Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рішення VI скликання 4 сесія

25 травня 2009, 16:44

Засідання 19 травня 2009 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №28

                                                                                                   від 19 травня 2009р.

 

Про проект Закону про наукові парки

(реєстр. № 0956 від 23.11.2007р.,

н.д.А.Мартинюк, К.Самойлик, Ю.Каракай, В.Полохало)

___________________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію щодо підготовки до другого повторного читання проекту Закону про наукові парки (реєстр. № 0956), в и р і ш и в:

 

1. Проект Закону про наукові парки (реєстр. № 0956), що підготовлений до повторного другого читання, внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти його в цілому як закон.

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання  визначити   заступника  Голови  Комітету  з  питань науки і освіти Давимуку С.А.

 

Голова Комітету                                                          В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №28

                                                                                                     від 19 травня 2009р.

 

Про проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України

“Про авторське право  і   суміжні  права” 

(щодо  творів,  які  не є об’єктами авторського права)

(реєстр. № 3411 від 26.11.2008р., н.д.Ю.Ключковський)

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України “Про авторське право  і   суміжні  права”  (щодо  творів,  які  не є об’єктами авторського права) (реєстр. № 3411 від 26.11.2008р.),  поданий народним депутатом України Ю.Ключковським розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

 

Голова Комітету                                                          В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №28

                                                                                                     від 19 травня 2009р.

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

для посилення охорони авторського й суміжних прав

(реєстр. № 3503 від 18.12.2008р., н.д.С.Курпіль, О.Голуб, Н.Шуфрич)

_________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію народного депутата України Шуфрича Н.І. щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України для посилення охорони авторського й суміжних прав (р. № 3503 від 18.12.2008р.), поданого народними депутатами України  С.Курпілем, О.Голубом, Н.Шуфричем взяти до відома.

 

2. Оскільки законопроект не знайшов підтримки Комітету щодо рекомендації його розгляду Верховною Радою України та для прийняття у першому читанні, а також не були прийняті інші пропозиції, передбачені Регламентом Верховної Ради України, члени Комітету вирішили розглянути зазначений законопроект на одному із чергових засідань Комітету.

 

Голова Комітету                                                          В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №28

                                                                                                     від 19 травня 2009р.

 

Про проект Закону про доповнення статті 5 Закону України

“Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм,

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних” 

(реєстр. № 3574 від 29.12.2008р., Кабінет Міністрів України)

__________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

 

      1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про доповнення статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних”  (реєстр. № 3574 від 29.12.2008р., поданий Кабінетом Міністрів України розглянути у першому читанні і прийняти за основу.

 

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

 

Голова Комітету                                                          В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №28

                                                                                                     від 19 травня 2009р.

 

Про проект Закону про визнання таким, що втратив чинність,

Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних

творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”

еєстр. № 4296 від 01.04.2009р., н.д.Д.Табачник, І.Шаров)

____________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (реєстр. № 4296 від 01.04.2009р.), поданий народними депутатами України Д.Табачником, І.Шаровим відхилити.

 

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на сесії Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку С.А.

 

Голова Комітету                                                          В.І.Полохало

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

                                                                                                     До протоколу №28

                                                                                                     від 19 травня 2009р.

 

Про хід  виконання рішення Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти від 16 квітня 2008 року

“Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку,

правової охорони і захисту інтелектуальної власності

та інноваційної діяльності в Україні”

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Інформацію “Про виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008 р. “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні” взяти до відома.

 

2. Враховуючи, що частина заходів залишилась не виконаною, продовжити термін контролю за виконанням рішення до 1 вересня 2009 р.

 

3. Рішення Комітету направити Кабінету Міністрів України для інформації та реагування.

 

4. Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на заступника голови Комітету Давимуку С.А., голів підкомітетів з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванію Д.В., з питань науки Зубця М.В.

 

 

Голова Комітету                                                    В.І.Полохало

 

Додаток до Рішення Комітету

Верховної Ради України

 з питань науки і освіти

(протокол № 28 від 19.05.2009р.)

 

 

 Інформація

Про виконання  рішення  Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти від 16 квітня 2008р.

Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку,

правової охорони і захисту  інтелектуальної власності

та інноваційної діяльності  в Україні”

 

Аналіз інформації Кабінету Міністрів України, міністерств,  відомств,    про хід виконання рішення  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008р. “Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту  інтелектуальної власності та інноваційної діяльності  в Україні” (в контексті парламентських  слухань “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (21 березня 2007 р.), слухань у Комітеті з питань науки і освіти “Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення” (29 листопада 2006 р.), парламентських  слухань “Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації” (20 червня 2007 р.)) свідчить, що центральними органами виконавчої влади здійснено ряд заходів щодо виконання рекомендацій  парламентських слухань, розвитку інноваційної діяльності, підвищення рівня захисту прав  інтелектуальної власності:

 

Кабінетом Міністрів України затверджені Державна цільова науково-технічна програма “Наука в університетах” на 2008-2012 роки, Державна цільова економічна програма “Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013 роки,”  Концепція Державної цільової науково-технічної програми розвитку нанотехнологій та наноматеріалів на 2010-2014рр. 

