Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 4 сесія

23 лютого 2009, 17:27

Засідання 18 лютого 2009 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

щодо зовнішнього незалежного оцінювання знань

(реєстр. № 3675 від 29.01.2009р., Кабінет Міністрів України)

____________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішнього незалежного оцінювання знань (реєстр. № 3675 від 29.01.2009 р.), поданий Кабінетом Міністрів України та прийняти його у першому читанні.

 

2. Співдоповідачем від Комітету з питань науки і освіти із зазначеного проекту закону визначити голову підкомітету з питань базової освіти Оробець Л.Ю.

 

3. Комітет наголошує, що Кабінетом Міністрів України не були взяті до уваги рекомендації Комітету від 13.02.2008 р., 16.04.2008 р. та доручення Прем’єр-міністра України від 24.04.2008 р. щодо підготовки та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України відповідних змін до Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення  щодо унормування процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів та визначення відповідальності за порушення процедур незалежного оцінювання, розголошення змісту тестових завдань  і наполягає на негайному виконанні вищезазначених рекомендацій. 

 

Голова Комітету                                                      В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо надання статусу національного вищому навчальному закладу

та процедури призначення керівників)

(реєстр. № 3328 від 30.10.2008р., н.д.О.Доній)

___________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо надання статусу національного вищому навчальному закладу та процедури призначення керівників) (реєстр. № 3328 від 30.10.2008р.), внесений народним депутатом України О.Донієм; беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України з питань Регламенту,   депутатської  етики  та  забезпечення  діяльності  Верховної  Ради  України  № 04-32/7-769 від 06.11.2008 року;   висновок   Міністерства   фінансів  України  № 31-17010-2-4/76116 від 02.12.2008 року, Комітет відзначає, що законопроектом пропонується врегулювати питання надання вищим навчальним закладам статусу національного та уточнити порядок обрання та затвердження керівника вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації.

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

 

Враховуючи викладене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

       1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Тимчасового Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо надання статусу національного вищому навчальному закладу та процедури призначення керівників) (реєстр. № 3328 від 30.10.2008р.),  внесений народним депутатом України О.Донієм, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.


      

       2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О.С.Донію.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

 

Про проект Закону про внесення зміни до статті 27 Закону України

“Про вищу освіту” (щодо створення навчальних закладів за участю

іноземних, фізичних та юридичних осіб)

(реєстр. № 2383 від 16.04.2008р., н.д.Д.Табачник, К.Ващук, С.Осика)

_______________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення зміни до статті 27 Закону України “Про вищу освіту” (щодо створення навчальних закладів за участю іноземних, фізичних та юридичних осіб) (реєстр. № 2383 від 16.04.2008р.), внесений народними депутатами України Д.Табачником, К.Ващук, С.Осикою; беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України № 16/3-885/2383 від 02.06.2008 року, висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету № 04-14/7-1058 від 11 липня 2008 року; висновок Міністерства освіти і науки України № 1/10-1207 від 19.05.2008 року, Комітет відзначає, що законопроектом пропонується змінити порядок створення в Україні вищих навчальних закладів за участю іноземних фізичних та юридичних осіб.

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

 

Враховуючи викладене, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Тимчасового Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення зміни до статті 27 Закону України “Про вищу освіту” (щодо створення  навчальних закладів  за участю іноземних, фізичних та юридичних осіб) (реєстр. № 2383 від 16.04.2008р.), внесений народними депутатами України Д.Табачником,  К.Ващук, С.Осикою,  прийняти  за  основу  та  доручити  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання.


         2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, першому заступнику Голови Комітету Д.В.Табачнику.

 

Голова Комітету                                                    В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

 

Про результати аудиту Рахункової палати України щодо ефективності

використання коштів Державного бюджету України, виділених

Міністерству освіти і науки України на здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти

______________________________________________________

 

          Заслухавши і обговоривши інформацію Головного контролера-директора Департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Рахункової палати України Фліссака Я.А. та заступника Міністра освіти і науки України Полянського П.Б. щодо результатів аудиту Рахункової палати України стосовно ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Комітет з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

          1. Інформацію взяти до відома.

 

          2. Визнати незадовільною роботу Міністерства освіти і науки України в частині використання коштів Державного бюджету України, виділених центральному органу державної виконавчої влади у сфері освіти на здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.

 

          3. Визнати незадовільною роботу Міністерства освіти і науки України з підготовки проектів змін та доповнень до чинного законодавства  щодо законодавчого врегулювання процедури запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та питань адміністративної та кримінальної відповідальності за можливі порушення процедур зовнішнього незалежного оцінювання, розголошення змісту тестових завдань тощо.


 

          4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та використання його результатів)”.

 

          5. Звернути увагу Міністерства освіти і науки України на необхідність прискорення розробки та прийняття нормативно-правових актів щодо підвищення рівня стимулювання педагогічних, науково-педагогічних працівників, які залучаються до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. 

 

          6. Доручити підкомітетам з питань фахової (Курило В.С.)  та базової освіти (Оробець Л.Ю) під час підготовки проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2009 рік” підготувати пропозиції щодо включення до видаткової частини бюджету коштів для створення навчально-екзаменаційних центрів Українського центру оцінювання якості освіти. 

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

                                                                                                   

Про проект Закону про внесення зміни до Закону України

“Про освіту” (щодо пенсійного забезпечення освітян)

(реєстр. № 2728 від від 09.07.2008р., н.д.О.Зарубінський, О.Шепелев)

______________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до Закону України “Про освіту” (щодо пенсійного забезпечення освітян) (реєстр. № 2728 від від 09.07.2008р.), внесений народними депутатами України О.Зарубінським та О.Шепелевим за результатами розгляду у першому читанні відхилити.

