Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМІТЕТУ

 

VII скликання

 

12.12.2012 – 02.09.2014 рр.


 

Зміст

Загальна інформація

2

Розділ І    Робота над проектами законодавчих актів

4

 

 

Розділ ІІ   Питання, які розглядались на виїзних, спільних                     засіданнях Комітету

6

 

 

Розділ ІІІ Питання, які розглядалися Комітетом у порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень

10

 

 

Розділ IV  Питання, які розглядалися на парламентських  слуханнях у Верховній Раді України

14

 

 

Розділ V   Питання, які розглянули на Комітетських слуханнях

16

 

 

Розділ VI  Заходи

17

 

 

Розділ VII Публікації

28

 

 

Розділ VIII Робота зі зверненнями громадян та листами від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

33

 

 

Розділ IX Міжнародна діяльність

34

 

 

 

 

 


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

За період 1 сесії 7 скликання члени новообраного складу Комітету ознайомилися з інформаційно-аналітичними матеріалами, про   напрацювання попереднього скликання Парламенту.

Протягом першої сесії  Комітет провів 2 засідання  на яких заслуховувалися  переважно інформаційні питання та загально-організаційні.

Було розподілено повноваження між Головою Комітету та заступниками, відбувся розподіл підкомітетів та затвердження їх складу, затверджено Положення про підкомітети Комітету з питань науки і освіти, розроблено і затверджено Методичні рекомендації щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету.

Також Комітет затвердив план роботи на період другої сесії сьомого скликання.

 

***

 

За період другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання (лютий – липень 2013 року):

Було проведено слухання в Комітеті на тему:

- «Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні» (27.02.2013 р.).

- «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової та науково-технічної діяльності» (13.03.2013 р.).

Проведено 10 засідань Комітету з питань науки і освіти, в тому числі 1 виїзне.

На засіданнях Комітету було розглянуто 114 питань, в тому числі - 1 по контролю за виконанням законів і постанов.

Подано на розгляд Верховної Ради України 36 висновків до законопроектів, з яких Комітет визначено  головним.

Подано 45 попередніх висновків на законопроекти до інших Комітетів.

Розглянуто 1585 листів і звернень.

Проведено 14 конференцій, семінарів, «круглих столів». 

 

***

За період третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання (вересень 2013 - січень 2014 року):

Було проведено парламентські слухання на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення».

Проведено 7 засідань Комітету з питань науки і освіти, в тому числі 1 виїзне.

На засіданнях Комітету було розглянуто 74 питання.

Подано на розгляд Верховної Ради України 28 висновків до законопроектів, з яких Комітет визначено  головним.

Подано 23 попередніх висновків на законопроекти до інших Комітетів.

Розглянуто 1236 листів і звернень.

Проведено 18 конференцій, семінарів, «круглих столів». 

 

***

За період четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання (лютий серпень 2014 року):

Було проведено парламентські слухання на тему:

- «Освіта, охорона здоровя та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення» (04.06.2014 р.).

- «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (02.07.2014 р.)

Проведено 11 засідань Комітету з питань науки і освіти, в тому числі 2 – виїзних.

На засіданнях Комітету було розглянуто 75 питань, в тому числі - 2 по контролю за виконанням законів і постанов.

Подано на розгляд Верховної Ради України 14 висновків до законопроектів, з яких Комітет визначено  головним.

Подано 35 попередніх висновків на законопроекти до інших Комітетів.

Розглянуто 2024 листів і звернень.

Проведено 11 конференцій, семінарів, «круглих столів».  

 

РОЗДІЛ I

 

РОБОТА НАД ПРОЕКТАМИ  ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ

 

На розгляді в Комітеті станом на серпень 2014 року знаходиться 107 законопроектів, з яких Комітет визначено головним, та 190 законопроектів до яких Комітет з питань науки і освіти повинен надати пропозиції.

 

За період 1 – 4 сесії сьомого скликання було прийнято такі Закони та Постанови Верховної Ради України:

 

У 2013 році:

- Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (стосовно видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів щодо загальноосвітніх навчальних закладів, таких як школи-інтернати, колегіуми-інтернати, ліцеї-інтернати);

- Постанова Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення»;

- Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення»;

 - Постанова Верховної Ради України «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів».

 

У 2014 році:

- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»;

- Закон України «Про вищу освіту»;

- Закон України «Про внесення змін до законів України «Про освіту» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо гарантій для студентів, аспірантів, педагогічних, науково-педагогічних працівників.

- Постанова Верховної Ради України «Про звільнення Табачника Д.В. від виконання обов’язків Міністра освіти і науки України»;

- Постанова Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: Освіта, охорона здоровя та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення»;

- Постанова Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави»;

- Постанова Верховної Ради України «Про схвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення»;

- Постанова Верховної Ради України «Про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності».

 

 

РОЗДІЛ II

 

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ВИЇЗНИХ, СПІЛЬНИХ ЗАСІДАННЯХ КОМІТЕТУ

 

Виїзне засідання Комітету до Чернігівської області

10 липня 2013 р. відбулося виїзне засідання Комітету до Чернігівської області на тему: «Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернігівської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти».

У проведеному виїзному засіданні брали участь депутати Комітету, працівники секретаріату Комітету, представник Міністерства освіти і науки України, керівники органів виконавчої влади в сфері освіти, представники органів місцевого самоврядування, навчальних закладів всіх освітніх рівнів Чернігівської області.

Метою засідання було визначення конкретних шляхів удосконалення форми і методів роботи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою на виконання вимог законів України про освіту, реалізацію державної освітньої політики, вирішення проблем, що мають першочергове значення для підвищення рівня освіченості молоді.

Учасники засідання зауважили на таких проблемах:

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти через формування ефективної мережі навчальних закладів, які б повною мірою забезпечували освітні потреби громадян, проблеми функціонування освітніх округів, становлення опорних (базових) навчальних закладів і їх інфраструктури, недопущення необґрунтованого закриття малокомплектних шкіл, особливо в сільській місцевості, введення в експлуатацію довгобудів.

Досвід запровадження альтернативних форм здобуття дошкільної освіти з метою 100% охоплення дітей 5-річного віку.

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання та підручниками.

Шляхи поліпшення умов навчання та утримання дітей в інтернатних закладах, всебічного розвитку дітей з особливими потребами.

Заходи щодо якісного кадрового забезпечення навчальних закладів освіти.

Шляхи збільшення охоплення позашкільною освітою дітей сільської місцевості.

Спрямування протидії надмірній формалізації та комерціалізації взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу.

Доцільність передачі майнових комплексів професійно-технічної освіти, які фінансуються з обласних бюджетів у комунальну власність.

Найболючішою залишається проблема недофінансування освітніх потреб області, тому учасниками засідання було простежено динаміку фінансування освіти на рівні область → місто (район) → заклад, проаналізовано структуру кошторисних витрат, фінансування загальнодержавних, обласних, районних програм, заходів, раціональне залучення позабюджетних коштів. Також були обговорені механізми впровадження ефективного управління в органах виконавчої місцевої влади, місцевого самоврядування, органах управління освітою з метою протидії негативним явищам, які мають місце в системі освіти області.

Підготовлено Рекомендації Кабінету Міністрів та Міністерству освіти і науки України, органам місцевого самоврядування, обласній державній адміністрації,  управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації Чернігівської області та затверджено внести відповідні заходи у плани роботи та регіональні програми щодо виконання даних Рекомендацій.

З метою контролю за виконанням Рекомендацій затверджено подання аналітичної довідки про стан розвитку освіти в розрізі області (щорічно до 1 грудня поточного року) до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

Виїзне засідання Комітету до Житомирській області

 

У листопаді 2013 року було проведено виїзне засідання на тему: “Про практику застосування Житомирською обласною державною адміністрацією законодавства в реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту”.

 Комітет відзначає, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, органи управління освітою Житомирської області з відповідальністю ставляться до реалізації державної політики у цій сфері, розглядають створення умов для якісної дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як важливий елемент своєї практичної діяльності.

 Вживаються заходи щодо відновлення роботи дошкільних закладів. Забезпечення доступу жителів області до інформації про систему освіти, активне громадське обговорення шляхів її модернізації, наявна мережа загальноосвітніх навчальних закладів, кваліфіковані педагогічні кадри, задовільна навчальна база, неупереджене оцінювання навчальних досягнень учнів у цілому забезпечують доступ до навчання усіх дітей шкільного віку, розвиток їхніх розумових та фізичних здібностей і талантів, своєчасне здобуття повної загальної середньої освіти. Особлива увага приділяється навчанню окремих уразливих груп і дітей з особливими потребами.

