Про головне

Перейти до розділу
01 березня 16:12
Тижневі освітянські та наукові новини
докладніше...

Діяльність Комітету

Законопроектна робота у Комітеті

25 вересня 2014, 11:36

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1991-2013 РОКАХ: ГОЛОВНІ ПОДІЇ,ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, СТАТИСТИКА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ У 1991-2013 РОКАХ: ГОЛОВНІ  ПОДІЇ,

ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, СТАТИСТИКА

 

Формування правового поля та контроль

за виконанням законодавства в сфері 

професійно-технічної освіти (ПТО)

 

 

1.   Прийнято Закони України:

 

-  Про професійно-технічну освіту, (№103/98 від 10.02.1998 р.).

 

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань    професійно-технічної освіти, (№1158-IV від 11.09.2003 р.).

 

- “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем   з   наданням   дотації    роботодавцю”, (№2150-IV від 04.11.2004 р.). (Втратив чинність з прийняттям нової редакції Закону України Про зайнятість населення, №5067-VI від 05.07.2012 р.)

 

- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, (№309-VI від 03.06.2008 р.), (У тому числі до статті 90 Бюджетного кодексу України та статті 50 Закону України “Про професійно-технічну освіту” щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів як з державного, так і з місцевих бюджетів).

 

-  Про професійний розвиток працівників, (№4312-VI від 12.01.2012 р.).

 

- “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, (№5026-VI від 22.06.2012 р.), (У тому числі містить норми щодо професійно-технічної освіти, внесено зміни до ряду статей Закону України “Про професійно-технічну освіту”, зокрема до статті 29 щодо організації виробничого навчання та виробничої практики).

 

-  Про зайнятість населення, (№5067-VI від 05.07.2012 р.), (У тому числі містить норми щодо професійного навчання громадян).

 

- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України”, (№5460-VI від 16.10. 2012 року).

      Цим законом у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні внесені зміни до 63 законодавчих актів, які регулюють діяльність 12 центральних органів виконавчої влади, у тому числі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби інтелектуальної власності, Державної служби молоді та спорту, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, Державної інспекції навчальних закладів. Внесені, зокрема, зміни і до ряду статей Закону України Про професійно-технічну освіту.

 

-        “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення   управління професійно-технічною освітою”, (№5498-VI від 20.11.2012 року). Закон створює умови для оперативного прийняття управлінських рішень з професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення, посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні трудового потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітниках.

 

     - “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”, (№5499 від 20.11.2012 року). Закон врегульовує питання формування державного замовлення з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці і орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, а також визначає засади розміщення державного замовлення.

     

 

2. Прийнято Постанову Верховної Ради України Про стан і перспективи     розвитку професійно-технічної освіти в Україні, (2003 р.).

 

 

3. Проекти законів у Верховній Раді України станом на      31.12.2013 р.

 

- Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про професійно-технічну освіту” та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій, реєстраційний №1057 від 12.12.2012р., поданий народними депутатами України Симоненком П.М., Кілінкаровим С.П., Зубчевським О.П., Буховцем О.Ю., Гончаровим С.В.

      Метою законопроекту є створення умов для підвищення ролі та престижності робітничих професій, підвищення якості професійно-технічної освіти, встановлення гарантій для працівників цієї сфери і здобувачів професійно-технічної освіти, запровадження пільг для підприємств, установ, організацій, які беруть участь у підготовці кваліфікованих робітників.

      Готується до розгляду у першому читанні.

 

- Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій, реєстраційний №1058 від 12.12.2012р., поданий народними депутатами України Симоненком П.М., Кілінкаровим С.П., Зубчевським О.П., Буховцем О.Ю., Гончаровим С.В. 

      Законопроектом пропонується розширити перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки і зменшення загального річного оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи за наслідками звітного податкового року на суму коштів, сплачених таким платником на корись професійно-технічних навчальних закладів на зміцнення їх навчально-матеріальної бази, а також на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському обороті і надається для виробничого навчання учнів. Крім того, пропонується звільнити професійно-технічні навчальні заклади від сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які передані їм у користування підприємствами транспортної промисловості.

      Готується до розгляду у першому читанні.

 

- Проект  Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій, реєстраційний №1092 від 13.12.2012 року, поданий народним депутатом України Симоненком П.М. Законопроектом пропонується включити підготовку кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти до захищених видатків Державного бюджету України.

      Готується до розгляду у першому читанні.

 

- Проект Закону про систему професійних кваліфікацій, реєстраційний №0957 від 12.12.2012 року, поданий народними депутатами України Шевчуком О.Б., Сухим Я.М., Курилом В.С.

      Законопроект передбачає формування системи професійних кваліфікацій в Україні, проведення оцінки компетентності осіб та присвоєння (підтвердження) професійних кваліфікацій, створення системи органів управління у сфері підтвердження кваліфікацій, фінансування системи професійних кваліфікацій та інше.

       02.10.2012р. прийнятий за основу, 20.11.2012р. розглянутий у другому читанні та прийняте рішення про направлення на повторне друге читання.

 

 

4. Питання професійно-технічної освіти в рішеннях та рекомендаціях     Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. 

             Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти неодноразово детально аналізував  ситуацію  в  системі  професійно-технічної освіти і розглядав на своїх засіданнях.

             Затверджувались відповідні рішення та рекомендації, які надсилались до Кабінету Міністрів України, міністерств, обласних державних адміністрацій, наукових установ, громадських організацій.

