Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 4 сесія

03 квітня 2009, 15:17

Засідання 01 квітня 2009 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 26

                                                                                                              від 01 квітня 2009 року

 

Про рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав»

 

____________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив:

 

1.               Інформацію Голови Комітету В.І.Полохала та членів Комітету про рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав» взяти до відома.

2.               З часу проведення слухань ( 3 вересня 2008 року ) відбувся ряд подій та були ухвалені певні рішення: Кабінетом Міністрів України були дані відповідні доручення з цих питань, пройшло засідання Ради з питань національної безпеки і оборони України з питань інтелектуальної власності ( 21 листопада 2008 року ), органами виконавчої влади прийняті нові документи тощо. З огляду на ці обставини та на суспільну значимість цього питання Комітет вважає за доцільне повернутись до його розгляду ще раз та провести в кінці травня – на початку червня 2009 року слухання у Комітеті з питань науки і освіти «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав».

3.               Доповідачем на слуханнях в Комітеті визначити Голову Комітету Полохала В.І.

4.               Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на заступника Голови Комітету Давимуку С.А.

 

      Голова Комітету                                                               Полохало В.І.

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 26

                                                                                                              від 01 квітня 2009 року

 

Про стан та перспективи фінансування освіти і науки

з Державного бюджету України у 2009 році

(на виконання доручення Голови Верховної Ради України

В.М.Литвина від 19.02.2009 р. № 11/8-30)

________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформації Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України про стан та перспективи фінансував освіти і науки з Державного бюджету України у 2009 році, проаналізувавши  оперативну інформацію про стан та перспективи фінансування освіти і науки з Державного бюджету України у 2009 році від Міністерства освіти і науки України, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, Національної академії наук України, Академії правових наук України, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Української академії аграрних наук, відзначає, що в певній мірі в умовах сучасної фінансово-економічної кризи відбувається вирішення поточних проблем у сферах освіти і науки.

Разом з тим Комітет поділяє занепокоєння освітян та науковців щодо можливості негативного перебігу подій, що ускладнятиме забезпечення соціальних і економічних гарантії прав освітян та науковців, зменшуватиме конкурентоспроможність країни, погіршуватиме стан та перспективи розвитку національної науки і освіти   

Комітет відзначає, що деякі застереження з цього приводу було обговорено 10 листопада 2008 року на засіданні проведеного за ініціативою Комітету круглого столу “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи”, за підсумками якого було розроблено та затверджено відповідні рекомендації та надіслано їх Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, а також центральним та місцевим органам державної виконавчої влади. Робота у цьому напрямку продовжується створеною за рішенням Комітету робочою групою з метою оперативної та якісної підготовки змін та доповнень до чинного законодавства, спрямованих на збереження освіти і науки від наслідків фінансово-економічної кризи.

 

Комітет вирішив:

 

1.     Інформацію Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України взяти до відома.

2.     Пропозиції Міністерства освіти і науки України, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, Національної академії наук України, Академії правових наук України, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Української академії аграрних наук направити Кабінету Міністрів України, вважаючи за доцільне рекомендувати їх розглянути і прийняти невідкладні заходи щодо збереження науково-технічного та освітнього потенціалу країни. Під час опрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (як це передбачено статтею 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік») внести необхідні зміни та уточнення стосовно покращення фінансово-економічного стану освіти і науки.

3.     Міністерству фінансів України, Міністерству освіти і науки України розглянути питання щодо виділення додаткових асигнувань на фінансування комунальних послуг навчальним закладам та науковим установам у зв’язку із підвищенням цін на енергоносії з 1 січня 2009 року.

4.     Розмістити відповідну інформацію на сайті Комітету Верховної Ради України та направити засобам масової інформації.

5.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти В.І.Полохало.

 

Голова Комітету                                                               Полохало В.І.

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 26

                                                                                                              від 01 квітня 2009 року

 

Про проект Закону України про внесення зміни

до статті 64 Закону України “Про вищу освіту

(щодо відтермінування оплати за навчання)  

(реєстр. № 3571 від 29.12.2008 р.)

_________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону України про внесення зміни до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо відтермінування плати за навчання) (реєстр. № 3571 від 29.12.2008 р.), внесений народним депутатом України А.Павловським, беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України № 16/3-143/3571 від 10.02.2009 року, висновок Міністерства освіти і науки України №1/10-191 від 27.01.2009 року, Комітет відзначає, що законопроектом передбачається можливість до стабілізації економічного становища в Україні надання відстрочки по платі за навчання строком до одного року.