 

Для реалізації положень Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” МОН України розроблено та прийнято ряд підзаконних  актів. Кабінетом Міністрів України затверджені мінімальні ставки винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер, порядок ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій. В центральних органах виконавчої влади, Національній та галузевих академіях наук України, державних установах, що належать до сфери їх управління, створені структурні підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

 

Україна отримала  членство у  Світовій  організації торгівлі. Верховною Радою України прийнято Закони України “Про приєднання України до Локарнської угоди про заснування   Міжнародної   класифікації промислових  зразків”, “Про приєднання України до Страсбурзької  угоди про Міжнародну патентну класифікацію,” “Про приєднання України до Віденської угоди про  Міжнародну  класифікацію зображувальних  елементів знаків.”

 

Внесено проект Закону України “Про ратифікацію Сінгапурського договору про право з торговельних марок,” розроблено проект Закону України “Про охорону прав на комерційну таємницю.”

Кабінетом Міністрів України затверджено розроблену Фондом державного майна України Методику вартісної оцінки прав інтелектуальної власності.

 

Державним департаментом інтелектуальної власності, за методикою Всесвітньої організації інтелектуальної власності, здійснено дослідження впливу на економіку України виробництв, що базуються на використанні об’єктів авторського права і суміжних прав, запроваджено базу даних “Перспективні винаходи”, відкрито безкоштовний доступ до бази даних Укрпатенту “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”.

 

Однак, хоча з часу проведення парламентських слухань пройшло два роки багато позицій залишилось невиконаними:

До Верховної Ради України не внесено проект Концепції розвитку національної інноваційної  системи України, проект Закону про особливості  приватизації об’єктів  науково-технічної сфери. Не спрощено процедуру експертизи та реєстрації інноваційних проектів, у тому числі проектів технологічних парків.

 

До Верховної Ради України так і не внесено для ратифікації Угоду про створення Українського науково-технологічного центру, проекти законів щодо приведення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності у відповідність до Цивільного кодексу України та законодавства Європейського Союзу, запровадження відповідальності за несанкціоноване подання заявок в іноземні держави, раціоналізаторських пропозицій, баз даних, порід тварин.  

 

Не внесено на розгляд Верховної Ради України Програму розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності  в Україні   до 2012 р.

 

Аналіз динаміки надходження заявок на винаходи від національних заявників протягом 2005-2008рр. свідчить про стійку тенденцію їх зменшення (майже на 20% проти 2005р.). Тільки за минулий рік кількість заявок на винаходи від національних заявників зменшилась на 18%. Не розроблено систему економічних стимулів (податкових, кредитних, страхових) щодо створення та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності з метою формування ринку цих об’єктів. Зокрема, не визначені мінімальні ставки винагороди винахідникам, авторам за використання об'єктів прав промислової власності; не запроваджені механізми державної підтримки патентування вітчизняних об’єктів інтелектуальної власності в іноземних державах, створених за рахунок бюджетних коштів; відсутня методика визначення розміру шкоди, завданої порушенням прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

 

Не здійснено перегляду постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1148 “Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності” з метою встановлення ставок зборів, реальних для сплати підприємствами України.

 

Не проведено інвентаризацію винаходів колишнього СРСР із грифами “Для службового користування” і таємних, що належать українським заявникам, та аналізу щодо можливостей їх використання, у тому числі шляхом перетворення у патенти України та подальшої комерціалізації. Не здійснено розробку, з урахуванням досвіду іноземних країн, методики оцінки рівня піратства щодо використання різних об’єктів права інтелектуальної власності. Не створено відкриту базу даних рішень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності.

 

Однією з головних причин неефективності управління є розпорошення і дублювання управлінських функцій між кількома центральними органами виконавчої влади: Міністерством освіти і науки України, Державним агентством України з інвестицій та інновацій, Міністерством промислової політики України, Міністерством економіки України, які беруть участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної інноваційної політики. Залишається значною кількість розпорядників державних коштів у науково-технічній сфері, що призводить до їх неефективного використання.

Слід зазначити, що однією з причин зазначеного є також низька виконавча дисципліна міністерств і відомств, відсутність належного контролю, що призвело до невиконання деяких  заходів, затверджених рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008р.

 

Голова Комітету                                                    В.І.Полохало