 Разом з тим в практиці роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, органів управління освітою щодо реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту мають місце не використані можливості і резерви.

 В ряді випадків функціональний стан освіти ще не в повній мірі відповідає вимогам і викликам часу. При формуванні мережі загальноосвітніх навчальних закладів не завжди враховується специфіка регіону, демографічні зміни та економічна доцільність. Близько третини шкіл області знаходяться у пристосованих приміщеннях. Не приділяється належної уваги зміцненню навчальної бази опорних шкіл. Потребує подальшого розвитку мережа дошкільних навчальних закладів. Так, у міських дошкільних навчальних закладах на 100 місцях виховується 113 дітей. Через недостатність фінансування практично не розвивається мережа закладів позашкільної освіти. Потребує модернізації мережа і оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів. Наявна кількість шкільних автобусів не в повному обсязі забезпечує безперебійне підвезення дітей до місць навчання. Викликає занепокоєння організація харчування і стан здоров'я дітей. Не відповідає фізіологічним нормам харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій

В окремих закладах досить примітивна навчально-матеріальна база, третина шкіл І-ІІ ступенів та майже усі початкові школи не комп’ютеризовані. В окремих випадках не відповідає сучасним вимогам рівень організації навчального процесу і спроможність школи розвивати творчі здібності дітей.

 

12 лютого 2014 року відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку міста Києва.

 

На засіданні під головуванням Голови Комітету Лілії Гриневич відповідно до статті 24 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” у порядку реалізації законодавчо визначеної контрольної  функції було розглянуто питання: “Про практику застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти (статті 5, 7, 8, 9, 29, 40, 49, 50, 51)”.

У засіданні, крім народних депутатів та працівників секретаріату Комітету з питань науки і освіти, взяли участь представники центральних та регіональних органів виконавчої влади, наукових установ, об’єднань роботодавців та профспілок, громадських організацій. Зокрема: Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, Міністерства доходів і зборів, Державної казначейської служби, Державної фінансової інспекції, Рахункової палати України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національної академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Федерації роботодавців України, Федерації профспілок України, Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти. До того ж у роботі Комітету в режимі постійного відеозв’язку брали участь колективи професійно-технічних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запорізької,  Луганської, Полтавської областей.

Учасникам виїзного засідання були надані інформаційно-аналітичні матеріали за означеною порядком денним проблемою на 550 аркушах та запропоновано для обговорення проект рішення Комітету, в якому представлено узагальнений аналіз практики застосування чинного законодавства в системі профтехосвіти та роботи щодо його удосконалення, визначені головні проблемні питання фінансового забезпечення та функціонування системи професійно-технічної освіти, а також запропоновано шляхи розв’язання проблем у формі конкретних рекомендацій.

13 березня 2014 року Комітет з питань науки і освіти затвердив остаточну редакцію Рішення Комітету з урахуванням пропозицій, які були висловлені учасниками виїзного засідання, та надіслав його для організації виконання до Кабінету Міністрів України, центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців, профспілок, наукових установ, громадських організацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IІІ

 

ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ КОМІТЕТОМ У ПОРЯДКУ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ, ПОСТАНОВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ВЛАСНИХ РІШЕНЬ

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти у порядку контролю за виконанням прийнятих рішень розглянув 5 червня 2013 року питання  щодо виконання Рекомендацій комітетських слухань “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”, схвалених рішенням Комітету від 10 січня 2012 року, протокол №54.

  Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М., начальника управління з питань професійного розвитку і кваліфікації Міністерства соціальної політики України Вакуленко О.О., першого заступника Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Мірошниченка О.В. та проаналізувавши матеріали на 196 аркушах Міністерств освіти і науки, соціальної політики, економічного розвитку і торгівлі, фінансів, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, аграрної політики та продовольства, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Комітет відзначив наступне.

  Рекомендації були розглянуті в Кабінеті Міністрів України. Прем’єр-міністром України доручено центральним та регіональним органам виконавчої влади організувати роботу щодо їх виконання.

  Станом на травень 2013 року з 15 пунктів Рекомендацій 14 виконано або перебуває у стадії виконання.

 Протягом 2012 року активізувалася робота щодо законодавчого врегулювання проблем формування трудового потенціалу держави та організації професійної освіти і навчання в Україні як в навчальних закладах, так і на виробництві.  Верховною Радою України прийнято 6 Законів України: “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою”, “Про професійний розвиток працівників”, “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України”, “Про зайнятість населення”, “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”. Міністерством освіти і науки України створена експертна робоча група з підготовки проекту Закону “Про професійну освіту”.

Кабінетом Міністрів України  прийнято 9 та підготовлено до затвердження низку підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на визначення та запровадження методики формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів, методики розрахунку вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, порядку стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, організації виробничої практики учнів, працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням, тощо.

Центральними та регіональними органами виконавчої влади здійснено ряд організаційно-управлінських заходів, затверджені відповідні плани роботи та регіональні програми. Затверджена Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

Народні депутати відзначили, що в цілому інформаційні матеріали, що надійшли до Комітету, свідчать про позитивні результати в роботі органів виконавчої влади всіх рівнів, спрямованій на організацію виконання Рекомендацій комітетських слухань.

Разом з тим народні депутати вказали на ряд проблем, які необхідно вирішувати  органам виконавчої влади на всіх рівнях, і які потребують подальшої уваги і контролю з боку Комітету з питань науки і освіти.

Перше. Кабінетом Міністрів України у 2012 році не забезпечено фінансування в повному обсязі заходів на реалізацію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки. Програмою передбачалось виділення коштів у сумі 351,4 млн. грн., у тому числі з Державного бюджету – 86,4 млн. грн., з місцевих бюджетів – 215,4 млн. грн., з інших джерел – 49,8 млн. грн. З Державного бюджету кошти фактично не виділялись (всього профінансовано 0,15 % від запланованого Програмою). З місцевих бюджетів виділено близько 33 млн. грн., або 15,3 % від запланованого Програмою. З інших джерел використано близько 51 млн. грн. (власні надходження професійно-технічних навчальних закладів від навчально-виробничої діяльності, платних освітніх послуг, коштів соціальних партнерів, благодійних внесків), що складає 102,4% від запланованого Програмою.

Друге. Незадовільною залишається навчально-матеріальна база більшості професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного, аграрного профілю, транспорту, зв’язку, в яких понад 90 відсотків навчальної техніки та обладнання є фізично та морально застарілі і непридатні для використання в навчальному процесі. Для організації якісного навчання в навчальних закладах системи професійно-технічної освіти у 2012 році не вистачало 168 навчальних кабінетів, 45 лабораторій, 24 навчально-виробничих майстерень. Забезпеченість підручниками з дисциплін  професійної підготовки у 2012 році складала 70,5 відсотка, а з загальноосвітніх предметів – лише 53,1 відсотка. 

Третє. Об’єднаннями роботодавців, підприємствами – замовниками робітничих кадрів не створюється достатньої кількості нових високооплачуваних робочих місць, у тому числі  для працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів. У 2012 році станом на жовтень місяць в цілому в Україні було створено 771,2 тис. робочих місць, за цей же час 501,7 тис. робочих місць було ліквідовано. При цьому чисельність безробітних, визначених за методологією МОП, становила 1,63 млн. осіб, а рівень безробіття складав 7,4 відсотка. Роботодавці продовжують займати пасивну позицію в питаннях надання учням місць для виробничої практики на підприємствах та створення належної матеріальної бази в майстернях професійно-технічних навчальних закладів.

Четверте. Суттєвим залишається дисбаланс у підготовці фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці. За даними Державної служби статистики у 2011/2012 навчальному році в середньому по Україні з розрахунку на 10 тисяч населення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації навчалось 506 студентів. У той же час у професійно-технічних навчальних закладах цей показник складав всього 90 учнів. При цьому 70 відсотків вакансій на ринку праці складали робітничі професії. Крім того, лише 27,4 відсотка випускників вищих навчальних закладів у 2012 році отримали направлення на роботу, 80 тисяч випускників навчальних закладів протягом трьох місяців після випуску були зареєстровані як безробітні, з яких 53 тисячі – випускники вищих навчальних закладів.

П’яте. На етапі реорганізації регіональних органів виконавчої влади в рамках адміністративної реформи в структурних підрозділах обласних державних адміністрацій, які опікуються сферою освіти, не приділено належної уваги створенню управлінських структур, адекватних обсягу функцій і повноважень в питаннях підготовки кваліфікованих робітників, що унеможливлює створення на місцях ефективної системи управління якісними змінами в професійно-технічній освіті.

За підсумками розгляду питання Комітетом схвалено Рішення, яке містить низку рекомендацій центральним та регіональним органам виконавчої влади, науковим установам, об’єднанням роботодавців щодо вирішення проблем підготовки кваліфікованих робітників та формування трудового потенціалу держави.