            З ініціативи та за участю членів Комітету і працівників секретаріату проблеми професійно-технічної освіти були розглянуті в Уряді, на колегіях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, обласних державних адміністрацій, засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України. Прийнята Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, затверджені плани дій центральних органів виконавчої влади і наукових установ, а також регіональні програми розвитку професійно-технічної освіти. Проведено велику кількість круглих столів, конференцій, семінарів, на яких обговорювались проблеми профтехосвіти та готувались пропозиції щодо оперативного та ефективного їх розв’язання.

            11 червня 2008 року  Комітет розглянув на своєму засіданні  питання “Про виконання Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України статей 7 і 291 Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій”. Було затверджене відповідне рішення та надіслане  до Кабінету Міністрів України, галузевих міністерств, обласних державних адміністрацій, Академії педагогічних наук України для виконання прийнятих рекомендацій.

            У грудні 2008 року, розуміючи надзвичайну важливість питання, Комітет надіслав Кабінету Міністрів України Рекомендації “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи”, в яких із 48 пунктів 17 присвячені професійно-технічній освіті.

            У березні 2009 року Комітет ще раз повернувся до пошуку оптимальних шляхів модернізації профтехосвіти, підготував та надіслав Уряду ґрунтовні, максимально конкретизовані “Пропозиції щодо першочергових заходів, спрямованих на удосконалення функціонування системи професійно-технічної освіти України в умовах фінансово-економічної кризи”.

            11 березня 2010 року Комітет у порядку контролю розглянув питання щодо виконання Міністерством освіти і науки України та Національною академією педагогічних наук України рішення Комітету з питань науки і освіти від 11 червня 2008 року щодо реалізації чинного законодавства в сфері професійно-технічної освіти. За результатами затверджене  рішення з відповідними рекомендаціями державним виконавчим органам різного рівня та надіслане  для організації виконання до Кабінету Міністрів України,  обласних державних адміністрацій, наукових установ.

            13 січня 2011 року  Комітет у порядку контролю розглянув  питання щодо виконання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими центральними та регіональними органами виконавчої влади, Національною академією педагогічних наук України рішення Комітету з питань науки і освіти від 11 березня 2010 року щодо реалізації чинного законодавства в сфері професійно-технічної освіти.

            З цього питання прийнято рішення, яким, зокрема, передбачалось проведення  комітетських слухань. Зумовлене  таке рішення було значною кількістю проблем  у професійно-технічній освіті, більшість з яких тісно пов’язані з іншими сферами  державної політики та  станом економіки  в Україні.

            21 грудня 2011 року відбулися комітетські слухання на тему: “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”, в яких взяли участь народні депутати України, а також майже 100 представників центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців, наукових установ, навчальних закладів, громадських організацій, профспілок.

            Головною метою  слухань було визначено  аналіз реальної ситуації та формування пропозицій,  спрямованих на об’єднання зусиль  всіх соціальних партнерів у вирішенні проблем відтворення трудового потенціалу високої професійної кваліфікації в нашій державі, що надзвичайно важливо в умовах економічних реформ та відродження потужного виробництва.

            З глибоким аналізом зазначеної проблеми та конкретними пропозиціями щодо її вирішення виступили Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький, секретар Комітету Катерина Самойлик, голова підкомітету з питань фахової освіти Віталій Курило, Перший заступник Міністра соціальної політики Василь Надрага, заступник Міністра аграрної політики та продовольства Сергій Мельник, заступник Голови Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту В’ячеслав Супрун, директор департаменту стратегії реформування житлово-комунального господарства Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Наталія Олійник, начальник відділу з питань освіти, науки та інновацій Рахункової палати України Валентина Щегель, директор Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Сергій Мельник, ректор Української інженерно-педагогічної академії Олена Коваленко, Президент Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти Микола Садовий, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Нелля Ничкало, заступник директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олександр Савенко, завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України Лариса Лісогор.

            За підсумками слухань схвалені Рекомендації, які надіслані для організації виконання до Кабінету Міністрів України, міністерств, обласних державних адміністрацій, об’єднань роботодавців, наукових установ, громадських організацій, а також за матеріалами слухань Парламентським видавництвом видана книга.      

5 червня 2013 року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти у порядку контролю за виконанням прийнятих рішень розглянув  питання  щодо виконання Рекомендацій комітетських слухань “Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України”, схвалених рішенням Комітету від 10 січня 2012 року, протокол №54.

            Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М., начальника управління з питань професійного розвитку і кваліфікації Міністерства соціальної політики України Вакуленко О.О., першого заступника Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Мірошниченка О.В. та проаналізувавши матеріали на 196 аркушах міністерств освіти і науки, соціальної політики, економічного розвитку і торгівлі, фінансів, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, аграрної політики та продовольства, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Комітет відзначив наступне.

            Рекомендації були розглянуті в Кабінеті Міністрів України. Прем’єр-міністром України доручено центральним та регіональним органам виконавчої влади організувати роботу щодо їх виконання.

            Станом на травень 2013 року з 15 пунктів Рекомендацій 14 виконано або перебуває у стадії виконання.

Протягом 2012 року активізувалася робота щодо законодавчого врегулювання проблем формування трудового потенціалу держави та організації професійної освіти і навчання в Україні як в навчальних закладах, так і на виробництві.  Верховною Радою України прийнято 6 Законів України: “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою”, “Про професійний розвиток працівників”, “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України”, “Про зайнятість населення”, “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”. Міністерством освіти і науки України створена експертна робоча група з підготовки проекту Закону Про професійну освіту.

Кабінетом Міністрів України  прийнято 9 та підготовлено до затвердження низку підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на визначення та запровадження методики формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів, методики розрахунку вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, порядку стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, організації виробничої практики учнів, працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням, тощо.

