Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 4 сесія

27 квітня 2009, 17:09

Засідання 13 квітня 2009 року

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З  ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  РАДИ

З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

До протоколу № 27

від 13 квітня 2009 року

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

Про Національну програму інформатизації

 (реєстр. № 2698 від 26.06.2008р., Кабінет Міністрів України)

___________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України, заслухавши інформацію голови Державного комітету інформатизації України І.А. Рубана про проект закону про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 2698 від 26.06.2008 р.) відзначає, що розробники законопроекту поставили за мету «вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації, зокрема процедури її затвердження, контролю за виконанням, особливостей фінансування з Державного бюджету України завдань (проектів) зазначеної програми». Пропонується внести зміни до 6 статей Закону України «Про Національну програму інформатизації», а також ввести нову статтю 22-1 «Обов’язки державного замовника щодо формування та виконання Національної програми інформатизації».

Головне науково-експертне управління, висловивши суттєві зауваження,  вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Національна програма інформатизації є однією з трьох національних програм, затверджених Верховною Радою України (Національна програма будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки, затверджена 17 січня 2002 року та Національна енергетична програма України до 2010 року, затверджена 15 травня 1996 року) та на відміну від всіх інших загальнодержавних програм має безстроковий характер. Тому, погоджуючись, що Закон України «Про Національну програму інформатизації», прийнятий у 1998 році разом з Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», містить певні застарілі норми та потребує доопрацювання з метою посилення його взаємозв’язку з основними стратегічними нормативно-правовими актами, зокрема з Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (і відповідним планом заходів з його виконання, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 653-р) і «Про державні цільові програми», Постановою Верховної Ради України від 01.12.2005 р. № 3175-IV «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні», Указом Президента України від 23 квітня 2008 року № 377/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України» тощо та, взявши до уваги: а) спрямованість зазначеного законопроекту, яка не в повному ступені враховує досвід виконання Національної програми інформатизації, що суттєво відрізняється від інших державних програм своєю комплексністю, потребою щодо координації роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування з впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; б) недостатність аналізу у пояснювальній записці щодо сучасної практики і проблем виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, спрямованих на впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за рахунок системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, бізнес-структур; в) неврахування в законопроекті особливостей організаційно-правового забезпечення виконання завдань розбудови інформаційного суспільства; в) неузгодженість зазначеного проекту закону з Міністерством освіти і науки України, Національним банком України і Національною академією наук України; г) відсутність у поясненнях посилань щодо проведення консультацій з громадськістю,  в и р і ш и л и:

 

1. Вважати проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 2698 від 26.06.2008 р.), таким, що потребує доопрацювання з метою посилення його взаємозв’язку з основними стратегічними нормативно-правовими актами, зокрема з Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (і відповідним планом заходів з його виконання, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 653-р) і «Про державні цільові програми», Постановою Верховної Ради України від 01.12.2005 р. № 3175-IV «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні», Указом Президента України від 23 квітня 2008 року № 377/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України» тощо.

2. Рекомендувати:

2.1. Верховній Раді України – розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 2698 від 26.06.2008 р.) і повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2.2. Кабінету Міністрів України – проаналізувати ефективність виконання Національної програми інформатизації, її організаційно-правового забезпечення, звернувши увагу на необхідність в умовах економічної кризи розгорнути роботу з економії бюджетних коштів за рахунок можливості вільного доступу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій до інформаційно-комунікаційних технологій, створених за рахунок бюджетних коштів для їх  наступного використання. Розглянути питання щодо підготовки проекту закону України про внесення змін до Законів України «Про Національну програму інформатизації» та «Про Концепцію Національної програми інформатизації» відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про державні цільові програми».

2.3. Рахунковій палаті України – при проведенні планових перевірок органів державної влади акцентувати увагу на проведенні аудиту ефективності впровадження інформаційних технологій і державних реєстрів та баз даних, створених за рахунок коштів Державного бюджету України, надавши Комітету відповідну зведену інформацію до 15 вересня 2009 р.

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з зазначеного питання  визначити голову підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації О.С.Донія.

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

 

 

В.І.Полохало

 

Голова
Консультативної ради
з питань інформатизації
при Верховній Раді України
 
М.З.Згуровський

 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З  ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  РАДИ

З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

До протоколу № 27

від 13 квітня 2009 року

 

Про діяльність регіонального центру розвитку е-урядування

 в Автономній Республіці Крим як пілотного проекту та подальші

перспективи розвитку е-урядування на регіональному рівні

_________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України, заслухавши інформацію керівника проекту Малюкової І.Г. про діяльність регіонального центру розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим (сайт www.crimea.e-gov.org.ua) як пілотного проекту та подальші перспективи розвитку е-урядування на регіональному рівні, зазначаючи важливість подальшого впровадження технологій е-урядування на регіональному рівні, в и р і ш и л и:

 

1.  Інформацію керівника проекту Малюкової І.Г. про діяльність регіонального центру розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим взяти до відома.

 

2. Вважати за доцільне рекомендувати для практичного використання у системі е-урядування на регіональному рівні Систему (бібліотеку) баз даних і знань у галузі держави і права, підготовлену Науково-дослідним центром правової інформатики Академії правових наук України.