 

В плані підготовки до розгляду на засіданні Комітету питання «Про роботу місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Херсонської області щодо забезпечення виконання Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2012 року №4949-VІ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання» його голова Гриневич Лілія Михайлівна 23 квітня 2014 року ознайомилася з роботою  навчальних закладів і провела  ряд робочих зустрічей.

Так, на зустрічі у Цурюпінській  спеціальній школі для дітей з особливими потребами з педагогічними працівниками спеціальних навчальних закладів, органів охорони здоров’я і соціального захисту  йшлося про пошук шляхів вирішення  проблем охорони здоров’я, навчання та соціального захисту дітей з вадами психофізичного розвитку.

Про практику реалізації законодавства про освіту говорили педагогічні працівники Білозерського, Голопристанського, Скадовського та  Цурюпінського районів. Найбільшу зацікавленість педагогічної громадськості Херсонщини викликали питання, пов’язані з роботою над новим Законом України «Про освіту».

У Херсонському державному університеті відбулася зустріч із студентським активом. Центральними були питання, пов’язані з переводом на навчання до місцевих вищих навчальних закладів студентів із окупованої Російською Федерацією АР Крим.

Завершилася робоча поїздка нарадою в обласній державній адміністрації з керівниками органів управління освітою, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Херсонської області. Про перспективи  роботи Міністерства, щодо удосконалення управління освітньою галуззю розповів  заступник Міністра освіти і науки України П.Б.Полянський. Голова Херсонської державної адміністрації Ю.В. Одарченко зазначив, що органи виконавчої  влади та  місцевого самоврядування, органи управління освітою Херсонської області  відповідально поставилися до виконання Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2012 року №4949-VІ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання». Наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, існуюча мережа і задовільна база навчальних закладів, впровадження в освітній процес передових технологій навчання і виховання, сучасних методик оцінювання навчальних досягнень учнів у цілому забезпечують  своєчасне здобуття повної загальної середньої освіти на селі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

 

ПИТАННЯ ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАННЯХ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

Парламентські слухання на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення» 23 жовтня 2013 року.

Учасниками парламентських слухань були розглянуті питання щодо сучасного стану та перспектив розвитку освіти України, подальшого поліпшення її доступності і якості. Були виділені основні проблеми загальної середньої освіти, які стосуються як законодавчого так і матеріально-технічного аспектів. Учасники слухань наголосили на недостатності фінансування шкільних установ, що веде за собою погіршення процесу навчання, а у деяких випадках робить його неможливим. Особлива увага була зосереджена на проблемних питаннях, пов'язаних із запровадженням інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

По закінченню парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення” були підготовлені рекомендації щодо поліпшення доступності та якості загальної середньої освіти. Проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань подано на розгляд Верховної Ради України (реєстр. №4062 від 30.01.2014).

 

 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 1158-VII від 25.03.2014 4 червня 2014 року відбулися парламентські слухання на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення».

Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України до обговорення питання запросив понад 500 учасників із більш як 50-ти інституцій з України та зарубіжжя, зокрема, представників міністерств, керівників шкіл, працівників навчальних закладів та центрів, профільних установ, громадських організацій, профспілок, науковців, експертів.

В обговоренні питання взяли участь народні депутати, представники галузевих міністерств, профільних комітетів Верховної Ради України, представники  науки, лікарі, керівники, педагоги, соціальні працівники тощо.

Рішенням Комітету було створено робочу групу щодо підготовки Рекомендацій парламентських слухань. До складу якої ввійшли представники Комітетів соціальної політики, охорони здоров’я та Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів  та інвалідів, також були включені представники громадських організацій, які опікуються цими проблемами.

В основу рекомендації увійшли пропозиції, які надійшли від міністерств,  наукових установ, обласних державних адміністрацій, обласних рад, громадських організацій, навчальних закладів тощо.

Також  Комітет готує до друку матеріали парламентських слухань, до яких включені: виступи, невиголошені виступи матеріали, пропозиції, рекомендації, аналітичні та інформаційні матеріали.

 

2 липня 2014 року Верховної Радою України проведено парламентські слухання на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави».  

В слуханнях взяли участь народні депутати України, представники Уряду, Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, національних академій наук, керівники і представники місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівники наукових установ, вищих навчальних закладів, наукових кіл і громадських організацій.

Метою парламентських слухань стало обговорення наболілих проблем, пов’язаних зі станом наукової та науково-технічної сфери в Україні та напрацювання конкретних пропозицій щодо нормативно-правового забезпечення  пере форматування науково-технічної політики держави на інтенсифікацію  інноваційних процесів.

За результатами парламентських слухань Верховною Радою України буде прийнято Постанову Верховної Ради України та затверджено  рекомендації Уряду України, центральним органам виконавчої влади про шляхи розвитку науки, інноваційної економіки та становлення України як конкурентної держави.

 

Участь у парламентських слуханнях

18 червня у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему – «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Від Комітету з питань науки та освіти Голова Комітету Лілія Гриневич зупинилася на вимірах політики щодо розбудови інформаційного суспільства в системі освіти і науки.

Було підготовлено та направлено рекомендації до парламентських слухань в Комітет інформатизації та інформаційних технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

 

ПИТАННЯ ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА КОМІТЕТСЬКИХ СЛУХАННЯХ

 

Слухання в Комітеті 27 лютого 2013 року на тему «Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні».

Учасники заходу обговорили шляхи подальшого удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні. Предметом дискусії стали проекти нової редакції Закону України “Про вищу освіту”.

За результатами заходу Комітет затвердив Рекомендації комітетських слухань «Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні» (6 березня 2013 року) та прийняв Рішення рекомендувати Верховній Раді Україні розглянути в першому читанні внесені проекти законів про вищу освіту реєстр. №№ 1187, 1187-І, 1187-ІІ з урахуванням цих Рекомендацій. 

Як наслідок проведення цих комітетських слухань було прийнято новий Закону України «Про вищу освіту».

 

Слухання в Комітеті 13 березня 2013 року на тему: “Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності”.

Під час слухань було обговорено питання провідної ролі науки у розвитку економіки країни, бюджетного (базового та конкурсного) фінансування наукової сфери як одного з основних важелів державної політики, фінансового забезпечення пріоритетних напрямів науки і техніки, інноваційної діяльності, державного замовлення та державних цільових програм. Під час слухань тривала дискусія щодо створення сприятливих умов взаємодії бізнесу і науки, розвитку ринку інтелектуальної власності, формування грантової системи фінансування наукових досліджень, діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень.

Особлива увага приділялася проблемі збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання, стану державної підтримки наукових установ, що включені до Державного реєстру, підвищенні статусу вченого та наукового працівника.

За підсумками слухань підготовлені рекомендації Парламенту, Уряду, центральним органам виконавчої влади.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VI

 

ЗАХОДИ

 

Конференції, семінари, “круглі столи”, інші заходи, які проводились Комітетом  

 

27.12.2012 р. відбулась зустріч Гриневич з Президентом НАН України академіком Б.Патоном. Йшлося про питання, які потребують першочергової уваги. Це, зокрема, необхідність змін до українського законодавства для врегулювання питань отриманням обладнання, яке передають українським науковцям закордонні колеги як допомогу. Також про підходи щодо підтримки талановитої молоді, державного фінансування наукових досліджень, оновлення матеріально-технічної бази лабораторій.

 

Протягом 2013 року 

організація IV Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття» (серпень –грудень 2013 року). підведенні підсумків конкурсу - січень 2014 року.

 

14.02.2013 р. зустріч з представниками Всеукраїнської Ради церков. На зустрічі обговорювались питання необхідності визнання державою богословської освіти як вищої та розробки для неї державних стандартів. Слід зазначити, що нині в Україні діє 202 духовних навчальних заклади, проте їхні дипломи не визнаються державою, а випускники сприймаються державними органами як такі, що мають лише загальну середню освіту. Разом з тим, дипломи українських вищих духовних навчальних закладів визнаються за кордоном, що надає можливість їхнім випускникам продовжувати свою освіту у закордонних вузах (як духовних, так і світських) за програмами вищого рівня.

 

20.03.2013 р. семінар-нарада з освітянськими профспілками, на якій обговорювалися питання стану нормативно-правового регулювання оплати праці і дотримання законодавчо визначених соціальних гарантій для педагогічних працівників.

 

23.04.2013 р. Круглий стіл План дій щодо вищої освіти: прогнози і ризики”.

 

23.05.2013 р. До дня науки в Україні проведено організаційні заходи щодо вручення Головою Верховної Ради України відзнак та премій Верховної Ради України найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік.