Центральними та регіональними органами виконавчої влади здійснено ряд організаційно-управлінських заходів, затверджені відповідні плани роботи та регіональні програми. Затверджена Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

            Народні депутати відзначили, що в цілому інформаційні матеріали, що надійшли до Комітету, свідчать про позитивні результати в роботі органів виконавчої влади всіх рівнів, спрямованій на організацію виконання Рекомендацій комітетських слухань.

            Разом з тим народні депутати вказали на ряд проблем, які необхідно вирішувати  органам виконавчої влади на всіх рівнях, і які потребують подальшої уваги і контролю з боку Комітету з питань науки і освіти.

            Перше. Кабінетом Міністрів України у 2012 році не забезпечено фінансування в повному обсязі заходів на реалізацію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки. Програмою передбачалось виділення коштів у сумі 351,4 млн. грн., у тому числі з Державного бюджету – 86,4 млн. грн., з місцевих бюджетів – 215,4 млн. грн., з інших джерел – 49,8 млн. грн. З Державного бюджету кошти фактично не виділялись (всього профінансовано 0,15% від запланованого Програмою). З місцевих бюджетів виділено близько 33 млн. грн., або 15,3% від запланованого Програмою. З інших джерел використано близько 51 млн. грн. (власні надходження професійно-технічних навчальних закладів від навчально-виробничої діяльності, платних освітніх послуг, коштів соціальних партнерів, благодійних внесків), що складає 102,4% від запланованого Програмою.

            Друге. Незадовільною залишається навчально-матеріальна база більшості професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного, аграрного профілю, транспорту, зв’язку, в яких понад 90 відсотків навчальної техніки та обладнання є фізично та морально застарілі і непридатні для використання в навчальному процесі. Для організації якісного навчання в навчальних закладах системи професійно-технічної освіти у 2012 році не вистачало 168 навчальних кабінетів, 45 лабораторій, 24 навчально-виробничих майстерень. Забезпеченість підручниками з дисциплін  професійної підготовки у 2012 році складала 70,5 відсотка, а з загальноосвітніх предметів – лише 53,1 відсотка. 

            Третє. Об’єднаннями роботодавців, підприємствами – замовниками робітничих кадрів не створюється достатньої кількості нових високооплачуваних робочих місць, у тому числі  для працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів. У 2012 році станом на жовтень місяць в цілому в Україні було створено 771,2 тис. робочих місць, за цей же час 501,7 тис. робочих місць було ліквідовано. При цьому чисельність безробітних, визначених за методологією МОП, становила 1,63 млн. осіб, а рівень безробіття складав 7,4 відсотка. Роботодавці продовжують займати пасивну позицію в питаннях надання учням місць для виробничої практики на підприємствах та створення належної матеріальної бази в майстернях професійно-технічних навчальних закладів.

            Четверте. Суттєвим залишається дисбаланс у підготовці фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці. За даними Державної служби статистики у 2011/2012 навчальному році в середньому по Україні з розрахунку на 10 тисяч населення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації навчалось 506 студентів. У той же час у професійно-технічних навчальних закладах цей показник складав всього 90 учнів. При цьому 70 відсотків вакансій на ринку праці складали робітничі професії. Крім того, лише 27,4 відсотка випускників вищих навчальних закладів у 2012 році отримали направлення на роботу, 80 тисяч випускників навчальних закладів протягом трьох місяців після випуску були зареєстровані як безробітні, з яких 53 тисячі – випускники вищих навчальних закладів.

            П’яте. На етапі реорганізації регіональних органів виконавчої влади в рамках адміністративної реформи в структурних підрозділах обласних державних адміністрацій, які опікуються сферою освіти, не приділено належної уваги створенню управлінських структур, адекватних обсягу функцій і повноважень в питаннях підготовки кваліфікованих робітників, що унеможливлює створення на місцях ефективної системи управління якісними змінами в професійно-технічній освіті.

            За підсумками розгляду питання Комітетом схвалено Рішення, яке містить низку рекомендацій центральним та регіональним органам виконавчої влади, науковим установам, об’єднанням роботодавців щодо вирішення проблем підготовки кваліфікованих робітників та формування трудового потенціалу держави.

            12 лютого 2014 року відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку міста Києва.

            На засіданні під головуванням Голови Комітету Лілії Гриневич було розглянуто у порядку реалізації законодавчо визначеної контрольної  функції надзвичайно важливе питання: “Про практику застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України “Про професійно-технічну освіту” в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти (статті 5, 7, 8, 9, 29, 40, 49, 50, 51)”.

            У засіданні, крім народних депутатів та працівників секретаріату Комітету з питань науки і освіти, взяли участь представники центральних та регіональних органів виконавчої влади, наукових установ, об’єднань роботодавців та профспілок, громадських організацій. Зокрема: Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, Міністерства доходів і зборів, Державної казначейської служби, Державної фінансової інспекції, Рахункової палати України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національної академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Федерації роботодавців України, Федерації профспілок України, Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти. До того ж у роботі Комітету в режимі постійного відеозв’язку брали участь колективи професійно-технічних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запорізької,  Луганської, Полтавської областей.

            Відкриваючи засідання, Лілія Гриневич наголосила на особливій ролі системи професійно-технічної освіти у відродженні вітчизняної економіки та становленні незалежної держави, висловила вдячність всім педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів, науковцям, методистам, які в цей складний час віддано працюють в своїх установах і не завжди мають належну підтримку держави, а також запросила всіх учасників засідання до активної роботи.

            З доповідями за порядком денним виступили заступник Міністра освіти і науки – керівник апарату Олексій Дніпров та начальник відділу фінансування освіти Міністерства фінансів Андрій Бондаренко.

