постійно приділяє першочергове значення питанням фінансування галузей освіти і науки, а також  соціальному забезпеченню педагогічних та науково-педагогічних працівників. Комітетом було уважно вивчено та подано свої пропозиції  до проектів законів про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2008-2013 роки, до законів України про Державний бюджет України на 2008-2013 роки. Розроблено та затверджено Пріоритетні напрямки щодо мінімально необхідних потреб  фінансування освіти і науки.

          Протягом шостого скликання Комітетом організовано та проведено чотири засідання Парламентських слухань:

        17 червня 2009 р. проведено парламентські слухання на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»;

       9 червня 2010 року проведено парламентські слухання на тему: «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в країні: проблеми та шляхи їх подолання»;

      14 грудня 2011 року проведено парламентські слухання на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення»;

      14 березня 2012 року проведено парламентські слухання на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання».

          Комітетом також були підготовлені та проведені Комітетські слухання:

      18 червня 2008 року проведено слухання в Комітеті з питань науки і освіти на тему: «Удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України «Про вищу освіту»;

      3 вересня 2008 року проведено слухання у Комітеті з питань науки і освіти на тему: «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав»;

      3 червня 2009 року проведено слухання у Комітеті з питань науки і освіти на тему: «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав»;

      30 червня 2010 року проведено слухання у Комітеті з питань науки і освіти на тему: «Стан та проблеми реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність та шляхи його вдосконалення»;

      8 липня 2010 року проведено спільні комітетські слухання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Комітету з питань охорони здоров’я, Комітету з питань науки і освіти на тему: «Оздоровлення та відпочинок дітей і молоді»;

      21 грудня 2011 року проведено слухання у Комітеті з питань науки і освіти на тему: «Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України».

На засіданнях Комітету розглядалися інші питання у порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України. Серед них:

       13 лютого 2008 року - «Про хід реалізації  законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” щодо здійснення контролю за атестацією та оцінюванням знань учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів»;

11 березня 2008 року – «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні (в контексті парламентських слухань: “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення” (29 листопада 2006 р.), парламентських слухань: “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації” (20 червня 2007 р.);

 16 квітня 2008 року – «Інформація Міністерства освіти і науки України щодо виконання рішення Комітету з питань науки і освіти від 13.02.2008р. “Про хід реалізації  законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” щодо здійснення контролю за атестацією та оцінюванням знань учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів”;

      11 червня 2008 року – «Інформація про виконання Міністерством освіти і науки України та Академією педагогічних наук України статей 7 і 291 Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій»;

     17 вересня 2008 року – «Про хід виконання рішень Комітету  від 2 квітня 2008 року (протокол № 12) “Про  роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Сумської області щодо виконання Законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” і “Про стан забезпечення навчальних закладів України сучасними технічними засобами навчання і приладами та заходи щодо створення національної індустрії їх виробництва”;

3       грудня 2008 року – «Про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування стосовно дотримання законодавства України щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України у 2008 році, забезпечення прав громадян на доступ до вищої освіти і створення належних умов для навчання і виховання учнів на початок 2008/2009 навчального року»;

      18 лютого 2009 року – «Про результати аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на здійснення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти»;

19 травня 2009 року – «Про хід виконання рішення Комітету від 16 квітня 2008 року “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні”;

20 травня 2009 року – «Про результати аудиту ефективності функціонування державної системи охорони археологічної спадщини та використання коштів Державного бюджету України на археологію Національною академією наук України»;

20 травня 2009 року – «Про вдосконалення умов оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників на основі Єдиної тарифної сітки»;

20 травня 2009 року – «Про хід виконання Закону України “Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні” (Лісабонська конвенція) № 1273-XIV від 3 грудня 1999 року»;

 8 липня 2009 року – «Про стан виконання Державного бюджету України за 2008 рік в частині фінансування освіти і науки та пропозиції щодо виконання Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації) в освітянській та науковій сферах”;

11 березня 2010 року «Про схвалення доопрацьованого проекту рішення за підсумками розгляду 03.03.2010 р. у порядку контролю інформації Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України про виконання рішення Комітету з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року щодо реалізації чинного законодавства в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологі»;

      17 листопада 2010 року – «Про виконання постанов Верховної Ради України “Про відзначення 75-річчя від часу заснування Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка Національної академії наук України” та “Про невідкладні заходи зі збереження територіальної цілісності Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України”;