 

14.06.2013 р. Участь у роботі круглого столу на тему: “Про стан і перспективи нормативно-правового забезпечення неперервної педагогічної освіти” (м. Івано-Франківськ, на базі Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника). За результатами дискусії направлені листи до Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України з пропозиціями до проекту «Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти».

 

19.06.2013 р. Круглий стіл “Проблеми організації виробничої практики учнів і студентів та шляхи їх законодавчого врегулювання ”.

Участь у ньому взяли народні депутати України, керівники вишів усіх рівнів акредитації, роботодавці, студенти, представники Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров'я.

За наслідками обговорення підготовлені поправки та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження науково - виробничої практики і стажування студентів та забезпеченням молодих спеціалістів першим робочим місцем» (реєстр № 2725).

 

12.09.2013 р. Круглий стіл “Сучасний стан та перспективи видання навчальної літератури в Україні” (м. Львів).

 

26.09.2013 р. Круглий стіл на тему: “Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення”. За результатами круглого столу були розроблені рекомендації щодо сприяння освіті представників національних меншин. Було прийняте рішення при розробленні нової редакції Закону України "Про освіту" врахувати положення, що регулюватимуть питання освіти представників національних меншин та необхідність розвитку міжкультурної освіти.

 

15.10.2013 р. Круглий стіл “Визначення концептуальних засад законодавства про освіту”. За наслідками дискусії підготовлені пропозиції до проекту Закону України «Про освіту».

 

08.11.2013 р. Круглий стіл “Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти в Україні”.

05.03.2014 р. Круглий стіл на тему: “Про стан підготовки та видання підручників, навчальних та навчально-методичних посібників до 2014/2015 навчального року”.

 

06.03.2014 р. проведено нараду с питань нові моделі управління наукою, підвищення результативності наукових досліджень  та шляхів реформування наукової сфери держави.

 

14.03.2014 р. проведено нараду, на якій обговорено нові організаційні форму підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації, питання підвищення якості підготовки наукових кадрів та спрощення системи захисту дисертацій обговорені

 

21.03.2014 р. зустріч Голови Комітету Гриневич Л.М. з представниками громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з особливими освітніми потребами в рамках підготовки парламентських слухань 4 червня 2014 року. За результатами зустрічі відкореговано тематику парламентських слухань.

 

28.03.2014 р. Комітетом проведено  обговорення Концепції розвитку Національної академії наук України в контексті змін до законодавства України у науково-технічній сфері.

 

11.04.2014 р.  участь у засіданні Президії НАН України.

 

14.05.2014 р.  зустріч Голови Комітету Гриневич Л.М з представниками громадських організацій. Темою зустрічі було питання спрощення реєстрації, оренди, санітарно-гігієнічних вимог та подальшого функціонування дошкільних навчальних закладів приватної форми власності.

 

15.06.2014 р. в Комітеті з питань науки і освіти відбулася нарада з питання інтегрування освітнього рівня “молодший спеціаліст” в систему професійної освіти у зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України “Про вищу освіту”.

 

09.07.2014 р. відбулася зустріч Голови Комітету Лілії Гриневич з викладацьким колективом Чернівецького Національного університету ім. Юрія Федьковича. 

 

11.07.2014 р.          в Комітеті з питань науки і освіти відбулося перше засідання робочої групи щодо імплементації Закону «Про вищу освіту».

У роботі засідання взяли участь експерти-розробники Закону, ректори та проректори вищих навчальних закладів, представники Міністерства освіти і науки.

 

27.08.2014 р. Засідання підкомітету Громадської Ради з питань інтелектуальної власності.

 

Участь у робочих / експертних групах / комісіях (МОН, НАПН тощо)

 

вересень 2013 р. Засідання Конкурсної комісії щодо призначення Премій Верховної Ради України та присудження іменних стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік та присудження іменних стипендій Верховної Ради України у 2014 році найталановитішим молодим ученим, згідно Постанов Верховної Ради України.

вересень 2013 р. Участь у засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України з порядком денним: “Теоретико-методологічні засади розробки державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління та впровадження у практику результатів дослідження ”.

вересень 2013 р. Участь у засіданні Президії Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП). Обговорення проекту Закону України “Про професійну освіту”.

жовтень 2013 р. Участь у засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України з порядком денним: “Про проект Закону України “Про професійну освіту”.

жовтень 2013 р. Участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції Національної академії педагогічних наук України на тему: “Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи”, жовтень 2013 р.

жовтень 2013 р. Участь у роботі Загальних зборів Національної академії педагогічних наук України на тему: “Концептуальні засади Національної стандартної класифікації освіти”. 

жовтень 2013 р. Засідання Колегії Міністерства освіти і науки з питань організованого початку 2013-2014 навчального року.

 Протягом року Засідання комітету інтелектуальної власності та рекламного права Асоціації правників України на тему: «Колективне управління правами на твори, виконання, фонограми, відеограми в Україні».

11.02.2014 р. Участь в роботі міжвузівського науково-методичного семінару з освітнього права та освітньої політики: – «Сучасні тенденції розвитку професійної освіти: досвід Нідерландів» «Формування  державного замовлення по підготовці фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці»

11.03.2014 р. Участь у засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України. Про Рішення виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо практики застосування Закону України “Про професійно-технічну освіту”.

03.04.2014 р. Участь  в загальних зборах Національної академії наук України

11.03.2014 р.  Участь у засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

19.03.2014 р.  Участь у засіданні Президії Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП). Обговорення Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти “Про практику застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти (статті 5, 7, 8,  9, 29, 40, 49, 50, 51)”., визначення плану дій щодо його виконання Президією ВАПП та її обласними осередками

20.03.2014 р. Участь у засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України з питання “Про результати дослідження Інституту професійно-технічної освіти “Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою”. (В рамках напрацювання пропозицій до підготовки проекту Закону “Про професійну освіту)

25.03.2014 р. Участь у роботі Всеукраїнської конференції Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України на тему: “Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти і навчання”. (В рамках напрацювання пропозицій до підготовки проекту Закону “Про професійну освіту)

04.04.2014 р. Участь у роботі Загальних зборів Національної академії педагогічних наук України на тему: “Про діяльність НАПН України у 2013 році та завдання на 2014 рік”

23.04.2014 р.  Участь у роботі Першої Міжнародної науково-практичної конференції  Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Товариства “Знання” на тему: “Освіта дорослих у контексті сталого розвитку”

24.04.2014 р. Участь в роботі круглого столу на базі Інституту журналістики Київського національного університету імені Т.Шевченка на тему: «Нова книга для вищої освіти: якій їй бути?»

27.05.2014 Всеукраїнська нарада  з питань загальної середньої освіти в контексті розроблення базового Закону України "Про освіту"

Освітяни, педагоги, вчителі, представники обласних державних організацій, громадськості з усієї України обговорили пропозиції змін до навчальних програм, вибору підручників, проведення Державної підсумкової атестації та акредитації навчальних закладів, актуальність проведення літніх оздоровчих таборів при школах, питання підтримки приватної освіти. В контексті наради також порушили питання впровадження 12-річної освіти.

12.06.2014 р.  Участь у засіданні Президії Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП). Обговорення актуальних проблем функціонування професійно-технічної освіти. (В рамках підготовки до розгляду Верховною Радою України у другому читанні Закону України “Про вищу освіту” (нова редакція) та напрацювання пропозицій до підготовки проекту Закону “Про професійну освіту”)

12.06.2014 р. Участь в роботі Міжнародного освітнього конгресу на базі Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова

17.06.2014 р. Участь у роботі круглого столу Міністерства освіти і науки України та Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України на тему: “Професійно-технічна освіта в Україні: сучасний стан та напрями подальшого розвитку”. (В рамках контролю за виконанням Рішень Комітету з питань науки і освіти  від 05.06.2013 р. та 13.03.2014 р.)

24.06.2014 р. Участь в роботі міжнародного теоретико-методологічного семінару на базі Національної академії державного управління при Президентові України на тему: «Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики» .

07.08.2014 р. участь Голови Комітету у Координаційному форумі "Забезпечення права дітей на освіту в регіонах, постраждалих від кризи в Україні", який відбувся у Міністерстві освіти і науки України, взяла участь.

Організаторами форуму виступили Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Серед учасників форуму були представники Уряду, місцевих органів влади, громадського суспільства, міжнародних організацій.

 

Конференції, семінари, круглі столи, інші заходи за участю Комітету

 

30.01.2013 р. Конференція "Інноваційний потенціал навчальних закладів Шевченківського району міста Києва: реалії та перспективи" в рамках Педагогічного марафону «Інновації. Світ навчання» /Київський міський Будинок вчителя. 