            Узагальнену аналітичну інформацію від підкомітету з питань професійної освіти доповів народний депутат України Антон Дорохов.

            Учасникам виїзного засідання були надані інформаційно-аналітичні матеріали за означеною порядком денним проблемою на 550 аркушах та запропоновано для обговорення проект рішення Комітету, в якому представлено узагальнений аналіз практики застосування чинного законодавства в системі профтехосвіти та роботи щодо його удосконалення, визначені головні проблемні питання фінансового забезпечення та функціонування системи професійно-технічної освіти, а також запропоновано шляхи розв’язання проблем у формі конкретних рекомендацій.

Наголошувалось як на певних здобутках, так і на недоліках.

Зокрема зазначалося про наступне.         

        Закон України “Про професійно-технічну освіту” у комплексі з іншими законами в основному  забезпечує правове регулювання питань фінансування професійно-технічних навчальних закладів і установ системи професійно-технічної освіти та організації їх роботи в сучасних соціально-економічних умовах.

За показниками Державної служби статистики України, в останні   5 років видатки на професійно-технічну освіту становлять 0,4 відсотка від ВВП і складають в середньому 6,2-6,4 відсотка від загальних видатків на всю освіту.

            В межах виділених коштів відповідно до статті 5 Закону реалізується право громадян України на здобуття професійно-технічної освіти в державних ПТНЗ безоплатно, за рахунок держави, а у державних вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти у межах державного замовлення – безоплатно, на конкурсній основі.

            Станом на 1 вересня 2013 року у державних ПТНЗ України навчається 374 тисячі випускників загальноосвітніх навчальних закладів, з яких лише 1,5 відсотка навчаються на контрактній основі за різними професіями в групах понад державне замовлення.

            На законодавчому рівні створені відповідні умови непрямої державної підтримки навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти шляхом запровадження податкових та інших пільг згідно із статтею 50 Закону. 

У Податковому кодексі України передбачено низку пільг, якими звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг із здобуття професійно-технічної освіти, операції з постачання послуг з харчування дітей у ПТНЗ, операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки такої продукції.

За даними Міністерства доходів і зборів України, сума такої підтримки всієї системи освіти в державі склала: у 2011 році – 2911,6 млн. грн.; у 2012 році – 2897,4 млн. грн.

Крім того, Податковим кодексом України надана можливість звільнення від оподаткування доходів професійно-технічних навчальних закладів (у тому числі аграрного профілю), а також звільнення від плати за землю дослідних господарств навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

            Бюджетним кодексом України дозволено професійно-технічним навчальним закладам розміщувати на депозитах тимчасово вільні бюджетні кошти, отримані за надання платних послуг. Згідно з цим Кодексом не використані у поточному році залишки коштів спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) не вилучаються з рахунків професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти і використовуються для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

Слід зазначити, що останніми роками суттєво вдосконалено  законодавство України стосовно функціонування системи професійно-технічної освіти. Зокрема, у 2012 році Верховною Радою України прийнято шість законів, які безпосередньо регулюють підготовку кадрів.

Кабінет Міністрів України з метою реалізації положень прийнятих законів затвердив низку підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на визначення та запровадження методики формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів, методики розрахунку вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, в також на організацію виробничої практики учнів, працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням тощо.

Міністерством освіти і науки України з метою подальшого удосконалення нормативно-правової бази у сфері професійно-технічної освіти створена експертна робоча група, яка розробляє проект нового Закону України Про професійну освіту.

У той же час підкомітет з питань професійної освіти звернув увагу на те, що аналіз інформаційних матеріалів дає підстави констатувати, що професійно-технічна освіта України перебуває у скрутному стані. 

Її оновлення та розвиток на сучасному етапі ускладнюється не стільки недосконалістю законодавчої бази, скільки тривалою кризою в економіці держави та невиконанням в повному обсязі чинних норм законів в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та установ.

Саме ці фактори визначають негативні тенденції та зумовлюють кризові явища і проблеми в самій системі професійно-технічної освіти.

Матеріали регіональних та центральних органів виконавчої влади вказують на те, що реальний стан справ із фінансовим забезпеченням закладів професійно-технічної освіти є украй незадовільним і не відповідає вимогам статті 50 Закону.

            Планування коштів на утримання професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до доведених граничних обсягів видатків на утримання професійно-технічної освіти в областях. Реально даних призначень вистачає лише на основні захищені статті видатків (заробітна плата з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії в неповному обсязі, стипендія, харчування та обов’язкові виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування).

            Що стосується будівництва, ремонту приміщень, придбання навчальної техніки та обладнання, комп’ютерів, видання підручників та навчальних посібників, то такі видатки з державного бюджету не плануються. 

          Упродовж останніх десятиліть фінансування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти з державного та місцевих бюджетів, зокрема на розвиток та здійснення системних реформ, украй обмежено.

У структурі бюджетних призначень останніх років для цього сектора освіти заробітна плата та нарахування, стипендіальне забезпечення учнів та дітей-сиріт складають понад 85 відсотків. Майже не фінансуються капітальні видатки, хоча понад 90 відсотків навчальної матеріально-технічної бази потребує оновлення. Не оснащуються навчально-виробничі майстерні сучасною технікою, зовсім не виділяються кошти на придбання матеріалів, сировини, паливно-мастильних ресурсів, мірильних інструментів, без чого не може бути якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників.

            У 2011-2012 роках при потребі 54,0 млн. грн. на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію навчальних корпусів, гуртожитків та навчально-виробничих майстерень кошти взагалі не виділялись.