      13 січня 2011 року – «Інформація Рахункової палати України про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки»;

     13 січня 2011 року – «Інформація про хід виконання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими центральними та регіональними органами виконавчої влади, Національною академією педагогічних наук України рішення Комітету з питань науки і освіти від 11 березня 2010 року (щодо професійно-технічної освіти)»;

     5 жовтня 2011 року – «Про результати проведення Рахунковою палатою України аудиту державної системи біобезпеки»;

     5 жовтня 2011 року – «Про депутатський запит групи народних депутатів щодо призупинення наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 907 від 29.07.2011р. “Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального  комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів»;

      2 листопада 2012 року «Про дотримання законності процедури закриття загальноосвітніх навчальних закладів»;

       2 листопада 2012 року «Про запит народного депутата України Кармазіна Ю.А. стосовно недопущення порушень соціальних прав та конституційних гарантій молоді, зокрема, студентів, передбачених проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” щодо розмірів мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах не менших, ніж прожитковий мінімум громадян та вжиття у зв’язку з цим відповідних заходів»;

21         березня 2012 року – «Про реалізацію Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

Проведено два виїзних засідання Комітету, серед яких:

     24 березня 2008 року - до Української академії банківської справи,м,Суми;

     13 червня 2012 року – до Державної льотної академії Національного авіаційного університету України.

Проведено три спільних з іншими комітетами Верховної Ради України засідань:

 13 квітня 2009 року - спільно з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України (розглянуто питання: «Про проведення парламентських слухань “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (17 червня 2009 року)»; «Про проблеми сталого розвитку та інноваційного поступу України»; «Про проект Закону про внесення змін до Закону України»; “Про Національну програму інформатизації” (поданий Кабінетом Міністрів України, р. № 2698 від 26.06.2008 р.); «Про діяльність регіонального центру розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим як пілотного проекту та подальші перспективи розвитку е-урядування на регіональному рівні»; «Про сучасну громадську ініціативу із забезпечення інформаційних прав і свобод людини і громадянина та захист суспільної  моралі (Меморандум про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернет)»; «Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (щодо “Хемо-Поль” (м. Теплодар, Одеська область) (р. № 2751 від 10.07.2008р., н.д.С.Гриневецький)»;

 17 травня 2010 року - спільно з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України (розглянуто питання: «Про проблеми розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті концепції сталого розвитку»; «Про проект закону  України про Основні Засади сталого розвитку України»; «Про доповідь Кабінету Міністрів України про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2009 рік»; «Про концептуальні засади електронного урядування в Україні»; «Електронний Парламент України: стан і перспектив»; «Про сучасні громадські ініціативи із забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні»; «Про ініціативи із відзначення 25-річчя викладання інформатики в школі в контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні»; «Про проведення парламентських слухань “Про проблеми розбудови інформаційного суспільства в Україні в контексті забезпечення сталого розвитку” (жовтень 2010 року); «Про діяльність Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України»);

      15 червня 2012 року - спільно з Консультативною радою з питань інформатизації  при Верховній Раді України (розглянуто питання: «Про підготовку питання щодо забезпечення розвитку  освіти у сфері інформаційних технологій (р. № 6523)»; «Про пріоритети розбудови електронного парламенту у Верховній Раді України» (р. № 6633); «Про оновлення складу Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України».

 

В рамках Комітету значну роботу проводить Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України.

           Налагоджена тісна співпраця з Радою Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД. Комітетом розглянуто, проаналізовано, подано конкретні зауваження та пропозиції до ряду проектів модельних законів, окремі положення яких використані в законотворчій роботі.

Комітет одноразово брав участь у роботі Громадської ради освітян і науковців України, яка спрямувала зусилля суспільства на прискорений, пріоритетний розвиток освіти, науки і культури, захист гідності, прав освітян і науковців, сприяння побудові демократичного, гуманного громадянського суспільства.

Досвід роботи Комітету протягом шостого скликання Верховної Ради України підтвердив, що реальні кроки щодо утвердження громадянського суспільства, демократичних інституцій, прав і свобод громадян шляхом підвищення ефективності законів і результативності практики їх виконання можливі лише за умови консолідованої роботи Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.

Прикладом цього є тісна співпраця Комітету з Міністерством освіти і науки України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, ЦК профспілки працівників Національної академії наук України із питань підвищення ефективності соціального забезпечення працівників освіти і науки.  Така співпраця дозволила на висококваліфікованому рівні  визначити сучасні досягнення та проблеми економічного розвитку країни, у стислі строки забезпечити підвищення ефективності фінансово-економічного розвитку шляхом вдосконалення чинного законодавства.