Протягом року Участь у роботі звітних загальних зборів Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, ювілейних зборах Національної академії правових наук України».

23.01.2013 р. Участь у засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України. (обговорення проблем удосконалення управління професійно-технічною освітою в Україні).

30.01.2013 р. Участь у роботі науково-методичної конференції «Інноваційний потенціал навчальних закладів Шевченківського району міста Києва: реалії та перспективи» (організатор - Шевченківський відділ освіти м. Києва).

31.01.2013 р. Участь у засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України з питання: “Про діяльність Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України”.

06.02.2013 р. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності» (організатори: Київська обласна державна адміністрація, Департамент освіти, науки та молоді Київської обласної державної адміністрації, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів).

07.02.2013 р. Участь у роботі круглого столу на тему: «Вакцинація: право чи обов’язок?» (в контексті забезпечення прав дитини на освіту у разі відмови батьків від вакцинації) (організатор - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини).

11.02.2013 р. Участь у підсумковій конференції «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні: знання, практика та політика» (організатор - канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами).

11.02.2013 р. Участь у роботі круглого столу „Авторське право і театр: вчора, сьогодні, завтра”, організатор - Національна спілка театральних діячів України.

13.02.2013 р. Участь у роботі круглого столу Національного інституту стратегічних досліджень на тему: “Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України”. (В рамках контролю за виконанням Рекомендацій комітетських слухань від 21 грудня 2011 року).

14.02.2013 р. Участь у роботі круглого столу на тему: «Формування інклюзивної політики в сфері освіти осіб з інвалідністю» (організатор - Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів).

21-23.02.2013 р. Участь у роботі ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання інтелектуальної власності», організатори: Державна служба інтелектуальної власності, Всесвітня організація інтелектуальної власності, Державне підприємство «Український інститут промислової власності».

26.03.2013 р. Участь в роботі всеукраїнських нарад Міністерства освіти і науки України з питань розвитку системи професійно-технічної освіти. (В рамках контролю за виконанням Рекомендацій комітетських слухань від 21 грудня 2011 року), 26.03.2013 р., 06.06.2013 р.

26.03.2013 р. Участь у роботі круглого столу Міністерства освіти і науки України та Центру “Розвитку корпоративної соціальної відповідальності” на тему: “Роль та місце бізнесу у розвитку професійної освіти в Україні”.

28.03.2013 р. Участь у роботі звітної науково-практичної конференції Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

29.03.2013 р. Участь у засіданні Президії Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти. Громадське обговорення актуальних питань функціонування системи професійно-технічної освіти у 2013 році та подальшій перспективі.

02.04.2013 р. Участь у роботі круглого столу «Охорона прав на твори народної творчості», організатор - Державна служба інтелектуальної власності України.

04.04.2013 р. Загальні збори Національної академії педагогічних наук України з порядком денним: “Концептуальні засади Національної стандартної класифікації освіти”.

17.04.2013 р. Участь у роботі круглого столу Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці на тему: “Про практику застосування Закону України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”.

01.04.2013 р. Участь в урочистій церемонії нагородження переможців ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок», який проводила з 1 січня по 31 березня 2013 року експертна комісія України з питань захисту соціальної моралі за інформаційної підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Київського університету імені Бориса Грінченка.

17.04.2013 р. Пленум ЦК профспілки працівників освіти і науки України щодо перспектив вирішення питань оплати праці і дотримання соціальних гарантій педагогічних і науково-педагогічних працівників.

15.05.2013 р. Участь у засіданні Всеукраїнської Ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), працівників регіональних навчально-методичних кабінетів (центрів) та органів управління культури щодо розв’язання проблем подальшого функціонування шкіл естетичного виховання.

18.05.2013 р. Відкриття виставки присвяченої дню науки в Україні, заходах присвячених 95 річчю Національної академії наук України.

17.06.2013 р. Участь у роботі круглого столу «Україна – інтелектуальний пірат №1 у світі. Причини та наслідки», організатор – Інститут Горшеніна.

27.08.2013 р. Засідання Колегії Міністерства освіти і науки з питань організованого початку 2013-2014 навчального року.

19.09.2013 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічно чисте виробництво-основа підвищення якості продукції на товарних ринках України» на базі Національного університету водного господарства та природокористування. В рамках реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Комітет виступав співорганізатором вищезазначеного заходу, який відбувся за підтримки Всесвітньої Федерації асоціацій сприяння ООН, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Національного університету водного господарства та природокористування, Спілки економістів України, Рівненської обласної державної адміністрації.

20-24.09.2013 р. Міжнародна науково-практична конференція «Вугільна теплоенергетика: проблеми реабілітації та розвитку» м.Алушта, АР Крим за участі ІВЕ НАНУ, Міненерговугілля, РСЕУ, НПКВ «Тріакон».

31.10.2013 р. Загальні збори Національної академії педагогічних наук України з порядком денним: “Концептуальні засади Національної стандартної класифікації освіти”.

05.11.2013 р.          Участь у роботі круглого столу Відділення професійної освіти і освіти дорослих та Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на тему: “Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах: теорія і практика”.

28.11.2013 р. Розширений семінар «Інтелектуальна власність та інновації» за участю Програми розвитку комерційного права, Державної служби інтелектуальної власності, НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

03.12.2013 р. Участь у роботі Всеукраїнської наради Міністерства освіти і науки України з питань розвитку професійно-технічної освіти. Обговорення попередніх матеріалів аналізу практики застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти (статті 5, 7, 8, 9, 29, 40, 49, 50, 51)”.

12.12.2013 р.          Участь у роботі конференції Відділення професійної освіти і освіти дорослих та Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на тему: “Актуальні проблеми формування трудового потенціалу регіону на засадах соціального діалогу”.

Протягом р. Комітет здійснює супровід Всеукраїнського конкурсу мультимедійний проектів «Врятувати від забуття», який організований Міжнародним благодійним  фондом національної пам’яті України та Інститутом історії України НАНУ.

13.04.2014 р. В рамках проекту StudMP відбувся  круглий стіл «Законодавче регулювання студентського самоврядування» за участі Голови Комітету з питань науки і освіти Лілії Гриневич, Міністра освіти і науки Сергія Квіта та представників студентського самоврядування вищих навчальних закладів України.

14.04.2014 р. За сприяння Комітету з питань науки і освіти відбувся круглий стіл на тему: «Освітяни на межі відчаю».

Голова Комітету Лілія Гриневич взяла участь у засіданні круглого столу «Освітяни на межі відчаю», на якому обговорювались питання оплати вчительської праці, урізання зарплат та надбавок, зменшення держзамовлення.

15.04.2014 р. Зустріч з інтернами, які стажуються у різних структурних підрозділах Верховної Ради України є представниками різних фахових спільнот із дванадцяти областей України і міста Києва

15.04.2014 р. Народний депутат України від ВО "Свобода" Ірина Фаріон провела зустріч з інтернами, які стажуються у структурних підрозділах Верховної Ради України.

24.04.2014 р. на базі Київського національного університету імені       Т.Г. Шевченка проведено засідання круглого столу на тему: «Навчальна книга для вищої школи: якій їй бути».

15.05.2014 р. Участь голови підкомітету з питань вищої освіти І.Д. Фаріон у церемонії нагородження переможців Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 2014 року м. Київ.

27.05.2014 р. участь у навчально-практичному семінарі на тему: "Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності освітньої пропозиції України на міжнародному ринку освітніх послуг: заходи з забезпечення якості навчання іноземців".

12.06.2014 р.  Міжнародний освітній конгрес на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Метою конгресу було обговорення стратегічних питань розвитку освіти і науки, розширення міжнародного партнерства.

13.06.2014 р.  V Міжнародний теоретико-методологічний семінар «Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики».

19.06.2014 р.  Зустріч Голови підкомітету з питань вищої освіти І.Д. Фаріон зі студентами-інтернами, які стажуються у Комітеті Верховної Ради України з питань європейської інтеграції

25 – 26.06.2014 р. Круглий стіл експертів «Способи регулювання питань у сфері національних кваліфікацій, рамки кваліфікацій та органів з управління кваліфікаціями в Національному рамковому Законі про освіту».

18.07.2014 р. Участь у круглому столі «Законодавчі рамки для ефективної співпраці  сфери освіти з ринком праці: чи відкриваються нові можливості законопроектом «Про вищу освіту».

 

Участь у міжвузівському науково-методологічному семінарі з освітнього права і освітньої політики. На веб-ресурсі Комітету розміщені основні доповіді учасників семінару.

Протягом року проведені наступні засідання семінару:

25.06.2013 р. Засідання на тему: «Програмні документи стратегії розвитку освіти в Україні (1992-2012). Засади, цілі, реалізація».