            У 2013 році при потребі 67,5 млн. грн. виділено лише 1,4 млн. грн., які скеровано на часткове усунення аварійного стану дахів, котелень та систем теплопостачання ПТНЗ. Поточні видатки (матеріальне забезпечення учнів, придбання матеріалів, медикаментів, насіння для польових робіт, паливно-мастильних матеріалів, відрядження тощо) забезпечені всього на 10-20 відсотків.

Не виділяються кошти на підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних кадрів.

У 2011-2012 роках не виділялись кошти з державного бюджету на видання навчальної література для ПТНЗ. При цьому забезпеченість навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками украй недостатня. В середньому по Україні забезпеченість підручниками з предметів професійної підготовки – 74 відсотки,  з загальноосвітніх дисциплін – 62,4 відсотки.

            Не фінансується з державного бюджету Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

            Аналіз стану матеріального заохочення учнів за останні три роки свідчить про різке зменшення можливості навчальних закладів здійснювати матеріальне заохочення учнів за рахунок коштів державного бюджету відповідно до статті 40 Закону. Заохочення і матеріальна допомога учням виплачується за залишковим принципом з економії стипендіального фонду.

Постановою Кабінету Міністрів України №116 від 02.02.2011  передбачене харчування всіх учнів ПТНЗ, проте наявного бюджетного фінансового ресурсу вистачає лише на забезпечення харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

            При цьому ситуація ускладнюється ще і безпідставною затримкою Державною казначейською службою України сплати поточних платежів ПТНЗ. Утворюється кредиторська заборгованість. Навчальні заклади не мають можливості вільно використовувати кошти спеціального фонду  відповідно до статей 50 та 51 Закону, що призводить до зриву планових ремонтних робіт, невиконання завдань з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період та утримання і оновлення навчально-матеріальної бази.

            В ході засідання, яке тривало майже три години, з аналізом проблем та конкретними пропозиціями до проекту рішення Комітету, яке всі підтримали і взяли за основу, виступили народний депутат Олександр Сич, науковці Нелля Ничкало та Валентина Радкевич, представники центральних та регіональних органів виконавчої влади Павло Коваль, Валерій Бачинський, Сергій Тимошенко, Галина Калиневич, Наталія Гончарова, керівники професійно-технічних навчальних закладів Василь Петрович, Віктор Удовіченко, Микола Несен, представник роботодавців Родіон Колишко та профспілок Василь Андреєв.

            З ґрунтовним, концептуальним заключним словом виступила Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич, в якому, зокрема, наголошувалось на необхідності створення в Україні нового правового поля системи професійної освіти, на усуненні причин украй обмеженого фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та установ сьогоднішньої системи професійно-технічної освіти, на пошуку та запровадженні нової моделі розрахунку видатків на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах при формуванні державного та місцевих бюджетів, яка б враховувала  реальні затрати в залежності від складності, матеріалоємності, наукоємності професій, якості підготовки кадрів та кінцевого результату роботи навчальних закладів, на формуванні та запровадженні в державі нової системи взаємовідносин та відповідальності влади всіх рівнів, роботодавців і суспільства за професійне становлення громадян упродовж життя, їх кар’єрне зростання та включення в процес відродження національної економіки, в першу чергу її реального сектора.

            За підсумками розгляду питання Комітетом схвалено Рішення, яке містить низку рекомендацій центральним та регіональним органам виконавчої влади, науковим установам, об’єднанням роботодавців та профспілок щодо вирішення проблем підготовки кваліфікованих робітників та розвитку системи професійної освіти і навчання в Україні.

  

5. Видано укази Президента України:

 

- Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в    Україні, (1996 р.).

 

- Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на    період до 2010 року, (1999 р., у тому числі щодо питань розвитку    професійно-технічної освіти).

- Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної    освіти в Україні, (2004 р.).

 

- “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та    розвитку освіти в Україні”, (2005 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

- “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19    вересня 2007 року “Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”, (2007 р., у тому числі щодо питань розвитку професійно-технічної освіти).

 

- Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29    грудня 2009 року Про стан соціально-демографічного розвитку,    охорони здоров’я і ринку праці в Україні, (2009 р., у тому числі щодо питань розвитку професійно-технічної освіти).

 

- Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в    Україні, (2010 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

- Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки,  (2012 р., у тому числі щодо реформування професійно-технічної освіти).

 

- Про План заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки, (2012 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

- Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, (2012 р., у тому числі щодо реформування професійно-технічної освіти).

 

- Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, (2013 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

- Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки, (2013 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

- Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 року, (2013 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

- “Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року”, (2013 р., у тому числі щодо освіти, професійно-технічної та вищої освіти, виробничої практики та працевлаштування випускників навчальних закладів).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

- Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році, (2013 р., у тому числі щодо реформування професійно-технічної освіти).

 

6. Прийнято акти Кабінету Міністрів України:

 

- Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на    2006-2010 роки, (2006 р., у тому числі професійно-технічної освіти).

 

- Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби    ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, (2007 р.).

 

- Про внесення змін до плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах, (2008 р.).

 

- Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН, (2009 р.).

 

- “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року №42-р”, (2009р., питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН).

 

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року №1240 Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад, (2010 р.).

 

- Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, (2010 р.).

 

- Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, (2010 р.).

 

- “Про затвердження Порядку укладання договорів про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, (2010 р.).

 

- “Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”, (2010 р.).

 

- Питання типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів, (2010 р.).

 

- Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку    професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, (2010 р.).

 

-  Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, (2011 р.).

 

- Про утворення міжвідомчої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти”, (2011р.).

 

- “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій, (2011 р.).

 

- “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. №165 “Деякі питання стипендіального забезпечення”, (2012 р., у тому числі стипендіального забезпечення учнів професійно-технічних навчальних закладів).

