Про головне

Перейти до розділу
01 березня 16:12
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

19 вересня 2013, 16:24

Комітет розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійно-технічну освіту" та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій

            Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійно-технічну освіту” та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій, реєстр. №1057 від 12.12.2012 р., внесений народними депутатами П. Симоненком, С. Кілінкаровим, О. Зубчевським, О. Буховцем, С. Гончаровим.

            У законопроекті пропонується внести зміни до законів України Про професійно-технічну освіту,Про вищу освіту, Про освіту.

            У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроекту є “створення умов для підвищення ролі та престижу робітничих професій внаслідок підвищення якості професійно-технічної освіти і встановлення гарантій для працівників цієї сфери і здобувачів професійно-технічної освіти та пільг для підприємств, установ, організацій, які беруть участь у підготовці кваліфікованих робітників”.

            Аналіз проекту цього Закону та висновків, що надійшли при підготовці його до розгляду, свідчить про наявність принципових вад та дає підстави стверджувати про необхідність суттєвого доопрацювання запропонованих змін.

            Експерти вказують на те, що велика кількість запропонованих норм не є предметом Закону України “Про професійно-технічну освіту” і мають регулюватись іншими законами, зокрема це стосується питань бюджету та порядку фінансування закладів і установ системи професійно-технічної освіти, надання податкових пільг професійно-технічним навчальним закладам та підприємствам в питаннях підготовки кваліфікованих робітників, визначення порядку формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, надання пільг у сплаті єдиного соціального внеску підприємствам, які забезпечують випускників навчальних закладів першим робочим місцем тощо. Крім того, у висновках також зазначається, що ряд запропонованих змін до Закону України Про професійно-технічну освітувступає у протиріччя із Законом України Про освіту, що у разі прийняття Закону призведе до розбалансування законодавства у сфері освіти. Зокрема в питаннях визначення державної політики в освіті, здобуття загальної середньої освіти, визначення освітньо-кваліфікаційних рівнів у професійно-технічній освіті, стандартів професійно-технічної освіти, ліцензування освітньої діяльності тощо.

            Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку (лист №04-14/8-1107 від 20.05.2013р.) зазначає, що законопроект матиме вплив на показники бюджету (збільшить витрати та зменшить надходження до бюджету). За експертною оцінкою Міністерства фінансів України встановлення розміру стипендій учнів на останньому році навчання на рівні 50 відсотків середньої заробітної плати працівників відповідної категорії на виробництві потребуватиме додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 6,9 млрд. гривень на рік. Додатково необхідно буде вишукати кошти і на підвищення розміру стипендій у відсотках до мінімальної заробітної плати. Крім того, у висновку зазначається, що законопроект не відповідає статтям 95 та 116 Конституції України, статтям 4, 23, 27, 30 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” в частині визначення фінансової та податкової політики і рекомендує привести запропоновані зміни у відповідність з нормами цих законодавчих актів. Наголошується також на тому, що всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного кодексу України суб’єктами права законодавчої ініціативи не надано фінансово-економічних обґрунтувань до законопроекту. (У пояснювальній записці зазначено, що проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів).

            У висновку Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України (лист №04-34/5-57 від 16.01.2013р.) вказується на недотримання вимог статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якими суб’єкти права законодавчої ініціативи зобов’язані додати до законопроекту фінансово-економічне обґрунтування, включаючи відповідні розрахунки, а також на недотримання вимог щодо визначення строків набрання чинності Закону у разі його прийняття. Наголошується, що законодавчі пропозиції щодо надання пільг підприємствам в питаннях професійної практичної підготовки учнів, у сплаті єдиного соціального внеску, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів суперечать вимогам статті 7 Податкового кодексу України. Вказується і на допущені технічні та редакційні неточності.

            Міністерство фінансів України (лист №31-07110-02-2/1747 від 18.01.2013 р.) вважає прийняття законопроекту недоцільним.

            Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (лист №4802-01/2665-03 від 25.01.2013 р.) проект Закону не підтримує.

            Міністерство юстиції України у своєму експертному висновку на 13 аркушах (лист №69-0-1-13/7.2 від 05.02.2013 р.) висловило важливі ґрунтовні зауваження до 19 запропонованих змін та внесло пропозиції щодо виключення тих, що суперечать чинному законодавству, а також щодо перегляду інших норм та суттєвого доопрацювання всього законопроекту, у тому числі в частині дотримання вимог нормопроектувальної техніки.

Міністерство освіти і науки України (лист №1/10-352 від 28.01.2013 р.) та Міністерство соціальної політики України (лист №305/0/10-13/06 від 24.01.2013р.) вважають, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України (висновок №16/3-1045/1057 від 02.08.2013 р.), наголошуючи на численних зауваженнях, дійшло висновку, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання.

За наслідками розгляду Комітет з питань науки і освіти, враховуючи надані висновки, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійно-технічну освіту” та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

 

 

Вик. Головінов В.П.головний консультант секретаріату Комітету з питань науки і освіти

т. 255-33-27