20.09.2013 р. Засідання на тему: «Структура освіти України. Проблеми узгодження з вимогами міжнародних стандартів».

12.11.2013 р. Засідання на тему: «Фінансування національної системи освіти».

24.12.2013 р. Засідання на тему: “Забезпечення якості вищої освіти”.

11.02.2014 р. Семінар було присвячено аналізу стосунків освіти і ринку праці за результатами навчальної поїздки групи фахівців до Нідерландів з 16 до 26 січня 2014 року.

04.04.2014 р. Засідання семінару, проведеного, було присвячено проблемі державного фінансування вищої освіти і формування державного замовлення.

14.04.2014 р. Відбулося чергове (сьоме) засідання міжвузівського науково-методологічного семінару з освітнього права та освітньої політики на тему «Конституційні засади права на освіту».

 

 

РОЗДІЛ VIІ

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 

Інформаційно-аналітичні матеріали

 

-                                                                        Питання професійно-технічної освіти у Верховній Раді України у 2012 році та   перспективи на 2013 рік;

-                                                                        Державна політика в галузі освіти й науки та національної безпеки України;

-                                                                        Законодавче і нормативно-правове забезпечення вищої та післядипломної освіти в Україні.

-                                                                        Матеріали про виконання Рекомендацій комітетських слухань на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України” на 230 аркушах. (Головінов В.П.).

-                                                                        Матеріали щодо стану професійно-технічної освіти України для підготовки і проведення наради з проблем професійно-технічної освіти за участю Голови Верховної Ради України Рибака В.В., Міністерства освіти і науки України, керівників професійно-технічних навчальних закладів та представників об’єднань роботодавців на 52 аркушах. (Головінов В.П.).

-                                                                        Аналіз практики застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти (статті 5, 7, 8, 9, 29, 40, 49, 50, 51)”. Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали з цього питання на 542 аркушах. (Головінов В.П.).

-                                                                        Інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

-                                                                        Інформаційні матеріали щодо формування та реалізації інклюзивної політики в сфері освіти осіб з обмеженими можливостями здоров'я.

-                                                                        Інформаційно-аналітичні матеріали з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді в Україні.

-                                                                        Програмні документи стратегії розвитку освіти в Україні (1992-2012). Засади, цілі, реалізація.

-                                                                        Стан бюджетного фінансування освіти у 2013 році;

-                                                                        Стан дотримання законодавства щодо забезпечення виплати заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам;

-                                                                        Про роботу Міністерства освіти і науки України щодо поліпшення нормативно-правового забезпечення реалізації Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” (в частині визначення навантаження науково-педагогічних працівників);

-                                                                        Стан законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні;

-                                                                        Про стан і шляхи поліпшення доступності та якості загальної середньої освіти;

-                                                                        Про стан педагогічної освіти в Україні;

-                                                                        Про стан законодавчого забезпечення впровадження профільного навчання;

-                                                                        Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернігівської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти;

-                                                                        Про стан готовності навчальних закладів до 2013/2014 навчального року;

-                                                                        Про стан освіти у Донецькій області;

-                                                                        Про стан освіти у Рівненській області;

-                                                                        Про практику застосування Житомирською обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування законодавства в реалізації державної політики у сфері освіти та забезпечення права громадян на якісну дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту;

-                                                                        Про хід виконання Постанови Верховної Ради України № 5050-ІУ від 4 липня 2012 року «Про відзначення 150- річчя з дня народження Бориса Грінченка»;

-                                                                        Про стан реалізації норм статті 12 Закону України “Про освіту”, інших законодавчих актів щодо забезпечення випуску підручників, посібників та методичної літератури, забезпеченню ними навчальних закладів, учнів і педагогічних працівників;

-                                                                        Про стан нормативно-правового забезпечення міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти;

-                                                                        Про стан освіти представників національних меншин в Україні;

-                                                                        Про основні показники Проекту Закону про Державний бюджет України на 2014 рік.

-                                                                        “Професійно-технічна освіта незалежної України у 1991-2013 роках: головні події, формування нормативно-правової бази, статистика” Інформаційно-аналітичні матеріали. Головінов В.П. ‑ //Веб-ресурс Комітету: www.kno.rada.gov.ua. ‑ 47 друк. арк.

-                                                                        Інформаційно-аналітичні, статистичні матеріали обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрацій, обласних рад, громадських організацій до парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблема та шляхи їх вирішення». /Красняков Є.В.

-                                                                        Інформаційно-аналітичні матеріали щодо навчання дітей та студентської молоді, які переселилися до інших регіонів України та організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти в АР Крим, Донецькій, Луганській областей./ Красняков Є.В.

-                                                                        Інформаційно-аналітичні матеріали до розгляду на засіданні Комітету питання (в порядку контролю) «Про роботу місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  щодо забезпечення виконання Постанови Верховної Ради України від 07.06.2012 р. № 4949-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання». /Красняков Є.В.

-                                                                        Інформаційні матеріали щодо формування та реалізації інклюзивної політики в сфері освіти осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Красняков Є.В., Бурда В.Ю., Корецька О. Г.‑ //Веб-ресурс Комітету: www.kno.rada.gov.ua/

 

Статті

 

Головінов В.П. Аналіз практики застосування Закону України “Про професійно-технічну освіту” // Професійно-технічна освіта. – 2014. ‑ №1. – С. 7-13.

Головінов В.П. Питання професійно-технічної освіти у Верховній Раді України у 2012 році та перспективи на 2013 рік // Професійно-технічна освіта. – 2013. - №1. – С. 3-5.

Головінов В.П. Професійно-технічна освіта України під мікроскопом // Педагогічна газета. – 2014. - № 2(234), лютий. – С. 4.

Головінов В.П. Профосвіта: законодавча робота триває // Освіта України. – 2013. - №3. – 21 січня. – С. 6-7.

Головінов П.В. Контроль виконання прийнятих рішень у сфері професійної освіти і формування трудового потенціалу України. Аналітична стаття – // “Професійно-технічна освіта”. – №3. – 2013 р. – С. 4-6 .

Козієвська О.І. Академічна мобільність як міждисциплінарне явище // Interdyscyplinarność pedagogiki I jej subdyscypliny / pod redaksią Z. Szarotyi, F. Szloska. – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2013. – 815 s. – S. 212-221

Козієвська О.І. Академічна мобільність як форма трудової міграції: ризики для України (подана до друку: видання Вищої менеджерської школи, м. Варшава).

Козієвська О.І. Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном. // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2013. – № 1(48) – С. 88-97.

Козієвська О.І. Вища освіта України: уроки реформування // Вища школа: Науково-практичне видання. – К.: Товариство «Знання» України, 2013. - № 6. – С. 49-62.

Козієвська О.І. Законодавчо-нормативне забезпечення процесів академічної мобільності: європейський досвід // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2013. – № 3 – Дод. 2 – 255 с. – С. ___–___. – Темат. вип. „Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу”.

Козієвська О.І. Проблема вибору галузей навчання іноземними студентами: міжнародний розподіл // Вища школа: Науково-практичне видання. – К.: Товариство «Знання» України, 2013. - № 2. – С. 60-72.

Красняков Є.В., Бурда В.Ю. Формування та реалізація інклюзивної політики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні // Віче. - квітень № 6,  2013 р. – С. 17-19.

Красняков Є.В., Кузнєцова С.В. Аналіз матеріалів парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми  та шляхи їх вирішення» (4 червня 2014 року)‑ // Науково-педагогічний журнал «Рідна школа».№ 5 (1013-1014) червень-липень. ‑ 2014 року.

Красняков Є.В., Кузнєцова С.В. Парламентські слухання з питань освіти як чинник удосконалення державної політики в галузі освіти України. Науково-теоретична стаття за результатами парламентських слухань:«Доступність та якість загальної середньої освіти: стан та шляхи поліпшення» (23.10.2013 р.). – Віче - № 23 (356).- грудень 2013 року.- с. 6-8.

Красняков Є.В., Кузнєцова С.В. Якісний склад учасників парламентських слухань «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми  та шляхи їх вирішення» ‑ // Науково-педагогічний журнал «Рідна школа». ‑  № 5 (1013-1014) червень-липень. – 2014. – С. 8-7

Красняков Є.В. Державна політика у сфері позашкільної освіти: сучасний стан та перспективи вдосконалення // Науково-педагогічний журнал «Рідна школа». ‑ № 4 (1012-1013) квітень-травень. – 2014 –С. 5-6.

 

Збірки законодавчих актів:

 

У Комітеті систематизовано, підготовлено до видання та видано у Парламентському видавництві три збірки законодавчих актів:

Законодавство України у сфері освіти та професійного навчання (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти) / Упор. Б. Г. Чижевський, В. П. Головінов, Є. В. Красняков. — К.: Парламентське видавництво, 2013. — 376 с.

