Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 4 сесія

26 травня 2009, 15:20

Засідання 20 травня 2009 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про стан підготовки проекту Закону про внесення змін до деяких

законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього

незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності

 за порушення порядку проведення зовнішнього  незалежного оцінювання 

знань  та використання його результатів

(реєстр. № 4241 від 19.03.2009р.,

н.д.В.Полохало, Л.Оробець, С.Давимука, О.Доній, М.Зубець)

____________________________________________________________________

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В. І. щодо стану підготовки до другого читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього оцінювання знань та використання його результатів (реєстр. № 4241 від 19.03.2009р.) взяти до відома.

2. З метою якісної підготовки вищезазначеного проекту закону направити на ознайомлення та пропозицій підготовлену порівняльну таблицю до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук України, Раді ректорів України, Ради ректорів Київського регіону, Асоціації керівників шкіл України,  ректорам провідних вищих навчальних закладів України.

3. Розмістити порівняльну таблицю до проекту закону на офіційному сайті Комітету.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

щодо авторського права і суміжних прав

 (реєстр. № 4073 від 17.02.2009р., н.д.Д.Табачник)

___________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав (р. № 4073 від 17.02.2009р.), поданий народним депутатом України Д.Табачником розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про проект Закону про авторське право і суміжні права

(реєстр. № 4451 від 08.05.2009р., н.д.О.Доній)

____________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про авторське право і суміжні праваеєстр. № 4451 від 08.05.2009р.), поданий народним депутатом України О.Донієм розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про планування і забудову територій”

(щодо об’єктів освітнього і культурного призначення)

(реєстр. № 3645 від 23.01.2009р., н.д.Г.Смітюх)

___________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій” (щодо об’єктів освітнього і культурного призначення) (р. № 3645 від 23.01.2009р.), внесений народним депутатом України Смітюхом Г.Є. відхилити.

 

2. Рішення довести до відома Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

 

    Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

(щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів)

 (реєстр. № 2729 від 09.07.2008р.,

н.д.В.Стретович, О.Боднар, В.Малишев, В.Марущенко)

_______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів) (реєстр. № 2729 від 09.07.2008р.), поданий народними депутатами України В.Стретовичем, О.Боднарем, В.Малишевим, В.Марущенком за результатом розгляду у першому читанні відхилити як такий, що не відповідає Конституції та законам України.

 

2. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання Самойлик К.С., народного депутата України, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про проект Закону про зонування земель

(реєстр. № 4238 від 19.03.2009р., н.д.С.Терещук)

_________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про зонування земель (реєстр. № 4238 від 19.03.2009р.), поданий народним депутатом України С.Терещуком, відхилити.

 

2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про результати аудиту ефективності функціонування

 державної системи охорони археологічної спадщини

та використання коштів Державного бюджету України

на археологію Національною академією наук України

__________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти заслухав інформацію Рахункової палати України про результати аудиту ефективності функціонування державної системи охорони археологічної спадщини та використання коштів Державного бюджету України на археологію Національною академією наук України та  в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Рахункової палати України про результати аудиту ефективності функціонування державної системи охорони археологічної спадщини та використання коштів Державного бюджету України на археологію Національною академією наук України взяти до відома.

 

2. Інституту археології Національної академії наук України подати пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо підвищення ефективності використання коштів Державного бюджету України в частині забезпечення державної системи охорони археологічної спадщини.

 

3. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти направити відповідного листа до Голови Верховної Ради України В.Литвина.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про вдосконалення умов оплати праці педагогічних та

науково-педагогічних працівників на основі Єдиної тарифної сітки

___________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти заслухав інформацію Рахункової палати України про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Мова йде про ситуацію з рівнем заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв”язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України № 939 від 25 жовтня 2008 року “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери” та Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”.

 

Комітет вирішив:

 

1. Інформацію Рахункової палати України, Міністерства соціальної політики та праці України, Міністерства освіти і науки України, Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України про вдосконалення умов оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників на основі Єдиної тарифної сітки взяти до відома.

2. Звернутися до Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко щодо необхідності внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” в частині встановлення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати.

3. Направити відповідного листа до Голови Верховної Ради України В.Литвина.

4. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти В.І.Полохала.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

 

Про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України

працівників Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця

Національної академії наук України

________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Підтримати клопотання Національної академії наук України щодо нагородження відзнакою Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної і світової фізіологічної науки, багаторічну плідну науково-дослідну діяльність та у зв’язку з 75-річчям від дня заснування Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця Національної академії наук України:

Почесною грамотою Верховної Ради України

 

Маньковської

Ірини Микитівни

 

-

завідувача відділу по вивченню гіпоксичних станів Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця Національної академії наук України, доктора медичних наук, професора

 

Шуби

Ярослава Михайловича

-

завідувача відділу нервово-мязової фізіології ім.О.О.Богомольця Національної академії наук України, доктора біологічних наук

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

Про затвердження складу робочої групи щодо підготовки 

до другого читання проекту Закону про освіту осіб,

які потребують корекції фізичного

та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)

 (реєстр. № 1270 від 24.12.2007р., н.д.К.Самойлик)

_________________________________________________________________

 

 І.  Затвердити склад робочої групи щодо доопрацювання та підготовки до другого читання законопроекту “Про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)” в такому складі:

 

1. Самойлик Катерина Семенівна – народний депутат України, секретар Комітету;

2. Оробець Леся Юріївна – народний депутат України; голова підкомітету з питань базової освіти;

3. Красняков Євген Васильович – головний консультант секретаріату Комітету з питань науки і освіти;

4. Лабайчук Галина Федорівна – завідувач сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

5. Моісеєнко Раїса Олександрівна – директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України;

6. Волосовець Олександр Петрович – заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України;

7. Масленнікова Василиса Юріївна – начальник відділу реабілітації та зайнятості інвалідів Департаменту у справах інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України;


 

          8. Сидоренко Тетяна Миколаївна – заступник директора – начальник відділу з питань гуманітарного законодавства Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства Міністерства юстиції України;

9. Засенко В`ячеслав Васильович – заступник директора Інституту спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України;

10. Шевцов Андрій Гаррійович – радник Міністра освіти і науки України, професор Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, Президент Всеукраїнської громадської організації “Наукове товариство “Інститут соціальної політики”;

11. Марценковський Ігор Анатолійович – головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров`я України.

 

        ІІ.  Доручити секретарю Комітету Самойлик К.С. очолити робочу групу та організувати її роботу.  

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

Про хід виконання Закону України

“Про ратифікацію Конвенції про визнання

кваліфікації з вищої освіти в Європейському регіоні”

(Лісабонська конвенція) № 1273-ХІV від 3 грудня 2009 року

_____________________________________________________________

 

 

  Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Т.В.Фінікова про хід реалізації Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонської конвенції), підписаної від імені України 11 квітня 1997 року в м. Лісабон (Португалія) та ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» № 1273-ХІV від 3 грудня 1999 року, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає, що Міністерством освіти і науки України було здійснено роботу з вдосконалення механізмів визнання іноземних документів про освіту, а саме: це питання розглядалось на Колегії Міністерства освіти і науки України в липні 2003 року; в тому ж році було створено сектор нострифікації в Управлінні ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України, який у нинішньому штатному розкладі міністерства не передбачений;  на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997р. № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» порядок визнання і встановлення  еквівалентності іноземних документів про освіту визначено Положенням про визнання іноземних документів про освіту, затвердженим  Наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 20.08.03р. та погодженим Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України.

Разом з тим Комітет відзначає, що згідно зі статтею IX.2 Лісабонської Конвенції Україна зобов’язана створити чи забезпечити  функціонування  центру інформації з метою супроводу прийняття рішень про визнання в Україні та за кордоном, доступу до надійної і точної інформації про системи освіти, про документи про освіту та кваліфікації, про процедури визнання та критерії оцінювання кваліфікацій.   


   Водночас  Комітет відзначає, що зміст окремих двосторонніх міждержавних угод про взаємовизнанння іноземних документів про освіту не відповідають вимогам Лісабонської конвенції.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти   в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України взяти до відома.

 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

2.1. забезпечити створення нострифікаційного підрозділу в Міністерстві освіти і науки України;

2.2. розглянути можливість створення Національного центру інформації.

 

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

 

3.1. вжити відповідних заходів щодо виконання керівниками навчальних закладів України чинного законодавства з питань нострифікації іноземних документів про освіту;

3.2. створити робочі комісії для перегляду двосторонніх міждержавних угод  про взаємовизнання документів про освіту з метою їх удосконалення або денонсування у випадку невідповідності сучасним системам освіти, критеріям Лісабонської конвенції  та умовам Болонської декларації;

3.3. внести зміни до Положення про Державну акредитаційну комісію України з метою реалізації  вимог Лісабонської конвенції щодо інформаційного забезпечення мережі ENIC/NARIC та процедури визнання в Україні іноземних документів про освіту.