 

Комітет  Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 109 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення зміни до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо відтермінування плати за навчання) (реєстр. № 3571 від 29.12.2008 р.), внесений народним депутатом України А.Павловським, відхилити.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, секретарю Комітету К.Самойлик.  

 

Голова Комітету                                                               Полохало В.І.

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 26

                                                                                                              від 01 квітня 2009 року

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”

(щодо узгодження з чинними освітянськими законами у частині звільнення

та призначення керівників навчальних закладів)

(реєстр. № 1417 від 23.01.2008р., н.д.С.Подгорний, В.Полохало)

_______________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України повторно розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо узгодження з чинними освітянськими законами у частині звільнення та призначення керівників навчальних закладів) (реєстр. № 1417 від 23.01.2008р.), внесений народними депутатами України С.Подгорним та В.Полохалом, і за результатами повторного розгляду у першому читанні прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти В.Полохала.

 

3. Рішення направити Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

 

Голова Комітету                                                               Полохало В.І.

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 26

                                                                                                              від 01 квітня 2009 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких Законів України

(щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним

і науково-педагогічним працівникам)

 (реєстр. № 3155 від 16.09.2008р., н.д.В.Литвин, О.Зарубінський, С.Павленко)

___________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам) (реєстр. № 3155 від 16.09.2008р.),  внесений народними депутатами України Литвиним В.М., Зарубінським О.О., Павленком С.Г. за результатами розгляду і першому читанні відхилити.

 

2. Рішення направити Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

 

Голова Комітету                                                               Полохало В.І.

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 26

                                                                                                              від 01 квітня 2009 року

 

Про проект Постанови про Звернення Верховної Ради України

до Президента України з приводу указу Президента України

“Питання академії правових наук України”

від 10 лютого 2009 року № 80/2009

(реєстр. № 4160 від 05.03.2009р.,

н.д.Д.Табачник, В.Камчатний, Д.Притика, І.Шаров, К.Куликов, В.Бевз)

_________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію про проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу указу Президента України “Питання академії правових наук України” від 10 лютого 2009 року № 80/2009 (реєстр. № 4160 від 05.03.2009р.), внесений народними депутатами України Д.Табачником, В.Камчатним, Д.Притикою, І.Шаровим, К.Куликовим, В.Бевзом, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу указу Президента України “Питання академії правових наук України” від 10 лютого 2009 року № 80/2009 (реєстр. № 4160) прийняти за основу і в цілому.

 

2. Співдоповідачем із зазначеного питання визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.Давимуку.

 

Голова Комітету                                                               Полохало В.І.

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 26

                                                                                                              від 01 квітня 2009 року

 

Про ситуацію щодо присвоєння імен вищим навчальним закладам

_______________________________________

 

Заслухавши інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохала про ситуацію щодо присвоєння імен вищим навчальним закладам,  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

 

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохала взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб” (реєстр. № 2447 від 05.05.2008 року), внесений Кабінетом Міністрів України.  

 

3. Контроль за виконанням Рішення покласти на народного депутата України, голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.                

 

Голова Комітету                                                               Полохало В.І.

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 26

                                                                                                              від 01 квітня 2009 року

 

Про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України

 ___________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

Підтримати клопотання Національної академії наук України щодо нагородження відзнакою Верховної Ради України за значні здобутки у дослідженні проблем українського суспільства, багаторічну плідну науково-публіцистичну роботу та вагомий особистий внесок у розвиток процесу державотворення в Україні:

 

Почесною грамотою Верховної Ради України

 

Михальченка

Миколи Івановича

-

завідувача відділу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента НАН України

 

 

Голова Комітету                                                               Полохало В.І.

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 26

                                                                                                              від 01 квітня 2009 року

 

Про звіт Міністерства освіти і науки України про виконання рішень

Комітету від 14 січня та 18 лютого 2009 року щодо проблем в роботі

та стану фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного

спортивного клубу

________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С., заступника Міністра освіти і науки України Кулікова П.М. та заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. взяти до відома.

 

Голова Комітету                                                               Полохало В.І.