Законодавство України у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти) / Упор. М. М. Шевченко, Б. Г. Чижевський, С. В. Семенюк, Г. О. Андрощук. — К.: Парламентське видавництво, 2013. — 400 с.

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти) / Упор. М.М.Шевченко, Б.Г.Чижевський, Г.О.Андрощук, С.В.Семенюк. — К.: Парламентське видавництво, 2013. — 704 с.

 Збірки надіслані до центральних та регіональних органів виконавчої влади, наукових установ, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України для використання в роботі.

Збірки матеріалів слухань

 

Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні:матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 27 лютого 2013 року / Упоряд. О. І. Козієвська. – К.: Парламентське видавництво, 2013. – 120 с.».

Про практику застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти” за матеріалами виїзного засідання Комітету з питань науки і освіти від 12.02.2014 р. /Автор-упорядник Головінов В.П. – 500 с.

“Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності” 13 березня 2013 року Збірка матеріалів слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти /Упорядники Р.М. Павленко М.М. Шевченко та інші . – 500с.

Матеріали парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення» 4 червня 2014 року //Упорядник Є.В. Красняков та інші – 250 с.

Матеріали Парламентських слухань на тему: “Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення» 23 жовтня 2013 року /Упорядник Є.В. Красняков та інші – 200 с.


РОЗДІЛ VIII

 

РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЛИСТАМИ ВІД КОЛЕКТИВІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, НАУКОВИХ УСТАНОВ, ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДЯН.

 

 

 За VII скликання Комітетом опрацьовано понад 5341 листів і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для вдосконалення українського законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IX

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Міжпарламентські зв’язки

 

Комітет на постійній основі бере участь у роботі Постійної комісії з науки і освіти Міжпарламентської асамблеї держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав по розробці модельного законодавства.

 

У жовтні 2013 року відбулось засідання Постійної комісії у місті  Санкт-Петербург участь. В роботі Комісії взяла участь голова Комітету Л.Гриневич.

У ході засідання розглянуто низку питань, з яких прийняті відповідні постанови. Члени комісії заслухали інформацію про підсумки засідання робочої групи з підготовки модельного Інноваційного кодексу для держав - учасниць СНД, розглянули текст проекту названого Кодексу, доопрацьованого з урахуванням зауважень і пропозицій, що надійшли з національних парламентів. На засіданні комісії відбулося обговорення проектів модельного закону «Про транскордонне освіту» та рекомендацій «Про підготовку педагогічних кадрів». Схвалено в цілому і рекомендовані до внесення до порядку денного пленарного засідання Міжпарламентської Асамблеї держав - учасників СНД проекти: - Модельного закону «Про підвищення кваліфікації, перепідготовки та стажування державних службовців»; - Законодавчих основ Концепції сталого та безпечного розвитку держав - учасниць МПА СНД в галузі освіти і науки. У ході засідання члени комісії були ознайомлені з підсумками Консультативної наради експертів для розгляду питання про можливість підготовки проекту Конвенції Співдружності Незалежних Держав про співробітництво в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, яка відбулася 2-3 жовтня 2013 року. Відповідно до затвердженого порядку денного учасники засідання обговорили питання про використання модельних законів, прийнятих Міжпарламентської Асамблеєю держав - учасниць СНД за ініціативи комісії, у законотворчій діяльності парламентів держав - учасниць СНД.

 

У 2013 році Міжпарламентською асамблеєю держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав прийнятий .проект модельного закону «Про наукові парки», розроблений Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

З 24 по 27 червня 2013 року відбувся перший офіційний закордонний візит делегації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до Чеської Республіки на чолі з Головою Комітету Лілії Гриневич до Чеської Республіки. В складі депутатської делегації члени Комітету: н.д.  Дзоз В.О., Сич О.М., Парубій А.В.

Візит відбувся на запрошення Комітету з питань науки, освіти, культури, молоді і спорту Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки.

Депутати Комітету Верховної Ради України побували в Сенаті Парламенту, де зустрілись із Головою Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Їржі Оливою. Під час зустрічі обговорювались питання адаптації законодавства у сфері освіти та науки при входженні до Європейського Союзу.

Українська делегація побувала в Міністерстві освіти, молоді і спорту Чеської Республіки та зустрілась із заступником міністра Їндріхом Фричем та директором Департаменту досліджень і розвитку міністерства Далібором Штисом. Серед низки питань обговорювалось питання прискорення підписання чесько-української угоди про співпрацю.

На зустрічі із головою Ради з міжнародних зв’язків Академії наук Чеської Республіки Ганою Сихровою обговорювались проблеми організації та пріоритетні напрямки спільних наукових досліджень.

Народні депутати України побували у палаті депутатів Парламенту Чеської Республіки і зустрілись із членами Комітету з питань науки, освіти, культури, молоді і спорту Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки: Головою комітету - Анною Путновою та членами Комітету: Вальтером Бартошом, Іваном Левом, Павелом Плоцом, Марцелою Гаврдовою.

Офіційна частина візиту завершилася зустріччю у Міністерстві закордонних справ із спеціальним посланником Міністерства Закордонних Справ Чеської республіки з питань Східного партнерства Петром Марешом та директором Департаменту країн Північної і Східної Європи Елішкою Жиговою. Обговорювались перспективи співпраці педагогічних та технічних університетів двох країн.

За результатами візиту Комітетом підготовлено звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України щодо прискорення процедури набуття чинності Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технічне співробітництво.

 

26.03.2014 р. Комітет на постійній основі бере участь у роботі Постійної комісії з науки і освіти Міжпарламентської асамблеї держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав по розробці модельного законодавства.

25.04.2014 р. Голова Комітету Лілія Гриневич та Міністр освіти і науки Сергій Квіт зустрілись з послами 22 іноземних держав.

Головною метою зустрічі стало обговорення та налагодження конструктивного діалогу з дипломатичними представництвами країн, чиї студенти навчаються в Україні, стосовно координації спільних дій, спрямованих на збереження безпеки перебування іноземних студентів.

У зв’язку з важкою політичною ситуацією в Україні, зокрема в східних регіонах, де навчається переважна більшість іноземців, представники іноземних держав висловили своє занепокоєння щодо безпеки і подальшого навчання своїх студентів в українських ВНЗ, а також отримання дипломів випускникам про здобуття вищої освіти.

 

4-5 червня 2014 р. м. Київ Міжнародна конференції «Як може ЄС сприяти розвитку й добробуту в країнах «Східного партнерства»

Захід організовано Стокгольмським інститутом перехідної економіки (SITE) й Київською  школою економіки (KSE) за підтримки урядів Швеції та України.

Економісти і політики обговорювали співпрацю Європи з пострадянськими країнами задля вирішення спільних проблемних питань щодо зони вільної торгівлі. Серед виступаючих та учасників – науковці, політики, представники ЄС і Східного партнерства країн, незалежні науково-дослідні організації, приватні бізнес-компанії, інституції громадянського суспільства, ЗМІ.

 

Закордонні відрядження

 

Козієвська О.І. (головний консультант секретаріату Комітету) в жовтні 2013 року 2013 року перебувала в місті Коїмбра (Португалія) в рамках Темпус-проекту Європейського Союзу “Національна система забезпечення якості вищої освіти на засадах взаємної довіри» (Towards Trust in Quality Assurance Systems, (TRUST).

Мета візиту – взяти участь в обговоренні та вироблення конкретних пропозицій щодо створення Національного Веб-порталу як інструменту для підтримки процедур системи забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Інформаційні матеріали щодо забезпечення якості вищої освіти в європейських країнах, які отримані під час візиту в Коїмбрський університет, використовуються секретаріатом при забезпеченні  роботи Комітету з питань науки і освіти. 

 

  Народний депутат України, голова підкомітету з питань професійної освіти Дорохов А.М. та головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Головінов В.П. у складі офіційної української делегації у листопаді 2013 року перебували в місті Копенгаген (Данія) в рамках проекту “Твіннінг” Європейського Союзу “Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя”.

Мета візиту – вивчення законодавчої та нормативно-правової бази професійної освіти, міжнародної практики управління професійною освітою, організації фінансування даної галузі, оцінки якості професійної освіти.

Інформаційні матеріали щодо професійної освіти і навчання, які отримані під час офіційного візиту в Данію, використовуються секретаріатом при забезпеченні  роботи Комітету з питань науки і освіти. 