 

        4. Контроль за виконанням Рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

 

Голова Комітету                                                   В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №29

                                                                                                     від 20 травня 2009р.

Про виконання Рішення Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти щодо співпраці українських і польських університетів

(у частині підготовки проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України

і Урядом Республіки Польща про утворення Українсько-польського

європейського університету) від 5 березня 2008р.

_______________________________________________________________

 

       Заслухавши інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохала та заступника Міністра освіти і науки України Т.Фінікова щодо виконання Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо співпраці українських і польських університетів (у частині підготовки проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про утворення Українсько-польського європейського університету) від 5 березня 2008 року, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  відзначає, що в контексті рекомендацій цього Рішення була підготовлена Декларація щодо утворення Українсько-польського європейського університету, підписана Прем’єр-міністром України Ю.Тимошенко та Головою Ради Міністрів Республіки Польща Д.Туском 28 березня 2008 року. На виконання вищезазначених Рішення та Декларації Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти у межах своїх повноважень здійснював усі необхідні заходи щодо підготовки проекту міжурядової угоди, а саме: протягом 2008-2009 років Комітет провів низку зустрічей з керівниками Сейму Республіки Польща та представниками польського Уряду, на яких обговорювалось питання створення Українсько-польського європейського університету: з Маршалком Сейму Республіки Польща Б.Комаровським, Віце-маршалком Сейму Республіки Польща С.Нєсьоловським, Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Я.Ключковським, керівниками Міністерства науки і вищої школи Республіки Польща, Керівником Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща М.Камінським, з депутатами Сейму Республіки Польща – Головою Комісії Сейму Республіки Польщі з питань освіти, науки і молоді А.Смирновим, представниками партії “Громадська Платформа”: Головою Комісії Сейму Республіки Польща у закордонних справах К.Ліском, Головою Польсько-української парламентської групи Сейму і Сенату Республіки Польща Т.Ленцом, заступником Генерального секретаря партії П.Грасем, членами Конвенту Європейського колегіуму польських і українських університетів у м. Люблін; брав участь у роботі української робочої групи з підготовки проекту Угоди; 17 лютого 2008 року провів засідання робочої групи, на якому розглядався стан підготовки Угоди; Верховна Рада України врахувала Рішення Комітету з питань науки і освіти і передбачила в Законі України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” видатки у сумі 7,0 млн. гривень з цільовим призначенням на підготовку фахівців в Українсько-польському європейському університеті, які враховані в загальному обсязі видатків бюджетної програми 2206050 “Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка”.

       Разом з тим, через бездіяльність окремих членів української робочої групи з підготовки проекту Угоди її підготовка невиправдано затягнулась. Зокрема, не виконані доручення Віце-прем’єр-міністра І.Васюника №19228/5/1-09 від 22.04.2009 року та Віце-прем’єр-міністра Г.Немирі №19228/11/1-09 від 08.05.2009 року забезпечити оформлення офіційного  запрошення щодо перебування в Україні (м. Київ) Міністра науки і вищої освіти Республіки Польща пані Б.Кудрицької.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.Полохала та Заступника Міністерства освіти і науки України Т.Фінікова взяти до відома. 

 

2. Звернути увагу Міністра освіти і науки України Вакарчука І.О. на неналежне виконання працівниками Міністерства, членами робочої групи з підготовки Угоди Рішення Комітету, завдань і доручень Уряду України, інших домовленостей щодо підготовки проекту Угоди про створення Українсько-польського європейського університету.

 

3. Визначити, що в контексті Декларації про утворення Українсько-польського європейського університету зазначений університет створюється на принципах паритетності. Визначення місцем розташування структурних підрозділів Українсько-польського європейського університету - м. Київ і м. Люблін та створення філії в м. Львів (Львівський національний університет імені Івана Франка) відповідає цьому принципу.

 

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству освіти і науки України забезпечити виконання доручення Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко № 15699/18/1-08 від 15.05.2009 року з тим, щоб підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща щодо утворення Українсько-польського європейського університету відбулося під час зустрічі Голів Урядів України та Республіки Польща в травні 2009 року.

 

5. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України під час формування Державного бюджету на 2010 рік підготувати та внести свої пропозиції Міністерству фінансів України щодо відкриття нової бюджетної програми, видатки якої будуть спрямовані на функціонування Українсько-польського європейського університету. 

 

6. Контроль за виконанням Рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І.

 


Голова Комітету                                                   В.І.Полохало