 

- “Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів”, (2012 р.).

 

- Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року та Плану заходів щодо сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць, (2012 р., у тому числі щодо питань професійно-технічної освіти).

 

- Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, (2013 р.).

 

- Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, (2013 р.).

- Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців , наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів та перепідготовку кадрів, (2013 р.).

 

- Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів та перепідготовку кадрів, (2013 р.).

 

- Про затвердження Методики розрахунку орієнтованості середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, (2013 р.).

 

- Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, (2013 р.).

 

7. Прийнято підзаконні акти  (станом на грудень 2013 року – 557 нормативно-правових актів КМУ, МОН та інших установ) щодо функціонування закладів та установ системи професійно-технічної освіти в нових соціально-економічних умовах.

     

      У тому числі затверджені:

 

-  Положення про професійно-технічний навчальний заклад, (1998 р.).

 

-  Про внесення змін до Положення про професійно-технічний навчальний заклад, (2013 р.).

 

- Положення про організацію навчально-виробничого процесу у   професійно-технічних навчальних закладах, (1998 р., 2006 р.).

 

- Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння   кваліфікації особам, які  здобувають  професійно-технічну  освіту, (1998р.).

 

- Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами   професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та  виробничої практики, (1999 р.).

 

- Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, (2013 р.). 

- Порядок працевлаштування випускників професійно-технічних   навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним   замовленням, (2010 р.).

 

- Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), (1998р.).

 

- Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, (1999 р.).            

 

- Про внесення змін до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, (2013 р.).

 

- Положення про організацію професійного навчання незайнятого   населення за модульною системою, (1999 р.).

 

- Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, (2001 р.).

 

- Положення про організацію навчально-виробничого процесу на   виробництві, (2006 р.).

 

- Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу, (2013 р.).

 

- Методика формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, (2013 р.).

 

Визначення стратегії розвитку ПТО

                                                        

- Затверджена Державна національна програма Освіта (Україна XXI століття), (1993 р., у тому числі щодо стратегії розвитку професійно-технічної освіти).

- Затверджена Національна доктрина розвитку освіти, (2002 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

- Прийнята Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні, (2004 р.).

 

- Схвалена Указом Президента України Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, (2013 р., у тому числі щодо стратегії розвитку професійно-технічної освіти).

 

- Затверджений Кабінетом Міністрів України План заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, (2013 р., у тому числі щодо професійно-технічної освіти).

 

Оновлення змісту ПТО

                                                             

 Створена система оновлення змісту професійно-технічної освіти.

                  Зокрема затверджені:

  

- Класифікатор професій ДК 003-95, (1995 р.).

 

- Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003 :            2005, (2005 р.).

  

- Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003 :            2010, (2010 р.). 

 

- Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників                                                у професійно-технічних навчальних закладах, (2007 р.).

 

-   Державний стандарт професійно-технічної освіти, (2002 р.).

 Станом на кінець 2013 року затверджено нові стандарти для 305 професій.

 

- Методика розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, (2013 р.).

 

Підвищення вимог до якості ПТО

 

        Створена система ліцензування, атестації та акредитації професійно-технічних навчальних закладів, затверджено відповідні положення, які регламентують цю діяльність (1996-2013 р.р.).

                       

            Затверджені:

 

-        Положення про Державну акредитаційну  комісію, (1996 р., 2003 р.).

 

- Типове Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, (1996 р., 2003 р.).

 

- Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи, (2003 р.).

 

- Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, (1996 р.).

 

- Порядок ліцензування освітніх послуг, (2003 р.)

 

- Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, (2003 р.).

 

- Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, (2003 р.).

 

- Порядок  ліцензування  діяльності  з  надання  освітніх  послуг, (2007 р.).

 

- Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, (2013 р.).

 

Формування системи наукового та методичного

забезпечення ПТО

 

 

- Створено в структурі Академії педагогічних  наук України Відділення  педагогіки  і  психології професійно-технічної  освіти, (1997 р.), з 2008 року – Відділення професійної освіти і  освіти  дорослих у складі Національної академії педагогічних наук України.

 

- Створено Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, (2006 р.).

 

- На базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти створено Відділення змісту професійно-технічної освіти в структурі Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОН  України  (2006р.).

 

- Створено перший в Україні Харківський обласний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти, (1992 р.), який у 1999 році реорганізовано у Науково-методичний центр професійно-технічної освіти. В подальшому,  починаючи  з  1998  року,    навчально-методичні    центри (кабінети)     професійно-технічної       освіти       були       створені  в усіх областях України.

 

-    Затверджено Положення про Республіканський (Автономна Республіка   Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти,     (1998 р.).

 

- Затверджено Положення про Навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, (2013 р.).

 

- Затверджено Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, (2000 р.).

 

-    Засновано  всеукраїнський журнал Професійно-технічна освіта, (1997 р.).

 

-    Засновано   низку   регіональних   друкованих   видань   системи   ПТО: обласна газета Вісник профосвіти, (1992р., Харків); науково-методичний журнал Професійна освіта: теорія і практика, (1995р., Харків);    науково-методичний вісник  Професійна освіта,   (1995р., Хмельницький).

 

Формування системи підготовки та підвищення

кваліфікації педагогічних кадрів ПТО

 

- Створено Українську інженерно-педагогічну академію, (1994 р., Харків).

 

- Створено 8 ВНЗ I-II рівнів акредитації з підготовки педагогічних кадрів  для  системи ПТО   (на базі індустріально-педагогічних технікумів), а також в ряді ВНЗ III-IV рівнів акредитації створені спеціальні підрозділи з підготовки педагогічних кадрів для системи ПТО).