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань базової освіти Курила В.С.

 

Голова Комітету                                               В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

                                                                                                   

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи” (щодо посилення соціального захисту) 

(реєстр. № 3239 від 20.11.2008р., н.д.В.Олійник)

__________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо посилення соціального захисту), внесений народним депутатом України В.Олійником, відхилити.

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

Голова Комітету                                                          В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

                                                                                                    

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

щодо забезпечення справності і модернізації озброєння

та військової техніки Збройних Сил України

(реєстр. № 3514 від 19.12.2008р., Кабінет Міністрів України)

_______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення справності і модернізації озброєння та військової техніки Збройних Сил України, поданий Кабінетом Міністрів України, розглянути у першому читанні і прийняти за основу з урахуванням зауважень Головного науково-експертного управління.

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

 

Голова Комітету                                                 В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

                                                                                                   

Про проект Закону про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини

(реєстр. № 3190 від 18.09.2008р., Кабінет Міністрів України)

__________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких   законодавчих   актів   України   щодо   охорони   культурної  спадщини  (р. № 3190 від 18.09.2008р.), поданий Кабінетом Міністрів України розглянути в першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Рішення направити до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

 

Голова Комітету                                                    В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

                                                                                                   

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

(щодо запровадження щомісячної державної соціальної допомоги)

(реєстр. № 2716 від 07.07.2008р., н.д.В.Уколов)

_________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (щодо запровадження щомісячної державної соціальної допомоги) (р. № 2716 від 07.07.2008р., внесений народним депутатом України В.Уколовим, розглянути в першому читанні і прийняти за основу.

2. Рішення направити до Комітету з питань сімї, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

                                                                                                   

Про проект Закону про колективне управління правами на твори,

виконання, фонограми, відеограми

(реєстр. № 2451 від 07.05.2008р., н.д.С.Давимука, Я.Кендзьор)

_____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про колективне управління правами на твори, виконання, фонограми, відеограми (реєстр. № 2451 від 07.05.2008р.), поданий народними депутатами України Давимукою С.А. і Кендзьором Я.М., розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

                                                                                                   

Про проект Закону про наукові парки

(реєстр. № 0956 від 23.11.2007р.,

н.д.А.Мартинюк, К.Самойлик, Ю.Каракай, В.Полохало)

___________________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію щодо доопрацювання до другого повторного читання проекту Закону про наукові парки (реєстр. № 0956), в и р і ш и в:

 

1. Проект Закону про наукові парки (реєстр. № 0956), що підготовлений до повторного другого читання, внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти його в цілому як закон.

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання  визначити   заступника  Голови  Комітету  з  питань науки і освіти Давимуку С.А.

 

Голова Комітету                                                  В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

                                                                                                   

Про нагородження відзнаками Верховної Ради України

працівників Інституту фізики Національної академії наук України

________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Підтримати клопотання Національної академії наук  України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у галузі сучасної фізичної науки, багаторічну плідну науково-дослідну діяльність, збагачення науково-технічного потенціалу України та у зв’язку з 80-річчям від дня заснування Інституту фізики Національної академії наук України:

 

Почесною грамотою Верховної Ради України

 

Бродина

Михайла Семеновича

 

-

завідувача відділу , почесного директора Інституту фізики НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України

 

Бундзи

Андрія Богдановича

-

директора Державного спеціального конструкторсько-технологічного бюро фізичного приладобудування з дослідним виробництвом

 

Яценка

Андрія Богдановича

-

директора Інституту фізики, доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України

 


 

Грамотою Верховної Ради України

 

Ведули

Юрія Степановича

 

-

старшого наукового співробітника відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України, кандидата фізико-математичних наук

 

Птушинського

Юрія Григоровича

-

головного наукового співробітника Інституту фізики НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України

Самойлова

Володимира Борисовича

-

завідувача відділу приймачів випромінювання Інституту фізики НАН України, кандидата фізико-математичних наук

 

Тихонова

Євгена Олександровича

-

головного наукового співробітника  Інституту фізики НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора

 

Федоровича

Ростислава Дмитровича

-

провідного наукового співробітника Інституту фізики НАН України, доктора фізико-математичних наук

 

цінним подарунком Верховної Ради України

 

Будника

Петра Івановича

 

-

головного конструктора Інституту фізики НАН України

Джур

Лариси Федорівни

 

-

завідуючу бібліотекою Інституту фізики НАН України

Ларіонова

Анатолія Петровича

 

-

завідувача технологічного сектору кріогенної техніки Інституту фізики НАН України

Сафронова

Віталія Вікторовича

-

наукового співробітника лабораторії кріогенних технологій Інституту фізики НАН України

 

Сидоренко

Лариси Іванівни

-

завідувача режимно-секретного відділу Інституту фізики НАН України

 

 

 

Голова Комітету                                                В.І.Полохало

 

­­­­­­

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

РІШЕННЯ

До протоколу № 24

від 18 лютого 2009 року

 

Про виконання Міністерством освіти і науки України рішення Комітету

від 14 січня 2009 року щодо проблем в роботі та стану фінансування

Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу

___________________________________________________________________

 

 

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія О.С. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію голови підкомітету Донія О.С. взяти до відома.

 

2. Відповідно до статті 14 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” включити до плану роботи Комітету питання щодо звіту Міністерства освіти і науки України щодо виконання рішення Комітету від 14.01.2009 року в частині фінансування Єнакіївського державного авіаційно-технічного спортивного клубу. Звіт Міністерства освіти і науки України з вищезазначеного питання заслухати на засіданні Комітету 04.03.2009 року.

 

   Голова Комітету                                                В.І.Полохало