Разом з тим, слід зазначити, що для завдань вдосконалення розвитку гуманітарної сфери Комітет з питань науки і освіти як реальний епіцентр суспільно-політичного та економічного життя України повинен зробити ще багато. Бурхливий розвиток науки – гуманітарних та природних знань, особливо біологічних та комп’ютерних технологій вимагають від законодавців адекватної реакції. Практика виконання законодавства в освітянській та науковій сферах, які в умовах глобалізації світу відіграють вирішальну роль в економічному розвитку, показують необхідність подальшого вдосконалення галузей права, які регулюють суспільні відносини в цих сферах, їх вдосконалення з урахуванням сучасних тенденцій світового розвитку.

Комітет протягом скликання практикував проведення засідань робочих груп, нарад, зустрічей з провідними фахівцями галузі науки і освіти, широкими верствами населення, промисловцями та підприємцями з найбільш важливих питань діяльності галузей освіти і науки, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, інформаційно-комунікаційних технологій тощо.

До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях.

          Відбулися також численні зустрічі керівництва Комітету з іноземними представниками, представниками центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, профспілками та громадськістю.

          Працівники секретаріату Комітету постійно вивчають досвід інших країн з питань, які відносяться до їх відома.

 

          Працівниками секретаріату Комітету підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали: «Проблеми професійно-технічної освіти»; «Головні події розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні у 1991-2012 роках та її законодавче і нормативно-правове забезпечення»; матеріали до слухання у порядку контролю на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти інформації Міністерства освіти і науки України про виконання статей 7 і 291 Закону України «Про професійно-технічну освіту» в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій»; матеріали до розгляду у порядку контролю питання щодо виконання Міністерством освіти і науки України та Академією педагогічних наук України рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року (реалізація чинного законодавства щодо професійно-технічної освіти); матеріали до розгляду у порядку контролю питання щодо виконання Міністерством освіти і науки України, іншими центральними та регіональними органами виконавчої влади, Національною академією педагогічних наук рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 11 березня 2010 року»; матеріали до розгляду на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти питання: «Про результати проведення Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів»; «Стан готовності закладів освіти України до початку нового 2012/2013 навчального року»;  «Державна політика в галузі освіти України: уроки та перспективи розвитку»; «До урочистого заходу  «Вручення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних,  дошкільних, позашкільних навчальних закладів України» (8 жовтня 2012 року)»; «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання» (за результатами парламентський слухань 14 березня 2012 року).

          За підсумками комітетських слухань підготовлена до друку та видана книга «Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України».

          Підготовлена та надруковано статті: «Відродження економіки слід розпочинати з модернізації професійно-технічної освіти»; «Слухання в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. Професійно-технічна освіта»; «Професійно-технічна освіта в контексті світової та вітчизняної фінансово-економічної кризи. Виклики нові – проблеми старі»; «До питання підготовки нової редакції Закону України «Про професійно-технічну освіту»; «Зміни у правовому полі держави – запорука та головна умова модернізації і подальшого розвитку ПТО»; «Профтехосвіта була і залишається пріоритетним напрямом у роботі парламентського Комітету з питань науки і освіти»; «Державна політика. Профтехосвіта – пріоритетний напрям у роботі парламентського Комітету з питань науки і освіти»; «Про сучасні міфи та підводні рифи профтехосвіти України»; «Головні події розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні у 1991-2012 роках та її законодавче і нормативно-правове забезпечення»; «Перспективи розвитку позашкільної освіти в контексті вдосконалення механізму її фінансування» (журнал Верховної Ради України «Віче» № 4 (313), березень 2012  р.).

 

Комітет приділяє особливу увагу досягненням працівників освіти і науки у сприянні становленню правової держави, у розбудові національного права у сфері освіти і науки, здійсненні заходів щодо розширення прав громадян на  якісну освіту, проведення інтелектуальної та творчої діяльності та підтримує клопотання щодо відзначення їх грамотами та іншими видами морального та матеріального заохочення.

          Всі вищезазначені заходи знайшли відображення на веб-сторінці сайту Верховної Ради України, у 87 статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації та телепередачах.

На адресу Комітету надійшло 16935 заяв і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено з метою визначення завдань вдосконалення українського законодавства.