 

- На базі Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти  створено Державну академію керівних кадрів освіти, в подальшому – Центральний інститут післядипломної  педагогічної          освіти, який  у  2007 році   реорганізовано     в    Університет менеджменту  освіти Національної академії педагогічних наук України. (Здійснює   підвищення кваліфікації   також   і   керівних   працівників   навчальних           закладів та установ системи ПТО).

 

-  Реорганізовано Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, який у 2007 році підпорядковано Національній академії педагогічних наук України.

 

 

 

8. Формування та реорганізація мережі ПТНЗ (на 01.01.2014)

 

 Упродовж 23 років сформована мережа ПТНЗ різної форми                     власності:

 

 

         Державних ПТНЗ – 983, у тому числі:

ПТНЗ (МОН та ОДА) – 853 (з контингентом учнів майже 360 тис.)

ПТНЗ в структурі ВНЗ та інших – 54 (з контингентом учнів майже 22 тис.)

                  ПТНЗ в установах виконання покарань -76 (з контингентом                      слухачів близько 9 тис.)

                 

- Недержавної форми власності (на кінець 2013 року) – близько 1200 ПТНЗ (I атестаційний рівень),             (з контингентом учнів,        слухачів упродовж року – близько 100 тис.).

 

Мережа державних ПТНЗ сформована за таким галузевим спрямуванням:

                  - Промисловість – 400 ПТНЗ

                  - Будівництво – 179 ПТНЗ

                  - Агропромисловий комплекс – 249 ПТНЗ

                  - Сфера послуг – 155 ПТНЗ

 

 Створена мережа державних професійно-технічних навчальних                  закладів нового типу.

                                   Зокрема (на 01.01.2014 р.):

            - Вищих професійних училищ – 188

            - Центрів професійно-технічної освіти – 70

            - Професійних ліцеїв – 466

 

 

9. Комп’ютеризація та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в системі ПТО

 

 

       За 23 роки в ПТНЗ МОН встановлено 34330 одиниць  комп’ютерної техніки.       Станом на 01.09.2013 р.    в            ПТНЗ на один комп’ютер припадає 11 учнів.

      До мережі Інтернет підключено 99 відсотків від загальної кількості ПТНЗ, 85 відсотків ПТНЗ мають власні веб-сайти.

 

 

10. Проблемні питання щодо організації та забезпечення    функціонування системи професійно-технічної освіти України

 

Перше.   Скорочення за роки незалежності України мережі професійно-технічних навчальних закладів та контингенту учнів, зменшення обсягу підготовки кваліфікованих робітників у державних ПТНЗ. За даними Державної служби статистики, в України у 1991 році функціонував 1251 державний ПТНЗ з контингентом учнів 648,4 тисячі; у 2012 році – 972 ПТНЗ з контингентом учнів 423,3 тисячі; підготовлено кваліфікованих робітників в державних ПТНЗ у 1991 році – 338,1 тисячі, у 2012 – 202,1 тисячі.

 

Друге. Суттєвим залишається дисбаланс між обсягами підготовки кадрів та потребами ринку праці. За даними Державної служби статистики України, у 2012/2013 навчальному році в середньому по Україні з розрахунку на 10 тисяч населення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації навчалось 477 студентів (у 1990/1991 навчальному році – 316 студентів). У той же час у професійно-технічних навчальних закладах цей показник у 2012/2013 навчальному році складав всього 93 учні (у 1990/1991 навчальному році – 127 учнів). Співвідношення чисельності студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації до чисельності учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів у 2012/2013  навчальному році складало 5,1 (у 1990/1991 навчальному році – 2,5). За останні 22 роки випуск кваліфікованих робітників в Україні скоротився на 46,3 відсотка. При цьому випуск фахівців з вищою освітою збільшився в 1,7 рази (кількість випущених з вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації фахівців складала у 1990/1991 навчальному році 365,6 тис. осіб, у 2000/2001 навчальному році – 422,2 тис. осіб, у 2012/2013 навчальному році – 612,9 тис. осіб.

Така структура підготовки робітничих кадрів і фахівців з вищою освітою призводить до того, що після закінчення вищого навчального закладу випускники вищих навчальних закладів не мають можливості працевлаштуватися за фахом, а підприємства відчувають гостру нестачу кваліфікованих робітничих кадрів.

 

Третє.   Не подолана проблема безробіття. Щорічно Державна служба зайнятості України реєструє 1,3 млн. нових безробітних, з них мають вищу освіту 38%, професійно-технічну – 34%.

            Упродовж 2006-2012 років серед незайнятого населення відбулося зростання чисельності громадян з вищою освітою з 27,6% до 38,3% та професійно-технічною освітою – з 30,9% до 33,8%.

            За підсумками I півріччя 2013 року серед незайнятих громадян чисельність осіб з вищою освітою складала 45,2%, з професійно-технічною освітою – 33,5%.

            Неврегульованими залишаються попит та пропозиція робочої сили у 2013 році. Кількість зареєстрованих безробітних у вересні 2013 року складала 422,1 тис. осіб. У той же час потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) складала лише 88,7 тис. осіб. На 10 вільних робочих місць (вакантних посад) претендувало 48 зареєстрованих безробітних.

 

Четверте. Матеріали регіональних та центральних органів виконавчої влади вказують на те, що реальний стан справ із фінансовим забезпеченням закладів професійно-технічної освіти є украй незадовільним і не відповідає вимогам статті 50 Закону.

            Планування коштів на утримання професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до доведених граничних обсягів видатків на утримання професійно-технічної освіти в областях. Реально даних призначень вистачає лише на основні захищені статті видатків (заробітна плата з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії в неповному обсязі, стипендія, харчування та обов’язкові виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування).