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

 

 

В.І.Полохало

 

Голова
Консультативної ради
з питань інформатизації
при Верховній Раді України
 
М.З.Згуровський

 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З  ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  РАДИ

З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

До протоколу № 27

від 13 квітня 2009 року

 

Про сучасну громадську ініціативу із забезпечення інформаційних

прав і свобод людини і громадянина та захист суспільної  моралі

(Меморандум про співробітництво з питань безпеки

в українському сегменті Інтернет)

_________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України, заслухавши інформацію голови Правління Інтернет-асоціації України Т.В.Попової про сучасну громадську ініціативу із забезпечення інформаційних прав і свобод людини і громадянина та захист суспільної моралі (Меморандум про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернет) в и р і ш и л и:  

 

1. Інформацію голови Правління Інтернет-асоціації України Т.В. Попової про сучасну громадську ініціативу із забезпечення інформаційних прав і свобод людини і громадянина та захист суспільної моралі (Меморандум про співробітництво з питань безпеки в українському сегменті Інтернет) взяти до відома.

 

2. Вважати за доцільне рекомендувати Міністерству освіти і науки України, Академії педагогічних наук України із залученням громадських організації підготувати із застосуванням сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду навчально-методичні матеріали щодо забезпечення безпечної роботи дитини в мережі Інтернет.

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

 

 

В.І.Полохало

 

Голова
Консультативної ради
з питань інформатизації
при Верховній Раді України
 
М.З.Згуровський

 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З  ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  РАДИ

З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

До протоколу № 27

від 13 квітня 2009 року

 

Про проблеми сталого розвитку та інноваційного поступу України

___________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України, заслухавши інформацію голови Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України академіка НАН України М.З. Згуровського про проблеми сталого розвитку та інноваційного поступу України  в и р і ш и л и:

 

1. Інформацію голови Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України академіка НАН України М.З. Згуровського про проблеми сталого розвитку та інноваційного поступу України взяти до відома.

 

2. Голові Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України академіку НАН України М.З. Згуровському:

 2.1. Створити робочу групу, якій доручити узагальнивши сучасний досвід роботи стосовно формування і реалізації стратегій сталого розвитку, підготувати проект Стратегії сталого розвитку України (з урахуванням Декларації тисячоліття ООН та Цілей тисячоліття в галузі розвитку в період до 2015 року).

2.2. Напрацьовані робочою групою інформаційно-аналітичні матеріали з проблем сталого розвитку та моделювання впливу сучасних рішень на майбутній розвиток країни направити Комітету з питань науки і освіти для використання у підготовці парламентських слухань “Стратегія  інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів”.

 

3. Рекомендувати Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики забезпечити прискорення розгляду проекту Закону про Національну комісію України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги, підготовленого до другого читання  (реєстр. № 0954 від 23.11.2007 р.).

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

 

 

В.І.Полохало

 

Голова
Консультативної ради
з питань інформатизації
при Верховній Раді України
 
М.З.Згуровський

 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З  ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  РАДИ

З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

До протоколу № 27

від 13 квітня 2009 року

 

Про проведення парламентських слухань

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки

в умовах глобалізаційних викликів” (17 червня 2009 року)

_____________________________________________________________________

 

Комітет з питань науки і освіти разом з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України, заслухавши інформацію голови Комітету з питань науки і освіти Полохала Володимира Івановича про проведення парламентських слухань “Стратегія  інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (17 червня 2009 року)  в и р і ш и л и:

1. Інформацію голови Комітету з питань науки і освіти Полохала Володимира Івановича про проведення парламентських слухань “Стратегія  інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” (17 червня 2009 року) взяти до відома.

2. Доручити голові Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України академіку НАН України М.З. Згуровському створити робочу групу з підготовки та узагальнення рекомендацій до парламентських слухань, відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій до Стратегії  інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки, акцентувавши увагу на питаннях активізації інновацій з інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечення інформаційно-технологічної підтримки інноваційного розвитку України.

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

 

 

В.І.Полохало

 

Голова
Консультативної ради
з питань інформатизації
при Верховній Раді України
 
М.З.Згуровський

 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З  ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ  РАДИ

З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

До протоколу № 27

від 13 квітня 2009 року

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності

технологічних парків” (щодо “Хемо-Поль” (м. Теплодар, Одеська область)

(реєстр. № 2751 від 10.07.2008р., н.д.С.Гриневецький)

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію  про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (щодо “Хемо-Поль” (м. Теплодар, Одеська область) (реєстр. № 2751 від 10.07.2008р.), внесений  народним депутатом України  С.Гриневецьким, вважає його актуальним на шляху інноваційного  розвитку економіки України,  відновлення виробництва  підприємств малої хімії на основі використання високо конкурентних вітчизняних розробок та приймаючи до уваги відповідні позитивні висновки Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства промислової політики України, Національної академії наук України та Державного агентства України з інвестицій та інновацій,  в и р і ш и в:

 

          1. Рекомендувати Верховній  Раді України прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» (щодо “Хемо-Поль” (м. Теплодар, Одеська область) (реєстр. № 2751).

 

          2. Рішення комітету надіслати до Комітету   Верховної Ради України з питань економічної політики.

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань науки і освіти

 

 

В.І.Полохало

 

Голова
Консультативної ради
з питань інформатизації
при Верховній Раді України
 
М.З.Згуровський