Заступник завідувача секретаріату Шевченко М.М. взяв участь у роботі Міжнародного симпозіуму «Яньтайська зона високих технологій у фокусі науково-технічної кооперації»

Симпозіум, організований Міністерством науки і техніки Китаю проходив з 15 по 20 грудня. У його роботі взяли участь також посадові особи Міністерства науки і техніки Китаю, управління науки провінції Шандунь, Яньтайської зони високих технологій, представники міністерств науки і провідних наукових організацій з інших країн, представники Комітету.

Учасники обговорили питання стану розвитку науки, техніки та інновацій Китаю і країн СНД, нові можливості співпраці, а також презентували інноваційні проекти й обмінялися досвідом.

Між Центром науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України і Яньтайською зоною високих технологій було підписано угоду про створення українсько-китайського центру міжнародного трансферу технологій.

 

30 травня - 1 червня 2014 року

Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич взяла участь у міжнародному саміті «Жіночий погляд на Програму сталого розвитку після 2015 року», який відбувся у м. Стамбул (Туреччина). Саміт відбувався в рамках Декларації тисячоліття ООН «Цілі розвитку тисячоліття».

Стамбульський саміт організовано жіночою платформою Фонду журналістів та письменників. Мета заходу – широке поінформування суспільства щодо цілей розвитку тисячоліття ООН після 2015 року, створення всесвітньої мережі для полегшення координації діяльності.

Робота Саміту включала як теоретичні аспекти, так і поглиблене обговорення конкретних практик експертів, обмін досвідом та проблемами учасниць з різних країн. Для цього на Саміт було запрошено майже 600 жінок-парламентарів, представниць громадських організацій із усього світу, щоб вони мали можливість висловити свої бачення та ідеї щодо реалізації Цілей розвитку тисячоліття.

Загалом під час роботи саміту основний акцент у доповідях та сесіях було зосереджено, зокрема, на скороченні бідності, забезпечення доступу до загальної початкової освіти, заохочення гендерної рівності та розширення можливостей жінок, скорочення дитячої смертності, поліпшення охорони материнства, боротьби з важкими захворюваннями – ВІЛ/СНІД, малярією тощо.

 

26-29.08.2014 р. Участь Голови Комітету Лілії Гриневич у                складі офіційної делегації очолюваної Міністром освіти і науки України Квітом С.М. в Республіці Польща.

Було проведено зустрічі:

- з Міністром науки і вищої освіти Республіки Польща,

- з керівництвом Польської академії наук,

- з представниками Варшавського університету,

- з Міністром народної освіти Республіки Польща;

- в Ягелонському університеті (м. Краків).

 

Міжнародні зустрічі

 

23 квітня 2014

у Києві Голова Комітету зустрілась із Надзвичайним і Повноважним послом  Республіки Польщі в Україні Генриком  Літвіном.

На зустрічі сторони обговорили можливості  польсько-української співпраці у сфері освіти і науки. Зокрема, перспективи співпраці Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з відповідною комісією Сейму Республіки Польща.  Досвід реформування у системі освіти Польщі є повчальними для України. На зустрічі також було підкреслено необхідність зв’язків між українськими і польськими школами, університетами і громадськими організаціями.

 

21 червня 2014

в Києві Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич зустрілась з Надзвичайним і Повноважним послом Угорщини в Україні Міхалем Баєром.

Під час зустрічі було обговорено питання двостороннього співробітництва в сфері освіти. Зокрема, створення умов для отримання якісної освіти дітьми угорської меншини: забезпечення підручниками, вивчення української мови як державної.

Обговорення вищезазначеної проблеми продовжилося в рамках роботи круглого столу: “Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення”. За результатами круглого столу були розроблені рекомендації щодо сприяння освіті представників національних меншин. Було прийняте рішення при розробленні нової редакції Закону України "Про освіту" врахувати положення, що регулюватимуть питання освіти представників національних меншин та необхідність розвитку міжкультурної освіти.

 

22 листопада 2014

зустріч Голови Комітету з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні пані Ар'єю Макконен та віце-президентом Європейської Асоціації Керівників шкіл Юккою Куйттіненом. Мета зустрічі - сприяння у реалізації деяких освітніх проектів в Україні, зокрема проекту "Кримська школа" із провадження мультилінгвальної освіти у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим.

На зустрічі також йшлося про проблеми інтеграції освіти України в європейський освітній простір. Досягнуто домовленості щодо налагодження співробітництва між Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти та Комітетом з питань культури та освіти Парламенту Фінляндії та організації експертних круглих столів з питань законодавчого забезпечення функціонування сфери освіти.

 

 

26 березня  2014 року

Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич зустрілася з президентом та головним виконавчим директором Канадського бюро міжнародної освіти (КБМО) Карен МакБрайд.

Під час зустрічі обговорювалися питання щодо перспектив співробітництва та можливі шляхи співпраці між Канадою та Україною у сфері вищої освіти.

 

24 травня 2014 року

відбулося підписання «Наміру про співпрацю» між Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Фундацією “Сід Форум Норвегія“ та Міжнародним благодійним фондом “Сід Форум Україна“ під патронатом Посольства Королівства Норвегії в Україні.

Розвиток співпраці між Україною та Норвегією є надзвичайно важливим, зокрема, з огляду на необхідність започаткування в Україні інноваційної інфраструктури, інститути якої надавали б фінансову підтримку малому та середньому бізнесу, що працює у високотехнологічному секторі.

 

28 травня 2014 року

зустріч Голови Комітету з Головою європейського комітету з питань оцінки освітніх проектів, професором Королівського технологічного університету Стокгольма Руне Густавссоном та професором Блекінгенського технічного університету  Андерсом Карлссоном. зустрічі також брали участь представники Державного університету телекомунікацій Толюпа Сергій, Лукова-Чуйко Наталія та представник Харківського національного університету радіоелектроніки Соколянська Ірина.

Під час зустрічі обговорювалися проблеми законодавчого реформування системи освіти в Україні та її інтеграції в європейський освітній простір. Професор Андерс Карлссон  повідомив про новий проект в сфері інформаційної безпеки “ENGENSEC”, основною метою якого є створення нової магістерської програми в галузі інформаційної безпеки, як відповідь на актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства, кібербезпеку та конфіденційність в електронному світі.

 

Участь у міжнародних  наукових заходах

 

22 листопада 2013 р. Голова Комітету Л.Гриневич та заступник завідуючого секретаріату Шевченко М.М. взяли участь у Міжнародній Технологічній зустрічі з питання «Нанотехнології та наноматеріали для бізнесу і виробничої сфери» в рамках Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали»  та проектів «Нанотвінінг» і «Білат-Україна» Сьомої Рамкової Програми Європейського Союзу.

Головною метою заходу було оперативне донесення інформації до представників бізнесу та виробничої сфери про перспективні розробки вчених НАН України, сприяння комерціалізації та впровадженню науково-технічних результатів, а також налагодження контактів між науковцями та представниками бізнес-структур. Представники компаній виявили цікавість до багатьох презентованих розробок, зокрема до керамічних нанокомпозитів для гібридних підшипників, зносостійких керамічних та композиційних матеріалів на основі нанопорошків діоксину цирконію для техніки та медицини тощо.

Он-лайн трансляцію Технологічної зустрічі переглянули близько п’ятсот осіб з Росії, Білорусі, Естонії, Польщі, Франції, Великої Британії, Чехії, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Бельгії, США та інших країн(представники з 24 країн). Науковцями було зроблено 29 доповідей.

Під час зустрічі також обговорювалися питання щодо розробки та прийняття законодавства, яке б створювало в Україні сприятливий інноваційний клімат, у тому числі щодо труднощів одержання через Держказначейство коштів, що надходять на рахунки установ від замовників (у тому числі закордонних), забезпечення лабораторій сучасним науковим обладнанням.

 

22 травня 2014 року

Міжнародна наукова конференція, присвячена 1025-річчю історії освіти в Україні. Участь у конференції взяла Лілія Гриневич .

Голова Комітету виступила з доповіддю на тему: "Законодавчі зміни для розвитку освіти".

 

4-5 червня 2014 року

м. Київ

Голова Комітету Лілія Гриневич взяла участь у міжнародній конференції «Як може ЄС сприяти розвитку й добробуту в країнах «Східного партнерства». Захід організовано Стокгольмським інститутом перехідної економіки (SITE) й Київською  школою економіки (KSE) за підтримки урядів Швеції та України.

Економісти і політики обговорювали співпрацю Європи з пострадянськими країнами задля вирішення спільних проблемних питань щодо зони вільної торгівлі.


 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

01 лютого 2024 16:51
08 вересня 2023 09:00
08 лютого 2023 15:00
30 серпня 2022 16:25
10 лютого 2022 09:00
09 вересня 2021 09:00
05 лютого 2021 09:00
03 вересня 2020 09:15
06 лютого 2020 09:00
11 липня 2019 09:00