            Що стосується будівництва, ремонту приміщень, придбання навчальної техніки та обладнання, комп’ютерів, видання підручників та навчальних посібників, то такі видатки з державного бюджету не плануються. 

          Упродовж останніх десятиліть фінансування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти з державного та місцевих бюджетів, зокрема на розвиток та здійснення системних реформ, украй обмежено.

У структурі бюджетних призначень останніх років для цього сектора освіти заробітна плата та нарахування, стипендіальне забезпечення учнів та дітей-сиріт складають понад 85 відсотків. Майже не фінансуються капітальні видатки, хоча понад 90 відсотків навчальної матеріально-технічної бази потребує оновлення. Не оснащуються навчально-виробничі майстерні сучасною технікою, зовсім не виділяються кошти на придбання матеріалів, сировини, паливно-мастильних ресурсів, мірильних інструментів, без чого не може бути якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників.

Державним бюджетом України на 2013 рік для оплати за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги передбачені кошти, що забезпечують потребу навчальних закладів та установ освіти в цих послугах в середньому на 40 відсотків. У зв’язку з цим, за оперативними даними, у листопаді 2013 року при стовідсотковому фінансуванні запланованих видатків на оплату за спожиті професійно-технічними навчальними закладами комунальні послуги та енергоносії утворилася за загальним фондом кредиторська заборгованість у сумі 7,7 млн. грн.

            У 2011-2012 роках при потребі 54,0 млн. грн. на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію навчальних корпусів, гуртожитків та навчально-виробничих майстерень кошти взагалі не виділялись.

            У 2013 році при потребі 67,5 млн. грн. виділено лише 1,4 млн. грн., які скеровано на часткове усунення аварійного стану дахів, котелень та систем теплопостачання ПТНЗ. Поточні видатки (матеріальне забезпечення учнів, придбання матеріалів, медикаментів, насіння для польових робіт, паливно-мастильних матеріалів, відрядження тощо) забезпечені всього на 10-20 відсотків.

Не виділяються кошти на підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних кадрів.

У 2011-2012 роках не виділялись кошти з державного бюджету на видання навчальної література для ПТНЗ. При цьому забезпеченість навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками украй недостатня. В середньому по Україні забезпеченість підручниками з предметів професійної підготовки – 74%,  з загальноосвітніх дисциплін – 62,4%. В ряді областей, зокрема у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській, Чернігівській, зазначені показники ще нижчі, ніж в середньому по Україні.

            Не фінансується з державного бюджету Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.

 

            П’яте. Затримка Державною казначейською службою України сплати поточних платежів ПТНЗ. Утворення кредиторської заборгованості. Неможливість вільного використання коштів спеціального фонду навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти відповідно до статей 50 та 51 Закону, що призводить до зриву планових ремонтних робіт, невиконання завдань з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період та утримання і оновлення навчально-матеріальної бази.

 

            Шосте. Невідпрацьованість механізму взаємодії центральних та регіональних органів виконавчої влади в питаннях управління навчальними закладами та установами системи професійно-технічної освіти, невиправдано повільне здійснення розмежування на практиці повноважень та відповідальності органів влади всіх рівнів та навчальних закладів за кінцеві результати роботи, несформованість кадрового потенціалу органів управління, що не відповідає статтям 7, 8, 9 Закону.  

Органи виконавчої влади на місцях не мають можливості вирішувати кадрові питання  (призначення, звільнення, притягнення до відповідальності директорів ПТНЗ), здійснювати капітальні вкладення на оновлення матеріально-технічної бази, оскільки майно не належить до комунальної власності.

Упровадження механізму розміщення державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. № 63, та доведення Міністерством освіти і науки України обсягів державного замовлення безпосередньо до навчальних закладів позбавляє місцеві органи управління освітою можливості оперативного коригування та перерозподілу планових показників державного замовлення. В результаті – невиконання державного замовлення і договорів.

 

            Сьоме.   Роботодавці у більшості своїй не беруть участі у фінансовій та матеріально-технічній підтримці професійно-технічних навчальних закладів, не виявляють особливої зацікавленості у передачі для навчальних цілей обладнання, техніки, інструменту, матеріалів, нових технологій, а також у багатьох випадках відмовляються укладати договори з ПТНЗ на умовах оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт під час проходження виробничої практики згідно з нормами статті 29 Закону.

 

            Восьме.   Існує проблема в закріпленні працевлаштованих випускників на першому робочому місці. Негативно впливає на рівень закріплення випускників невисокий рівень оплати праці, відсутність можливості підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання, відсутність соціального пакету тощо. Як свідчить практика, через півроку після працевлаштування за направленнями спостерігається зменшення працевлаштованих випускників до 62-74 відсотків, а протягом трьох років – до 25-30 відсотків.

 

            Дев’яте.   Аналіз стану матеріального заохочення учнів за останні три роки свідчить про різке зменшення можливості навчальних закладів здійснювати матеріальне заохочення учнів за рахунок коштів державного бюджету відповідно до статті 40 Закону. Заохочення і матеріальна допомога учням виплачується за залишковим принципом з економії стипендіального фонду. Не планується стипендія в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які мають стаж підземної роботи більше 15 років.

Постановою Кабінету Міністрів України №116 від 02.02.2011  передбачене харчування всіх учнів ПТНЗ, проте наявного бюджетного фінансового ресурсу вистачає лише на забезпечення харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

       

 

 

 

 

Вик. Головінов В.П. – головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

      Квітень, 2014 рік.

      т. 255-33-27